вторник, 31 юли 2018 г.

Силистренското кабелно радио гони седемдесетака


Радиовъзел Силистра (Радиоцентър Силистра, Радиопрограма „Силистра“, Радио „Силистра– местна кабелна радиостанция. 

Създадена през 1949 г. Отначало е към общината. На първо време е един високоговорител, монтиран на железен стълб в центъра на града, и будка, откъдето се четат новините и съобщенията. Пръв говорител е Милка Гинева. Първата радиоточка е монтирана в началото на 50-те години на 20-ия век на ул. „Хаджи Димитър №26, личи от спомените на Йордан Енчев – ръководител на радиовъзела от 1964 до 2001 г. (преди него е Атанас Секуев)

През годините радиовъзелът е към Министерство на съобщенията и съответните структури към него, по-късно към БТК, а години след 1990 г. преминава към община Силистра. Към общината е и общкинското кабелно радио – дълги години наричано още Радиоцентър Силистра, а сега – Радио „Силистра“. В най-добрите си периоди в цялата област Силистра едночасовата му емисия е слушана по 14 000 радиоточки, предимно в административни сгради, но и в много частни домове, жилищни блокове и къщи. 

Най-дългогодишни ръководители на Радиоцентър Силистра са Катя Мърова (до 1990 г.), Румяна Гидолова (до преди 10 години), Милен Милушев – в момента. Начело на програмата са били още Денка Колева (в началото на 90-те години на миналия веки Валентин Чернев (2006-2010). Като говорители, редактори и нещатни сътрудници са работили също Драгомир Панов, Бояна Шандуркова, Андрей Андреев, Георги Събев, Елфина Стоименова, Йордан Георгиев, Любомир Добрев, Веселина Пройнова, Юлиян Желев, Любен Антонов, Пеньо Николов, Жулиета Михалева, Милен Георгиев, Светлана Петрова, Надя Стоянова, Стилиян Стойчев, Ясенна Пецова, Ирена Маркова и др. На тонрежисьорския пункт: Иван Недев (до средата на 90-те годинии Красимир Иванов (от 1994 г. досега).

Силистренският младежки дом навършва 40 години


Младежки дом Силистра (1978)

Сградата на Младежки дом Силистра е изградена в периода 1972-1978 г. в рамките на ДКМС с тогавашни първи секретари Атанас Киров и Георги Вълев. Архитект:  проф. д-р архитект Стефан Стефанов Попов, един от най-изтъкнатите български архитекти за всички времена, родом от село Садина, Лудогорието

Открита е в края на 1978 г. с пръв директор Лидия Димитрова и последващи Димитър Стойчев, Румен Маречков, Любомир Добрев, Валентин Стоянов, Снежана Костова, Йордан Георгиев, Веселин Ников, Митко Костадинов и др. 

В продължение на няколко години Домът носи името на младия поет и антифашист от Силистра Илия Ачков-Илюша, на който е кръстен в чест на десетата година от откриването му. Автор на проекта е арх. Стефан Попов от София, който тогава е част от екипа на силистренската „Проектантска организация“. Инвеститор е Комитетът за младежта и спорта, а изпълнител на проекта е Строително-монтажен комбинат Силистра. За място на Дома е направен избор от три предложения, за да бъде построен в крайна сметка на ул. „Симеон Велики“ (тогава „Георги Димитров“)

Общата стойност на сградата от 5 хил. кв м. застроена площ, е 1,2 млн. лева. За обзавеждане са отпуснати 120 хил. лева от ЦК на ДКМС (Димитровски комунистически младежки съюз). За изграждането на Младежкия дом са дадени над 70 хил. човекочаса доброволен труд от работници, студенти и ученици. В дискотеката на дома са посрещнати за пет години повече от 200 делегации от бившите социалистически страни. 

В продължение на години Младежки дом Силистра дели помещения с колективи от Народно читалище „Доростол“; с ансамблите „Добруджа“, „Силистра“ и „Добруджанче“, както и със Смесен хор „Седянка“. По-късно в него се помещават Центърът за работа с деца и Превантивно-информационният център. През 80-те години в сградата е била и най-посещавата дискотека в града, наречена Младост“, посрещала и множество гости от побратимените градове на Силистра от Русия, Украйна, Полша, ГДР и др. страни.

В продължение на 20 години в него бе и Къща „Ритуал“, в която се сключваха граждански бракове и се провеждаха различни тържества. Навремето е имало място за изложби на ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта) и на Бригадирски щаб Силистра. В подземието на сградата са стрелбището, където тренират стрелците от СК „Снайпер 92“, както и съставите на Рок клуб „Силистар“.

Книга за археологията и историята в Дуловско


Силистренският историк Георги Атанасов – началник на Археологическата експозиция на Регионален исторически музей Силистра, и дългогодишният директор на Исторически музей Дулово Белчо Маринов издадоха книга за археологията в Дуловския край, наречена „Към и археологията и ранната история на Дуловския край“.

Тя съдържа хронология на проучванията на миналото в района, благодарение на легендарния Карел Шкорпил, сложил началото преди 120 години с преглед на средновековните крепости до селата Скала, Руйно и Окорш, които дори е документирал в издание в Константинопол.

От материала става ясно също, че през 1970 г. са първите сериозни проучвания на Сухоречието, което от Силистренска Добруджа до Добрич е общо 65 км, дело на проф. Ст. Ваклинов. Години по-късно проф. дин Георги Атанасов провежда експедиции по средното русло на сухоречието, откривайки скални манастири, църкви и килии.

Откривателска дейност провежда и в сухоречието Синебир, намирайки и тракийско скално светилище в района на с. Руйно. Със съдействието на Карани Кадир прави археологически обход на района край с. Яребица и регистрира новооткрита селищна могила от каменно-медната епоха. Заедно с доц. д-р Валери Йотов работят в края на 80-те и в началото на 90-те години на обекта ранносредновековна крепост до с. Скала., находките от които се намират в музеите в Тервел и в Дулово.

Други проучвания, също представени в книгата са: проф. Рашо Рашев – средата и края на 70-те години на миналия век – проучвания на трите крепости; 80-те г. – Иван Бъчваров – документира и датира енеолитни селищни могили до Дулово, Межден и Раздел; изработва и археологическа карта на района.

Последният раздел на книгата е посветен на новата и най-новата история на Дулово, отразена и в дейността на навършилия 20 години местен музей. Става дума за периода след Освобождението през 1878 г., когато тогавашната дуловска околия, прекратила съществуването си през 1958 г., обхваща 75 селища и е достигала до река Дунав.

От написаното научаваме, че първата обществена сграда в някогашното село, което сегашното си име получава на 27 юни 1942 г., а преди се е казвал Аккадънлар, е построена през 1882 г. – на несъществуващо вече светско училище, а година по-късно – постройка за мирово съдилище. Читалището – тогава наричано „Саморазвитие“, също е сред първите със собствен дом (1895). Всъщност, Дулово става град през 1960 г., когато е открита и железопътната гара.

Любопитното е, че в Дулово първият вестник е от 1903 г. (за сравнение – в Силистра и Тутракан вестникарското дело се пръква двадесетина години по-рано). А радиовъзел – от 1953 г., прераснал 60 години след това в ефирно радио. Година след това факт става киносалонът, а след още една – завършва първият випуск на местното средно училище.

Преди 91 години започва градежът на църква в Дулово – в румънския период, завършена десетина години по-късно. В града аптека има от 1937 г. Три години по-късно след възвръщането на Южна Добруджа към България в Дулово е създадено занаятчийско сдружение. В онези години в населеното място е имало 34 кладенеца с неособено чиста за пиене вода.

И други интересни факти са споменати в публикацията на Белчо Маринов, в която са намерили място и имена на хора, заслужили правото да бъдат сред първостроителите на Дулово като съвременен град – център на една от големите общини в Крайдунавска Добруджа.


„Ротари клуб Силистра“ номиниран за „Почетна грамота“


„Ротари клуб Силистра“ е номиниран за „Почетна грамота“ заедно с още 43 клуба в страната от общо близо 90 структури на Дистрикт България 2482 към Ротари интернешинъл – най-голямата хуманитарна организация в света с 1,2 млн. членове, стана ясно при посещението в Силистра на Веселин Димитров – член на Ротари клуб „Бургас – Приморие“, управляващ за периода 1.07.2018 – 1.07.2019 г. българската ротарианска общност. 

Грамотата се дава на база покриване на определени критерии, като от тази година в световен мащаб президентът на РИ Бари Расин (Бахамски острови), чиято тема на годината се нарича „Бъди вдъхновението“, въвежда нови три вида грамоти – златна, сребърна и платинена.

В своята презентация пред 14-те членове на клуба гостът напомни, че е добре да се засили с финансови постъпления участието на силистренските ротарианци във Фондация „Ротари“, която миналата година навърши сто години и към нея доверието е най-голямо в света.

В момента България ползва средства по 4 гранта, като два от проектите са вече завършени, а предстои да се кандидатства по нови 3 глобални гранта, тъй като страната ни има натрупан достатъчен за тях актив. Теми са обобщени в 6 зони на фокус, сред които здраве, чиста вода, мир и др. Даренията за Фондацията са доброволен акт, както и подпомагането на Програмата „Полио+“, отнасяща се до унищожаването на полиомиелита навсякъде по света.

Ръководство на РК Силистра за 2018-2019 г.: Александър Сабанов - президент, Павлин Иванов - вицепрезидент, Йордан Георгиев - секретар, Свилен Съботинов - ковчежник, Николай Папазов - церемониалмайстор. От тази година в мандат на асистент на дистрикт-гуверньора за Зона 13 (Русе, Силистра и Тутракан - общо 4 клуба) влезе Николай Костов - паст президент на РК Силистра. 

В момента клубът довършва два проекта: монтаж на системи за пречистване на вода за пиене в основните училища "Иван Вазов" и "Отец Паисий", както още монтиране на няколко места в града на светещ соларен знак D17, съобщаващ за пешеходни пътеки пред училища. Средствата са събрани на последните два благотворителни бала - за Коледа 2017 и за Великден 2018.

В Силистра гостът от Бургас се срещна и беседва с областния управител Ивелин Статев, и участва в откриването на "Самолета_Мястото". Той посети също експозицията на Регионален исторически музей и крепостта "Меджиди табия".Областният управител връчи за спомен на госта копие на уникалния слънчев часовник от древния Дуросторум, оригиналът на който се намира в РИМ Силистра.


понеделник, 30 юли 2018 г.

Европейски летен университет в Букурещ, Слобозия и Силистра


15-и Европейски летен университет
ЕВРОПА КАТО ПРАВОВА ОБЩНОСТ
с участието на 40 студенти и преподаватели от 10 страни,
сред които водещи специалисти от Франция, Белгия, Румъния и България
София – Букурещ – Слобозия – Силистра
29 юли – 5 август 2018 г.

Основни теми:
ЕС като „правова общност” – теоретични и практически проблеми на прилагането на правото на ЕС в държавите-членки, правни и ценностни измерения на проблема с миграцията в Европа,
защита на правата на човека в ЕС и прилагането на Хартата на основните права на ЕС, Европейска федерация или Европа на различни скорости.


Основни лектори:
Н. пр. Ерик ЛЬОБЕДЕЛ, Извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България, пълномощен министър
Проф. д-р Евгени ТАНЧЕВ, Генерален адвокат в Съда на ЕС,
бивш Председател на Конституционния съд на Република България
Проф. д-р Мирча КОСЕА, Букурещки университет, бивш Заместник-министър-председател на Румъния и депутат в ЕП, 
Президент на Румънския екологичен клуб
Проф. д-р Франсоа ДИЮ, Директор на Центъра за научни изследвания на полицията, Тулуза, Франция
Г-н Кристиян БАДЕСКУ, бивш Държавен секретар по европейските въпроси в Министерството на външните работи на Румъния
Проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, СУ, Директор на Института по Европейско право, член на Правния съвет на Президента на Република България


Програма

Неделя, 29 юли Пристигане в Букурещ, посещение на историческите български места в Букурещ (с беседа на проф. Лука ВЕЛЧОВ – ДЕДЕ)
                            Среща с Посланика на България в Румъния н. пр. Тодор ЧУРОВ
                           
Понеделник, 30 юли, в Университета Титулеску в Румъния:  в 9.30 ч. откриване и представяне на студентите с участието на проф. Мирча Дамаскин - Румъния, Мари Франс Пердигон - Франция,  проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, Директор на Института по Европейско право, ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” на СУ и Университета на Нанси, Франция, Лаура Спатару-Негура - Румъния
Встъпителни словаН. пр. Тодор ЧУРОВ, Извърнеден и пълномощен посланик на Република България в Република Румъния; Проф. Мохамед КЕТАТА, Регионален директор на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа; Раду Горинчой и Кристиян Радулеску от Румъния, Букурещ

Вторник, 31  юли и 1 август, програма в Слобозия, Румъния, вкл. в 17.30 ч. на втория ден - опознавателна обиколка на града: катедралата и манастира

Четвъртък, 2 август:  14 ч. Пътуване до България. Настаняване в Хотел "Дръстър". 20.00 ч. Гостоприемна вечеря

Петък, 3 август: програма в Силистра
10 ч.    Френското виждане за бъдещето на Европа”
                 Беседа на Н. пр. Ерик ЛЬОБЕДЕЛ, посланик на Френската република в Република България, Пълномощен министър
                 Дискусия със студентите
11 ч.   „България, Балканите, Европа и…светът – няколко „скорости” или няколко истини?”
                 Проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, Директор на Института по Европейско право, ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” на СУ и Университета на Нанси, Франция, бивш зам.-председател на Народното събрание
14,30 ч. « La radicalisation : menaces, processus, réponses »
François DIEU, Professeur de sociologie à l’Université de Toulouse I, Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches sur la Police (France)
16 ч.    „Европа на правата на човека”
                 Проф. д-р Евгени ТАНЧЕВ, Генерален адвокат в Съда на ЕС в Люксембург, бивш Председател на Конституционния съд на Република България, професор в СУ

17.30 ч.    Познавателна обиколка на Силистра

            20 ч.    Дипломатическа вечеря с участието на Посланика на Френската република Н. пр. Ерик ЛЬОБЕДЕЛ

Събота, 4 август BULGARIESILISTRA
9.30 ч.    „Европа като правова общност – права на човека, миграция и разширяване на ЕС”. Проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС
11.30 ч.  Формиране на студентски екипи и възлагане на академични задачи за работа в екип
                  
16–18 ч.  Представяне на екипите пред международното жури
                       
18.30 ч. Устни изпити за получаване на университетски кредити по системата ECTS
    
20.30 ч.  ГАЛА-ВЕЧЕРЯ на Кмета на Силистра д-р Юлиян НАЙДЕНОВ
Обявяване на резултатите от състезанието на екипите и връчване на награди. Връчване на Наградата на Кмета на Силистра на най-добрия чуждестранен студент. Връчване на дипломите на участниците и български сувенирни подаръци
Неделя, 5 август
9.30 h         Заключителна дискусия и Закриване на 15-я Европейски летен университет. Отпътуване на участниците…
                       


                       Тя, той и още 2-3-ма...на силистренска сцена


събота, 28 юли 2018 г.

В Тутракан "Огненият Дунав" завършва с рок от доброто старо време


Днес завършва традиционният празник "Огненият Дунав" в Тутракан. Гостуваха изтъкнати български и чужди творци. В програмата бяха включени класически концерт на квартет "Сезони" и Бойко Цветанов - тенор, фолклорен концерт на състави от Китай, Венецуела и на танцовата формация "Дунавска младост" при местното НЧ "Н. Вапцаров". 

Пред тутраканци снощи в общ концерт пяха Трио "Тоника Домини", заедно със силистренеца Йордан Марков и Сборна рок-група "Фондацията", провела за 5 години повече свои изяви в чужбина - 80 на 4 континента, отколкото в България. 

С планове обаче за още концерти в страната, защото публиката  иска да види и чуе Кирил Маречков, Иван Лечев, Дони, Славчо Николов и Венко Поромански, припомнящи акустични версии на свои композиции, фенове на които вече са младежи, чиято възраст е по-малка от тази на песните.

До края на деня са предвидени спортни състезания и развлекателни прояви като конкурс за най-вкусна рибена чорба, символично преплуване на Дунав, воден слалом в тихи води с едноместен и двуместен каяк, спортен риболов и други водни атракции, забавления деца.

По традиция има светлинно и огнено шоу над реката, предшествано от концерт на  хасковската група „Джон Стийл“ („John Steel”) и на ексвокалиста на легендарната група "Рейнбоу" Дуги Уайт, които пуснаха първия сингъл "Behold the Night"от съвместния си албум “Еverything or Nothing” и видео към него.

петък, 27 юли 2018 г.

Поразиха ли ни негативните новини и къде е мярката?

Назаем от Евгени Петров - ВЕВИСТИ http://vevesti.bg

Ангажирани с темата за фалшивите новини, сякаш изпускаме един друг, много по-опасен бич – негативните новини. Като първи в емисиите, търсени на всяка цена и разгледани от всички възможни ъгли.
Не съм информационен пуританин, Боже опази. И отлично знам какво се търси на медийната сергия. Както знам и старото правило – за журналистиката добрата новина е лошата новина. Но бавно и полека, свиквайки ден след ден, превърнахме новините в хорър от убийства и ужаси и вече сякаш не можем да дишаме без тях. Нещо като синдромът на сварената жаба.😣
Гледам дори обществената телевизия днес – първа новина – за наръганото момче от свой съученик, втора новина – състоянието на прегазеното 6-годишно момче, трета новина – преследването на убиеца на 58-годишната жена.
Негативните новини не трябва да се прикриват, както беше при социализма, където всичко течеше по мед и масло в медиите и така трябваше да се представя пред обществото, защото в този строй лоши неща не могат да стават. Но минахме от едната крайност в другата и превърнахме тяхното публикуване в самоцел. Така сега дори два шамара на улицата, съседска разправия, или една лека катастрофа /каквито има хиляди/, стават новина в централни медии, което е абсурдно.
Целенасоченото публикуване /излъчване/ на каквито и да е негативни новини принизява и истински отрицателните. Тези, които карат обществото да се стресне, да реагира отрицателно и да възпитават, че „така не може“. Няма как да е обект на репортаж сбиването между две хлапета, само защото играли мач и едното пропуснало гол на вратата. Това не е тема и за обществена кабеларка.
Колко пъти нахлуваме с камерите в болнични стаи и разпитваме тежко ранени как се чувстват? Кои лекари ни допускат и какво ни носи тази информация?
Вероятно вината е у мен, защото за 40 години в журналистиката мога да преценя как се променяха новините във времето от посока „само позитивни“ до „първо и задължително негативни“, но вече първите 6-7 новини във всяка емисия са подчертано негативни. Никой не може да ме убеди, че това са най-важните събития в обществото.
Тук е проблемът – изтласкване на истински важните новини за обществото от скандалното дребнотемие, което е част от всекидневието не само на българина. И целия фон се превръща в една негативна безконечна серия.
Журналистиката е длъжна да оцени факта, че има социални медии. И, че в тях се изсипва както много градивно, така и предимно негативно и отрицателно. Те станаха отдушник на всякакви маргинали, озлобени типове, комплексари и т.н. И нагнетяват негативизма. А журналистиката върви след тях и ги копира, вместо да бъде техен коректив. Огромна грешка. В една редакция, било на изток или на запад винаги е имало цедка, пресяване на идиотските мнения, новини и антиобществени позиции. Сега медиите се влачат по течението на социалните мрежи, а това е крайно опасно.
Искате ли да си направите експеримент за днес, 27 юли? Днес честваме Св. Седмочисленици. А всички сме големи патриоти, родолюбци и християни. Е, добре, хайде на бас, че нито една телевизия няма да започне с репортаж от някой храмов празник /дори не намеквам за Борисов в Бяла, не е нужно да се започва с премиера като при социализма/, но ще започне с опитите за убийства, самоубилия се, както и някоя катастрофа.
И всичко това го приемаме, защото приемаме, че вече се е превърнало в норма на живот. А не е ли по-правилно обратното – в норма да се превръщат ценностите? Впрочем – попитайте някой дали може да назове имената поне на 5 от Седмочислениците…
Същото е и със сериалите. Целият свят е един Холивуд-екшън. Вече не можеш да пуснеш телевизора без криминални преследвания, стрелби и убийства. Цели арсенали от оръжия, хиляди изстреляни патрони, десетки смачкани коли във всяка серия. Не е филмово заглавие, ако няма „Смъртоносно оръжие“, „Смъртоносен изстрел“ , „Убийства еди къде си“ /в рая, в Мидсъмър/ или „Умирай трудно“, примерно. По-младите дори не могат вече да си представят филм бе насилие, защото им се струва необичайно.
Е, не може всичко да е Фелини, Антониони, или Бергман, но дори не можем да си представим докъде сме стигнали.

После – защо светът е озверял, защо се бием по пътищата, защо вадим оръжие за щяло и нещяло…

Вероятно след 40 или 50 години някой от сегашните младежи ще пише същото…
Ако има да го напише къде и на кого…

ВЕРСИНАЖ: Има цели региони, за които в медиите през годината единствено се споменава при убийства - отнася се както за вестниците и техните иначе читаеми сайтове, така и за телевизиите. И колегите свикват да следят само този тип новини, на другите дори не обръщат внимание, защото си остават с положеното усилие да посети събитие или източник, да разработи новината, за да я представи в подходящ вид - макар да е ясно предварително, че няма шанс да мине дори до етап "четене в нюз рума", просто защото "това" не интересува съответната редакция. Има си и субективни причини: зомбираната представа у ръководителите на медиите, че само лошата новина се търси и се "продава", отделно - работещите в редакциите най-често от години не са стъпвали на "терен" - те не общуват с "хора" освен със семействата и колегите си, съответно не знаят какво точно се случва и какво иска читателят, зрителят, слушателят. А, той - Негово Величество потребителят, си го казва в социалната мрежа, но няма кой да го прочете, разбере и разработи, за да влезе в ламята, наречена медия. Е, затова не си купувам често вестници - не ми се иска на 10 страници да чета за убийства и други негативи, каквито винаги са се случвали - защото това е животът - да има и от едното, и от другото - и тъга, и радост. Последното обаче си остава за лична, приятелска и семейна консумация.

Фейсбук група сътвори чудо край река Дунав в СилистраПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ - 30 ЮЛИ (понеделник), 17 ч.

Скъпи ПРИЯТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на официалното откриване на новосъздадената младежка зона около Самолета в Силистра! Гражданската инициатива стартира през месец май 2018 и премина през няколко етапа: запознаване на местната общественост с проекта и набиране на предложения; обобщаване на събраните идеи и изготвяне на окончателната визия за пространството; провеждане на публична дискусия с всички заинтересовани страни; същинско преобразяване на пространството и превръщането му в атрактивна младежка зона на открито за активно спортуване, културни прояви и изкуство, работилници и уроци на открито, игри и срещи с приятели…

През тези няколко месеца получихме подкрепа от различни фирми, организации и институции, в дейностите се включиха множество доброволци и приятели на каузата. 
ЗАЕДНО успяхме да вдъхнем живот на това _Място!

За всички ВАС организираме Празник на открито за малки и големи – работилници, демонстрации, забавни игри и награди, музика, песни и танци.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО!

Краеведът Господин Великов с нови две книги


Педагогът Господин Великов от село Проф. Иширково, който тази година навърши 84 години, издаде поредните си две книги, с които творбите му – основно в сферата на краеведиката, вече са общо 16 (с допълнените издания на някои от тях), като първата е издадена през 1983 г. („По пътя към безсмъртието“).

Едната от новите му книги е посветена на местния православен храм („За църквата „Свети пророк Илия“) в родното му село, в което е учителствал и е бил на обществена работа. За пореден път читателят научава факти за началото на едно от най-големите в миналото населени места в област Силистра. Цитира и част от народна песен, завършваща призивно: „Пазете вярата християнска, че е от слънце по-силна“, след като отразява потурчването в Ксантийско през 18-ия век.

За църквата, когато конкретно става дума, авторът обявява, че преди съграждането й,  местните хора са ползвали свещеници от Калипетрово и от Смилец, но с годините установили, че е трудно да стоят до вярата по този начин. И решават, че трябва да извървят друг път, за да имат непосредствена възможност да се черкуват.

Така през 1904 г. се заражда идеята в средите на учители и по-будни иширковци (всъщност, селото носи името на географа Анастас Иширков от 1942 г.), когато започва събирането на средства за християнската обител. Закупени са материали, а известни майстори от Търновско и Дряновско са ангажирани с градежа.

С обзавеждането процесът продължава през 1907 г. Знае се, че са закупени от Йовко Виков и от Ст. Блъсков, а някои от иконите са дарени от силистренци и от майстори строители, както и от свещеник Илия Барабонков, на чийто род също е посветена книга, издадена през 2008 г. Икони са рисувани и в дома на Малчо Куртев. Иконостасът е монтиран през 1910 г., три години след освещаването на църквата от Негово Високопреосвещенство Василий – митрополит на Доростоло-Червенска епархия.

Станало е на 2 юли 19107 г. по време на кметуването на Петър Колев от село Смилец. Любопитното е, че тогава се заражда и идеята селото – в оняа момент Кочина, да получи по-лицеприятно име – примерно да се нарича Красно село.

Свещеник Барабонков вече служи в местен храм, но съдбата към него и семейството му не е благосклонна, защото десетина години по-късно той е челядта му са сред насилствено отвлечени в Молдовата 25 000 българи от Крайдунавска Добруджа, 165 от които от сегашното село Проф. Иширково.

През последните 46 години църквата в селото се обгрижва заедно с посестримите си от селата Смилец, Брадвари, Калипетрово и Сърпово от отец Добрич Чаков – ставрофорен иконом и протосингел на Доростолска епархия, кой то към момента на написване на книгата е на 68 г. и има 46-годишна свещеническа карира.

Възпитаник е на Софийската духовна семинария „Свети Иван Рилски“ в Черепиш и е защитил докторска дисертация в Багословския факултет на Киевския държавен университет на тема „Църковните връзки между Кишиневската митрополия и Българската православна църква. Негови предшественици са 14 отци, сред които духовни лица от Дулово и от с. Кулата (Русенско). През тези 112 години, откакто църквата е действаща, е имало 11 клисари, последните 5 от които са жени.

Другата нова книга на г-н Великов е свързана с представяне на рецензии на негови предишни творби (Статии и рецензии за книги на Господин Великов от село Проф. Иширково, Силистренско), вече представени пред обществеността или публикувани в различни издания (сайта „Парелел44“, в. „Силистра прес“, в. „Дръстър прес“ и др.). Сред авторите са проф. Иван Недев, проф. Георги Атанасов, доц. Румяна Лебедова, краеведът Вълчо Радев, библиотечната специалистка Димитрина Христова, журналистите Йордан Георгиев и Пламен Петров.

