вторник, 24 ноември 2015 г.

Заключителна конференция в Силистра по проекта „Чист достъп в ТГС зоната Кълъраш – Силистра“

       В Силистра бе проведена заключителна конференция по проект CleeA - „Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш – Силистра“ по Програма за ТГС Румъния - България 2007-2013. В нея от името на Областна администрация Силистра участва заместник областният управител Младен Минчев, а Община Силистра бе преставена от кмета д-р Юлиян Найденов. Жулиан Раданов от Областна администрация представи основните приоритети за развитие на транспорта, залегнали в Областната стратегия.
        В делови ритуал на г-н Минчев бе връчена Общата транспортна стратегия на местните и регионални власти, изработена в рамките на проекта, а на д-р Найденов - Общата стратегия за развитие на съвместна енергийно-ефективна транспортна система
       В проекта водещ партньор е Националният институт за научни изследвания и развитие по електротехника в Букурeщ, представен на конференцията от д-р инж. Серджу Николае, ръководител на проекта. Останалите партньори са общините Кълъраш и Силистра, Националният институт за изследване и развитие на газови турбини в Румъния и Русенският университет „Ангел Кънчев”. Форумът бе воден от инж. Валери Георгиев от община Силистра, който е координатор на проекта.
        В рамките на дневния му ред бяха представени двата важни документа заедно с направените в тях предложения за развитието на транспорта в трансграничната зона Силистра – Кълъраш. И още: дискусия и обобщение на тема „Приоритети на Общата стратегия и тяхната връзка и допълняемост с плановите документи на местните и регионални власти”. Представени бяха също разработките за съвременни и екологични водни превозни средства – модулни катамарани, които на соларен енергиен принцип ще бъдат връзка между българския и румънския брегове в района на Силистра.


След трите заключителни дни, първият от които бе в Кълъраш, в Силистра бе проведена и пресконференция с участие на представители на 5-та партньори в проекта, създали консорциума с идеята да продължат да работят заедно.
На нея стана ясно, че румънският катамаран е вече готов и тестиран, за да покаже, че пътуването с него е по-бързо от очакваното. Крайната цел е да спести време от около 30% в сравнение с пътуването с т.нар. бак, който на всичкото отгоре е между двата румънски бряга, вм. да е България – Румъния. 
Румънският катамаран и българският тримаран ще работят при хубаво време и са снабдени със система за събиране на данни, които впоследствие ще бъдат обработвани за моделиране на по-големи плавателни съдове на същата основа. Включително и за привличане на частни инвестиции в това отношение.
Уточнено бе, че навесната система е предвидена за съществуващия паркинг до „Бизнесинкубатор“-а, за да може от него да се ползват евентуално новозакупени електромобили, тъй като в непосредствена близост има стоянка за таксита. Създаденият опит ще бъде предложен и на градовете от двете страни на река Дунав.
Пред Общински съвет Силистра и на пътническото пристанище в Силистра ще има електрически табла, показващи наличието във въздуха на въглероден диоксид, т.е. въглероден двуокис, чието обслужване ще става с безжична връзка. 
Тя е благодарение на мощен рутер с обхват от 12 км, който ще тества и възможността в обозримо бъдеще в град Силистра да е на разположение в безплатен режим популярната напоследък технология WiFi, позволяваща на електронните устройства да обменят данни или да се свързват с Интернет чрез радиовълни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар