сряда, 11 ноември 2015 г.

Нови ръководители начело на местното самоуправление в община Ситово


      В община Ситово под ръководството на заместник областния управител Младен Минчев бе проведе встъпителното заседание на новоизбрания Общински съвет Ситово. Председателят на ОИК Ситово Албена Герасимова представи новоизбраните 13 общински съветници – представители на политическите партии ДПС, БСП, ГЕРБ и Местна коалиция „Заедно за промяната“, кмета на общината Сезгин Алиибрям от Политическа партия ДПС. Както и кметовете на 8 кметства – Искра, Босна, Любен, Добротица, Попина, Гарван, Поляна и Слатина (5 от БСП и 3 от ДПС).
     Всички те положиха клетва, подписаха и клетвени листи, след което бяха поздравени от зам. областния управител Младен Минчев с пожелание да изпълняват задълженията спрямо законодателството и в полза на хората. Най-възрастният общински съветник – Розин Георгиев, проведе деловата част на заседанието – избора на председател на Общински съвет Ситово. Направени бяха две предложения – за Николай Неделчев от БСП и за Станчо Арсов от МК „Заедно за промяната“. Комисия с председател Ридван Кязим проведе избора, при който след таен вот стана ясно, че с 8 гласа за председател бе избран Станчо Арсов от МК "Заедно за промяната".

Няма коментари:

Публикуване на коментар