понеделник, 30 април 2018 г.

Млади патриоти с почетен караул пред знакови паметници в Силистра


Клуб „Патриотично възпитание“ е създаден н началото на тази учебна година от Николай Тодоров със 7-8 ученици от различни класове. Целта на дейността, осъществявана със собствени средства на ръководителя и на училищното ръководство в лицето на Г. Аврамов, е възпитание в национална гордост, патриотизъм и родолюбие.

Досега клубът е имал 2 изяви: във връзка с Освобождението на Силистра от румънска  окупация и по повод 100 години от края на Първата световна война.
Някои от събитията са в Силистренския край и са знакови в нейната история – например, Тутраканската епопея на Добруджанския фронт през 1916 г., свидетелство за която е „Мемориална гробница“ при с. Шуменци.
По традиция в първите дни на м. септември и за 6 май – Ден на храбростта, край нея се провеждат международни, национални и регионални възпоменателни събития, вкл. с възстановки.
Край ГКПП Силистра (възпоменателно тържество ще има на 6 май по случай Ден на Българската армия, Ден на храбростта и Гергьовден) също има паметник за загиналите в първата голяма война за 20-ия век, а в различни населени места на областта по подобен начин е регистрирано уважение към далите живота си за свободата на Отечеството.
На 9 май – Ден на Победата и Ден на Европа, в крайдунавския град ще бъде открита Мемориална стена на славата на територията на изградения през 1985 г. паметник на 31 Силистренски (Варненски) пехотен полк – Железен.
На нея са изписани имената на 444 войници и офицери по идея на Инициативен комитет, създаден през 2005 г. в Областна администрация Силистра и в последните години председателстван от юриста Николай Димов - областен управител в периода 2011-2013 г.


Втори областен форум за обмяна на добри практики с учители от област Силистра


На 27 април 2018 г. в ПГМТ „Владимир Комаров” Силистра бе проведен Втори областен форум за обмяна на добри практики с учители от област Силистра по предметите физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. 
В духа на добрите традиции и в синхрон с новите изискванията в обучението по природни науки във форума 14 учители професионалисти представиха интересни, полезни, иновативни и креативни педагогически практики.
Румянка Гълчавова представи „Глобалните цели за устойчиво развитие“, споделяйки опита си от практика в ОУ „Георги Сава Раковски“ с. Ситово и в ПЗГ „Добруджа“ Силистра чрез богат снимков материал, илюстриращ включаемостта на училищната общност. Вниманието на аудиторията бе насочено към актуалността на проблема „Качествено образование“, световните тенденции и практика в иновативните училища.
Споделени бяха дейности по практическата насоченост на природонаучната грамотност, мисли на съвременници насочващи към качественото образование, в основата, на които бе отчитането на различията на хората, развитието на творческия потенциал у всеки, насърчаване на подкрепата и реализируемостта.

Всичко това се постига като прилагаме действието „Заедно можем повече“, активирано от  „Ние имаме само една планета. Няма друго място, на което може да отидем. Ако се грижим за планетата си и един за друг, ние ще имаме всичко, от което се нуждаем“ (сър Кен Робинсън – автор просветител).

Участващите стигнаха до извода, че добрият учител мотивира, вдъхновява и може да удовлетвори интересите и любознателността на учениците си, като непрекъснато се обновява и духовно, и професионално!

„Световната организация УНИЦЕФ предоставя още една възможност за преосмисляне на живота ни като дар,  споделен опит и взаимодействие“, казва в заключение инж. Румянка Гълчавова, за която сертификатът на организацията към ООН ще е трети по рода си.

Студент от Силистра сред най-добрите рецитатори на конкурс в Шумен


Силистренецът Иван Савов от Силистра, студент по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, е един от първенците в XXVI-ия Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература, проведен в град Шумен от 27 до 29 април т.г. 
Той зае първо място в 3-а възрастова група с изпълнение на стихотворенията „В механата“ на Христо Ботев и „Шумим, шумим...“ на Шандор Петьофи. Преди време Иван бе сред най-добрите на конкурс във Варна, а в края на обучението си за средно образование в Силистра като ученик в ПМГ „Св. Климент Охридски“ стана победител в националната олимпиада по история и бе сред лауреатите по български език и литература. 
Конкурсът бе посветен на няколко годишнини, сред които 140 г. от Освобождението на България от османско робство, 170 г. от рождението на Христо Ботев и от 170 г. от избухването на унгарската освободителна борба. Председател на журито бе актьорът Иван Налбантов. Според статута на конкурса участниците изпълняват по свой избор творби от унгарската и българската литература за време не повече от 10 минути, като изпълнение на текст от унгарски автор е задължително. Освен награди в петте възрастови  групи, бяха раздадени и много специални награди - общият бюджет на конкурса е 16 000 лв., от тях 8 000 лв. осигурява община Шумен и още толкова -  унгарската страна. В надпреварата премериха сили рекорден брой участници – близо 120, разделени в пет възрастови групи, вкл. студенти от ВУЗ-ове по изкуствата и артисти професионалисти.
Конкурсът бе организиран от община Шумен и от Унгарски  културен институт „Балаши“ под патронажа на Министерство на културата на България, с подкрепата на от община  Дебрецен, Съюз на артистите в България,  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Къща музей „Лайош Кошут“ в най-големия град на Лудогорието. „Алкомет“ АД, „Контракс“, „Нова тел“ и ДЗУ Стара Загора са тазгодишните спонсори на проявата.

Тони Димитрова с филхармонията на Разград с концерт в Силистра


Бг-кинозвезди с камерна пиеса в Силистра


Отборът на СУ „Васил Левски“- Главиница победи в областното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”


Областно ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” се проведе в Силистра. Организатор на проявата е Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Силистра в партньорство с ОС на БЧК и Регионалното управление на образованието. Като областен победител отборът на СУ „Васил Левски“ – Главиница ще продължи участие на национално ниво. 

Участваха представителни отбори на ОУ „Христо Смирненски“ – Дулово, ОУ „Стефан Караджа“ – село Искра, ОУ „Черноризец Храбър“ – село Кайнарджа, СУ „Васил Левски“ – Главиница, ОУ „Отец Паисий“ – Силистра и СУ „Христо Ботев“ – Тутракан, показали най-добри резултати на общинско ниво. 

В първата част на надпреварата състезателите трябваше да покажат нивото на теоретичната си подготовка, решавайки тест за проверка на знанията за поведение и действие при бедствия, пожари и извънредни ситуации, а след това да демонстрират усвоеното на практика. 

За целта те преминаха последователно през 5 учебни центъра, където изпълниха конкретни задачи за действия при земетресение, наводнение, замърсяване с амоняк, хлор и въглероден окис, радиоактивно замърсяване, пожар, първа долекарска помощ и индивидуални средства за защита. 

С най-голям брой точки на първо място се класира отборът на СУ „Васил Левски“ – Главиница, следван от представителите на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра и ОУ „Христо Смирненски“ – Дулово. Отборите, класирали се на първите три места, получиха купи и грамоти, а всички състезатели – индивидуални грамоти. 

С български и с европейски пари оправят пътя Нова Попина - Искра - Ситово

На 20 април 2018 г. от страна на община Ситово (кмет Сезгин Алиибрям) беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за реконструкция (разширение/рехабилитация) на път SLS1111/II-21 Нова Попина – Искра – Ситово. Дължината на отсечката е 9,8 км.  Сумата е от 5, 4 млн. лева, осигурена от Фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2 със съфинансиране от Европейски земеделски фонд. 

В Ситово на 4 май от 10 ч. в двора на общежитието на ПГСС е ежегодният празник на Гимназията. На 6 май НЧ „Христо Смирненски – 1940 г.“ Ситово кани на гергьовденски концерт увеселение. Началото е от 17 ч. в малкия парк в центъра на селото с участие на самодейните състави  към читалището и на оркестър „Извор” от гр. Добрич.

В Силистра майските празници на културата започват със засаждане на екобостан (Културен афиш в община Силистра - м. май 2018)

             ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”МАЙСКИ   ПРАЗНИЦИ    НА КУЛТУРАТА  2018
                                                                                                                                         
3.05., 9  ч.,  с. Смилец
„Екобостан”- засяване на бостана с участието на Клуб „Импулс” и Младежки клуб „Мечтатели”, като първа  основополагаща стъпка за реализиране на Празника на динения маджун в село Смилец
   
3.05., 18 ч.,  зала Драматичен театър Силистра
Традиционен благотворителен концерт на Основно училище „Отец Паисий”
     
3.05. – 31 .05.,  РБ П.Павлович” - І етаж
„Регионална библиотека „Партений Павлович” - съкровищница на българските писмена”- изложба на книги, постери и библиотечни материали от фондовете на библиотеката
„Хилядолетната българска книга” -  изложба на библиотечни материали  за светите братя Кирил и Методий

4.05., 10 ч.,  зала Драматичен театър Силистра
Честване на патронния празник на Основно училище  „Иван Вазов

4.05., 17 ч., Художествена галерия Силистра- І етаж
Изложба - живопис на Николай Петров

6.05., 10.30 ч., Площад пред читалищата в Община Силистра 
”Люлка се люля, девойко...”-  площадни  тържества в селата на  общината, по случай  6 май - Гергьовден

6.05., 1ч.,   „МемориалВоенно гробище” до ГКПП Силистра
Тържествено отбелязване на 6 май - Ден на  храбростта и 140 години от създаването на  Българската армия,  празник Гергьовден
       
9. 05., 8 ч., Училищата, Община Силистра и Общински съвет СилистраДен на ученическото  самоуправление

9. 05., 11  ч., Паметник на 31-ви Силистренски пехотен полк в Силистра
Тържествено отбелязване на 9 май- Ден на победата, 73 години от края на Втората световна война, Ден на Европа. Откриване и освещаване на Мемориална стена на славата 
9. 05., 17.30 ч., Пл. „Свобода”- пред  сградата на ДКТ театър Силистра - зала Куклен театър 
  9 май - Ден на Европа – Европа в моята Силистра“ - концерт  с участието на   млади таланти от Силистра, организиран от Областен информационен център Силистра и Езикова гимназия Пейо Яворов“, като училище посланик на Европейския парламент. Проявата е част от ежегодната комуникационна кампания на Европейската комисия „Европа в моя регион“

10.05., 17.00 ч.,  Зала на Община Силистра до Дунавски парк
„Висини човешки” - тържество по повод деня на св. св. Кирил и Методий, инициирано от Клуба  на учителя - пенсионер ,,Ив. Байчев“ Силистра
  
10.05., 8–18  ч., РБ П. Павлович” и Филиал 2
„Ден на отворените врати” в Регионална библиотека „Партений Павлович” – безплатна регистрация и издаване на читателски карти,  и  екскурзии в библиотеката

11. 05.,  9  ч.,  Двора  на ОУ Св. св.  Кирил и Методий” Силистра
Патронен празник  на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” Силистра
   
11. 05., 10.25 ч., Двор на ЕГ „Пейо Яворов“ Силистра
„Розите на България“ - включване на Езикова гимназия  „Пейо Яворов“ в инициативата на МОН

11.05., 12 ч., ОУ „Св. св. Кирил и Методий”,  с. Брадвари
Патронен празник на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” -  с. Брадвари


11. 05., 17  ч., Художествена галерия Силистра - ІІ етаж – зали 12 и 13 
„Книжовното наследство на Добруджа през Възраждането” – съвместна изложба на РИМ в Силистра и в Добрич

11. 05., 19. ч.,  Драматичен театър Силистра
Концерт на Плевенска  филхармония с участие на Орлин Горанов и Маргарита Хранова

12 и 13.05., 10.30 ч.,  Сцената пред Народно читалище  Възраждане 1940“,  с. Сребърна
X-и Хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее”  
  
14 и 18.05.,  РБ П. Павлович” Силистра
Националната библиотечна седмица - инициативи на библиотеката по програма   /вж. www.libsilistra.bg/
   
16.05., 17.30ч., Зала Община Силистра до Дунавски парк
Общински фестивал за изявени изпълнители на добруджански фолклор „Славеи на Добруджа”  

16.05., 17.  – 18.30 ч.,  Археологически музей Силистра                                                                 
Нощ в музея
·       17.00 ч. - Презентация и интерактивни игри на тема „Дигитализацията в музеите – атрактивен начин за представяне на културно–историческото наследство”, представени от екипа на катедра „Телекомуникации” при Русенски университет „Ангел Кънчев”
·       18.30 ч. - Камерен концерт на братя Скорчелиеви -  класически и жанрови пиеси
  
17.05., 11–18.  ч.,  Художествена галерия Силистра 
Европейска нощ на музеите
·        11:00 ч. - Филм за творчеството на Рембрандт Ван Рейн - Концертна зала
·        15:00 ч. – Изложба  - Художествена фотография с ръководител  Илия Иванов  - Клуб на художника
·        18:00 ч. – Концерт – балет „Мечтание” с ръководител Боряна Кьосева в   Зала 13
  
17. 05., 18 ч.,  зала Драматичен театър Силистра
„Майски фойерверк” – празничен концерт на възпитаници от Средно  училище  „Н. Й. Вапцаров”

18.05., 19  ч.,  зала Драматичен театър Силистра
Христо  Шопов  и Лилия Маравиля в „Догодина по същото време” – по Бърнард Слейд, режисьор Георги Михалков
  
19. 05., 18.00  - 22.00 ч., Природонаучен музей Сребърна
Европейска нощ на музеите
·        18 ч. - Безплатни посещения в музея; Музикална програма с Детска музикална школа „Великов”- Силистра

22.05., 11 ч., Художествена галерия Силистра– зала 13
Празнична среща на Кмета на Община Силистра с абитуриенти отличници на Випуск 2018 г.

23.05., 18.00 ч., Зала  „Версай” Силистра
Празнична среща на Кмета на Община Силистра с изявени педагогически специалисти

24.05., 10.00 ч., пл. „Свобода” Силистра
Празнично шествие на ученици, педагогически специалисти и културни дейци по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

24.05., 10  ч., Читалищата в Община Силистра
Празнични прояви в читалищата от общината, по случай  24 май-Ден на българската просвета и култура и на  славянската писменост

24.05., 10.30 ч., зала Драматичен театър Силистра
Ден на Випуска. Тържествено изпращане на Випуск 2018 на ЕГ „Пейо Яворов“.  Връчване на немски езикови дипломи
  
28.05., 19  ч., зала Драматичен театър Силистра
„Малко комедия” – спектакъл на Театрална къща „Вива Арте”
  
 30. 05., 18 ч.,  Дунавски парк
„Повярвайте в бъдещето“ – хепънинг, организиран от ПГСУАУ „Атанас Буров“ по проект, финансиран от конкурсната сесия „Младите за Силистра 2018“

 30. 05. – 02.06. 2018 г.            
„По стъпките   на четата на Таньо войвода” - традиционен национален  ученически поход от Пожарево, Тутраканско, до Керчан Баир, Поповско  

 31.05., 17-19 ч., Дунавски парк Силистра
„Читалня в Дунавския парк” -  от фонда на Регионална библиотека „Партений Павлович
На 9 май в Силистра откриваме Стената на славата


ОБЩИНА СИЛИСТРА

Ви кани на тържествено отбелязване на

9 МАЙ – ДЕН НА ПОБЕДАТА и
73 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА
ОТКРИВАНЕ И ОСВЕЩАВАНЕ НА МЕМОРИАЛНА СТЕНА НА СЛАВАТА НА ПАМЕТНИКА НА 31-ВИ СИЛИСТРЕНСКИ ПЕХОТЕН ПОЛК, ИЗГРАДЕНА ПО ИДЕЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН ПРЕЗ 2005 Г. И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАН ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ОТ ЮРИСТА НИКОЛАЙ ДИМОВ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СИЛИСТРА В ПЕРИОДА 2011-2013 Г.

9 МАЙ – 11 ч.
Паметник на 31-ви Силистренски пехотен полк

С парад, рок и веселие силистренските "Свободни мотористи" откриха сезона


С парад, рок - гости от групите в клуб "Силистар" при НЧ "Доростол" Силистра, и с веселие (на базата си "Еделвайс" до река Дунав) силистренските "Свободни мотористи" откриха сезон 2018. Със специалното участие на фолклористите Ивена и Галин Великови.
Пролет е - време за добри дела


С настъпването на пролетта и възраждането в природата избуя и благотворителното начало в Силистра: Ученическият парламент проведен своята поредна инициатива, а неформална група около световния шампион по канадска борба Християн Маринов на няколко пъти убеди съмишленици да помогнат на хора в нужда. Ново е и съдружието им с НФ "Майките на Силистра".

Ротари клуб Силистра с президент Павлин Иванов организира Пролетен бал за събиране на средства за закупуване и монтиране на системи за пречистване на вода в 3 училища. Към идеята бяха съпричастни гости от Русе, Варна, Добрич, Балчик и Тутракан.

Ротарианците продължиха и обогатяването с нови моменти на паркчето от проекта им в района на ЖК „Сан Стефано“/„Ген. Колев“. Преди откриването му предстои обявяване на конкурс за идея  за име, което да бъде предложено за утвърждаване от Общински съвет Силистра.

Факт е  и шестият благотворителен коктейл на Женската организация на ПП ГЕРБ Силистра – новата кауза е обновяване на детски площадки, уважена с присъствие и лепта от представители на различни институции, на бизнеса и на членове на партията (събрани са 10 305 лв). Част от тях са резултат от кулинарна изложба, приготвена от дарители, спонсори, дамите и младежите на ГЕРБ.

Председателят на областната структура Денка Михайлова изказа благодарност към всички присъстващи и спонсори на коктейла. „От името на общинската организация награждаваме цялата организация на Жени ГЕРБ с грамота за хора с големи сърца”, обяви д-р Мария Димитрова, общински ръководител на общинската организация на ГЕРБ в Силистра и председател на ОбС Силистра. 

Участниците бяха поздравени също от народния представител от 20-и МИР Силистра Алтимир Адамов и от областния координатор на партията Тодор Тодоров. За доброто настроение на присъстващите се погрижи АНПТ „Тракия” Пловдив.
Още е едно добро дело бе извършено тези дни отново по инициатива на ПП ГЕРБ, благодарение на което за пръв път от много години насам светнаха 80 лампи в парк двора на МБАЛ Силистра. В ход е поставянето на 75 пейки и 70 кошчета за смет.

Дарението е направено от Тодор Стаматов Тодоров и негови приятели, група местни бизнесмени. Бизнесмените, включили се в благородната инициатива, са Ивайло Йорданов, Георги Драганов, Ивайло Иванов и Денислав Димитров.

На 27 ноември м.г. под мотото „С грижа – бъди здрав“ над 60 членове и симпатизанти на управляващата партия се включиха в почистването и обновяването на парка на Болницата.  Бяха окастрени дърветата в двора на болницата, а опасните такива бяха премахнати. Сухите и окастрените клони бяха събрани и изнесени от градината.събота, 28 април 2018 г.

5 години Студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“


В Дните на отворените врати във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ бе открита изложба по повод 5 години от създаването на Учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова.

Лабораторията е създадена през 2013 г. по фонд „Научни изследвания“ и в нея се включват студенти от специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, обединени от интереса си към хуманитаристиката.  

По повод юбилея бе проведено тържество с гости от ръководството на Филиала, от Областна и от общинска администрация Силистра, както и с участието на някои от учредителите.

По първоначален замисъл творческата и изследователската дейност на студентите създава умения, необходими в работата им на бъдещи учители, а и е възможност за прилагане на теоретичните познания в практиката.

Младежка група, чийто състав се обновява периодично, без да се губи приемствеността, се ангажира с различни инициативи. Сред тях най-значими и полезни са организираните семинари, посветени на годишнини на видни културни деятели и събития. В историята остова спомена за „Памет за Ботев“ по повод 165 години от рождението на поета революционер, „Изкуство-дълг-морал“, „Забранени автори и книги“, „Ние и другите“ по повод международния ден на младежта, „Българските обреди“, „100 години от рождението на Павел Вежинов“ и др.
През годините са издадени паметни листи, представени чрез мултимедийни презентации пред обществеността за: 135 г. от рождението на Йордан  Йовков, 75 г. от Крайовския мирен договор,  320 г. от рождението на Партений Павлович, 100 години от рождението на Пирин Бояджиев, 100 г. от гибелта на Димчо Дебелянов, 160 години от рождението на Стоян Михайловски, 140 години от гибелта на Христо Ботев, 140 години от Априлското въстание, 120 години от гибелта на Алеко Константинов и др.

Сред другите активности: участие с доклади в студентската и в докторантската научни сесии по време на Майските научни четения; провеждане на срещи с именити учени, чиято изследователска дейност е свързана с историческата съдба и културното наследство на Добруджа като акад. Георги Марков, проф. д.и.н. Антонина Кузманова, д.ф.н. Кремена Митева.

Проведени са експедиции и посещение на обекти, дали възможност за получаване на знание в непосредственост и при опознаване на културното, историческото и природното богатство на страната.

Студентите от УИЛ имат своя принос и в областта на краезнанието. Те реализираха постоянна експозиция „Сбъдната надежда“ по повод 75 години от Крайовската спогодба и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Подготвиха и представиха на студентски научни четения редица доклади, свързани с образователното дело в  Силистра и създадоха дигитализиран архив от документи и снимки, свързани с Педагогическото училище в Силистра по повод 125-ата годишнина от неговото създаване.

В осъществяване на своите проекти студентите от УИЛ осъществяват пълноценно сътрудничество с различни културни и образователни институции, които биха могли да бъдат и техни бъдещи работодатели – Община Силистра, Регионалната библиотека „Партений Павлович“, Историческия музей в Силистра, Държавен архив Силистра.

Голяма част от  инициативите са съвместно с ученици и ученически клубове, заедно с които младежите провеждат викторини, конкурси, кръгли маси, представят мултимедийни презентации. Това партньорство е обусловено от спецификата на професионалното направление, в което се обучават студентите от групата, но едновременно с това подпомага създаването на контакти и представяне възможностите на Филиала за бъдещите кандидат-студенти.

Дейността на студентите от УИЛ, подчинена на желанието да се инициират и осъществят различни идеи и проекти, свързани с културно-историческото наследство, е в контекста на стремежа да се познава и съхранява национално самобитното в духовен и в материален аспект –  задължително условие за осъществяване девиза на Европейския съюз – Единни в разнообразието.  

петък, 27 април 2018 г.

Библиотеката в Силистра с иновативен проект „Е-портал на паметта и знанието - маршрути на историческата памет, живото културно наследство и европейските знания”


Библиотеката в Силистра стартира пореден иновативен проект - „Е-портал на паметта и знанието - маршрути на историческата памет, живото културно наследство и европейските знания”, реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”, в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.

Проектът е на стойност 5 367 лв., като Регионална библиотека съфинансира 20% от сумата. Дейностите по проекта се извършват с безвъзмезден труд от екипа на Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра и партньорите от Народно читалище "Светлина-1906 - Смилец" и Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир.

Идеята на проекта е събиране на краеведска информация за паметници и фестивали в община Силистра и реализиране на книжно и дигитално мултимедийно издание на РБ  „Партений Павлович”.

Основната цел е реализиране на иновативен туристически маршрут на историческата памет и  живото културно наследство  в община Силистра. Краеведският маршрут ще развие регионалния туризъм и ще добави стойност в икономическото развитие на региона.

В рамките на проекта ще бъде отпечатан краеведски каталог на паметниците и фестивалите в община Силистра и ще бъде публикувано краеведско дигитално мултимедийно издание на сайта на библиотеката. По този начин туристите и потребителите ще имат непрекъснат достъп до интерактивна информация, свързана с паметниците и фестивалите в община Силистра.

Премина първата работна среща по проекта на екипа от Регионална библиотека (Мануела Енчева, Светомира Вачева, инж. Мартина Стойкова, Васил Тончев и Десислава Апостолова) с партньорите от Народно читалище "Светлина-1906 - Смилец" (Милка Тодорова) и Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир (Малина Янкова).

На срещата присъстваха кметът на с. Смилец Павлина Романова и читалищният секретар на НЧ „Светлина-1906 - Смилец" Снежана Иванова.  Директорът на Даниела Недялкова, приветства екипите и подчерта важността на краеведските проучвания за развитието на родолюбивото отношение на младото поколение, както и отражението на този проект върху туризма, икономиката и бъдещето на региона. 

В Дните на Силистра през месец септември библиотеката ще проведе арт пленер и ще експонира за гражданите и гостите на града публична изложба с фотоси и рисунки на паметниците в община Силистра.

Остава надеждата за мостове при Силистра - Кълъраш и при Русе - Гюргево

В. 24 часа

С най-напреднала проектна готовност е трети мост над р. Дунав между Силистра и Кълъраш. Това съобщи пред депутатите от регионалната комисия министър Николай Нанков. Трети мост при Русе предизвикал най-голям концесионен интерес, но имало проблем, тъй като отсечката от румънска страна попада в “Натура 2000”. Нанков обясни, че концесионен интерес има и за моста край Силистра. 

Вариантът съоръжението да е при Никопол вероятно ще е последен, тъй като до него инфраструктурата била лоша. До края на годината ще бъде създадена българо-румънска компания за третия мост. Идеята за съвместна фирма е на Нанков и на транспортния министър Ивайло Московски. Новият мост няма да има жп линия, а ще е само с шосейна връзка. Пари за изграждането му щели да се търсят от бюджетите на двете страни. Имало и вариант за стартиране на концесионни процедури. 

Любовта и приятелството в песни се срещнаха на сцена в Силистра

Концертът предизвикателство "Любов и приятелство" в Силистра с участието на Йордан Марков и трио "Тоника Домини". За начало една вечна песен - за българската поза, после за момичето в залата, което прострелва с поглед артиста на сцената, сетне за любовта..., за щастието като пеперуда...за хората в нашия живот, които са като звездите - приятелите...о, има и тъжни песни - една единствена в концерта...няма връщане назад към старата любов...Здравей, как си, приятелю...Там, край реката...Тя се казваше Мария...и т.н.

четвъртък, 26 април 2018 г.

15 хил. посетители за 20 години в музея на град Дулово


На 17 май Исторически музей Дулово провежда тържество, посветено на 20-ата си годишнина. В програмата за презентации и доклади на различни теми. Откриването е на 18 май 1998 г. в мандата на кмета на общината Ерол Адем, с участието на Кин Стоянов – тогавашен директор на Националния дарителски фонд „13 века България“, както и на дългогодишния депутат от 20-и МИР Силистра Кемал Еюп.  „За своите първи 20 години музеят в Дулово е посетен от над 15 хил. души“, показват сметките на директора му Белчо Маринов.

Първите беседи на сегашния проф. дин Георги Атанасов от РИМ Силистра и на Донка Съботинова – дългогодишен ръководител на Етнографския музей в крайдунавския град. Най-новата история е представена от покойната Мариана Хинева – също от музея в Силистра. Откриването е съчетано с изложба на художника Стефан Пенчев, последвано след това от изложби на различни автори, включително на доайена Йордан Маринов.

Година по-късно гостува и изложба на скулптора Вежди Рашидов, който е седмият, представил свои творби в първите 12 месеца на музея галерията (за изминалото време до днес стават 35). Междувременно започва и представяне на книги, една от които на проф. Атанасов и на доц. Валери Йотов става в присъствието на настоящия патриарх на БПЦ Негово Светейшество Неофит, който тогава е митрополит на Доростоло-Червенска епархия.

Дуловският музей е с 4 отдела – в археологическия има експонати на по 7 хил. години, в етнографския отдел е отразена материалната и духовната култура на местното християнско и мюсюлманско население, като освен бит и премени, са представени обича и празници, характерни за двете вероизповедания. В постоянни фонд на галерията са аранжирани 60 картини – живопис, графики, скулптори и пластики на местни и външни автори. 

5 награди за млади артисти от Силистра

 
Театрално студио „Артистик” при ОДК Силистра се представи отлично сред 22 състава в XІV-те Празници на младежкото театрално изкуство „Бургаски изгреви –Пролет, 2018”, където завоюва 5 награди: Специалната награда и статуетката на фестивала по предложение на журито с председател Станимир Карагьозов; за режисура на Христо Христов – ръководител на студиото, за актьорско майсторство на Симона Генадиева, на Стелияна Ивайлова и на Иво Сергеев; за мъжка роля на Иво Стойчев за ролята на Тоффоло.

Силистренци изиграха комедията „Рибарски свади” от Карло Голдони, режисура и хореография: Христо Христов, сценография: Живка Ковачева, музикално оформление: Михаела Тимофеева. Театралната трупа бе в състав: Грета Няголова, Габриела Андреева, Лидия Стефанова, Стелиана Ивайлова, Симона Генадиева, Пресияна Минкова, Иво Стойчев, Арсен Огнянов, Мерткан Бейзат, Иво Сергеев, Габриел Георгиев, Христо Христов, Жени Маркова, Лъчезар Иванов, Гергана Филипова, Ванеса Миланова, Николета Енчева, Елеонора Викторова, Християна Атанасова.