понеделник, 30 септември 2013 г.

Спукано табло за баскет притеснява спортистите и треньорите в Силистра


       С карък започва новия спортен сезон за баскетбола в Силистра. Спукано е едно от баскетболните табла в единствената спортна зала в Силистра - зала "Дръстър", известна повече като "Манежа". Това автоматично затруднява тренировките на няколко възрастови групи момчета и момичета от Баскетболен клуб "Доростол". Залата е общинска собственост и  е отдадена за ползване на баскетболния клуб, един от най-добрите в страната на база на общите резултати. "Опасно е за децата, ако стане нещо, кой ще носи отговорност?", питат се двете треньорки Светлана Тодорова и Росица Атанасова. Уведомени за проблема са президентът на клуба Пенчо Ковачев и общинарите. Търси се сигурен производител, който да предложи издръжливо табло на сносна цена. 

Нов проект в областната администрация в Силистра

         В понеделник – 30 септември 2013 г., в заседателната зала на областната администрация в Силистра пред висши държавни служители и експерти екип за управление с ръководител Лейла Слатинска, директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финансии управление на собствеността“, представи новия проект „ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА – ПО-КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА“.  Той е по договор №ЦА12-22-15 от 16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Началото на проекта е през м. август т.г. с продължителност 12 месеца. Общата стойност на проекта е 38 426,52 лв. Цел на проекта: подобряване на професионалната компетентност на служителите в областна администрация – Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. Целевата група е от висши държавни служители и експерти в областната администрация. На 1 октомври предстои представяне на проекта и пред медиите в Силистра.

В Силистра се проведе Ден на диалога между законодателната и местната власт

         В Силистра се проведе поредният Ден на диалога между законодателната и местната власт, съобщи сайтът на областния управител http://silistra.government.bg. В него участваха представители на администрациите, вкл. кметове и кметски наместници от община Силистра като домакин на проявата, датирана с начало през 1989 г., на областна администрация и с представителството на две от общините в областта – Ситово и Алфатар. В работата на форума се включи Матилда Бахнева, експерт „Информационно-издателска дейност“ от екип „Представителство иполитика“ в Националното сдружение на общините в Република България, организатор на Деня на диалога за цялата страна. 
          Зам.-кметът на община Силистра Денка Михайлова предложи на аудиторията материал от НСОРБ, озаглавен „За конкретни и реални променив условията за развитие на общините“. В него се казва: „Воденето на активен и резултатен диалог между властите е основен принцип, залегнал в Европейската харта за местно самоуправление. При последния мониторинг от Съвета на Европа по прилагане на Хартата, извършен преди година и половина, една от препоръките е да се повишат законовите гаранции и ефективността на диалога и консултирането с местните власти. Европейската харта изисква от централната власт „в процеса на планирането и вземането на решения своевременно и по подходящ начин да иска становище на местното самоуправление по всички пряко засягащи ги въпроси”. В дискусията се включиха председателят на Общински съвет – Силистра Димитър Генов, кметът на община Ситово инж. Николай Неделчев и кметът на село Проф. Иширково Кинка Иванова.

Какво заяви на присъстващите инж. Николай Неделчев на базата на опита си на кмет на община в три поредни мандата на местното самоуправление?
„Изтича програмният период и започва нов през 2014 г. – да си направим изводите. В доклада акцентите на Националното сдружение са правилни, но има и още важни неща, които трябва да споменем. По отношение на финансовите корекции: държавата е добре да създаде Фонд са социално споделяне на финансовите корекции. Проектите стоят по година – година и половина в управляващи орган и накрая оттам с писмо правят корекции. Създава се специфична ситуация за обжалване на писмо, а то не е заповед.
Истината е, че общините не могат да се справят сами с корекциите. В предишния период се правеха промени, анекси и оценки през 3-4 месеца, а е хубаво те да важат за целия период или поне за половината от периода. На практика кметствата под 500 души по програмата за селските райони не могат да участват с проекти, а техните кметове са също избираеми и хората искат от тях нещо да се случва в селата. За справка: селата над 500 до 5 000 души автоматично получават бонус от 40 т. при оценките на проектите. Така селата под тази бройка на населението остават без шанс за добър за тях резултат. По отношение на публичните финанси – хубаво ще еда се върнем на нивото поне на 2008 г. във връзка с целевото финансиране на капиталовите разходи. Настояваме за увеличаване на изравнителната субсидия. Снегопочистването е друг голям проблем: общините чистим и третокласните пътища, а не ни си възстановяват средства за това.
И още: заплатите в администрацията получиха ръст, но не и заплащането на кметове – на общини и кметства. Децентрализацията е тотално отсъстваща. Над 100 са вменените на кметовете отговорности със законови и подзаконови актове от страна на държавата, без те да се обезпечени финансово. Правят се предписания, а не се осигуряват средства. Приветстваме промените в Закона за обществените поръчки, такива каквито ги чуваме. Примерно за възможността 30% от тях да се изпълняват от подизпълнители – местни фирми, като им се заплаща пряко. Бомба през следващата година е Законът за местните данъци и такси в частта за битови отпадъци. Цената ще стане непосилна – общо към 95 лева на тон смет, което ще трябва да доведе до повишаване на промилите смет, а няма пария в общинските съвети, където съветниците да искат гражданите да плащат повече. Другият вариант е държавата да вдигне доходите на хората. В противен случай след нова година негативната енергия на хората ще се излее срещу нас кметовете и съветниците.
        Проблем е и предложението да отпадне местният данък за МПС, който е константна величина в приходите в бюджетите на общините. От 7-8 години и селскостопанската техника не се регистрира в КАТ и данък МПС не се плаща в общините. В селата в същото време пътната мрежа се амортизира от движението на тежката техника и собствениците й упрекват общините за лошото състояние на третостепенните пътищата.“  

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПО ПОВОД 1 ОКТОМВРИ: - 73 ГОДИНИ ОТ ВРЪЩАНЕТО НА ЮЖНА ДОБРУДЖА КЪМ БЪЛГАРИЯ; - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА; - СВЕТОВЕН ДЕН НА МУЗИКАТА И НА АРХИТЕКТУРАТА

             УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ  НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

           Първи октомври е от дните в календара, наситени с особена празничност, обединяваща хората по света. Този ден е посветен на музиката, архитектурата и на възрастните хора. Честван е навсякъде по света под егидата ООН. ПЪРВИ ОКТОМВРИ е знаменателен за жителите на Добруджа – от Силистра до Добрич и от Тутракан до Балчик.  Преди 73 години на този ден приключва маршът на българската армия за възвръщането на южнодобруджанската територия към майката Родина  след  десетилетия чужда окупация. В първия ден на октомври си припомняме драматичното преселение на 67 000 българи от севернодобруджанските територии, за да бъдат настанени в земята на предците си. То е най-голямото по рода си пред 20-ия век и е белязано едновременно с мъката от раздялата с родното място и с надеждата за по-добър живот в старата си родина. По особен начин темата за преселението и полагането на основите на нов живот са свързани със строителството и архитектурата. 
          Защото за българина градежът на нов дом за семеен подслон е мечта и цел на този свят. Кьошкът, градината и дворът са онези елементи от бита, които са едновременно прагматична нужда и романтично усещане за пълноценен живот. В това отношение народът ни се подчинява на науката и на практиката, на традициите и на модерните достижения.
          Първи октомври е ден и на възрастните хора. Десетки са клубовете на инвалида и пенсионера в област Силистра. Тези средища са една възможност за хората от т.нар. трета възраст да се събират и да бъдат заедно в поредните хубави моменти. Повечето те създават сами чрез различните възможности на общуване, най-често с утвърдените форми на песните и танците. 

        Свидетелство за тях са безбройните фестивали в почти всички общини от областта. „Животът е само един миг между две вечности“ е казал великият Платон. Друг е възкликнал: „На любовта всички възрасти са подвластни“. Млада особа в интернет обобщава казаното през вековете: „Младостта не е порок, а старостта е благословия, защото няма друг начин да живеем дълго, освен остарявайки.“ И не най-накрая – музиката е „изкуство на музите“ не само по определение, но и по начина си на пресъздаване. Най-често тя е божествен дар, за да бъде споделян с всички, които имат чувствителност към тона, ритъма, темпото, динамиката и тембъра. Още от най-старите паметници на литературата, архитектурата, скулптурата и другите древни изкуства се срещат свидетелства за съществуването на музикалното изкуство. За да имаме днес ние, добруджанци, своите утвърдени емблеми в лицето на оперната прима Стефка Евстатиева, на джаз легендата Йълдъз Ибрахимова, на кавалджията на планетата Теодосий Спасов; днешните дарования Йордан Марков, Ели Раданова, както и „Вива тийнс“ от сцената на конкурса „Речни ноти“ в Тутракан.
          Честит да е Празникът с голяма буква, обединяващ изкуството, традицията, опита на възрастните хора и привилегията да сме жители на една територия, известна като „Добруджа – добра земя!
Насуф Насуф,
областен управител на област Силистра
 

петък, 27 септември 2013 г.

Предстои обществено обсъждане на Стратегия за развитие на отрасъла за водоснабдяване и канализация


         Предстои обществено обсъждане на Стратегия за развитие на отрасъла за водоснабдяване и канализация, стана ясно от регионално публично представяне на проекта, проведено във Велико Търново с участието на Джанан Халил, заместник областен управител, и Тодор Динков, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в областна администрация.  В дневния ред на форума с презентации се включиха Добромир Симидчиев, зам.-министър на МРР и Ивайло Колев от Световната банка. След обсъждането проектът влиза в министерството за съгласуване.
         В Плана за действие към Стратегията до 2023 г. са разчетени 7,5 млрда лева за финансиране на инвестиции за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на води за постигане на т.нар. съответствие за постигане. Само 0,4 млрда от тях са за водоснабдяване, останалите средства са за отпадни води. На 3,2 млрда  е изчислено безвъзмездното финансиране от ЕС, т.е. 30-40% от общия размер на необходимите капиталови инвестиции. В намеренията влиза засилване на автономията на АВиК и ВиК, подкрепена с институционални мерки. В бъдеще капиталовите инвестиции трябва да отговарят на регионалните планове на ВиК. Необходима е актуализация на социалните политики за защита на уязвимите групи по отношение на разходите за ВиК услуги. Отчита се, че клиентите на ВиК не са добре информирани относно услугите и разходите по тяхното предоставяне.
         Каква е картината на водоснабдителната мрежа в страната? Дължината й е приблизително 75 000 км със средна възраст 36 години, което води до извода, че има нужда от постоянна поддръжка  срещу 800 млн. лева годишно, както и от подмяна. Със средства от еврофондовете може да бъдат покрити половината от разходите на бъдещи инвестиционни нужди.  Отделен е акцентът върху ключови показатели като „загуба на вода“ – целта е от 60% по данни от преди години загубите на вода да се снижат до два пъти в следващите 25 години при изпълнение на различните „сценарии“ в Стратегията. През последните 20-30 години в европейските страни върви процес на консолидация на ВиК отрасъла. Проучванията показват, че по-големите по размери дружества в сферата на комуналните услуги се справят по-добре от малките, включително в България. Цените на ВиК услугите у нас са увеличени значително след 2007 г., но те не са нараснали в реално изражение в съпоставка с размера на инфлацията за периода.
         Сред предложените в Стратегията мерки за подобряване на ефективността, управлението и регулирането: консолидация в отрасъл ВиК; асоциациите по ВиК да станат по-функционални; увеличаване на ролята на доброволните и регулаторните механизми за съгласуване на интересите на ВиК дружествата с отрасловите цели и др. Представяне на Стратегията за развитие на отрасъла за водоснабдяване и канализация в България по програма са още в Бургас, Враца и столицата. Проектът й е публикуван на страницата на МРР (www.mrrb.government.bg).

Министерският съвет създава Национален съвет за учене през целия живот за мобилизация в сектора „учене за възрастни“

   

       Министерският съвет на Република България създава Национален съвет за учене през целия живот, стана ясно на проведената наскоро във Велико Търново регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора на учене за възрастни“. Заедно с представители от други области на Северен централен район от името на областна администрация – Силистра в нея участва Лили Дочева, ст. експерт „Здравеопазване” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.
      Конференцията бе проведена в рамките на проект „BG– Изпълнение на Програмата на ЕС за учене на възрастни“, финансиран от ЕК и изпълняван от Министерството на образованието и науката като национален координатор на програмата за учене на възрастните. В рамките на форума са представени Европейската програма по темата и изпълнението й в България; националните цели и приоритети за периода 2014-2020 г. с основните показатели за образованието и обучението на възрастни в Северния централен район, част от който е област Силистра. Бъдещият Национален съвет за учене през целия живот (НСУЦЖ) ще осъществява координацията и ще провежда обществени консултации между органите на държавата и на местното самоуправление, представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, на работодателите на национално равнище и на неправителствените организации, работещи в областта на ученето през целия живот. Проектът за правилник за организацията на дейността на НСУЦЖ е публикуван в интернет на адрес: http://lll.mon.bg. 
       В две от областите в СЦ район – Разград и Силистра (съответно 40.4 и 35.7% за хората с основно и по ниско образование, т.е. приблизително 8 и 8.5% от хората са без завършена образователна степен) се наблюдават завишени стойности на населението с образователна степен „начално образование – I-IV клас (МСКО-1)“ или по-ниска. По тези негативни показатели област Разград е на второ място след област Кърджали, а област Силистра е на четвърто след област Търговище сред останалите области в страната. Това показва силна поляризация между областите в СЦ район на планиране и по този показател.

28 септември 2013 – Международен ден на правото да знам


        От 2002 година насам в България се чества Международният ден на правото да знам. В основата на честването му е Програма Достъп до Информация, която ще връчи награди за принос в областта на свободата на информация в България за пореден единадесети път. Тридесет и девет са номинациите в различните категории (повече информация за предложенията на специализираната електронна страница в интернет: http://www.righttoknowday.net/).Тазгодишната церемония по случай Международния Ден на правото да знам е на 28 септември 2013 г. от 12.30 ч. в Пресклуба на БТА в София на бул. „Цариградско шосе" №49. През 2013 г. отбелязването на Международния ден на правото да знам в България е подкрепено от Фондация "Америка за България". Жури от екипа на ПДИ, журналисти, общественици, представители на НПО, които през годините са спомогнали за утвърждаване на стандартите в областта на свободата на информацията, избира победителите въз основа на разработени и утвърдени критерии. Церемонията се превърна в средство за повишаване познаването на правото да знам и стимул за развитие на добри практики от страна на институциите в България. Кампанията за Деня на правото да знам обхваща цялата страна. Координаторите на ПДИ - практикуващи журналисти - са водещи в медийната кампания, която предшества и съпътства Деня на правото да знам.  Към отбелязването на Деня на правото да знам се присъединяват и институциите в България. Две поредни години Министерство на околната среда и водите и регионалните инспекции по околна среда отваряха вратите си на 28 септември.
      Денят на правото да знам се отбелязва от застъпниците за свобода на информацията на 28 септември по цял свят. На този ден преди 11 години на конференция в София бе създадена Международна мрежа на застъпниците на иформация. Представители на неправителствени организации от 15 държави и на международни организации, работещи в областта на свободата на информация, се обединиха около разбирането за необходимостта от утвърждаване и популяризиране на стандартите в свободата на информация. Днес в мрежата членуват 400 организации от цял свят и 600 експерти, които участват в дискусии и кампании за утвърждаване на националните закони за свобода на информацията и за тяхното прилагане. Застъпниците за свобода на информацията по света отбелязват различно 28 септември: със семинари, конференции, концерти, театрални представления; връчват се награди, заснемат се видеоклипове, композира се музика, провеждат се фотоконкурси. Отбелязван от десетки организации и активисти по света, празникът бе признат от много правителства и комисари по информацията. 
        В резултат от застъпническата дейност на глобалното движение за свобода на информацията през тези години бяха създадени и се развиват стандартите в областта, тъй като правото на достъп до информация бе признато за основно човешко право. Много държави приеха закони за достъп до/свобода на информацията, а редица международни финансови институции приеха правила за достъп до информация. България е със Закон за достъп до обществена информация от 2 000 г. насам. В стотици сайтове на институции – вкл. министерства, областни администрации и общини, има комплект от материали относно използването на закона. Областната администрация в Силистра е сред стриктните администрации във връзка със ЗДОИ. Денят на правото да знам се превърна във важна част от застъпническата кампания за популяризиране, утвърждаване и развиване на стандартите за свобода на информацията на национално, регионално и международно ниво.
         

четвъртък, 26 септември 2013 г.

Назаем от 24 часа: Силистра е част от "Пътя на виното": Наши исторически обекти кандидати за европейски културен маршрут

Наши исторически обекти кандидати за европейски културен маршрут


Римската крепост "Калето" в Белоградчик е включена в маршрута "По пътя на римските императори". СНИМКИ: Ваня Ставрева
Трансграничният туристически маршрут "По пътя на римските императори", в който са включени по пет исторически обекта от римската епоха в България, Румъния, Хърватска и Сърбия, кандидатства за сертифициране като културен маршрут на Съвета на Европа.
 
Маршрутът е разработен по проект на министерството на икономиката и енергетиката и Дунавския компетентен център в Белград. В рамките на инициативата е направен и туристически маршрут "По пътя на виното", които представя винопроизводството в Дунавския регион.
 
"Най-голямата полза от включването в списъка с европейски културни маршрути е разпознаваемостта, която ще донесе. Този маршрут би се наредил до маршрути от типа "Камино де Сантяго", обясни Евгени Спасов от дирекция "Туристическа политика" в Министерството на икономиката и енергетиката.
 
Петте български обекта в маршрута са римската крепост "Калето" в Белоградчик, Улпия Ескус до с.Гиген, античното селище Нове до Свищов, крепостта Сексагинта Приста в Русе и римската гробница в Дуросторум край Силистра. Маршрутът "Пътят на виното" включва три български региона на винопроизводство - Видин, Плевен и Русе.
 
В сряда 23 туроператори и журналисти от Германия, Белгия, Холандия, Италия и Сърбия посетиха крепостта "Калето" в Белоградчик и винарска изба в с.Боровица в рамките на опознавателен тур на част от включените в маршрутите обекти.

сряда, 25 септември 2013 г.

Община Силистра отново с активно участие в еко инициатива

На 28 септември 2013 година от 10 часа ще стартира инициативата „Моят зелен град“, в която Общинска администрация ще се присъедини с активно участие. На територията на крепостта „Меджиди Табия“ ще бъдат почистени алеи и озеленени площи. В кампанията имат възможност да участват учебни заведения, граждани и НПО. Организатори на „Моят зелен град“ на национално ниво са системата на Coca-Cola в България, Българското дружество за защита на птиците и ЕКОПАК, с подкрепата на Министерството на околната среда и водите, както и Столична община. През тази година тя ще се проведе в 19 общини на територията на страната. Целта е приобщаването на все по-голям брой хора към опазването на природата и да покаже как с малка грижа всеки може да повлияе положително на околната среда. Очакваме всички желаещи да се включат в инициативата. На място ще бъдат раздадени материалите, нужни за почистването на горепосочените територии.

В последния ден на септември - "Ден на диалога" в Силистра

         Във връзка с провеждане на "Ден на диалога" на 30 септември 2013 г., който ще се  домакинства и тази година от д-р Ю. Найденов, кмет на община  Силистра, се провежда събитие с организатор Националното сдружение на общините в Република Българияа. този ден е ден на чуваемост между местната и държавната власти по темите за събитията на деня. Темите на Деня на диалога отразяват приоритетите и развитието на местното самоуправление през годините:
1999 г. – Подобряване на взаимодействието между републиканския и общинските бюджети;
2000 г. – Местните данъци – подход при определяне на взаимодействието между републиканския и общинските бюджети;
2001 г. – Разширяване на ресурсните възможности на общините;
2003 г. – Старт на финансовата децентрализация;
2005 г. – Финансовата децентрализация – как да стане реалност;
2006 г. – Новият мандат на местната власт – с нова законова рамка за развитие на местното самоуправление.
2007 г. – местни избори (без Ден на диалога).
2008 г. – съчетано провеждане на Ден на диалога с Годишната среща на местните власти на тема “Общините – успешни бенефициенти по европейските фондове.”
2009 г. – “Развитие на европейски тип местни финанси”
2012 г. - “Подобряване на средата за развитие на общините през 2013 г.”
Основният и най-важен резултат от ежегодното провеждане на Деня на диалога е постигнатата традиция на открита и честна дискусия, което позволява по-добро разбиране на позициите на двете страни. Депутатите получават ясна представа за общинските проблеми и очаквания, пречупени през спецификата на конкретния избирателен район, а общините – за националните приоритети и предстоящите задачи на Парламента. Резултатите от дискусиите се обобщават и приемат от Управителния съвет на НСОРБ и са в основата на програмата на Сдружението за следващата година.

Назаем от www.righttoknowday.net: 39 номинирани за Деня на правото да знам на Програма Достъп до информация

24.09.2013 г.
За единадесети път Програма Достъп до Информация (ПДИ) ще връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация. Така ПДИ отбелязва 28 септември – Международният
 Ден на правото да знам. 
Целта на ежегодните награди е:

·   да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация;
·   да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото;
·   да се посочат институциите, които грубо нарушават правото на достъп до информация.
           Тази година 39 номинирани се състезават в шест категории - четири позитивни награди „Златен ключ” и две антинагради – „Катинар” и „Вързан ключ”.  

          Контролно-техническа инспекция, Служебното правителство, Басейнова дирекция – Плевен, Община Козлодуй и читалище „Баръш” са номинирани в категорията„Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”.  

         За активно упражняване на правата си по ЗДОИ
 са номинирани гражданитеИван Сапунджиев (Кюстендил), Георги Сербезов (Пловдив), Боян Боозов (Варна), Дияна Бончева (Ямбол) и Данчо Заверджиев (Ловеч).
         Гражданска инициатива „България без дим”, Група Град, Национално движение „Екогласност”, Център на НПО – Разград, Движение с екологична насоченост и Български институт за правни инициативи (БИПИ) са номинирани за неправителствени организации, които последователно и ефективно използват правото на достъп до информация в обществен интерес.

         В категорията 
„Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация” се състезават журналистите Доротея Дачкова – в. "Сега", Анна Цолова и Виктор Николаев – Нова ТВ, Константин Караджов – bTV, Виктория Петрова – bTV, Павлин Иванов –  „Ловеч днес”, Юлиян Христов - OFFNews и екипите на вестниците „Класа” и „Видин” – град Видин.

       Номинирани за анти-награда „Катинар” са Министерският съвет, главният прокурор на Република България, Национална агенция за приходите (НАП) и Община Търговище. 
           
           За анти-наградата „Вързан ключ” (най-абсурдно/смешно решение или практика за достъп до информация) се състезават кметът на Община Ловеч, кметът на Столична община, Министерство на труда и социалната политика, председателят на Общински съвет – Ловеч, Министерство на вътрешните работи, Община Варна - район Приморски, Община Варна - общинска полиция, Варненска окръжна прокуратура и Административен съд – Варна.

 Номинациите и мотивите към тях може да видите в секцията: http://www.righttoknowday.net/nominations/2013/.

       В България Денят на правото да знам бе отбелязан за първи път през 2003 г. Имената на победителите за 2013 г. ще научим на церемонията, която ще се проведе на 28 септември 2013 г., събота, от 12.30 ч.  в Националния пресклуб на БТА в София, бул. “Цариградско шосе” № 49. 

вторник, 24 септември 2013 г.

Назаем от http://cheti.me/:Франсис Скот Фицджералд: За какво да се тревожим, да не се тревожим и за какво да мислим...

Франсис Скот Фицджералд: За какво да се тревожим, да не се тревожим и за какво да мислим...

24 Септември, 2013 - 10:55

Франсис Скот Фицджералд пише това писмо до дъщеря си Скоти през 1933 докато тя е на лагер и все още е само на 11 години.

Неща, за които да се тревожиш:
Тревожи се за куража
Тревожи се за чистотата
Тревожи се за ефикасността
Тревожи се за ездачното изкуство
Тревожи се за …
Неща, за които да не се тревожиш:
Не се тревожи за общественото мнение
Не се тревожи за куклите
Не се тревожи за миналото
Не се тревожи за бъдещето
Не се тревожи за порастването
Не се тревожи, че някой може да те изпревари
Не тревожи за триумфа
Не се тревожи за грешките, освен ако не са по твоя вина
Не се тревожи за комарите
Не се тревожи за мухите
Не се тревожи за насекомите като цяло
Не се тревожи за родителите
Не се тревожи за момчетата
Не се тревожи за разочарованията
Не се тревожи за удоволствията
Не се тревожи за удовлетворението
Неща, за които да мислиш:
Какво наистина целя?
Колко съм способна всъщност в сравнение с моите съвременници що се отнася до:
(а) Ерудираност
(б) Наистина ли разбирам от хора и мога ли да се разбирам с тях?
(в) Опитвам ли се да направя тялото си полезен инструмент или го пренебрегвам?

Басейнова дирекция ще представи в Русе третата експедиция по р. Дунав Joint Danube Survey (JDS3)

Басейнова дирекция ще представи в Русе третата експедиция по р. Дунав Joint Danube Survey (JDS3)

В изследването участват учени и експерти от всички 14 държави от Дунавския регион в т. ч. химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария, Хърватия и пр.
Назаем от akcent.bg | 10.09.2013 г.Областният управител на Русе Венцислав Калчев проведе работна среща с изпълнителния директор на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – гр. Плевен Тома Терзиев.
Терзиев запозна областния управител със структурата, териториалния обхват и функциите на дирекцията и го информира за Третата международна експедиция за изследване на р. Дунав Joint Danube Survey (JDS3), чиято основна цел е да събере актуални данни за състоянието на реката от извора до нейното устие. Проучването е започнало на 13 август и ще продължи до 26 септември, като в периода 13-20 септември експедицията ще премине и през българския участък на Дунава.
 В тази връзка следващата седмица Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – гр. Плевен организира пресконференция в гр. Русе. Тя ще се състои на 17 септември /вторник/ от 10.00 ч., в зала 2 на Гранд хотел „Рига” като след срещата гостите и представителите на медиите ще могат да посетят двата кораба, участващи в проучването и да се запознаят с дейностите им.
Организатор на експедицията е Международната комисия за опазване на р. Дунав – International commission for the Protection of the Danube River – ICPDR, на която България е пълноправен член от създаването и през 1999 г. В изследването участват учени и експерти от всички 14 държави от Дунавския регион в т. ч. химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария, Хърватия и пр.
        Тази година се реализира трето проучване на р. Дунав като първото е било през 2001 г., а второто – през 2007 г. Корабите на експедицията ще изминат общо 2 375 км., преминавайки през територията на 10 държави.
             Двата кораба - лабораториите „Аргус” и „Иструс” на Joint Danube Survey 3 (JDS3) акустираха при Русе
akcent.bg | 17.09.2013 г.На пресконференция днес бе представена работата на Третата международна експедиция за изследване на р. Дунав Joint Danube Survey 3 (JDS3)която от 13 до 20 септември преминава през българския участък от реката. 

В пресконференцията участваха областният управител на Русе Венцислав Калчев, представители на Международната комисия за опазване на река Дунав, членове на екипа на JDS3, както и експерти от МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

Международната експедиция се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав – International commission for the Protection of the Danube River и е най-голямото по рода си събитие за мониторинг на река за 2013 г.

Губернаторът откри пресконференцията и поздрави членовете на екипа на експедицията и гостите. Той подчерта, че за поредна година страната ни, и в частност гр. Русе, посреща двата кораба - лабораториите „Аргус” и „Иструс”. В екипа на експедицията участват химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, Унгария и Хърватия като интересно е участието и на един българин – доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов - биолог, експерт по рибите за Долен Дунав. Калчев увери присъстващите, че Областна администрация Русе ще продължи в ежедневните си ангажименти да бъде в унисон с мотото на Международната комисия за опазване на река Дунав – „ние работим за Дунавския басейн и хората му”.

След пресконференцията всички имаха възможност да разгледат двата кораба-лаборатории, участващи в експедицията.

Третата експедиция продължава работата на предходните две, проведени през 2001 и 2007 г. Резултатите отJDS3 ще бъдат включени в следващия План за управление на международния Дунавски речен басейн.

http://lifeline.bg/: Мед и канела – някой ползи за здравето

Мед и канела – някой ползи за здравето

Канелата и медът са единствените храни на планетата, които не се развалят и не гният.
Годност и съхранение на меда.
Въпреки, че медът може да се захароса, той не губи своите качества. Когато това се случи отворете капака и поставете съда с меда във вряла вода и оставете да се разтопи. Медът ще бъде толкова добър, колкото когато е пресен. Не го поставите в микровълновата фурна, така се убиват ензимите.
Съчетание на канела и мед може да лекува много заболявания:
Науката приема меда като много ефективно средство за лечение на заболявания. Медът може да се използва без странични ефекти и дози. Приеман правилно може да го вземат и диабетици.
Предлагаме Ви списък на заболявания, които могат да бъдат излекувани с мед и канела:
- Заболявания на сърцето.
Направете паста от мед и канела на прах и си мажете филийки хляб всяка сутрин, вместо с конфитюр зазакуска. Това ще доведе до намаляване на холестерола в артериите и предотвратяване на пациента от сърдечен удар.
В допълнение, тези, които вече са имали вече сърдечна атака ще бъдат защитени от повторен инфаркт. Редовната употреба на тези вещества помага да се запазите здрави и да укрепнете ритмичните мускулни движения на сърцето.
- Артрит.
Артрита може да изчезне, ако вземате два пъти дневно /сутрин и вечер/ по една чаша топла вода с две супени лъжици мед и една малка щипка канела. Ако се приема редовно дори хроничен артрит може да бъдат излекуван. Последните изследвания на Университета в Копенхаген показа, че лекари, които лекуват пациентите си със смес от една супена лъжица мед и половин чаена лъжичка канела преди закуска от 200 пациенти 73 вече не усещат болката и са подвижни.
- Храносмилането.
Канела поръсена върху две супени лъжици мед се приема преди хранене може да намали киселинността. Също така помага по-добро усвояване на храната и намалява образуването на газове.
- Тайната на дълголетието.
Чай с мед и канела, приеман редовно намалява щетите, причинени от старост в тъканите. Смесете си четири лъжици медканела на прах и три чаши вряща вода, за да си направите чай. Пие се три до четири пъти на ден. Този чай поддържа кожата свежа и намалява щетите, причинени от свободните радикали на стареенето на кожата.
- Инфекции на пикочния мехур.
Разтворете две супени лъжици канела на прах и една супена лъжица мед в чаша с топла вода и изпийте . По този начин ще унищожите микробите в пикочния мехур
- Холестерол.
Две супени лъжици мед и три супени лъжици канела на прах се смесва с 16 грама чай и се прилага при пациенти с високи нива на холестерол. Понижава кръвното ниво 10 процента през първите два часа на лечението.
- Настинки и грипове.
Учен в Испания доказа, че медът съдържа естествена съставка, която убиват микробите и предпазва пациентите от грип и простуда.
Тези, които страдат често от тежка настинка могат да вземат една супена лъжица хладък мед с 1 / 4 чаена лъжичка канела в продължение на три дни. Това ще помогне да се излекува всяка изстинка и да се изчистят синусите.
- Стомаха.
Мед с канела също така помага и да се лекуват стомашни язви дори се лекуват напълно.
- Имунната система.
Ежедневната употреба на мед и канела на прах укрепва имунната система и предпазва организма отбактерии и вируси. Учените са установили, че меда съдържа различни витамини и желязо в големи количества. Постоянно използване на мед укрепва белите кръвни клетки и предпазва от болести.
- Акне.
От три супени лъжици мед и канела на прах, направете паста, с която можете засегнатите места вечер преди лягане. Измийте на сутринта с топла вода. Мажете две седмици и ще изчезнат до корен.
- Инфекции на кожата.
Прилагането на мед и канела на прах в равни части върху засегнатите части лекува екземи и всички видове кожни инфекции.
- Загуба на тегло.
Сутрин половин час преди закуска и преди лягане, изпийте чаша преварена вода с мед и канела. Ако пиете редовно намалява теглото и не позволява на мазнините да се натрупват в тялото, дори и ако човек приемахрана богата на калории.
-Халитоза. (Лош дъх)
Гаргара с гореща водамед и канела запазва Вашия дъх свеж през целия ден.
- Загуба на слуха.
Всеки ден хапвайте мед и канела на прах в равни части, които подпомагат възстановяването на увредените тъкани на ушите.

понеделник, 23 септември 2013 г.

Що е то домашно образование - разказ в 1 л. ед. ч.


Петър Порумбачанов е горд баща на четири деца. Заедно със съпругата си обучават малчуганите си сами у дома
 
  • 652
  • 0
  • 0
    0
петър порумбачанов
http://ladyzone.bg: Петър Порумбачанов е горд баща на четири деца. Заедно със съпругата си обучават малчуганите си сами у дома. През 2010 година е избран за председател на Асоциацията за домашно образование. За трудните моменти и за големите победи в живота, за това да бъдеш хоумскул родител и да преподаваш сам на децата си – разказва ни един български баща.
Интервюто е дълго, но информацията е много ценна и напоителна за всеки настоящ и бъдещ родител, който се колебае между системата на държавното образование и домашното такова.
За всички, които не знаят, нека първо изясним какво представлява домашното образование?
Обучението вкъщи е свързано с непрекъснатия процес на възпитание и образование на едно дете. Поради факта, че децата се раждат в семейство, а не чрез пъпкуване, чрез полско култивиране или чрез държавен декрет, е съвсем логично, семейството да носи пълна отговорност за обучението, а това е възможно преди всичко в естествената среда за едно дете – домът. Трябва да е категорично ясно! Домашното образование в никакъв случай не е пренасяне на държавното образование от чина в класната стая, върху домашната масичка в хола. Ако някой си представя така домашното образование, ще е по-добре да заведе детето си в държавното училище – там има професионалисти, които ще свършат по-добра работа в задачата да обезличат една „шарена“ детска душа. Казано ясно, домашното образование е всичко онова, което конвенционалното образование не е: Индивидуален подход към всяко дете, съобразяване с качествата и талантите на детето, уютна среда (като например това да учим по чорапи излегнали се на пода върху гърба на кучето), свобода от безумието на системата, която фиксира времето за учене и го отделя от времето за почивка със звънци и още много, много други . . .
Кога и как един родител взема решение сам да учи детето си?
Когато е епистемологично осъзнат. Това автоматично означава, че не всеки родител може и трябва да обучава децата си вкъщи, макар според мен да е факт, че никой родител не би могъл да нанесе над децата си по-големи поражения от тези, които държавата ще нанесе лекомислено над едно дете в дългият процес на „преработка“. Всеки родител трябва да е наясно, че образованието не е наливане на знания с фуния в детската глава. Образованието не е етично и морално неутрален процес! Образованието е изграждане на характер у един бъдещ член на обществото. Епистемологичната осъзнатост е свързана с отговор на въпроса, който всеки родител трябва да си зададе, след което да намери отговора: Кой трябва да изгради личността, характера, светогледа на моето дете – държавната система или ние, родителите?
петър порумбачанов
Снимки: Личен архив
Разкажете повече за себе си, колко деца имате, на колко години са, как станахте председател на Асоциацията за домашно образование?
Аз и съпругата ми имаме четири деца, трима сина и една дъщеря. Георги е на 16 години, Никола е на 8, Павел е на 6, а Ралица на годинка. Разбира се, всички учат вкъщи.
През 2010-та година, на поредна Национална конференция за Домашно образование, бе учредена Асоциация за Домашно Образование. Семейства, образоващи своите деца в домовете си, станаха учредители и по правилата на законодателството бе избран представителен орган (Управителен съвет), за чийто председател имах честта да бъда избран.
С какви трудности се сблъскахте в началото, когато решихте да обучавате децата си у дома?
По отношение на първоначалното притеснение от „неизвестността“ на начинанието Домашно образование, мога да дам пример: Да се кара колело е трудно само за тези, които не са опитали. Докато се учи, човек пада, но накрая винаги става по-добър, ако е направил съзнателен, т.е. аргументиран избор. В интерес на истината, лично аз, никога не съм имал притеснения относно начина, по който децата ми учат. Признавам, че съпругата ми се впусна в това приключение с притеснения, но сега е изключително благодарна, доволна и щастлива от всичко което прави за децата ни. Тя е убеден и ревностен защитник на домашното обучение. Човек може да почерпи безкрайно много практични съвети от нея – благодаря на Бога за Живето, моята безценна половинка!
Вие самият изпитвате ли трудности по материала, който трябва да разяснявате и преподавате на децата си?
Понякога да, но решавам бързо проблема, а възможности за решения колкото щете. Има нещо, което е изключително важно в домашното обучение. На всеки родител му става твърде бързо съвсем ясно, че ако иска да обучава детето си у дома, трябва самият той да учи много. Трите основни компонента за всеки успешен хоумскул родител са: Четене, много четене и все повече четене. Там където не можем да се справяме, си има частни школи или частни уроци, не се е налагало да плащаме за нищо, освен за спортни занимания, но за подобни извънкласни форми плащат всички родители, включително и тези, чийто деца се обучават в държавната "безплатна" система.
Накратко – какви са предимствата и недостатъците на домашното образование?
Всичко, което виждате като проблеми в държавното образование липсва в домашното. Насилие, вулгарен език, нежелание за учене, ранен сексуален живот, цигари, алкохол, наркотици, липса на индивидуален подход, унифициране на децата . . . няма ги в Дома. Наистина, вече не виждам никакви достойнства в държавното училище. Освен всичко изброено, то е и по-скъпо, практически остаряло и невършещо работа в едно бъдеще, което прави света все по-минималистичен, заради новите технологии и все пак индивидуален, заради личната неприкосновеност и свобода на мисълта.
Явно със съпругата ми сме напълно наясно какво вършим, защото за 16 години не сме видели недостатъци в домашното образование, освен тези, които са наши лични недостатъци като хора. Именно заради това, никога не сме се смятали за самодостатъчни – постоянно правим външни оценки на постиженията на децата, но чрез независими частни организации в чужбина.
Колко процента от българските родители са взели това решение и обучават децата си сами?
Няма точна статистика, но според данните на Асоциация за Домашно Образование, събирани в продължение на 7 години при Национални конференции и интернет анкети, семействата са доста над 100.
Как държавата и обществото гледат на домашното образование у нас и по света?
Негативизмът към домашното образование е характерен за тоталитарните общества, а ние не сме такова. Историческите факти го доказват: домашното образование е съществувало непрестанно в историята. В сравнение с него, държавното образование е съвсем ново, но вече изживяло своя апогей, понеже е изчерпало потенциала и ефективността си.
Днес в България няма отрицателно отношение от страна на властите и обществото към домашното образование – напротив, срещаме подкрепа и много насърчение, както от страна на своите приятели и познати, така и от страна на много държавни служители, с които сме се срещали и разговаряли.
Законът какво казва за домашното образование – признава ли се, държат ли се изпити и как е уредено признаването на задължителното основно образование у нас?
Когато ме питат законно ли е родителите да обучават децата си, все едно ме питат законно ли е да дишаме въздуха около нас. Знаете ли, мисля, че е извратено да се разсъждава в посока – имат ли родителите право да обучават децата си!? Това, че домашните ученици у нас са лишени от правото да кандидатстват в български университети (поради липса на българска диплома за средно образование), може да се тълкува като дискриминация. За разлика от ситуацията тук, домашно образованите деца са предпочитани студенти в най-добрите университети по света. Оксфорд, Кеймбридж, Йеил, Харвард, Масачузетският технологичен институт и много други имат специални програми, които са насочени към привличането на младежи, учили в домовете си. Определено децата ни не са лишени от възможност да учат, но поради закостенялостта на нашите академични структури и държавна бюрокрация, това не може да се случи в България. В този смисъл, държавата има последователна политика по въпроса за прокуждане на млади и интелигентни хора от страната ни.
За да обучаваш детето си у дома трябва да си финансово независим, защото няма как едновременно да тъчеш на два стана – да ходиш на работа и да отделяш внимание на детето. Така ли е и как се справяте като родители, обучаващи децата си сами?
Принципно винаги е добре да си финансово независим, което не означава непременно да си вън от дома. Познавам самотна майка, която обучава детето си в дома, работи от дома, финансово независима е, а детето има блестящи резултати на международните тестове и в състезания по математика в България. Вижте, да обучавате детето си вкъщи е въпрос на приоритети. Ако искате да градите кариера и работата е по-важна за вас от съдбата на детето ви – забравете за домашното образование. Ако пък решите, че сте преди всичко родители и след това „хищни кариеристи“, явно децата са натежели върху везаните на личното ви щастие. И така става въпрос за приоритети в живота – никога не съм твърдял, че е лесно да си истински родител, напротив, трудно е, но именно заради това е славно – ще го разберете, когато остареете и сте по-склонни да си правите равносметки.
Ако аз искам да отглеждам и уча детето си сама, как мога да се подготвя – с учебници, да проуча учебните програми, предметите?
Факт е, че на български език няма цялостни учебни програми за домашно образование, но на английски език са стотици. Не съм казвал, че не трябва да учим езици, нали!? Ако искате материали, просто изпишете hoomeschooling в google търсачката и ще ви се завие свят от материали, учебници, помагала, програми, книги и какво ли още не. Знам, че в близко бъдеще и на български език ще има много материали за домашно образование, самите ние (семействата обучаващи децата си у дома) работим в тази посока. Сега също могат да се намерят добри материали, човек намира, само когато знае какво търси.

Онова, от което трябва да започнете, ако стигнете до идеята за домашно образование, е отговор на няколко прости, но съществени въпроса:
1. Домашното образование: За мен ли е?
2. Каква е посоката и крайната цел, към която водя детето си?
3. Какви са предизвикателствата на домашното образование?
В тази връзка ви препоръчвам чудесната книга на Дебра Бел "Пълно ръководство за домашното образование", която бе преведена на Български език от майка, която обучава трите си деца вкъщи. Може да намерите книгата безплатно онлайн ето тук.
Какво става, когато детето порасне и предметите станат трудни дори и за родителя?
Ако научите детето си да обича да чете (а това не е никак трудно, просто изхвърлете телевизора на боклука и купувайте книги), то сте си свършили работата на 90%. Днес може да получите абсолютно всяка информация, по абсолютно всеки учебен предмет и то на цената на една месечна интернет такса – бихте ли поели това предизвикателство?
петър порумбачанов
Имам любима реплика от филма на Гас Ван Сант „Добрият Уил Хънтинг“, в която, героят на Мат Деймън заявява на един колосан и надут студент от престижен университет: „След 50 години ще осъзнаеш, че си прахосал $150 000 за образование, а можеше да похарчиш $1,50 за да потърсиш и си вземеш нужните книги от градската библиотека“. Моля ви, имайте винаги предвид, че децата не учат у дома за диплома, а за знания!
Контактът с връстниците е много важен, съревнованието за знания и оценки в училище също. Как домашното образование компенсира този недостатък?
Контактът с връстниците е точно толкова важен, колкото и контактът с по-големите деца, с по-малките деца, с възрастните и със старците. Нямам време да ви кажа, кой е измислил безумието, че децата трябва да са със връстници по цял ден, но ще ви кажа защо тази идея е безумна: Защото децата са поставени в изкуствена и нереална среда. Вие работите ли между четири стени с 25-30 души, които са само на вашата възраст? Разбира се, че не! В домашното образование децата общуват постоянно с хора на различна възраст, както и със свои връстници в курсовете, уроците или спортните занимания на които са записани – това е реален живот. Сега вече става ясно, че не домашното образование трябва да компенсира липсата на социална среда, нали! Дефицит на социализация има в изкуствената среда на държавното училище и това личи безусловно при 99% от възпитаниците на системата – разбира се, винаги има и такива, които са „дали накъсо“ в матрицата и са се пробудили.
Децата не учат за да се състезават, а за да знаят. Фактът, че в държавната система се учи за оценки, вместо за знания е безусловен, но често пъти отличниците не са успешни в живота именно защото са учили за шестици, а не за да разбират. Високите оценки не са добра атестация за успех в учението - никой няма да го отрече, живота ясно го е доказал.
Домашно образованите деца, на които родителят отделя персонално внимание, по-образовани ли са от тези, които завършват държавните училища?
Със сигурност, децата които са имали повече внимание от страна на своите родители са по-спокойни, по-щастливи и по-цялостни личности от своите връстници, които са получавали „внимание“ предимно или само, от дивата среда, в която и да е държавна институция. Всъщност, скритият ви въпрос е: По-добро ли е домашното образование от държавното училище? Мога безусловно да кажа: Да! Личните ми наблюдения (на световно ниво) са, че домашно обучените младежи се реализират успешно в живота в по-голям процент от тези деца, които са школувани от системата.