петък, 17 февруари 2012 г.

Раздаден в червени папки = „Код червено”, бюджетът на Силистра мина на косъм в Общинския съвет


Общинският съвет в Силистра гласува на границата на кворума си бюджета на общината за 2012 г. „Отцепник” от групата на опозиционната Коалиция „Гражданско единство” осигурил приемането му. Не го подкрепиха съветниците на БСП, който са най-голямата група извън управлението на общината. Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов щял да бъде първият от градоначалницие, който ще използва пълномощията си, приравнени на регионален шеф на НАП, за да пристъпи към принудително събиране на дължими от фирмите средства. „За 3 месеца от управлението на ГЕРБ в общината намалихме наполовина командировките и пътните разходи, а от 1 март започваме драстични мерки срещу длъжниците”, заяви директорът на дирекция „Финанси” Мирослав Калинов, доскорошен общински съветник. Сред тях са и 300 000 лева от минали години. Той знаково раздал на съветниците „рамката” на бюджета в „червени папки”, което означавало „Код червено” за недобора от 2 млн. лева за м.г. само от местните приходи, изпълнени едва на 82%. Съветниците гласуваха поименен списък на дейности, за които да бъдат изхарчени 2 млн. лева целева субсидия, осигурена на общината от Министерството на финансите.
Кметът д-р Юлиян Найденов направи отчет на първите 100 дни от управлението на община Силистра пред общинския съвет и представителите на медиите. Той припомни основната цел на ръководения от него екип - да бъдат привлечени реални инвестиции в общината, за да бъде подобрена инфраструктурата и бизнес средата, което от своя страна ще доведе до трайно повишаване на жизнения стандарт. Това ще стане предимно чрез проекти. Част от проектите се очаква да стартират още през 2012 година – изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, канализация на селата Айдемир и Калипетрово, саниране на учебни сгради. По друга част продължава работата. Акцент в отчета е поставен на новата дисциплинираща финансова политика, установена от кметския екип, в следствие на която за 100 дни просрочените задължения, оставени от предишното управление, са сведени до малко над 5 млн. лева. Д-р Юлиян Найденов не скри радостта си от осигуреното финансиране по проекта за изграждане на Център за настаняване от семеен тип на деца в риск, за който вчера подписа договор в присъствието на министър Лиляна Павлова в Шумен. Показвайки чека, той благодари на екипа, разработил проекта. „Започнатото ще се стремим да довършим, както и да увеличим значително на обема на дейности така, че да променим статута на града и на нашите съграждани. Но не трябва да забравяме, че управлението на община Силистра е на всички нас”, каза в заключение д-р Юлиян Найденов.
Общинският съвет одобри бюджета на община Силистра за 2012 година на днешното си заседание. На стотния ден от мандата на кмета д-р Юлиян Найденов със 17 гласа „за” и 8 „въздържал се” съветниците гласуваха финансовата рамка. Тя е в размер на 28 350 000 лева, което е с 2 милиона лева по-малко от бюджета за предишната година.„Този бюджет е код”червено” за община Силистра”, заяви пред съветниците ръководителят на дирекция „Финанси” в общината Мирослав Калинов. Той обясни, че в приходната част са заложени реални очаквани местни приходи от 13 млн. лв. Държавният трансфер е 15 млн. лв. Разходите са разпределени максимално прецизно, за да се осигурят всички дейности на общината. Без промяна остават местните данъци и такса „смет” през 2012 г. Допълнителни средства са предвидени за озеленяване, борба с комарите и за дейността на приюта за безстопанствени кучета. Очаква се през 2012 година да стартират големите инфраструктурни проекти – изграждане на ПСОВ, на канализация в селата Айдемир и Калипетрово и саниране на учебни сгради на обща стойност около 80 млн. лева. Мостовото финансиране е осигурено с револвиращ кредит от над 2 млн.лв. Общинските съветници приеха и касовото изпълнение на Бюджет 2011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар