четвъртък, 31 октомври 2019 г.

Прогноза за времето през м. ноември...следизборна и предзимна


В началото на месеца Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 00 мин. и залязва в 17 ч. и 20 мин. Продължителността на деня е 10 ч. и 20 мин. В края на месеца Слънцето изгрява в 7 ч. и 35 мин. и залязва в 16 ч. и 55 мин. Продължителността на деня е 9 ч. и 20 мин.  

Ноември е преходен месец между есента и зимата. Нощното изстиване на земната повърхност е значително и броят на дните с облачно и мъгливо време се увеличава. Намаляват спокойните есенни дни. Динамиката на атмосферните процеси се увеличава. Арктичният въздух по-често достига до Балканския полуостров и не рядко  вали сняг. В същото време при топли средиземноморски нахлувания температурите са достигали до 27-30˚. Периодите със слънчево и топло време през ноември са наречени „циганско (сиромашко) лято”. Тази година през ноември се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която за Северна България и Горнотракийската низина е между 5 и 8°, за високите полета – между 3 и 5°, по Черноморието и долината на р. Струма – между 8 и 10°, в планинските райони — от минус 5 до 3°.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, като повече ще са валежите през втората половина от месеца. Месечната норма на валежите за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв.м, в южните и планинските райони – между 60 и 90 л/кв.м.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 8 и минус 3°, по-високи по Черноморието, а най-високите - между 20 и 25° и ще се реализират през първото десетдневие.    

През ноември се очаква динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров да е повишена и времето в нашата страна ще е често динамично.

Въпреки значителното застудяване в началото на месеца през първото десетдневие температурите ще бъдат по-високи от обичайните. Слаби валежи от дъжд ще има в началото и в края на периода.

През първата половина от второто десетдневие ще е все още сравнително топло и без валежи. През втората половина от периода температурите значително ще се понижат, ще има и валежи, на места значителни. В края на десетдневието в Предбалкана и по високите полета дъждът ще преминава в сняг. 

През третото десетдневие ще преобладава облачно и мъгливо време. Често ще  има и валежи. В началото на периода ще настъпи относително повишение на температурите. Отново застудяване се очаква в края на месеца, когато дъждът по високите полета и в Северна България ще преминава в сняг. 


Красимир Стоев – синоптик в НИМХ


ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОДПОМАГА И ПОДКРЕПЯ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ


Демократичните промени у нас спомогнаха за приобщаването на страната ни до страните от цивилизованите общества, но какъв път на развитие пое българското земеделие? То вече не може да се разглежда изолирано от глобалните световни процеси и тенденции. Два милиона и 500 хиляди българи се оказаха наследници на българската земеделска земя и процесът на онаследяване продължава и тези собственици се увеличават чрез онаследяването. Българската държава в условията на свободното пазарно стопанство абдикира от процесите протичащи в земеделието и със своето бездействие и неадекватна нормативна уредба по-отношение формите на земеползването спомогна за ликвидирането на националното богатство изградено от българското население и се ликвидираха 2 140 земеделски кооперации, ликвидираха се покрай тях поголовието от животни и 600 населени села. Останаха 900 земеделски кооперации, които днес обработват над 4 млн. декара земя. 

Опитът в кооперирането показа, че най-жизнеспособни в новите икономически условия са тези, които обработват над 10 хиляди декара земя. Европейската комисия чрез нормативна уредба прие скала за санкциониране чрез размера на обработваемата земя. Субсидиите, които прие до 150 хил.евро субсидия без санкции, от 150 хил.евро до 200 хил. евро - санкция 20 % от границата, от 200 хил. до 250 хил.евро – 40% и над 300 хил.евро-без никаква санкция. Като идея това беше икономически справедливо, за да се подпомогнат дребните и средните земеползватели. Но управляващите у нас дадоха срок от една година и земеползвателите с латифундиски размери на ползваната земя да редуцират своите стопанства пригодени към тези тавани на субсидиите приети от ЕК. Но този срок не можеше да се използва от земеделските кооперации поради техният правен статут за да се мине през ликвидация. 

Ето един от икономическите лостове на държавата и нейната „грижа” за развитие на кооперирането на дребните и средните собственици на земя. Друг порочен подход на държавата не се прие нормативна уредба за тавана на земеползването от физически лица и юридически лица и тази политика на държавата днес се реализира чрез латифундиското земеделие с изключение на оптималните размери на земеделските кооперации. Гордостта на някои управляващи, че чрез това окрупнено земеделие и с отглеждането на 5-те култури и ще постигаме високо развито зърнопроизводство и то 27% от износа на държавата е недалновидна земеделска политика. 

Износът на непреработена продукция-зърно превръща държавата в суровинен придатък на арабският свят и износът на зърно без добавена стойност е износ на национален доход. Ролята на държавата по-отношение на земеделието в т.ч. и развитието на земеделските кооперации би било приемането на адекватни икономически регулатори, за да се възстанови българското животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство и равновесие между тези два подотрасъла растениевъдство и животновъдство. Не може да не посочим и ролята на държавата поотношение промяна на Закона за наследството за земята и това раздробяване на земята е пагубно и би следвало да се приеме опитът на другите страни по-отношение комасиране на собствеността и нейното онаследяване чрез новият Закон за поземлените отношения. 

Докато в Европа процесът на кооперирането е грижа на държавата и трябва нашата държава да подкрепи идеята на НСЗКБ, за приемане на нов Закон за кооперирането /кооперации/. Проектът, който се предлага за обсъждане от земеделските кооперации ще създаде необходимите правно-икономически условия за сдружаване, за повишаване конкурентноспособноста на земеделието, за съхранение и развитие на българското село. Лансирането на латифундиското земеделие чрез държавата с разпродаване на българската земя на чужденци без да се съобразяваме, че българската земя е национално богатство и част от националната сигурност в бъдеще за осигуряване на храна, въздух, вода и енергия ще се окаже недалновидна политика. 

Противопоставянето на земеделските кооперации с арендните стопанства не бива да се толерира от държавата защото, ако в правният мир „изчезнат” тези 900 земеделски кооперации ще изчезнат и 900 български села. Ще допусне ли законодателната и изпълнителната власт в следващият програмен период 2021/27 година да не се създадат предпоставки за изграждане на кооперативи, постигане равновесие между растениевъдство и животновъдство, изграждане на клъстери с участие на хранителновкусовата промишленост и използването на земеделските кооперации за развитие на демократизма и социалната политика в българските села. Днес пред държавата поотношение директните субсидии на площ се предлага от ЕК да имат таван от 80 хил.евро за тези субсидии. 

Ако това предложение за този таван се приеме за програмният период 2021/27 година от нашата държава, то следва нашите земеделски кооперации в момента с тези оптимални размери да се реорганизират и това ще бъде следващият „удар” на унищожаването на кооперативното движение. Трябва държавата да реагира на това предложение и предлагаме да се предложи на ЕК, всяка държава в своя Стратегически план да има право да определя тавана на тези директни плащания. В средите на някои политически „футоролози” се опитват да внушават на днешните управляващи, че кооперацията е форма от миналото, а светът използва кооперативната форма на кооперативите в земеделието, като една много сполучлива и икономически изгодна организационно-производствена структура. 

В потвърждение на това споделям има ли кооперация у нас, която да е злоупотребила с европейски средства. Злоупотреби с европейски средства по-отношение на директни плащания и обвързано подпомагане и къщи за гости са в приоритета на арендаторите и постоянно ОЛАФ публикува данни за тези злоупотреби. Кооперациите са най-проверявани от държавните органи, защото те водят безупречно счетоводство и документиране на събитията за разлика от арендаторите. 

 Кирил Боянов Председател на ОСЗК - Силистра

сряда, 30 октомври 2019 г.

10 млрда лева трябват за равния шанс в училище

В Силистра в конферентната зала на комплекс „Данубе“ с участието на 33-ма делегати, представители на 14 секции бе проведена 10-ата Отчетно-изборна конференция на Регионален синдикат „Образование“ при Конфедерация на труда „Подкрепа“. Участвалите във форума бяха поздравени от д-р Юлиян Петров – председател на синдиката на национално ниво, в който членуват 18 000 души от цялата страна (над 300 се членовете от няколко общини в област Силистра); от Цветана Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Силистра (на събитието присъства и Нели Иванова – началник на отдел „Образование и младежки дейности“), както и от Славянка Василева - председател на Синдикалния регионален съюз. Поздравителен адрес бе прочетен и от името на обласния управител Ивелин Статев, в който се изразява надежда, че синдикалистите ще поставят реални проблеми пред своята общност, както и решения за тяхното разрешаване.

Направени са отчети на Изпълнителния и на Контролния съвети, представени са и кандидатстващите екипи. От проведения избор става ясно, че и в следващия мандат председател ще бъде досегашният лидер Снежана Давидова, Иванка Янкова ще е заместник-председател, а  секретари – Цанка Томова (председател на Мандатна комисия за форума), Мария Иванова и Дорина Пейчева (протоколчик на конференцията). По синдикална инициатива за шеста поредна година се връчват похвални грамоти на името на първата силистренска учителка Евлампия Стоева. Проведени са и няколко акции в защита на учители и педагогически колективи, изпаднали в нужда от логистична и институционална помощ.

От проведената дискусия, включително с участието на гостите на конференцията, могат да се изведат няколко акцента както за работата на синдиката, който догодина навършва 30 години от създаването си (в Силистра началото е сложено от учителя по история Иван Занов и няколко негови съмишленици), така и за тенденциите в образователната сфера.

Отбелязан е моментът на апатия в учителските среди в условията на демографска криза, променени ценности и необходимост от нови методики за преподаване. Вече се говори за подписване на „договори“ с родителите на базата на нововъведение като т.нар. наредба за партньорство. По света има подобни модели на модерни образователни системи, издигащи в култ училищните правилници. Предстои въвеждане и на нов колективен договор на основата на държавните стандарти - как следва да изглеждат у нас детските градини, училищата и образователните институции. Изчислено е, че са необходими 10 млрда лева за осъществяването им в името на равния шанс на всяко българско дете.

Приема се, че трябва да бъде възстановен някогашният възрожденски дух в средите на учителството, защото в миналото то е било в основата на всички национални успехи. Целта е да се излезе от изхабяването, предавано и на цялото общество. Предстои догодина ново увеличение на заплатите (не по-малко от 17%, за което „анексът е почти готов“). Работи се и по въпроса за мандатност на директорите на училища, за да се оптимизира управлението им. Споделя се мнението, че, за да се решат училищните проблеми, трябва да се отделят 6% от брутния промишлен продукт на страната, а не като в момента малко повече от 3,6%. От промяна се нуждае и „центрирането“ – в средата трябва да бъде върнато мястото на учителя, а не в него да е ученикът, както се случи преди три години.

Действа е и по темата за създаване на Национална програма за рехабилитация на българските учители – за целта предстои в скоро време форум с участието на властта, синдикатите и др. фактори, за да бъде изработен алгоритъм. Относно припознаването на учителската професия като втора категория труд, се констатира, че е необходимо първо това да бъде припознато от обществото. Коментирана бе и темата за ранното пенсиониране, при което използващите възможността губят цялата „добавка“. Настоява се за промяна и на правото на директорите на училища да предизвикват ранно пенсиониране.


Разгледан бе и проблемът, известен напоследък като „синдром на професионалното изчерпване“ („Бърнаут“), наричан още „емоционално изчерпване“. При учителите той е предизвикван от огромната административна натовареност, като засега с „плахи стъпки“ в МОН се работи за пренасочване на някои от задълженията им към назначени за целта длъжностни лица. Други причини са неудовлетвореността на учителите от успехите на техните ученици, както и трудно овладяваната агресия сред  подрастващите.  Продължава националното проучване „Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти за справяне с хроничния стрес“. То е по съвместен проект на МОН, Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" и ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема.

Не са пропуснати и няколко наблюдения – ниското ниво на социализация на учителството, което, вторачено в своите проблеми, не участва активно в живота на общностите извън работата си, пропускайки възможността да бъде партньор в обществените дела. Недостатъчна е отзивчивостта от страна на семействата на учениците – в общините и в образователното министерство има порой от жалби, които отнемат време за проверката им, за да бъде върнат до адресата очакваният справедлив институционален отговор. Заедно с другите проблеми тази ситуация обуславя необходимостта да се влезе в режим на постоянен забързан ритъм на поставяне на болките на учителите и на свързаните с тях елементи в областта на образованието и науката в България.

вторник, 29 октомври 2019 г.

Разходка в дебрите на предизборните листи в Силистра с цел "лов на преференции"

Преференция (предпочитане) е нова дума в българския политически речник. С чуждицата, вкарана в закона, бе дадена уникална възможност на българския избирател да надникне по-дълбоко в листите, за да си намери човека, заради когото ще даде гласа си. Дори и да има резерви към партията или към околните имена на избрания, заслужил "хикс или галочка". 

С надеждата, че ще се повиши избирателната активност, ще се ужесточи борбата и вътре в партиите, а и между тях. Е, и малко повече демокрация никога не е излишна, оттам и повече лична ангажираност. Да, разбира се, и достатъчно разочарования у всички, които са се надявали на повече, но в крайна сметка са получили по-малко. Електоратът от години флиртува като евтина кокетка с желаещите да му ползват "гласа", и обещава "на кило". Накрая или си остава вкъщи, за да гледа сеира по телевизията, или гласува за някой...друг - що пък трябва да си изпълни обещанието - да не би избраните да си спазват изречените думи по време на предизборната кампания? А най-често май забърква една голяма каша с пороя от цифри, та да не излезе нищо съществено във финалната изборна гозба.

Една разходка с цел лов на преференции в изборните листи в община Силистра показва следното: само двама изпревариха... фатално, другите в своите листи - това са Стефан Железов от "ДБ-обединение", благодарение на 140 харесвания, отбелязани акуратно, за да бъдат счетени за валидни, и съответно вписани в протокола. Така безпартийният икономист, собственик на счетоводна къща, прескочи от 17-а на втора позиция и зае втория мандат в Коалицията, приютили десни избиратели и техни колеги от зеления сектор. С 94 преференции успешна атака от шеста позиция към третия мандат направи и Емил Иванов от листата на СДП.

