петък, 29 ноември 2013 г.

Областният управител събра заинтересованите страни по проблема с кучетата след жалба на граждани от Силистра


29/11/2013

 
            Проблемът с кучетата както за гражданите, така и за животните, бе разгледан от представители на институциите, НПО и граждани на Силистра по време на заседание в Областна администрация Силистра, свикано от областния управител г-н Насуф Насуф. Срещата бе предизвикана от жалба на „Група граждани“, подписана от Карен Кузуян, „Проблемът не трябва да виси във въздуха, а жалбата като текст изисква коментар в три направления: изпълнението на специализираната Наредба, приета от ОбС – Силистра, статутът на недовършения приют в Калипетрово и организацията на дейността в община Силистра, за която има заложени пари в бюджета, и това предизвика провеждането на тази среща“, каза в стъплението си г-н Насуф. През м. януари ще е следващата среща, за да се види как са решени някои от проблемите, обсъдени в дискусията, вкл. и с конкретни предложения като резултат от нея.
           „Проблемът е от доста години и ние от две години насам акцентираме върху него, но няма развитие; имаше многократни разговори с общината, но напоследък нещата охладняха. За приюта се говори като за манна небесна, а той е една стъпка към решаване на проблема, тъй като кастрацията го решава на 70%, както и строгият контрол върху домашните любимци“, обясни г-н Кузуян, представител и на НПО от Варна, имащо отношение към тази проблематика. „До 25 ноември т.г. в рамките на годината 78 са регистрираните случаи (57 от които са средно тежки) на ухапвания от кучета в Силистра, като от тях 29 са от домашни и 49 от бездомни; 77 от хората са се ваксинирали. Общо 219 са изразходваните ваксини за 4 226 лв, като за пет години назад похарчените за тази цел средства са 24 221 лв“, обясни д-р Константин Попов, директор на РЗИ – Силистра. „10 са досъдебните производства срещу неизвестен извършител на жестокост спрямо животни; 10-15 хил. лв са похарчени за експертизи и техническо сътрудничество, за горива и извънреден труд“, каза Митко Димитров, началник на силистренското полицейско управление.
           Какви подтеми намериха място в проведения разговор, в който се включиха поне десетина от участниците в него: несъществуването на регистър на домашните кучета и все още неангажирането на общинския инспекторат с проверки; изхвърлянето на улицата на породисти кучета (вкл. пудели и болонки) и унищожаване (тровене, стреляне, убиване) на улични кучета; липсата на визия в община Силистра за справяне с проблема с популацията (б.а.-по неофициална статистика от 500 до 1 000, вкл. преминаващите през сухоземната граница); също пропуснатият срок (31 юли т.г.) за представяне в ОбС – Силистра на план за работа на базата на наредбата и програмата. Според специалистите са необходими от 2-4 години работа – на властта, НПО и гражданите, за да се постигне някакъв баланс в природата по въпроса за бездомните кучета.
        „Българското законодателство е вменило на общината да решава този голям проблем, но не съм съгласен, че общината не прави нищо по него; единственият законен начин е да има приют, където да се провежда кастрацията – от 2009 г. насам обаче не е решен въпросът със съсобствеността на територията, където е изграден, и предстои да бъде решен последно с единия от съсобствениците – държавната фирма „Български пощи“, откъдето ни прехвърлят между административни и правни отдели“, каза от името на община Силистра нейният секретар Ростислав Павлов. Две седмици били необходими на общината, за да пусне в действие приюта, след като стане факт решаването на въпроса със съсобствеността. Предварително е известно, че капацитетът му е за 150 кучета. В бюджета на община Силистра са заложени общо 35 хил. лева по този въпрос: 18 хил. са за капиталови разходи, а 17 хил. – за дейност, вкл. кастрация. Според запознати с въпроса тази ситуация е актуална от година и половина насам.        
          Специалисти смятат, че не може да се кани мобилна лаборатория на известна природозащитна организация, за да прави кастрация – примерно в рамките на един месец – безплатно, но срещу издръжка на екипа от страна на общината, тъй като не било законно кастрацията да се случва в подвижна ветеринарна лаборатория. Към това се добави и довод, че е възможна и нелоялна конкуренция с местните ветеринари. Другата новина от община Силистра е, че отдел „Инспекторат“ има готовност да направи първите стъпки в съставянето и проверката на регистър на домашните кучета, вкл. и на първо време по информация на ветеринарните клиники в града.
        „Проблемът с кучетата е национален и комплексен; област Силистра е сред последните в решаването му“, твърди юристът Десислав Черников. Ветеринарят д-р Йовко Хараланов запозна присъстващите с идеята той и негови колеги да опитат с ценово предложение при минимална печалба да проведат акция в Алфатар по обезпаразитяване на кучетата в дворовете на хората, придружено със списъци в общината и с издаване на паспорти на домашните любимци. Смята се за важно да се работи с хората, за да станат по-отговорни към животните вкъщи. По тази тема упрекът към община Силистра бе, че не провеждана информационна кампания, която е една отстъпките при решаване на проблема. 