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕПроектите на кандидати от област Силистра получават допълнителни точки при оценката
В Областен информационен център – Силистра се състоя информационна среща за представяне на отворената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. С финансов ресурс от над 67 млн. лв. ще бъдат подкрепени проекти на микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., които развиват своята икономическа дейност в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. 

Желаещите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер от 50 000 лв. до 200 000 лв. за реализиране на пазара на предприемачески идеи (стоки и/или услуги), като финансирането от страна на програмата може да е до 80%. Най-много точки при оценката на проектните предложения ще се дават за пазарната приложимост на предприемаческата идея; образованието и професионалния опит на предприемача и неговия квалифициран екип; жени предприемачи; проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г., и които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Кандидатите от област Силистра получават допълнителни точки при оценяване, съгласно критерия за регионална приоритизация на проектите.

Подчертано бе, че процедурата е с два крайни срока на кандидатстване. Първият е до 16,30 часа на 5 септември 2018 г., а вторият до 16,30 часа на 7 ноември 2018 г., като всеки от сроковете е за кандидати с точно определен код на икономическа дейност, посочен в насоките за кандидатстване.
По време на информационната среща бяха споделени полезни практически съвети относно подготовката на проектите с акцент върху значението на бизнес плана, коректната документация, попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. Показана бе и методиката за оценка на проектите. Презентацията прерасна в работна дискусия, в която присъстващите се включиха активно и зададоха своите въпроси относно допустимостта им като бенефициенти и проектни идеи, коментирани бяха различни казуси и примери от практиката.
В първата част на събитието бе представена и възможността за стартиране на собствен бизнес чрез Финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Кредитите се предоставят от „Микрофонд“ АД и са с размер до 10 хил. евро, със срок на погасяване до 120 месеца, с фиксирана лихва от 2,9% до 4,35%, която не се променя за целия срок на договора.
Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансира

н по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


четвъртък, 26 юли 2018 г.

Силистренец родом представи пред връстници училището си в Бостън

В Езиков център "Александър Линк" роденият в Силистра, но живеещ и учещ в САЩ Никола, внук на просветния деец и общественик Красимир Коев, син на дъщеря му Петя Коева, представи пред ученици и учители  в крайдунавския град училището, в което учи (Boston University Academy), както и някои особености при приема в университетите в град Бостън. 
За проявата г-н Коев разказа и в профила си във Фейсбук: "Никола е от 15 години в Бостън, роден е в Силистра, не е учил в българско училище, български език говори само с родителите си вкъщи. Но презентацията, която направи беше на неговия роден език. И това ме прави горд! Радвам се и за това, че учи в толкова престижно училище!". Повече подробности има в профила АРТ Силистра.

Гимназията е към Бостънския университет, който е сред най-добрите в САЩ. Основана е през 1993 г. и е разположена на територията на университета. Ученици са 193 при 12 среден брой ученици в паралелка. Съотношението ученици - учители е 9:1. Обучението и таксите за периода 2017-2018 г. - 43 130 щатски долара. Всеки трети от студентите получава финансова помощ (средно по 26 778 щатски долара), основана на нуждите. Средният доход на семействата, които получават финансова помощ, е 152 521 долара.
В 11 и в 12 клас почти всички предмети са избираеми. Може да избереш органична химия, компютърно програмиране, психология и много други, както и да изучаваш съвременен език по избор от 40 езика по света. Гимназията осигурява възможности за спорт. Може да избираш и участие в клубове и кръжоци - фотография, роботика, хор, джаз, театър, изобразително изкуство и пр. Учениците от Гимназията трябва да положат 80 часа доброволчески труд в помощ на нуждаещи се и в обществена полза.
Срещата стана възможна благодарение на съдействието на Кремена Радоева и Рени Лазарова от ЕГ, на Грета Михалева от ПМГ, както и домакинството на Езиков център "Алескандър Линк". 
Петя Коева-Добрева: "Благодаря ви много, мили приятели, за сърдечността и искрената радост, с която ни посрещате. Много се вълнуваме при всяко идване тук и се подготвяме и говорим за това поне половин година предварително".