сряда, 18 ноември 2015 г.

Създават Българо-румънски енологичен център в Силистра


В Силистра и в съседа „Остров“ на финала е извървяването на много дълъг път, с който приключва важен международен проект на обща стойност малко повече от 1,5 млн. евро, като делът на силистренската част е 200 хил. Това стана ясно от проведеното в крайдунавския град представяне, домакин на който бе силистренската Асоциация на лозарите и винопроизводителите. Резултатът от него е необходим както за лозари производители, така и за винопроизводители – малки, средни и големи, от България и Румъния, защото те имат нужда някой да им представя производство, както и да ги обучава в професионалния и в мениджърския смисъл.
Енологичният център в Остров и подцентърът в Силистра ще предоставят консултантски услуги и анализи на продукцията в създадените лаборатории за анализи и микробиология, вкл. на територията на Силистра, обслужван с 3 работни места. В началото енологичният тандем – в „Остров“, където ще се правят и дегустации, защото условията го позволяват, както и в Силистра,у ще бъдат ползвани само от производители на грозде и вино.
Колажът е от снимки, отразяващи
встъпителната пресконференция по проекта
през февруари 2014 г.,
сградата на Опитната станция по кайсията и
момент от поредния концерт с дегустация
на територията на Винарна Остров" до Силистра
Прави се възможното да има разрешение за обработка и на друга продукция извън лозаро-винарската, за да стане придобивката още по-полезна. С това се покрива една голяма липса и ще бъде възможно занапред да не се търсят други подобни центрове, намиращи се на повече от 100 км от българо-румънската граница при Силистра. Лабораторията ще се издържа от услуги на цени на консумативи и издръжка на дейността.
Началото на инициативата възниква през 2009 г. по време на международна среща на винопроизводители от Виена до Силистра. Тогава  се ражда идеята за общ енологичен българо-румънски център на територията на Долен Дунав, част от който е и нашият град. Всичко това става възможно шест години по-късно, благодарение на проекта, отнасящ се до ТГС център за винопроизводство и лозарство „Терасите на Дунав“. Той е финансиран по програма ТГС България-Румъния 2007-2013 г. с водещ партньор от Румъния с координатор Лучиян Велчу.
От българска страна партньор е Асоциацията на лозарите и винопроизводителите – Силистра с председател Божидар Боев. Енологичният център ще е на територията на винарна „Остров“ в Румъния, а в Силистра подцентърът със същите функции ще е на територията на Опитната станция по кайсията и земеделието. Двата центъра ще разполагат с база данни и ще насърчават сътрудничеиство както между производителите на грозде и на вина, така и на търговците от двете страни на река Дунав.
От началото на декември влиза в действие сайт в интернет, на който ще бъдат представени всички производители, които ще могат да обявяват продукцията си и очакванията си, като идеята е да се избегнат посредниците. Информацията ще тече на български, румънски и английски езици. Силистренският център ще бъде за областите Силистра (за съжаление  най-бедният откъм лозя в България – големите собственици са общо 7, от които 4 в Кайнарджа), Русе (4), Шумен (десетина), Разград (2) и Добрич (1).

„Много е тежка процедурата за създаване на лозя в България“, заяви пред медиите Божидар Боев. Според него наредбите са определили много кратки срокове за заявяване на желание за засаждане на лозя, а покрай тях има и други обстоятелства. В област Силистра в Тутракан са създадени последните засега нови 150 декара с лозови насаждения, и пак там производители имат намерения да засадят още поне 250 декара. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар