четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Кукери и маски в неделя в Айдемир


За пореден път навръх Сирница през последните близо 40 години в центъра на село Айдемир ще дефилират кукери от няколко населени места, сред които Сребърна, Средище, Варненци и Калипетрово. Както и атрактивни маски на възрастни хора и на деца. Това съобщи кметът на селото Денчо Георгиев. Той, бившият кмет Сава Савов, както и Йордан Филипов от отдел „Култура”, ще оценят най-добрите. Фолклорен оркестър ще даде тон на веселбата още в 10 часа сутринта. Най-характерните маски и сценки ще получат парични награди.

„Ротари клуб – Силистра” – представяне и благотворителностПрез ротарианската 1989-1990 година в България ротарианството е възстановено. „Ротари клуб – Силистра” е чартиран през ротарианската 2002 година. Подобно на другите 84 клуба в страната, в които членуват над 2 000 ротарианци, силистренският клуб е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. На 23 март т.г. нашият клуб навършва 10 години. В момента в него членуват 25 души - мъже от 35 до 70 години, представители на различни професии. Всеки клуб се управлява от Борд на директорите и от президент. Президенти на клуба до този момент са били: инж. Веселин Андреев, инж. Иво Андонов, д-р Марин Пейчев, инж. Стефан Райчев, инж. Петър Чаушев, Димитър Ангелов, инж. Петко Горбанов, инж. Манол Тодоров, Велико Великов, Атанас Великов. Президент 2011-2012 година е инж. Пенчо Ковачев. В първите години секретар на клуба е адвокат Михаил Добрев, а трета поредна година на тази длъжност е журналистът Йордан Георгиев. Офисът на клуба е в комплекс „Палас”, а седмичните сбирки са всеки понеделник от 17,30 часа в комплекс „Дръстър”. Младежката структура „Интеракт клуб - Силистра” е чартирана през 2010 г. и в момента в него членуват 15 души. В своята история клубът е провел 6 коледни и 5 великденски благотворитебни балове; 6 ротариански винарии и 2 ротариански пикника. Общата сума на благотворителната лепта надхвърля 80 000 лева. През последните години клубът се грижи за т.нар. „Ротариански парк” в района на паметника „1 800 години Силистра”, чието облагородяване продължава. Сред адресатите на благотворителни жестове в размери от 300 до 13 000 лева през годините са били МБАЛ-Силистра, Детска млечна кухня, Дом за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов”, Регионална библиотека „Партений Павлович”, Русенски универститет „Ангел Кънчев”, Строителна гимназия „Пеньо Пенев”, Земеделска гимназия „Добруджа”, Езикова гимназия „Пейо Яворов”, Баскетболен клуб „Доростол”, Хип-хоп група „Кецките”, няколко ЦДГ, Старчески дом в Айдемир и Старчески дом в Силистра, танцовата двойка спортисти №1 на Силистра Илия Добрев-Адриана Ангелова, „Малък театър зад чина”, „СИЛВИН 2012”, „Ротари клуб-Тутракан”, „Ротари клуб-Кълъраш”, „Лайънс клуб-Силистра” и др. Ротарианците Атанас Великов и Йордан Георгиев дариха на 35 библиотеки в Силистренския край книгата „Налице и наопаки” по линия на програмата „Глоб@лни библиотеки-България”. В ход е реализацията на програмата „10 години Ротари клуб – Силистра”. На 23 март във Филиала на РБ „Партений Павлович”, съвместно с регионалната структура на „Глоб@лни библиотиеки-България”, ще бъдат проведени Блиц по шахмат и IT-състезание за членове на Интеракт клуб и техни приятели, съчетано с международна благотворителна акция за събиране на книги за деца на 6-е основни езика на страните от ООН. На 6 април е поредният Великденски благотворителен бал, средствата от който ще са отново за градския „Ротариански парк”. На 15 юни е единственият по рода си „Ротариански пикник-Силистра”, провеждан съвместно с клубовете от „Зона 13” на „Ротари България”, в която членуват клубове от градове по поречието на река Дунав, както и със специалното участие на „Ротари клуб-Кълъраш”, с който сътрудничеството ни е вече 5 години. Кои са ЖАЛОНИТЕ НА РОТАРИ? На 23 февруари 1905 г. в град Чикаго (САЩ) адвокатът Пол Харис организира първата среща на Ротари. Днес на негово име има награда. Силистренските ротарианци инж. Веселин Андреев и д-р Марин Пейчев, паст-президенти на клуба, са нейни носители. Ротарианската „Нова година” започва на 1 юли всяка година, когато встъпва в длъжност нов президент, за да представлява клуба в рамките на една година. През ротарианската 1910-1911 г. е проведен първият конгрес на Ротари, а пет години по-късно в Куба е чартиран първият клуб в неанглоговоряща страна. През ротарианската 1916-1917 г. стартира идеята за Фондация „Ротари”, а през 1923-1924 г. е приета емблемата на Ротари. В България Ротари влиза през ротарианската 1933-1934 година. През ротарианската 1962-1963 г. в град Мелбърн (Флорида, САЩ) е създаден първият Интеракт клуб – хуманитарна организация за младежи от 14 до 18 години. През ротарианската 1979-1980 г. започва борбата на Ротари против детския паралич, която продължава и днес. През 1985-1986 г. Ротари вече наброява 1 млн. Души, а две години по-късно към Ротари се присъединяват и първите представителки на „нежния пол” – под емблемата на Ротари Ева застава до Адам в „службата на обществото”. През ротарианската 2007-2008 година България става център на дистрикт (област) 2482 с първи дистрикт-гуверньор инж. Наско Начев от Пловдив. „Ротари България” издава свое списание и има свой сайт в интернет. Четири са направленията за служба в РОТАРИ: 1. Клубна служба. 2. Професионална служба. 3. Служба на обществото. 4. Международна служба.

сряда, 22 февруари 2012 г.

Превод на любовна поезия от сръбски на български

Поезия на сърбохърватски език има сред 119-те творби в ХІ-я Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов”, организиран от община Силистра. Сред тях е стихотворение, пристигнало от Западните покрайнини на Сърбия, гр. Сурдулица. Текстът ще бъде преведен от председателя на журито - проф. Радослав Радев от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Членове на оценяващата комисия са поетът Любен Дашев и преподавателят по литература в Езиковата гимназия Ваня Игнатова. Голямото четене започна и ще продължи до края на седмицата, съобщиха от общинския отдел „Култура”. На 2 март от 15.00 часа в заседателната зала на общинската администрация ще бъдат оповестени резултатите от конкурса и награждаването на победителите. Датата е променена, успоредно с удължения краен срок за участие, поради тежките зимни условия и забавената кореспонденция по пощенските станции. Награждаването ще бъде в присъствието на цялото жури, на кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов, общинското ръководство и гостуващи поети

ПДИ със становище по закона за досиетата, Фондацията предлага платени обучения


На 20 февруари 2012 г. Програма Достъп до Информация внесе в Конституционния съд становището си по конст. дело № 14/2011 г., образувано по искане за обявяване на противоконституционност на чл. 25, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите на бившите служби за сигурност. Според искането, подадено от трима върховни административни съдии, обявяването на принадлежност към бившите служби само на основата на документи от ръководилия лицето щатен или нещатен служител, както и при наличие на данни в регистрационни дневници и картотеки, протоколи за унищожаване или др. не съответства на Конституцията. Според ПДИ искането е неоснователно."Платени обучения за неправителствени организации по законодателството за достъп до обществена информация и ограниченията на правото на достъп в България" предлага ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ. Цели на обученията:Обучение за обучители. Участниците да придобият знания и умения за представяне на значението на свободата на информацията за общественото участие в политики в различни области и граждански контрол на дейността на институциите. Обучения за практици: Да придобият практически умения за използване на процедурите на Закона за достъп до обществена информация. Предлагани теми на лекциите в рамките на обученията: История на правото на свобода на информация и правото на достъп до информация. Стандарти в областта на правото на достъп до информация на Съвета на Европа и Европейския съюз. Българското законодателство в областта на достъпа до информация: принципи, основни понятия, процедури и съдебен контрол. Българското законодателство за ограниченията на правото на информация. Достъп до информация в областта на околната среда. Успешни практики при търсенето на информация на основата на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Основни уроци от съдебната практика по ЗДОИ. Лектори и водещи на практическите обучения. Лекторите на Програма Достъп до Информация имат натрупан през годините опит в провеждането на обучения на различни групи търсещи информация. Формат: лекции, PowerPoint представяне, практически упражнения и консултации по конкретни казуси на участниците. Продължителност: тридневно обучение за желаещи да провеждат обучения по правото на достъп до информация. Еднодневно обучение за практици. Материали за участниците: дневен ред; пособие за обучители по правото на достъп до информация – по заявка за желаещите да получат този тип обучение. Наръчник „Как да получим достъп до информация”; Съдебна практика по ЗДОИ 2005 – 2008 г. (книга) – на цена от 14 лв., по заявка. Цена на обученията: цената на обученията се формира на основата на цената на отделните компоненти: Организация, координация и подготовка на провеждането; Размножаване на материалите; Подготовка и изнасяне на лекциите; Подготовка и водене на практическите казуси и правни консултации по казуси на участниците. Конкретната цена на обучението се договаря в зависимост от желанието на участниците за неговото съдържание. Областен координатор за Силистра - Йордан Георгиев, mondraga@abv.bgb.

понеделник, 20 февруари 2012 г.

Съветниците от ГЕРБ са отговорници по села, дават приемна в офиса си всяка сряда


Общинските съветници от ГЕРБ в Силистра дават приемна за граждани всяка сряда в офиса си на ул. „Симеон Велики” 16, ет. 2, от 16 до 18 часа. Тел. в офиса – 83-80-30. Това съобщи на пресконференция Константин Стоилов, ръководител на грутпата съветници. Той уведоми журналистите още, че всеки от тях – 12-те съветника, е разпределен да отговаря за села и други райони, както е било и в изборния период. Предстоят приемни – периодични срещи, и по населените места, но когато се оправи времето.

Юридически са моментите в съмненията за незаконен избор на д-р Мария Димитрова за шеф на съветниците в Силистра


„Два са моментите относно законността на избора на д-р Мария Димитрова за председател на Общински съвет-Силистра и те са юридически”, каза на пресконференция в Силистра адвокат Димитър Генов, общински съветник от БСП. Подобен казус е имало и в Разград след изборите, но ЦИК излиза с уточнения, с които дописва закона. Така увисват претенциите, че нещо не е в ред на избора по отношение на законосъобразността. Вторият юридически „момент” е свързан с това, че изборът е таен, гласувалите „за” са 18, а достатъчно много над тази бройка е броят на участниците в избора (както е известно, 33-ма са съветниците в местния законодателен орган в Силистра). Следователно е недоказуемо, че положителният вот е и на съветници, говори се за 4-ма, които евентуално неправомерно са се заклели, макар да са били по-назад в листите хна партиите си и преди тях е имало други, които са излезли от „играта”, изобщо без да полагат клетва. ГЕРБ и Коалиция „Гражданско единство” са политическите формации, от чиито среди са въпросните четирима съветника, тъй като в тях е имало „движение” в подредбата. Впоследствие промени имаше в групите на ПДС и ДПС, но това вече извън казуса при избора на председател на ОбС-Силистра. Преди БСП е имало една друга политическа група, която смятала да оспорва, но се отказала, предвид горните аргументи, стана ясно на пресконференцията на социалистите, дадена на 20 февруари. Този проблем бе един от дискутираните от 7-те членове на Групата на БСП. "Няма срок за обжалване на въпроса в Административния съд", заяви Надежда Бобчева, общински съветник от БСП.

Съветниците не дали пари за село Бисер, защото сесията била напрегната, от ГЕРБ събрали 600 лева


„Сесията беше напрегната и вероятно съветниците са се разсеяли и затова не са пускали пликове в пари в урната в помощ на село Бисер”, заяви д-р Мария Димитрова, председател на ОбС-Силистра по повод публикация в медиите, констатираща, че местните депутати не са били активни към призива. Урната бе сложена във фоайето на ул. „Симеон Велики” 16 по време на заседанието миналия петък. До поредната почивка при приемането на бюджета в нея имало два плика, а според д-р Димитрова накрая са били поне 10, но три дни по-късно, в понеделник, тя още не бе броила парите. Съветниците от ГЕРБ събрали отделно по 50 лева от всеки и сумата от 600 лева тепърва ще се харчи в полза на пострадалите, най-вероятно след консултация с централата на партията в София. От Харманли потвърдили, че вече не им трябват дрехи и одеяла, а най-добре било парите да отидат за закупуване на техника.

ГЕРБ харесва финансовата рамка на община Силистра заради липса на „кухи обеми” в нея, БСП не я подкрепя, защото е „бюджет на статуквото”В Силистра в понеделник се състояха две пресконференции в рамките на един ден – на управляващата партия ГЕРБ и на основната й опозиция – БСП. С една и съща цел – оценка за 100-те дни управление на общината, гарнирана с коментар на приетия от ОбС бюджет за 2012 г. От ГЕРБ са пестеливи на изявления, концентрирани в изказа на лидера на общинската организация д-р Мария Димитрова, председател на Общинския съвет, и на Николай Николов, общинския съветник и икономист, председател на ПК „Икономика и инвестиции”. По традиция от БСП бяха по-словоохотливи, предложили на медиите букет от мнения, представени от 5-ма от общинските съветници (от общо 7), начело с председателката на ОбС на партията Нели Стоилова.

Управляващите смятат за положително в бюджета, че в познатите от миналата година параметри остават делегираните държавни дейности, но заради свитата икономика имат притеснения за приходите от местни финанси (б.а. – заложени са 800 000 лв, а миналата година не са изпълнени 2 млн. лв). Според „позицията на опозицията” в бюджета няма дългосрочна перспектива и липсват бюджетни принципи за следващите 3 години, както е по закон. До този момент няма и Програма за управление през целия мандат, представена от екипа на д-р Юлиян Найденов. Бюджетът е в подкрепа на „статуквото”, а не е социален, рестриктивен или антикризисен, както се очаквало на фона на финансовата картина в общината. „Осакатяване – съкращване и ликвидиране – оптимизиране” били двойките „дейности”, около които се върти настоящият бюджет на общината.

„Приоритет на нашата работа е интересът на гражданите”, заяви д-р Димитрова от името на ГЕРБ. Според нея най-важното за тях е да има осветени и чисти улици, детски площадки и места за спортуване. „Философията на подкрепения от ГЕРБ бюджет, наречен от БСП „Нов бюджет със стара численост”, е в пълна противоположност на предизборните обещания”, контрира задочно Нели Стоилова от БСП. И още с риторичния въпрос: „Ще градим Силистра може би през 2013 г.?” ГЕРБ поема инициативата за площадка в района на магазин „Хмелницки”. „Подкрепихме с 60 000 лева спорта, от които 20 000 лева гласувахме целево за БК „Доростол”, защото клубът е едно от лицата на Силистра със своите над 200 деца и са нужни пари за издръжка на зала „Дръстър”, където се провеждат и други състезания, а футболен клуб не съществува, където преди са се давали пари”, поясни позицията на ГЕРБ д-р Константин Попов, председател на ПК в ОбС. „Напуснах общината като нейн финансист преди 5-6 години с неразплатени неповече от 600 000 лева; в отчета на бюджета за 2011 г. има задължения. За над 5 млн. лв”, каза още Николай Николов. В момента одит на общината уточнява точната сума и на евентуалните нефактурирани суми.От ГЕРБ твърдят, че ще се търсят възможности извън бюджета за покриване на неразплатените разходи от минали години. 2 млн. лева вече са пратени от министъра на финансите Симеон Дянков. Управляващите отчитат също нарасналите обеми на обществените услуги, както и инфлацията, отразила са върху тяхната цена на непрекъснато поскъпване.

„БСП ще бъде конструктивна опозиция, а не опозиция на всяка цена; свърши толерансът от 100 дни, на следващата сесия ще питаме в писмен вид кмета за гражданските договори в общината, за назначенията и по др. важни теми ”, обяви Нели Стоилова от името на партията. И още: „Онези 17 гласа при избора на д-р Димитрова за председател на ОбС не са тези 17, с които бе подкрепен бюджетът”. Намекът бе оформен и в констатацията: „В община Силистра ГЕРБ има плаваща подкрепа сред съветниците и тази линия на поведение не е ясно докога ще издържи”. Тя бе по повод разцепленията в политическите групи „Гражданско единство” и „Бъдеще за Силистра”. И във връзка със знаковото отсъствие от сесията за бюджета на тримата съветници от ДПС, по същото време участвали във важна партийна сбирка. Както е известно, в момента има четирима независими общински съветници, което потвърди и д-р Димитрова като председател на ОбС-Силистра. Това са Стоил Стойчев и Веселин Василев (ПП „Движение Свободен избор”), Драга Неделчева и д-р Теодор Иванов (ПДС). От репликите на социалистите стана ясно следното: „Може и да има тенденция някои от тях да минат в групата на БСП, която единствена никога не се е цепила за тези 20 години” (Стоилова); „Съмнявам се” (Димитър Генов), „Може и догодина” (Георги Балушев).

неделя, 19 февруари 2012 г.

Депутатът Гюнай Сефер сдаде поста на пръв в ДПС за Крайдунавска Добруджа, наследи го бившият кмет на Главиница Насуф Насуф


За пореден път представител на ДПС извън областния град Силистра застана начело на областната организация за Крайдунавска Добруджа. Бившият кмет на община Главиница Насуф Насуф е новият председател на Областния съвет на ДПС. Той зае овакантения от депутата Гюнай Сефер пост, подал преди време оставка. Решението на ЦОБ на ДПС е от 14 февруари, но едва сега бе сведено на местните активисти от Рушан Реза, зам.-председател на ДПС. Насуф ще изпълнява длъжността до провеждане на областната конферениця. Той е председател и на общинското ръководство на града, на който бе кмет два мандата, а преди това в други два бе главен секретар. В момента е общински съветник. Той бе кандидат за председател на Общинския съвет, но не му достигна един глас, за да заеме поста „пръв сред равни”. За пръв път от 20 години община Главиница се управлява от кмет, който не е от ДПС. Негов градоначалник стана доскорошният депутат от ДПС Хюсеин Хамди, сега представител на ЕНП. И в предишен период Гюнай Сефер бе сдавал поста на областен шеф на партията, когато той бе зает от Ерол Адем.

Да си отбележим важните годишнини за 2012 г.


*www.libsilistra.com: „БЕЛЕЖИТИ ДАТИ – СИЛИСТРА ’2012"
Какво показва прегледът на бележитите годишнини, предложени ни от РБ „Партений Павлович”. На първо четене: имаме с какво да се гордеем. Например с това, че през 1872 г. в Силистра се създава първото театрално дружество, наречено „Деятел”. По ирония на съдбата 140 години по-късно се борим за театъра си...да ни го върне държавата. 150 години стават и на единствения за този век и половина православен храм в крайдунавския град. Негов връстник се оказа и първият добруджански професионален журналист Димитър Бъчваров от Гарван, дал началото на в. „Време”. 527 - 565 – по време на управлението на императоp Юстиниан I е възстановена крепостната стена на Доростол
972 - Княз Светослав е обсаден в Дръстър от войските на византийския император Йоан Цимисхий; 1652 - Силистра е посетена от турския пътешественик Евлия Челеби, който описва града; 1837 - Силистра е посетена от турския султан Махмуд II. В свитата на султана пътува немският офицер Ф. Мелтке, оставил сведения за града. 1872 - в Силистра е създадено първото в България театрално дружество “Деятел”; 1842 - около тази година е започнал строежът на крепостта Меджиди табия, градена 7 години; 1852 - в махалата “Волната” е открито първото българско училище в града (според Илия Р. Блъсков това е станало през 1853, което обаче е отречено от свидетели на събитието, още повече, че през 1853 “Волната” е празнена и запалена през 1884, на Великден; 1862 - построена е българската църква „Св. Св. Петър и Павел”. Поставя се началото на организираната борба на българите против гръцкия владика Дионисий. В Тутракан се открива българско светско училище.
1862 - роден в с. Гарван Димитър Бъчваров - първият добруджански професионален журналист, поч. 1902 г. в София. През 1885 поставя началото на бълг. добруджански периодичен печат с в. "Време"; 1862 - родени в Силистра: Иван Добрев, писател и преводач; Стефан Аврамов (1862-1906), педагог, директор на Педагогическото училище (1898-1905); 1867 - край Тутракан минава четата на Панайот Хитов със знаменосец В. Левски; 1872 - Силистра е посетена от големия унгарски пътешественик Феликс Каниц; 1872 - роден в Силистра Тодор Карагеоргиев, поч. 1945. Учител в Педагог.училище, един от основателите на хоровото дело в града, диригент на муз.дружество "Гайда", хора и оркестъра, предс.на певческото дружество и на хор "Седянка" (1898-1908), читалищен деец; 1882 – построена e окръжна болница. 1917 г.; Образуват се повсеместно комитети „Народно движение за присъединяване на цяла Добруджа към България”; Първи събор на движението в Бабадаг. Протест на жените против войната; Гимназията се завръща от Ловеч в Силистра. 1932 - поч. в София проф. Антон Пчеларов, роден на 17 ян. 1865, Кайнарджа, създател на българския кадастър. 1942 - преселение на българите-таврийци; 1942 - създаден професионален театър "Сава Доброплодни"; 1977 - създаден детски фолклорен ансамбъл "Добруджанче". 1996/7 – ППИ се преобразува във филиал на РУ „А. Кънчев” за подготовка на учители „бакалаври”, със статут на юридическо лице.

Съветниците в Силистра ще работят по-малко за същите пари, решенията им научаваме от интернет и на информационното табло пред общината


Навръх 100-я ден на управление в община Силистра, т.е. от началото на новия мандат на местното самоуправление, Общинския съвет се сдоби с редакция на основния си документ, наречен Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра. Както се казва – хубавите неща стават бавно. И тъй: двама вм. Трима ще са вече заместник-преседателите на „първия сред равни”, т.е. „чеърмена” – председателя на законодателния ни орган. А заплатата му се определя, не както досега – равно на възваграгждението на кмета, а ще става с допълнителен акт на съветниците. Всеки съветник ще се разписва за пари за участие в заседанията на ОбС, както и в работата на постоянните и временните комисии = на 60% от планираната средна брутна работна заплата на общинската администрация, но ако е взел участие в повече от ½ от проведените гласувания (за сравнение – предшествениците на днешните съветници трябваше да натискат бутона в 2/3-ти от случаите). При „неуважително отсъствие” платата са намалява с 20% за всяко отсъствие от месечното заседание на органа, а с 5% - за отсъствие от всяка комисия. Участието в заседания на комисия се счита за прието, ако в него съответният съветник е участвал поне в ½ от времето. Нов момент е, че отсега нататък възнаграждение ще получават и поканените експерти и консултанти. То ще се определя от Председателския съвет, в който членуват председателят, ръководителите на групите съветници и председателите на постоянни комиси. По-лек е вече и режимът за влизане на материали в дневния ред на Общински съвет. Досега бе необходимо да има становище на съответна постоянна камисия по определена докладна записка, за да получи възможност за дебат и гласуване в заседанието на съветниците. Занапред еще е достатъчно въпросът да е разгледан в постоянна комисия, но не е задължително да има формирано становище по него, тъй като това е в прерогативите на ОбС. 4 са опциите в предложените мотивирани становища на комисиите: приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. На практика терминът „Бюлетин на ОбС-Силистра” отпада, тъй като вече не съществува в Правилника. Решенията на съветниците ще стигат до обществеността чрез сайта на общината – www.silistra.bg, където има раздел „Общински съвет”, както и чрез т.нар. „Информационно табло на Общински съвет и/или на община Силистра”. Промяна има и в раздела за взаимодействие с обществеността. Копие от решение на ОбС-Силистра се получава срещу заплащане след съответно заявление в канцеларията на съвета на ул. „Симеон Велики” 16.

Преспонеделник в Силистра: ГЕРБ изпревари с един час БСП с покана за среща с медиите; Коалиция „ГЕ” се цепна по примера на „Бъдеще за Силистра”
Небивал политически понеделник в Силистра: две пресконференции в един ден и в рамките на един час на старта им, при това атаката е от управляващата партия ГЕРБ – на национално ниво и къде ли още в страната, както и от основната им опозиция почти навсякъде – БСП. В 11 часа в офиса герберите ще кажат защо са представили и гласували такъв бюджет на община Силистра, какъвто бе приет от Общинския съвет на Силистра по време на петъчното си шесто за мандата заседание. Ще има коментар и на управлението на общината в първите 100 дни на кмета д-р Юлиян Найденов. Социалистите също точат словесните ками, за да кажат защо са гласували в жълто, т.е. са се въздържали по отношение на финансовата рамка за 2012 г. Предполага се, че ще обявят и началото на отчетно-изборна кампания, след като стана ясно, че около 20 май е поредният конгрес на БСП. А и вече е ясно: президентът Георги Първанов ще започне масираната си шетня, за да представи 10-годишния си президентски период. Както е известно, навръх студената зима той трябваше да пътува до Силистра, но се отказа, оставяйки визитата си за по-топли времена.
Междувременно изтече информация от ОбС – Силистра, че две от коалициите са се „цепнали”. Едната е предварителна и предизборна – Коалиция „Гражданско единство” и на практика двама й съветника от „Свободен избор” – Стоил Стойчев и Веселин Василев, вече са независими местни депутати, тъй като са извън Групата съветници на „ГЕ”, осиротяла от 6 на 4 души. Неин лидер е кандидатът за кмет Александър Сабанов. Не продължи дълго и следизборната коалиция, каквато на практика бе съставената група „Бъдеще за Силистра”. Тя пак така се казва, но вече е без двамата съветника от ПДС – Драга Неделчева и д-р Теодор Иванов. На практика се състои от Димчо Кьосев, Юлиян Христов (избрани с листата на ПП „Атака”) и Милен Пенчев – ВМРО-БНД.

Силистра сгази с 95 т. Търговище на баскетбол и с 25 т. – Варна


В зала „Дръстър” в Силистра се проведе поредното зонално баскетболно предизвикателство. Този път с участието на отбор „Момчета до 12 г.” на Баскетболен клуб „Доростол”, ръководен от треньорката Светлана Тодорова. Възпитаниците й сразиха с цели 95 т. разлика съперниците си от „Светкавица” – Търговище, и все едно ги взеха за мезе навръх месните заговезни. Резултатът е 105:10 за нашия тим. Малко по-оспорван бе мачът с „Евроинс-Черно море” – Варна, макар да не личи от цифрите – 74:49 отново за силистренци. Шумен загуби катастрофално и от двата варненски отбора, вторият от които е „Академик”. В навечерието на сирните заговезни, преди да сложите маските и да тръгнете да плашите хората по улиците, първо посетете мачовете на момчетата о по-горната възрастова група, защото зонален турнир има от 10 часа и на 25 февруари. Отново в прастарата зала „Дръстър”, известна като „Манежа” и бивша конюшня в някогашната казарма в Силистра. От 50 години тук вместо обездка има забивки яки в коша. Залата помни как се е тресла и с носителките на бронзови бе медали в републиканско първенство за жени преди близо 20 години, и пак тогава – в борбата за Купа „Ронкети”.

събота, 18 февруари 2012 г.

Турнир по баскетбол за младите доростолци в СилистраНа 19 февруари от 10 часа в зала „Дръстър” в Силистра стартира турнирът по баскетбол за момчета до 12 г., който е за отбори от зонален кръг. Гостуват тимове от Варна – 2, Търговище и Шумен. Мачовете на отбора на БК „Доростол”, водени от треньорката Светлана Тодорова, са в 11,30 часа и в 14,30 часа, съответно срещу „Светкавица” - Търговище и „Евроинс-Черно море” – Варна. Следващата седмица в Силистра също има турнир, но за по-горна група. Междувременно от сбор на националния отбор се завърна Димитър Добрев, който е сред най-големите ни и най-добри баскетболисти в момента. На последното си заседание Общинският съвет в Силистра гласува 20 000 лева за БК „Доростол”.

Силистренци уважиха в аванс името на Васил Левски, в неделя е поклонението пред паметника на Апостола на свободата
В съботния ден силистренци уважиха Апостола на свободата, ден преди поклонението пред паметника на Васил Левски в Силистра (на 19 февруари, началото е от 11 часа). Проведеният поход до Крепостта, където има бюст на Апостола, бе част от програмата „Пред олтара на Свободата”, организирана от община Силистра. В случая със съдействието на Комитета „Васил Левски”. В този вид проявата е първа по рода си и в нея бяха увлечени представители на три поколения наши съграждани от двата основни етноса в Силистра. Любезен домакин на проявата бе Валентин Петков от Клуб „Традиция”, който стопанисва крепостта „Меджиди табия”. Той почерпи участниците в похода с чай. В допълнение – по капачка коняк „Плиска”, както му прилича, за да е проявата в пълен вид. Представители на СОУ „Никола Вапцаров”, начело с учителката Мара Костова, на РБ „Партений Павлович”, на хор „Седянка” и лично на маестро Димитър Боев, както и на НДФ „13 века България” с регионален секретар Цветана Цанова. Община Силистра бе представена от Цветана Игнатова, началник на отдел „Култура”. Тя подари на домакина дърво от вида „туя” с поръчението да го засади на видно място на територията на крепостта.

Източник: jordansilistra.blogspot.com

„Лайън’с награда” за „Цар винар”, ротариански приз за „Цар лозар” на „СИЛВИН 2012”„Лайънс награда” за „Цар винар”, ротариански приз за „Цар лозар” на „СИЛВИН 2012”

В Силистра се проведе 15-ата винария „СИЛВИН”, инициатива на Асоциацията на производителите на домашни вина от Крайдунавска Добруджа. За пореден път мястото на събитието бе р-т „Чевермето”, а рбитър – Черноморската винарска камара във Варна, представена този път от Елеонора Карабоева. На финала тя похвали производителите на червени вина, но укори „авторите” на белите, защото са традиционни за нашия край, но не са в „достоен” вид. „Оставете вината си натурални, не им слагайте овкусители, защото специалистите ги усещат”, препоръча тя на добруджанците – лозари и винотворци. 43 проби от категориите бяло, червено и розе участваха в „надпреварата”. „За трети път „Цар лозар” стана Дянко Бялов от Калипетрово, за когото венецът на победител остава завинаги”, заяви Божидар Боев, председател на Асоциацията. Наградата тази година – комплект аксесоари за лозари, бе осигурена от „Ротари клуб – Силистра”, който също от няколко години провежда своя „Ротарианска винария”. За „Цар винар” бе обявен енологът инж. Стилиян Стойчев. Наградата по традиция се нарича „Лъвско вино” и се дава от „Лайънс клуб”-Силистра. И за двамата „царе” бонусът бе книгата „Налице и наопаки”на Йордан Георгиев, секретар на „Ротари клуб – Силистра”. Първенец при белите вина е „шасла”-та на Илия Михайлов, следван от Нейко Нейков и от Иван Петров. При червените първо е „мерло”-то на Пламен Птеров, следван от Руси Русев и др. При розе Стилиян Стойчев е начело, а след него са Велико Боев и Черньо Хаджиев. Всички призьори, както и Черноморската камара, а и постоянните партньори на винарията, представители на други браншове, като „Мероне”, „Актуал”, „Спир -92” и др., получиха юбилейни медали. Чуждестранното участие бе в лицето на винарна „Островит” от Република Румъния. Специални гости на тържеството бяха областният управител Николай Димов и кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов. Ротарианската общност бе представена от група членове на клуба, водена от президента на клуба Пенчо Ковачев, също производител на вино. Поздравите осигуриха група „Ритъм”, полбедител в „”Надиграй ме” на БНТ, Кукерската група при НЧ „Победа”-Калипетрово и от поп-певеца Йордан Марков, почитен член на Асоциацията, организатор на винарията.

петък, 17 февруари 2012 г.

Още едно дърво в Силистра мина под ножа, било разцепено


В центъра на града Силистра остана без още едно дърво. „Опасно е”, съобщили от общината. Дървото, което на всичкото отгоре било и разцепено, се намира в близост до магазин „Централ” и клона на местна банка. Още в четвъртък районът бе отцепен с ленти, за да няма достъп под короната на дървото. Общината издава разпореждане за премахването му, а „Ербауер” я изпълнява. 385 бяха преди време предписанията на общинарите за премахване стари, прогнили и опасни дървета.

17 ФЕВРУАРИ 2012 Г.:ДЪЛГОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НА „ГОНГ – 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”, ОБЗОРНО ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ПРЕДАВАНЕ В В РАДИО „МЕЛОДИЯ”* ГОНГ 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО” – всеки петък от 15 до 16 часа, с водещи Йордан Георгиев и Галина Георгиева

От седмица река Дунав при Силистра вече не тече като река, а е море от вълни, съдадени от ледени блокове. Бяла морска пяна. Само дето не можеш да я загребеш с шепи. И не ти остава нищо друго освен да яхнеш гребена на някоя по-кротка и заспала вълна и да се понесеш по нея някъде надолу. Или поне да й стъпиш на врата за миг, за да се снимаш за спомен. Бяла угар на равна добруджанска нива.

Кой знае кога може отново да имаме това чудо на природата тук при паралел 44, където започва България. Колко малко му трябва на човека – да се вгледа в няколко фотографии от преди десетки години. За да види какво е било, примерно, през 1928 г., а после и през 1941 г. За да стане ясно, че още през тогава сме карали кънки по заледената река, а през 1985 г. сме я „гръмнали”, за да отпушим айсбергите. 27 години по-късно заледяването бе достатъчен повод, за да влезем на първа стр. на в. „24 часа” и за съответния ден това да баде един от най-четените материали в електронното издание на вестника.

И в ледниковия период животът в Силистра продължи, например с опашки за въглища, поскъпнали наполовина. И във върлия студ "Ербауер" в съботния ден си пусна колите да чистят. А после отсече разцепено дърво, станало опасно в центъра на Силистра. Засега кучетата ще почакат, защото кучкарникът не е готов, а и замръзът не позволява да се ползват приспивателни за акциите за залавянето им.

Общинският съвет в Силистра гласува на границата на кворума си бюджета на общината за 2012 г. „Отцепник” от групата на опозиционната Коалиция „Гражданско единство” осигурил приемането му. Не го подкрепиха съветниците на БСП, който са най-голямата група извън управлението на общината. Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов щял да бъде първият от градоначалниците, който ще използва пълномощията си, приравнени на регионален шеф на НАП, за да пристъпи към принудително събиране на дължими от фирмите средства. „За 3 месеца от управлението на ГЕРБ в общината намалихме наполовина командировките и пътните разходи, а от 1 март започваме драстични мерки срещу длъжниците”, заяви директорът на дирекция „Финанси” Мирослав Калинов, доскорошен общински съветник. Сред тях са и 300 000 лева от минали години. Той знаково раздал на съветниците „рамката” на бюджета в „червени папки”, което означавало „Код червено” за недобора от 2 млн. лева за м.г. само от местните приходи, изпълнени едва на 82%. Съветниците гласуваха поименен списък на дейности, за които да бъдат изхарчени 2 млн. лева целева субсидия, осигурена на общината от Министерството на финансите.

Шейсет деца, младежи, педагози и представители на институции участваха в среща-дискусия на тема: „Мост между поколенията: да открием дигиталния свят заедно и…безопасно”, организирана от община Силистра и от Превантивния информационен център по зависимости. Голям празник на виното и любовта подготвиха за 14 февруари кметството и Народно читалище „Светлина 1906 г.” в силистренското село Смилец. И не само там, разбира се, но кметицата Павлина Романова не пропусна да разкаже в интернет за събитието. Подпийнали влюбени снежни човеци „оживяха” навръх двойния празник пред сградата на РБ „Партений Павлович” в Силистра. Двете фигури от сняг обединиха в едно двата християнски празника - Трифон Зарезан и Свети Валентин. Силистренци с интерес разгледаха снежковците, единият от които държеше бутилка червено вино, зачетен в захлас в...„Подбрани мисли на любовта”. Ден-два по-късно от библиотеката заявиха след годишния си отчет: „Традиционната книга и съвременните технологии - акценти в дейността на РБ „Партений Павлович” за 2012 година.” За това повече по-нататък в предаването от Красимира Няголова.

В сряда заседава областният Кризисен щаб, свикан от областния управител Николай Димов. Какво направи впечатление? Целево ще бъдат изпуснати наполовина през преливниците си 68 язовира, вкл. един рибарник, в област Силистра, за да имат аванс при евентуални наводнения през пролетта, съобщиха от областната управа. Предписанието е на Държавно предприятие „Язовири и каскади”. В Силистра искаме пари за борба срещу крайпътните драки и за повече роторни снегорини! За да не носим през преспи и фучавица хляб с дисаги и самари, както се случи от Сребърна за Ветрен. От общината още: темпът на доставките на гориво за отопление в детските, учебните и социалните заведения се нормализира, съобщи секретарят на община Силистра Ростислав Павлов. Обичайният график на зареждане с горива за отопление е от 1-во до 10-то число всеки месец. Община Силистра обяви конкурс за избор на здравен медиатор. Дейността му е свързана с подпомагане достъпа на хора до здравни услуги.

Поредица от семинари на територията на област Силистра организира през февруари и март 2012 г. Областният информационен център. Срещи с представители на местната власт – кметове и кметски наместници, общински съветници и експерти ще се проведат и в останалите общински центрове извън областния град – съответно днес в Тутракан, на 22-ри в Дулово, на 23-ти в Главиница, на 24-ти в Ситово, на 2 март в Алфатар и на 6 март в Кайнарджа.

Сняг не сняг, за София отпътуваха 4-ма самбисти и една самбистка от Силистра, за да участват в първото за годината първенство от държавния спортен календар, начело с водача на отбора и треньор Неделчо Цветков. Пак независимо от снега утре от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Силистра стартира поход в чест на Апостола на свободата. Маршрутът стига до крепостта, където има паметна плоча в негова чест. Предвидена е и среща с представители на Клуб „Традиция”. В неделя от 10 часа в зала „Дръстър” има зонален турнир по баскетбол за момчета до 12 г.

И накрая нещо нестандартно: силистренският адвокат Валери Великов пръв от колегите си в Крайдунавска Добруджа създаде свой личен сайт, направен по всички правила за общуване с обществеността. С него той представя адвокатската си кантора, но позволява на потребителите да имат лесен и бърз достъп до местните структури на правораздавателните органи.

Съветниците от Силистра не дариха пари за село Бисер
Прозрачна урна с надпис, призоваващ общинските съветници от Силистра да помогнат на пострадалите в село Бисер, посрещна всички, посетили 6-то от началото на мандата заседание на Общински съвет – Силистра. Малки бели пликове на тесте ги очакваха, след като развържат кесиите си, да поставят лептата си в тях. Дебатът вървя дълго и едва след приемането на бюджета в урната се появи един плик. С евентуална сума. После заседанието продължи по други точки от дневния ред, но по непоследна информация пликовете не са се увеличили много до края му. След сесията гласувалите за бюджета отишли на банкет, за да полеят новата бюджетна „рамка”. В духа на традициите, останали от предишни мандати. Пострадалите в с. Бисер очакват силистренската помощ. Впрочем такава е реализирана, но в град Алфатар. Няколко чувала с дрехи са заминали с куриер до Харманли.

Раздаден в червени папки = „Код червено”, бюджетът на Силистра мина на косъм в Общинския съвет


Общинският съвет в Силистра гласува на границата на кворума си бюджета на общината за 2012 г. „Отцепник” от групата на опозиционната Коалиция „Гражданско единство” осигурил приемането му. Не го подкрепиха съветниците на БСП, който са най-голямата група извън управлението на общината. Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов щял да бъде първият от градоначалницие, който ще използва пълномощията си, приравнени на регионален шеф на НАП, за да пристъпи към принудително събиране на дължими от фирмите средства. „За 3 месеца от управлението на ГЕРБ в общината намалихме наполовина командировките и пътните разходи, а от 1 март започваме драстични мерки срещу длъжниците”, заяви директорът на дирекция „Финанси” Мирослав Калинов, доскорошен общински съветник. Сред тях са и 300 000 лева от минали години. Той знаково раздал на съветниците „рамката” на бюджета в „червени папки”, което означавало „Код червено” за недобора от 2 млн. лева за м.г. само от местните приходи, изпълнени едва на 82%. Съветниците гласуваха поименен списък на дейности, за които да бъдат изхарчени 2 млн. лева целева субсидия, осигурена на общината от Министерството на финансите.
Кметът д-р Юлиян Найденов направи отчет на първите 100 дни от управлението на община Силистра пред общинския съвет и представителите на медиите. Той припомни основната цел на ръководения от него екип - да бъдат привлечени реални инвестиции в общината, за да бъде подобрена инфраструктурата и бизнес средата, което от своя страна ще доведе до трайно повишаване на жизнения стандарт. Това ще стане предимно чрез проекти. Част от проектите се очаква да стартират още през 2012 година – изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, канализация на селата Айдемир и Калипетрово, саниране на учебни сгради. По друга част продължава работата. Акцент в отчета е поставен на новата дисциплинираща финансова политика, установена от кметския екип, в следствие на която за 100 дни просрочените задължения, оставени от предишното управление, са сведени до малко над 5 млн. лева. Д-р Юлиян Найденов не скри радостта си от осигуреното финансиране по проекта за изграждане на Център за настаняване от семеен тип на деца в риск, за който вчера подписа договор в присъствието на министър Лиляна Павлова в Шумен. Показвайки чека, той благодари на екипа, разработил проекта. „Започнатото ще се стремим да довършим, както и да увеличим значително на обема на дейности така, че да променим статута на града и на нашите съграждани. Но не трябва да забравяме, че управлението на община Силистра е на всички нас”, каза в заключение д-р Юлиян Найденов.
Общинският съвет одобри бюджета на община Силистра за 2012 година на днешното си заседание. На стотния ден от мандата на кмета д-р Юлиян Найденов със 17 гласа „за” и 8 „въздържал се” съветниците гласуваха финансовата рамка. Тя е в размер на 28 350 000 лева, което е с 2 милиона лева по-малко от бюджета за предишната година.„Този бюджет е код”червено” за община Силистра”, заяви пред съветниците ръководителят на дирекция „Финанси” в общината Мирослав Калинов. Той обясни, че в приходната част са заложени реални очаквани местни приходи от 13 млн. лв. Държавният трансфер е 15 млн. лв. Разходите са разпределени максимално прецизно, за да се осигурят всички дейности на общината. Без промяна остават местните данъци и такса „смет” през 2012 г. Допълнителни средства са предвидени за озеленяване, борба с комарите и за дейността на приюта за безстопанствени кучета. Очаква се през 2012 година да стартират големите инфраструктурни проекти – изграждане на ПСОВ, на канализация в селата Айдемир и Калипетрово и саниране на учебни сгради на обща стойност около 80 млн. лева. Мостовото финансиране е осигурено с револвиращ кредит от над 2 млн.лв. Общинските съветници приеха и касовото изпълнение на Бюджет 2011.

четвъртък, 16 февруари 2012 г.

27 години по-късно: река Дунав замръзна край СилистраЧестито! Река Дунав при Силистра отново в скафандър от лед, през 1985 г. – 60 дни, а сега? Прогнозата се оказа вярна: река Дунав се скова от лед, след като това се случи вече надолу по течението в първите километри след границата с Румъния. Спокойно можем да очакваме лисици, чакали и глигани да ни погостуват безвизово, с надеждата, че при нас има повече за ядене. А и кофите за боклук от няколко дни са в насипно състояние, колко му е да си дадат среща около някоя от тях. Таксиметрови шофьори, които обикновено знаят всичко, твърдят, че и без това лисаните се навъртвали вечер насам-натам из града, и се омесвали с глутниците кучета. Ветеринарите могат да кажа дали е възможно двата вида да си правят алъш-вериш в потайна доба. „Дивите животни имат страхотно чувство за оцеляване и няма как да тръгнат по засега несигурния на места лед, те могат да преминат с плуване или при трайно замразяване”, заяви за „24 часа” д-р Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан, който е ветеринарен лекар и дългогодишен шеф на местното ловно-рибарско дружество.

Предишното подобно ледено изживяване бе преди 27 години за цели 60 дни – между средата на януари и средата на март. За него в тогавашния вестник „Силистренска трибуна” няма нито дума. Всъщност, леденото време тогава е отразено на няколко пъти със снимки и текстове под тях. Иначе и в онази паметна година снегът е завалял късно, едва в началото на януари. Дори вестникарите се жалват в броя си от 10 януари, защото снегът с голямо закъснение дошъл, за радост на децата насред ваканцията им. После през март се жалват, че ледът все още не си е тръгнал от реката и от града, заплашвайки го с наводнение. После трясват гърмове, повейва южняк и за една нощ ледът си отива, все едно не го е имало. Такива едни неверни времена. И един невероятен словесен спомен от хумориста и журналиста Руси Шимабеед, съхранен в публикуваното му есе за реката, леда и пречистващата му задача...На природата и на човешките души.

А сега? Поне до десетина дни минусовите температури ще са на принципа „ту ги има – ту ги няма”. Сегашното поколение ще казва: „Да знаете какъв лед бе, когато бях малък...”. Защото израстна цяло едно поколение, отпътувало вече някъде по света, и нямащо право да казва същото, тъй като не го е преживявало. Да е жив и здрав интернет, че да покаже на роднините по петте континента „Що е то лед над река Дунав и има ли почва в 1 900-годишна Силистра!”.

В Силистра се роди нова зимна приказка. Река Дунав при Силистра вече не тече като река, а е море от вълни, създадени от ледени блокове. Бяла морска пяна. Само дето не можеш да я загребеш с шепи. И не ти остава нищо друго освен да яхнеш гребена на някоя по-кротка и заспала вълна и да се понесеш по нея някъде надолу. Или поне да й стъпиш на врата за миг, за да се снимаш за спомен. Кой знае, може отново след 27 години да имаме това чудо на природата тук при паралел 44, където започва България. Да обявим как зимата ни изненадала на границата между Големия и Малкия Сечко би било нахално. В Силистренския край сме виждали къде-къде по-ранни и по-тежки зими. Вероятно сме си мислели, че щом декември и януари са се смилили над нас, то и най-късият месец ще ни пожали. А знае ли някой какво ни готви Баба Марта? Да си припомним 1993-та, за да няма пак ох и ах, както от властта, дето все е изненадана, а и от народа, склонен да не вярва на прогнозата-заплаха: „Задава се виелица!”. А той, пременен и нагласен, се мята в автомобила си с летни гуми и тръгва на незнаен път. И после спешно и уплашено звъни: Зъъъъъъър....!” на тел. 112, сърдейки се, че не могат да му помогнат веднага и без допълнителни разходи, за да го извадят премръзнал от 3-4-метровите преспи. Друга е темата, че трябва да работят снегорините, като ринат непрестанно, щом нивото на снега се качи до 7 см. Тъй рече специалистът Иван Добрев, председател на кооперацията в село Гарван и новоизбран шеф на Съюза на кооперациите в Крайдунавска Добруджа.

С обледеняването на река Дунав в Силистра се случи най-очакваното, откакто температурите трайно останаха под минус 15 градуса. От седмица насам т.нар. „тапа” по течението на реката се изместваше всеки ден все по-нагоре. За последно Дунав е замръзвал през 1985 г. Колко малко му трябва на човека – да се вгледа в няколко фотографии от преди десетки години. За да види какво е било, примерно, през 1928 г., а после и през 1941 г.. Музикантът и преводач от румънски език Григор Шопов: „Преди 70 години се пързаляхме с шейни и кънки там, където сега е хотел „Дръстър”, там се образуваше голяма ледена площадка, защото има обратно течение”. По-после през 1954 г. – времето на тунелите под снега на път за кладенеца, училището и хлебарницата,...по-нататък през 1972-73 г., и най-накрая – засега с фиксиран поглед в 1985 г. Тогава гърмим леда, за да го пратим надолу до делтата. Кметът Йордан Нейков: „Летяхме с хеликоптер, за да определим къде да хвърлим бомбите”. О.р. полк. Димитър Желев: „Батарея от дивизиона от Шумен дойде, за да проведе операцията”. За разлика от тогава, днес нивото на реката е с 5-6 метра по-ниско, което прави ледената обвивка изкушаваща за разходка по нея. Според официалната метеостатистика в периода 1900-1964 г. Дунав е замръзвал 27 пъти, а след това се е случвало само веднъж през вече споменатата зима на 1985 г. По неофициална информация за 29-ти път лед сковава река Дунав в най-североизточния български град. Писмени свидетелства за лед по реката в Силистра има от 1902 г., когато заледяването продължило 29 дни. Най-дълго продължилото замръзване на река Дунав е от 74 дни и през далечната 1954 г.

Още ден преди пълното замиране на ледените блокове полицейски патрул в Силистра строго предупреждаваше десетки тийнейджъри, влезли на 50-60-метра, за да се снимат. Вчера специални табели не бяха забелязани, но и сковаващият студ все повече възпираше мераклиите за фотосесии на фона на малките айсберги. Преди 27 години обаче е имало предупредителни надписи, вкл. с ултимативен текст да не се преминава по снега над тревните площи, личи от запазените снимки. Да бъдат организирани патрули по поречието на Дунав, които да ограничават достъпа на граждани до ледените образувания в реката край Силистра и Тутракан, разпореди областният управител Николай Димов. Мярката се въвежда заради реалната опасност от пропукване на леда и пропадане на хора в реката. Сезирани са началниците на Граничния сектор, на ОД на МВР-Силистра, Морска администрация. Заострено е вниманието и на общинските кметове. Препоръката към родителите е да са особено бдителни и да обяснят на децата си каква е потенциалната опасност от игра върху леда. Тази препоръка е особено актуална предвид удължаването на „дървената ваканция” и през първите 3 дни на новата седмица. Замря трафикът на хора през ГКПП-Силистра. Повече от две седмици няма ферибот. Единични преминавания, предимно на румънци, има с търговска цел на живеещите в сухоземната част край границата. Отворен е обаче пътят за Констанца, както и за моста при АЕЦ „Черна вода”, по който се стига до Букурещ.

Отзвук за обледена Силистра с впечатления от Нова Зеландия, Канада, САЩ, Испания, Франция и...София. Интересно нещо са интернет, фейсбук и светът в тях. Пишем си тука разни неща за замръзващия Дунав, публикуваме ги тук и там, заедно с ярки снимки, за да подсилим интереса към събитието. Каквото, примерно, е имало на 267 пъти между 19600 – 1964 г., също през 1972 г., после през 1985 г., по-нататък и през 1996-1997 г. И пр. Четат ни хора по целия свят. Някои са наши съграждани, за които снимките са повод за подгряване на носталгичното чувство. А кой знае – може и да навяват памет за конкретни случки, най-вече романтични или епични...Светлана Динева живее в провинция Квебек в Канада и казва: „А на мен все като на майтап ми беше, а то виж каква зима си имате в Силистра. Чудо, ама вярно, това не се е случвало с години. България размина Канада. Обикновено зимата си е като в Силистра, само дето е по-дълга. Тази година обаче имахме на два пъти повече сняг, повечето пъти е дъжд и става поледица. Тук има много студен вятър и с него температурите падат понякога под минус 30 градуса. Иначе е красиво, бяло и чисто, а и децата са много щастливи, когато вали сняг. Тук животът е добре организиран през зимата. Случва ми се да газя сняг, но иначе бързо почистват. Мъчно ми е за България, интересуваме се за България, но си стоим тук.” Николай Николов от Нова Зеландия заявява: „Данчо, тук пък хората се чудят къде да се скрият от яркото слънце!”. Тони (Антонина) Иванова се „обажда” от Лондон: „Доста време не съм си била в Силистра...2 години и няколко месеца. Домъчня ми. Ходех и на пътеката на здравето на Крепостта, и при Валентин Петков да дегустираме винце, и това прекрасно куче Чара – спомени и все хубави”. Вили Маринова я допълва от Ларнака, Кипър, все едно е тук и вижда дунава пред себе си: „Не е замръзнал още напълно, но до ден-два и това ще стане”. А Божидар Петков от Ница, Франция напомня: „Баща има снимки от 1985 г., когато разбиваха леда на река Дунав”. От Испания Петя Хорозова възкликва: „Тази снимка от вчера ли е? Напомня ми за 1986-1987 г. (б.а.-явно има предвид 1985 г.), когато разбиваха дунава с бомби, беше грандиозно и опасно, като война на ледовете. Има неща, които ми липсват от Силистра, като снега. Тук – в Испания, никога не вали. В момента е рекорден студ, между 2 и 10 градуса. В Барцелона има сняг, но тук – града, в който живея, - не. Подготвяме се за празника „фаллас”, който е уникален за област Валенсия, между 10 и 19 март, когато се монтират огромни фигури и се играе през нощта на 19-ти”. За Юлия Койчева, която е във Виена: „Пренасям се на долното течение на Дунава с тази прекрасна актуална снимка (б.а.-заледената река при Силистра). Тази година може и да се размине замразяването май-май...”. Лили Иванова от Ню Йорк реагира във връзка с няколко ледени снимки от Силистра: „Бъррррр, природа..., красота..., пречистване.”Стела Флорова от София се включва в задочния разговор също по повод репортажа „Нова снежна приказка от зимна Силистра”: Хареса ми. Не заради това, че ме връща в младостта и в родния град, а заради бръснещия поглед над паметниците на историята, който вероятно ще е свойски за следващите поколения. Добре изтеглена гледна точка.”

Екип на Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” в Силистра рискува живота си, за да спаси лебед, заседнал сред ледовете на река Дунав. Изплашената птица не пое подадената „ръка”, а навлезе по-навътре в реката и стана недосегаема. Операцията продължи повече от предвиденото време при минусови температури и в един момент резултатът й се оказа безнадежден. Началникът на ПБЗС при ОДМВР-Силистра комисар Румен Мъров я приключи, за да не излага на по-голяма опасност премръзващите си подчинени. Жители на Силистра, тръгнали на фото сафари край замръзналата 100% река се обадили на тел. 112, за да сигнализират за бедстващата бяла птица. Специалната пожарникарска стълба, плъзната по леда, за да минат по нея членовете на екипа, не успяла да приближи достатъчно лебеда. Екшънът се развил пред десетки зяпачи, стискащи палци и даващи акъл на специалистите как да си свършат работата. „Спасителите трябваше да използват мрежа, за да могат да го хванат, а не да го гонят със стълба в замръзналата река” и „Трябваше да използват примамка с храна, защото горката птица е изнемощяла от глад и от студ, тя вероятно не разбра, че я спасяват и подплашена тръгна на вътре в реката”, коментираха сеирджии. „Лебедът не е кокошка, че да го гониш в кокошарник...”, бе крайното заключение на най-активните участници в дискусията, развила се по-късно в местните форуми на интернет.

Поредният февруарски ден, студен някакви си до минус 6-7 градуса, изсвирука песента си и се засили да пробяга финалната права. Строени пред входа на библиотеката, двамата снежковци, чийто живот едва ли ще продължи повече от един ден, му замахаха за сбогом, просълзени, че повече няма да се видят. Народът на Силистра, луднал по замразения Дунав, се бе втурнал към брега на реката, за да проведе поредната си фотосесия. Защото ателието на открито може и тези дни да развали декора си, ако нещо не са сбъркали метеоролозите в прогнозите си. Слънцето, все още сърдито на ниските температури, проби с най-силните си лъчи зимния облак и се показа на хоризонта, току над крановете на промишлената зона, за да докаже, че и залезът на ледената река е красив, макар и малко постен на багри и изящество. Как да не постоиш няколко минути в подстъпите на тази бяла сцена, за да поемеш поне малко от чистотата на снега и от свежестта на пейзажа? И да помахаш на зъзнещите тополи и на обскреженото глухарче, през което ветрецът свири като на струните на мандолина. Малък Сечко пронизва деня с пиката си, тъй както Амур забива стрелата си в сърцето на влюбения. 14 февруари 2012. Католиците си тачат Св. Валентин. Впрочем негов съименник е посечен за христовата вяра като един от мъчениците на Доростол. Православните за пореден път честваме Св. Трифон Зарезан, макар да се досещаме колко езическо чувство има скрито във вековната му традиция. Да не забравяме, че някой умник е прибавил към този ден и правото на археолога да го отбелязва като свой професионален празник.

... Дунав – бяла добруджанска равнина край Силистра. Пак заваля. Този път сняг като хората. Отначало ситно-ситно като миниатюрни житни семенца, свити от студ. После едни парцали като наслизаха от небето, да ти види окото...парцалена бяла приказка. И всичко това полегна като пелена върху вълните от ледени блокове в река Дунав. Така скрежко затвори безвъзвратно един файл от красиви и неповторими дунавски пейзажи. За да отвори друг, в който леденото чудо вече е бяла добруджанска равнина. Почти като пустиня. Друга красота. Зловещият на вид красив лед се превърна в нещо различно и малко по-прозаично. Заповядайте в ателието на открито за небивало фото сафари! Но не прекрачвайте оградата, защото лед е все пак навсякъде, при това скрит и опасен. Наслаждавайте се, защото не се знае кога пак ще се случи. За някои - още в обозримо бъдеще, за други – в следващия живот. Обилен снеговалеж превърна замръзналия Дунав при Силистра в бяла пустиня. В неделния ден десетки семейства и децата им ползваха необичайния пейзаж за фотосесия, защото подобен не е имало в крайдунавския град от 1985 г. насам. Обещаните от властта патрули на МВР и „Гранична полиция” не допускаха народа да навлиза навътре по леда в реката. Някъде на 60-я метър бе монтиран и знак, предупреждаващ за опасни места. Влакът от Силистра за гара Цар Самуил с връзка за София отново бе спрян, за да не закъса в преспите.

Адвокат Великов от Силистра със свой личен сайт в интернетСилистренският адвокат Валери Великов пръв от колегите си в Крайдунавска Добруджа създаде свой личен сайт, направен по всички правила за общуване с обществеността. С него той представя адвокатската си кантора, но позволява на потребителите да имат лесен и бърз достъп до местните структури на правораздавателните органи. Има и новини: последната от днес е „Адвокати искат имената на съдиите, с които Цветанов си говори” (есенцията „46 адвокати от няколко града настояха публично да бъдат оповестени имената на съдиите, за които вътрешният министър Цветан Цветанов твърди, че го подкрепят и ежедневно говори с тях”), а предишната: „ВСС: Маргарита Славова е новият ръководител на Административен съд – Силистра”. От преди няколко дни: „Какви са предимствата и недостатъците при регистрация на ЕТ?” и т.н. Налични са линкове към 8 правни портала, сред които Сиела, Апис, Лекс, Екон и др. Посочени са и негови 15 партньора – общини, фирми, търговци и др. Достъп има и до 6 регистъра в държавата, сред които ВСС и ВАС.