С най-голям брой преференции от всички 290 кандидати за общински съветници е Елица Тодорова от ПП ГЕРБ - тя атакува от десета позиция и със своите 512 отброени харесвания зае второто място - веднага след водача, но и предишното й място осигуряваше мандат, защото управляващата партия взе 11 мандата. В същата листа третият има 256, вторият 202, петнадесетият е със 152, осемнадесетият е със 146, а двадесет и третият - със 133. За разлика от преди 4 години обаче, когато ставаше по-лесно вътрешно-партийното разместване (от него тогава се възползваха десетина души, а може да са били и още по-голям брой), този път това не се случи повече от два пъти (поне засега!), както написахме по-горе.

Какво се случи в другите листи? "Отличникът" в ДПС е вторият, набрал 129 харесвания, а единадесетият е със 126, но те не стигат за пренареждане. В БСП №1 по преференции е четвъртият в листата със 130. Също №4 е най-напред по този показател (107) в МК "Алтернативата на гражданите". Драматично развитие в АБВ в борбата за втория мандат - само с две преференции повече №2 успя да изпревари №12 (съответно 95 и 93). Забележителна е атаката и на №2 в листата на СДП (182).

И по този повод: любопитна е връзката с гласовете в две от графите в изборните протоколи: "Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ - за цялата област това са 1 410 - за кмет, и 1 137 - за общински съвети. В графата "Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя" - съответно 1 839 - за кмет, и 14 537 (от тях 3 606 са в община Силистра) - за общински съветници. 

Особено фрапираща е последната цифра, означаваща, че в избора на общински съветници всеки 4-и избирател в Крайдунавска Добруджа (участващите в избора са общо 58 504 в цялата област) не знае как да гласува правилно или нарочно не отбелязва правилно своя вот. Възможни са и други причини - субективни за гражданите и за участниците в СИК. Резултатите от изборите показват, че за партийните листи на ГЕРБ в областта са гласували 15 995 избирателя, за ДПС – 13 987 избирателя, а за БСП – 5 689. 

ГЕРБ и ДПС - отличници за кметове и съветници в първия тур в Силистренско

Първи тур на "Местни избори 2019" в област Силистра. Равносметката: в раздела "кметове на общини" - избрани са досегашните градоначалници в Кайнарджа и Алфатар - представители на ГЕРБ, в Ситово и Главиница - от листата на ДПС. На практика в 7-те общини 4-ма от кметовете  потвърдиха мандатите си, а други трима в балотажажите имат същата възможност. На 3 ноември - т.нар. балотаж, т.е. втори тур, предстои в Силистра (ГЕРБ с/у БСП), в Дулово (ГЕРБ с/у ДПС) и в Тутракан (Иинициативен комитет с/у ДПС). 

Какво показват сухите цифри по отношение на избраните кметове на населени места (кметства): ДПС - поне 30 кметове на кметства и участие в 8 балотажа; ГЕРБ - най-малко 12 кметове и още възможности в 3 балотажа; БСП - 3 кметове плюс 4 балотажа; МК "Алтернативата на гражданите" и СДС - по 1 кмет (съответно селата Калипетрово и Старо село), Инициативен комитет - 1 кмет плюс 2 балотажа. На партия "Воля" й предстоят 2 балотажа, а един (в с. Голеш) на партия ДОСТ. Няма да има втори тур в кметства в община Ситово. Възможни са известни разминавания в цифрите, предвид различния начин за протоколиране на решенията в отделните ОИК в общините, което затруднява сборуването, а политическите централи нямат навика да споделят в общественото пространство направени от тях сметки по резултатите в изборния процес.

Още от статистиката до този момент: в цялата област в най-малко 9 населени места бе проведен избор на кметове на кметства без алтернатива, т.е. без опоненти. Продължава развитието на темата на политическото номадство, преди всичко в кметствата. Примерно в община Силистра, където фаворитите в 4 населени места промениха формулата си на явяване за пореден път на избори за селски първенец - от независим към партиен, като за един от тях - в Брадвари това се оказа неуспешно - резултатът бе загубен кметски стол. Подобен процес спорадично бе наблюдаван и в листите за някои от органите за местно самоуправление.

По-сложна е картината в общинските съвети, като най-категорична е снимката на ОбС Дулово (29 членове), където съотношението ДПС:ГЕРБ е 15:14, и няма никой друг, който да пречи на двубоя, тъй като останалите партии не са се класирали в местния законодателен орган. В ОбС Силистра (33) -  8 партии имат свои представители (ГЕРБ - 11, МК "БСП за България" - 6, МК "Алтернативата на гражданите" - 4, СДП и Движение 21 -  по 3, Коалиция "ДБ-обединение", АБВ и ДПС - по 2). В ОбС Тутракан (17)- 6 политически формации: ДПС - 6, ГЕРБ, МК "Алтернативата на гражданите" и БСП - по 3, МК "Движение ЗАЕДНО за промяна" - 2. В ОбС Ситово (13) - 3 политически сили: ДПС - 6, ГЕРБ - 4, БСП - 3. В ОбС Главиница (17) - 3 политически сили: ДПС - 10, ГЕРБ - 6, БСП - 1. В ОбС Кайнарджа (13) - 5 политически сили: ГЕРБ - 6, БСП, БЗНС и ДПС - по 2, ДОСТ - 1. В ОбС Алфатар (11) - 4 политически сили: ГЕРБ - 6, ДПС - 2, СДП - 1, БСП- 2. 

В общ план в областен мащаб (сумарно 133 мандата), разпределението е между 11 партии, 3 от които влизат за пръв път в местната законодателна власт: ГЕРБ - 50 (във всички общини), ДПС - 43 (във всички общини), БСП - 17 (в 6 от общините, за пръв път с нула в Дулово), МК "Алтернативата на гражданите" - 7 (в Силистра и Тутракан), СДП - 4 (вече освен в Силистра, с пробив и в община Алфатар), "Движение 21" - 3 (само в Силистра), "ДБ-обединение" (само в Силистра), МК "Движение ЗАЕДНО за промяна" (само в Тутракан), АБВ (само в Силистра) и БЗНС (само в Кайнарджа) - по 2, ДОСТ - 1 (в община Кайнарджа). 

Любопитна е връзка с гласовете в две от графите в изборните протоколи: "Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ - за цялата област това са 1 410 - за кмет, и 1 137 - за общински съвети. В графата "Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя" - съответно 1 839 - за кмет, и 14 537 (от тях 3 606 са в община Силистра) - за общински съветници. Особено фрапираща е последната цифра, означаваща, че в избора на общински съветници всеки 4-и избирател в Крайдунавска Добруджа (участващите в избора са общо 58 504 в цялата област) не знае как да гласува правилно или нарочно не отбелязва правилно своя вот. Възможни са и други причини - субективни за гражданите и за участниците в СИК. Резултатите от изборите показват, че за партийните листи на ГЕРБ в областта са гласували 15 995 избирателя, за ДПС – 13 987 избирателя, а за БСП – 5 689. 

понеделник, 28 октомври 2019 г.

В Силистра почти половината съветници подновяват мандата си

Поне 15 от проекто-състава на новия ОбС Силистра са били и в предишния мандат. Най-много двама други от 2015-2019 могат да се присъединят към тях при евентуално разместване в листата на ГЕРБ. Четирима от новите съветници са били местни депутати в по-предишни мандати, при това нееднократно (Георги Атанасов и Светлана Великова - БСП, Хасан Алекбер - ДПС, Георги Гайдаров - МК "Алтернативата на гражданите"). 

Жените в местния закондателен орган са 9 (27%, което е в рамките на изискуемото по международните стандарти) - представители са на 3 политически сили (най-много в ГЕРБ - 4, по две в БСП и АБВ, 1 в Движение 21), колкото са и "младежите" (според ЮНЕСКО - под 40 г. - по най-много в редиците на ГЕРБ и БСП, вкл. техните младежки лидери). С изключение на ДБ-обединение, всички останали партии са имали представители в ОбС Силистра в предишни мандати. Няма нито една партия с един-единствен съветник, каквито случаи са отбелязвани в предишни мандати.

Не повече от трима са юристите съветници - Константин Стоилов и Мирослава Червенкова - ГЕРБ, Златко Куртев - "Демократична България - обединение". С изключение на дентист в лицето на д-р Мария Димитрова, в стартовия състав няма нито един хуманен лекар, за разлика от предишни мандати, когато са били дори 6. Незначителен е броят на педагозите (може би не повече от трима) и на икономистите, за сметка на бизнесмени и предприемачи, които преобладават.

В състава има дългогодишен зам.-кмет - Денка Михайлова - ГЕРБ (била е и зам.-областен управител, сега е директор на училище). С едно-две изключения останалите съветници живеят в града. Културтрегерът е един в лицето на ст.н.с. д-р Георги Атанасов. Самодеец в художествен колектив имаме също един - Георги Спасов - лидер на кукерската група в читалището в Айдемир. В пенсионна възраст са не повече от трима.

Още интересни факти за ОбС Силистра: разполага от 1998 г. със сграда само за своята дейност, но се позволява да бъде ползвана и от други организации. Залата за заседание "10-и февруари", заедно с помощните помещения е част от Административно-търговски комплекс с адрес "Симеон Велики" 16. От 2006 г. се гласува по електронен път, благодарение на подарена от САЩ система. През последните години съветниците ползват служебни таблети. Зачестиха и общи инициативи на съветниците - Дамско рали за 8 март; курбан с рибена чорба за Кръстовден, приготвен от съветници; провеждат се изнесени т.нар. събития за сплотяване на колектива (тийм-билдинг); съветници участват в делегации в чужбина; съветниците посрещат коледари, лазарки и се срещат със самодейци, неправителствени организации и др.


И да не забравяме: В Европейския съюз действа Харта за местно самоуправление, приета с решение на Еввропарламента през 1985 г. Общинският съвет решава въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител. 
Граждани, които не са общински съветници, могат да вземат думата в края на заседанията по ред, определен от Общински съвет. Те могат да правят изказвания, предложения, да отправят питания по въпроси, представляващи обществен интерес, и които са от компетентността на Общинския съвет.
Кметът е местен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Той ръководи изпълнителната дейност в рамките на общината. Нарича се още градоначалник. Институцията на кмета като управител на населеното място е стара и от установените традиции на съответното място се определят конкретните правомощия на кмета и съотношението на властта между негои представителния орган на местното самоуправление – общинския съвет.
Първият силистренски Общински съвет е избран през 1991 г. с пръв председател инж. Васил Калинов - години по-късно народен представител, член на висшето ръководство на БСП и един мандат посланик в Азербайджан. 

Най-дълго време (12 години - три пълни мандата) председател е бил д-р Марин Пейчев (1995-2007 г.) - БСП, член на УС на НСОРБ, следван от д-р Мария Димитрова - ГЕРБ, (председател в два поредни мандата - 2011-2019 г., член на ръководството на Национално сдружение на председателите на общински съвети). 

На поста "пръв сред равни" са били още Георги Балушев и Димитър Генов (и двамата от БСП), както и Александър Сабанов (3 г.) - в момента народен представител от патриотична коалиция. Други съветници, впоследствие и народни избраници, са били Любен Божков - БСП, и Стефан Господинов - ГЕРБ. Има и съветници, които са били и на поста областен управител на област Силистра: д-р Петко Енчев (бил е и начело на национално ниво на партия БЗНС), Петко Добрев (на два пъти) - от името на социалдемократическа партия, д-р Владимир Янков - ГЕРБ, и Светлана Великова - БСП (била е и главен секретар на Областна администрация и зам.-кмет). Съветници са ставали заместник-областни управители - Филиз Хюсменова - ДПС, Дора Цонева - ГЕРБ, Петко Добрев - НДСВ, Пепа Добрева (тя и и.д. областен управител) - СДС. Съветници, а после и на възлови позиции в изпълнителната власт на национално ниво са били Филиз Хюсменова - министър в правителството на Симеон Сакскобургготски (по-късно и 12 години депутат в Европейския парламент), и Хасан Хасан - заместник-министър. 

Настоящият избор бе осми поред за 28 г. след т.нар. демократични промени през 1990 г. Общинският съвет стартира с 51 съветници, после бе променен броят на 45, а от години е 33-членен съставът му. Първото заседание за конструиране на новия орган бе в салона на община Силистра през есента на 1991 г. и бе предавано пряко по кабелната радиопрограма "Силистра" (радиовъзела). През 2016 г. с тържество в Общинския съвет бе отбелязан Денят на българската община и на местното самоуправление. Със специален ритуал по повод 25-ата година от провеждането на първите демократични избори на най-дългогодишните съветници бяха връчени паметни грамоти в присъствието на Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ.

Ясен е проектът на състава на Общински съвет Силистра за мандат 2019-2023 (8 политически сили)

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община СИЛИСТРА
област СИЛИСТРА

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници - 33
                            
Днес, 28.10.2019 г., в 7:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

  1. Общинската избирателна квота е петстотин и петнадесет 515 гласове.

Име, презиме, фамилия
ПП/КП/МК
1
Ганчо Маринов Неделчев
ПП СДП
2
Борислав Траянов Борисов
ПП СДП
3
Емил Костадинов Иванов
ПП СДП
4
Иванка Господинова Ташева
ПП АБВ
5
Добринка Великова Кирчева
ПП АБВ
6
Стоил Василев Стойчев
ПП Движение 21
7
Гален Мирославов Енев
ПП Движение 21
8
Илиана Димитрова Митева
ПП Движение 21
9
Мария Димитрова Димитрова
ПП ГЕРБ
10
Елица Йорданова Тодорова
ПП ГЕРБ
11
Здравко Горанов
ПП ГЕРБ
12
Денислав Пламенов Димитров
ПП ГЕРБ
13
Валентин Йорданов Перчемлиев
ПП ГЕРБ
14
Денка Димитрова Михайлова
ПП ГЕРБ
15
Ивелин Митков Неделчев
ПП ГЕРБ
16
Орлин Огнянов Николов
ПП ГЕРБ
17
Георги Йорданов Спасов
ПП ГЕРБ
18
Мирослава Красимирова Червенкова
ПП ГЕРБ
19
Константин Стоилов Христов
ПП ГЕРБ
20
Бирол Ерол Мехмед
ПП ДПС
21
Хасан Яшар Алегбер
ПП ДПС
22
Златко Стефанов Куртев
КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ
23
Стефан Железов Железов
КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ
24
Стилиян Стойчев Стойчев
МК БСП за България
25
Георги Атанасов Георгиев
МК БСП за България
26
Димитър Сашев Тодоров
МК БСП за България
27
Светлана Вескова Великова
МК БСП за България
28
Михаела Тодорова Попазова
МК БСП за България
29
Пейчо Стефанов Пейчев
МК БСП за България
30
Димитър Трендафилов Трендафилов
МК АЛТЕРНАТИВАТА на гражданите
31
Стоян Станков Узунов
МК АЛТЕРНАТИВАТА на гражданите
32
Георги Павлов Гайдаров
МК АЛТЕРНАТИВАТА на гражданите
33
Иван Станков Ковачев
МК АЛТЕРНАТИВАТА на гражданите

Поне 15 от проекто-състава на новия ОбС Силистра са били и в предишния мандат. Най-много двама други от 2015-2019 могат да се присъединят към тях при евентуално разместване в листата на ГЕРБ. Четирима от новите съветници са били местни депутати в по-предишни мандати, при това нееднократно (Георги Атанасов и Светлана Великова - БСП, Хасан Алекбер - ДПС, Георги Гайдаров - МК "Алтернативата на гражданите"). Жените в местния закондателен орган са 9 (27%, което е в рамките на изискуемото по международните стандарти) - представители са на 3 политически сили (най-много в ГЕРБ - 4, по две в БСП и АБВ, 1 в Движение 21), колкото са и "младежите" (според ЮНЕСКО - под 40 г. - по най-много в редиците на ГЕРБ и БСП, вкл. техните младежки лидери). С изключение на ДБ-обединение, всички останали партии са имали представители в ОбС Силистра в предишни мандати. Няма нито една партия с един-единствен съветник, каквито случаи са отбелязвани в предишни мандати.

Не повече от трима са юристите съветници - Константин Стоилов и Мирослава Червенкова - ГЕРБ, Златко Куртев - "Демократична България - обединение". С изключение на дентист в лицето на д-р Мария Димитрова, в стартовия състав няма нито един хуманен лекар, за разлика от предишни мандати, когато са били дори 6. Незначителен е броят на педагозите (може би не повече от трима) и на икономистите, за сметка на бизнесмени и предприемачи, които преобладават.

В състава има бивш областен управител - Светлана Великова - БСП (била е и зам.-кмет на общината), бивш зам.-кмет - Денка Михайлова - ГЕРБ. С 1-2 изключения останалите съветници живеят в града. Културтрегер - един - Георги Атанасов от Регионален исторически музей Силистра, в миналото председател на постоянна комисия по култура, в която обикновено няма много желаещи да участват. Самодеец в художествен колектив - също един (Георги Спасов). Тотално отсъствие на изявени спортисти. В пенсионна възраст са не повече от трима.

За изборите и за нашите избраници в органите за местна власт – „некои съображения“ в резултат на странични наблюдения към „Местни избори 2019“ в Силистра

Предизборната кампания е на последния завой, за да се спре пред разрешения от законодателството бараж, наречен „ден за размисъл“ – там тя ще си почине и после ще се втурне с нови сили към изборните урни. Стига избирателите да са били достатъчно силно облъчени от обещания, превърнати в аргументи за гласуване в полза на един или друг кандидат.

В Крайдунавска Добруджа кампанията на кандидатите за кметове на общини премина на места като луда пълноводна река (Силистра, Тутракан, Дулово), на други места бе само бурен поток (Главиница, Ситово), а имаше и общини, през които по-спокойни води се протегнаха като лениви земноводни (Алфатар, Кайнарджа). Не е невъзможно да е имало незначителни разминавания в градуса на напрежението в някои от населените места, където борбата за кметове на села да е била по-великанска, без това да променя характера на общата картина.

По-шарено и бълбукащо от изяви тази година бе сред кандидатите за общински съветници, като активността им бе предизвикана от преференциите. Независимо че, статистически погледнато, размествания са възможни само в листите на по-малките партии – при по-големите се иска сериозен брой отбелязвания в бременната от имена и цифри изборна интегрална бюлетина.

И все пак – малцина кандидати за местни депутати – предимно в областния град, си позволиха амбициозна агитация в своя полза – най-често с календарчета, с химикалки, запалки, агитационни листове, снимки във Фейсбук, публикации във вестници. Някои, примерно сред председателите или координатори на различни партии, се сетиха в последния момент, че и те трябва да се покажат отделно от останалите. На принципа „Вижте ме – аз стоя начело, не ме забравяйте, че току някой ме е надминал, за да се постави под съмнение лидерската ми позиция!“.

Не са много и тези от кандидатите за старейшини в местния политически колективен законодателен орган (Общински съвет), които се постараха да го направят по най-съвременен начин – с клипове (същото се отнася и за кандидатите за кметове на общини), предназначени за „въртене“ в социалните мрежи. Разбира се, в ход влезе и познатата практика – обаждания по телефона и по вайбър, съобщения в месинджър и чрез есемеси – някои от тези „хватки“ обаче не са безплатни и не всеки може да си ги позволи. А и в повечето случаи в името на качеството трябва „помощ от приятел“ – читав IT-специалист, чиито услуги обикновено са скъпи.

В деня за размисъл тази виртуална атака ще продължи, защото публичната агитация е забранена 24 часа преди изборния ден (урните се отварят на 27 октомври в 6 ч. сутринта и ще работят до 20 ч. на същия ден). А денят на истината е 28 октомври. Преди това халал да му е! – на всеки, седнал на трапезата на Димитровден, и на две ракии убедил събеседниците си в своя полза. На останалите – да не губят кураж, ще има и други избори.

Някои наблюдения от стила на кампанията конкретно в община Силистра. За пръв път от много години сериозно и настъпателно в борбата влязоха поне 8 политически сили. Освен обичайните заподозрени – ГЕРБ, БСП (за пръв път от 1995 г. в коалиция), гражданска коалиция с претенция за алтернатива, „Демократична България – обединение“ – също коалиция, „Воля“, „Възраждане“, „АБВ“, „Движение 21“, СДП и др. Те използваха целия арсенал от възможности за агитация – публични събития, публикации във вестници – вкл. собствени издания (ГЕРБ, Коалиция „БСП за България“, „Демократична България-обединение“), както и клипове в радио, флайери, календари, листовки, клипове. Както и снимки в интернет – тук друга е темата, че нито една политическа сила не ползва професионален фотограф с усет за политическа реклама, а се разчита на ситуационни щраквания с мобилни телефони от страна на присъстващи на събитията.

За първи път от много години бяха ползвани и централни медии (сайтове, вестници), за да се даде рамо на един или друг кандидат. Прави впечатление обаче неглижиращото присъствие на пиарските тактики и практики, може би защото в днешно време всеки кандидат смята, че знае достатъчно и няма нужда от професионални съвети в това отношение. Първо, защото те имат определена цена, която по нашите географски ширини изобщо не е зашеметяваща, и второ – без съмнение е необходимостта да се довериш на някого в това отношение.

Не се наби на очи и социологията – сигурно има някакви проучвания, но до този момент официално никой не се е позовал на тях, за да обяви за какво се бори. В това отношение в някаква степен се забеляза и баланс в атаката към двата органа на местната власт – Общинския съвет, където се вземат решенията за политиките в общината, и към кметския стол, центриращ изпълнителната власт.

По традиция за някои от по-големите политически сили акцент е канцеларията на „Симеон Велики“ 33 (адресът на общинската администрация). И има защо: бюджетът на общината е над 40 млн. лева, отделно – проекти и др. възможности за оперирани със средства. Общината е и най-големият работодател в област Силистра. За повечето малки партии обаче острието на атаката е насочено към „Симеон Велики“ 16. Там е зала „10 февруари“, където на електронно табло секунди след гласуването се изписва в червено, зелено и жълто проявеното отношение на народните избраници към проектите за решения, най-често задавани от екипите на  кметската власт.

Впрочем, „работата“ на общинските съветници също е добре заплатена с месечни възнаграждения – някъде в рамките на минималната работна заплата. В допълнение – изнесени заседания, тийм-билдинги два-три пъти в годината извън общината, командировки и прочие възможности за лобиране, примерно за работни места и други облаги. 

И да не забравяме: В Европейския съюз действа Харта за местно самоуправление, приета с решение на Европарламента през 1985 г. Общинският съвет решава въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител. 
Граждани, които не са общински съветници, могат да вземат думата в края на заседанията по ред, определен от Общински съвет. Те могат да правят изказвания, предложения, да отправят питания по въпроси, представляващи обществен интерес, и които са от компетентността на Общинския съвет.
Кметът е местен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Той ръководи изпълнителната дейност в рамките на общината. Нарича се още градоначалник. Институцията на кмета като управител на населеното място е стара и от установените традиции на съответното място се определят конкретните правомощия на кмета и съотношението на властта между него и представителния орган на местното самоуправление – общинския съвет.
Думата „кмет“ присъства в повечето славянски езици, като според най-широко приетата хипотеза произлиза от праславянската дума *kъмеtь. За нея се предполага, че е късна заемка от cometes, форма на латинското comes („спътник“, по-късно „човек от свитата на владетел“, „чиновник“). Идва от латинската дума comes чрез нейната форма „comitis“ - по тази линия произлиза и средновековната тила „комит(а)“, ползвана в годините на Първо българско царство.
Кметът ръководи общинската администрация чрез назначен от него секретар на общината, който е на пряко подчинение. Работата на кмета се подпомага от заместник-кметове, които той назначава. Връзките между кметовете на общини и Общинските съвети са очертани в Закон за местното самоуправление и местна администрация. Кметът на община привежда в действие решенията взети от органа на местно самоуправление (Общински съвет). В изпълнение на своите задължения, кметът издава заповеди.
Кметът на община може в рамките на своя мандат да назначи и т.нар. кметски наместници - те също имат статут на орган на местната власт, за да го представляват в места, които не са административен център и не са достатъчно големи, за да бъдат самостоятелно кметство с право на избор на свой кмет.