Областният управител на Силистра, заедно с колегите си от Русе, Разград и Търговище подписа протокол за намерение за бъдещ меморандум за сътрудничество с Русенския университет 29/11/2013

         В Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе семинар на тема „Русенският университет – партньор и двигател в областното регионално развитие“ с участието на областните управител от Русе, Силистра и Разград, както и с представители на област Търговище. Всеки от областните управители заяви визията на своята област за мястото на РУ „Ангел Кънчев“ в регионалното развитие. Ректорът на университета проф. д.т.н. Христо Белоев представи работата на академичното ръководство в превръщането на учебното заведение във водеща в България и в Европа образователна структура. В края на семинара ректорът Белоев и областните управители – Венцислав Калчев –  Русе, Насуф Насуф – Силистра и Стоян Ненчев – Разград, подписаха протокол за намерение, изразяващ съгласие за подготовка и подписване на Меморандум за сътрудничество. Тези документи ще послужат  във връзка със създаването на Форум за регионално съгласие сътрудничество между Русенския университет и областните администрации на четирите области от Северен централен район.
        Както е известно, университетът с 68-годишна история има свои филиали в Силистра и в Разград, и има силно присъствие в областните управи и общините в област Търговище. В Букурещ РУ е част от Българо-румънски център. Канцлерът на Германия Ангела Меркел е „Доктор Хонорис Кауза“ на университета, а наскоро по волята и със средствата на българина Игнат Канев в Русе бе изграден респектиращ с архитектура и обзавеждане едноименен център.
         В момента в РУ се учат над 10 000 студенти по близо 150 бакалавърски и магистърски програми в инженерни, природо-научни и хуманитарни специалности, към които ангажименти имат около 500 преподаватели. Над 500 от студентите са представители на 17 страни по света. Русенската „Алма Матер“ дружи със 75 университета от 32 страни и има подписани 170 двустранни споразумения с институти от 25 държави. Университетът в най-големия български крайдунавски град е координатор по една от най-големите програми в ЕС по проект, избран за №1 в академичната сфера в конкуренцията на 70 предложения. Преподавателите и студентите имат опит в реализацията на повече от 50 проекта, 14 от които са по трансграничното сътрудничество. Русенци са безспорните лидери в България по отношение на обучението в сферата на IT-технологиите. Над 300 са електронните курсове, водени в различните факултети по системата на дистанционното обучение. Предстои да се кандидатства за изграждане на високотехнологичен парк, който би струвал над 20 млн. лева. Русенският университет се смята за първопроходец в създаването на Национален образователен портал още през 2006-2007 г. („Български виртуален университет“), както и на Национална мрежа от виртуални библиотеки, чийто сървър и база данни се поддържат в университета.
        Какво заяви областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф, представяйки областната визия за мястото на университета в регионалното развитие пред аудиторията, включваща и представители на Филиал Силистра –  проф. Златоживка Здравкова, директор на филиала; доц. д-р Румяна Лебедова, доц. д-р Теменужка Богданова, доц. д-р Тодорка Георгиева и др.? „Вече 15 години продължава партньорството на университета с институциите в област Силистра в осъществяването на идеята – младите хора от нашия край да заложат на регионален образователен център, доказал в годините, че има добра материална и преподавателска база, перспективни специалности и потенциал за развитие. За нас, добруджанци, Русенският университет е едновременно необходимост и възможност за избор във времена, когато икономическата и демографската кризи съвпаднаха, за да създадат условия за друго отношение към образованието. За младите хора от област Силистра Русенският университет е най-близката по територия образователна институция. По икономически съображения за мнозина младежи тази възможност е и единствената, обслужваща потребностите на обществото от надграждане на образователния ценз.
         Педагогическо образование в Силистра е имало още в края на по-миналия век в рамките на Педагогическото училище, просъществувало над половин век, а от повече от 40 години в Силистра се провежда обучение по педагогически специалности, първоначално в Полувисшия педагогически институт, после във Филиала на Русенския университет. Малко по-млада е инженерната програма – от 1986 г. насам, но и при нея има натрупан достатъчен опит, за да се залага и занапред на осъществяването й в Крайдунавска Добруджа. Чрез хабилитираните преподаватели в двете направления в Силистра се поддържа академична общност, от която имат нужда и останалите културни и социални институции в града и областта: библиотеки, музеи, творчески групи, медии, работни комисии към различните администрации, проектни екипи и др.
      Областна администрация Силистра изцяло подкрепя усилията на академичното ръководство да поддържа както условията за обучение, така и имиджа на Филиала. Наясно сме, че има нужда от още действия, за да се подобрят битовите нужди както в учебните корпуси, така и в общежитието. И ще успеем да съдействаме занапред това да се случи. Убедени сме, че има нужда от създаване и реализация на повече проекти, вкл. съвместно с местните и държавните власти, както с други институции и бизнес структури в областта. Сигурни сме, че има необходимост и от други нови бакалавърски и магистърски специалности, за да разширят кръга от възможности за младите хора. Силистра има потенциала, традициите и необходимостта да продължава развитието си като център на науката и не се съмняваме, че заедно – властите, академичното ръководство и институциите, ще успеем да помогнем на целия процес за развитие на Филиала в крайдунавския град. Така той би се превърнал в гаранция за постигане на нови стандарти в общуването между европейските народи.“, каза г-н Насуф.
       Какъв опит споделиха областните управители на Русе и Разград за работата си със студенти? В Разград над 450 студенти ще проведат своя практика в публичните институции в района, а други 500 – в стопански организации. В Русе Областната стратегия за развитие за следващия програмен период е дело на преподаватели от Русенския университет. Негови представители има във всички работни комисии към областния управител, впрочем както и от Филиал Силистра в работните групи на ОА-Силистра. Общото заключение е, че области като Разград и Силистра, които имат нужда от т.нар. догонващо развитие, ще разчитат на РУ чрез политика на тясно взаимодействие. Подписаният протокол между областите Русе, Силистра, Разград и Търговище с ректора проф. Белоев е основа на бъдещ меморандум за регионално сътрудничество, който ще влезе в замисления Форум за регионално съгласие.

четвъртък, 28 ноември 2013 г.

"Около елхата" - тържество по запалването на коледно – новогодишните светлини 05.12.2013г. – 17.30 часа площад "Свобода"


         Тържеството по запалване на коледно – новогодишните светлини „Около елхата” на 5 декември 2013 г. от 17.30 ч. на площад „Свобода” поднася радостни и щастливи мигове на децата от Силистра. Организатор на празника е Община Силистра - Дирекция „Хуманитарни дейности” - Отдел „Култура”. Децата на Силистра, заедно с кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, запалват светлините на елхата в центъра на града. Празничната украса грейва в града под аплодисментите на най-малките жители.
Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов поднася своите специални поздрави към всички деца. В площадното веселие вземат участие както известни силистренски колективи, така и нови любителски състави.
  • Вокална школа „Мегатон” с ръководител Миглена Илиева
  • Музикална студия „До ре ми” с ръководител Бонка Скорчелиева
  • Балет „Лиденс” с ръководител Лидия Маркарян
  • Балет „Аксел” с ръководител Адриана Мумджиева
  • Танцов център „Импресия” с р-л Наташа Кунева
  • Ансамбъл „Ритъм” с ръководител Росен Атанасов
  • Градски духов оркестър с диригент Димитър Боев.

 Община Силистра кани всички деца и възрастни да станат съпричастни на общоградския празник и заедно да почувстват коледния дух!

Екслузивно от Ню Йорк в Деня на Благодарността

В Америка в Деня на Благодарността, в Ню Йорк има много хубава традиция този празник да се чества с огромен парад, който е спонсориран от uомпанията Macy's, - верига от универсални магазини. Парадът се провежда пред един от магазините, всъщност е най големия в страната. Той е очаквано събитие от големи и малки, защото е много атрактивен. Повече от 40 години се използват кукли и балони с дължина 7-8 метра  и височина 15 метра. Въпреки силния вятър днес парадът се проведе в точното време,  минавайки през Манхатан - от 77-а улица на Запад и продълвава до мястото на Macy's в централната част на Манхатан. Наред с 16-те балона в парада участват 30 украсени коли и много други малки фирми.

 
Специално за Версинаж – Елеонора де Симоне

сряда, 27 ноември 2013 г.

Резултати от проведеното гласуване за избор на идея за най-добро обемно пространствено решение "Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики и ул. Добруджа"


Силистренско участие с д-р Незир в 18-я рожден ден на предаването за хорова музика "Cantate Jubilate" на БНР

           Празничен концерт по случай 18-я рожден ден на предаването за хорова музика "Cantate Jubilate" на БНР с автор Мануела Манчева. Участваха вокален ансамбъл "Юлангело", формация "Спектрум", пианистката Агнес Данкова, а за финал - изпълнение на "Misa Criolla" от А. Рамирес с участието на хоровете "Аve Musica" и "Родина" и "Art Libitum Band", солисти - Любомир Ангелов и д-р Юзай Незир. Концертът бе пряко излъчен по програма "Христо Ботев" на БНР и по интернет-радио и телевизия "Бинар". Благодарим от сърце на всички приятели, които ни фото- и видео-документираха!  

„На чаша руски чай” в библиотеката в Силистра


Детски Отдел Силистра добави 12 нови снимки към албума На чаша руски чай.
На 20 ноември в Детски отдел на РБ „ Партений Павлович” се състоя „На чаша руски чай”. Малките читатели чрез презентация се запознаха с голямата и необятна Руска федерация, която по територия заема 1/8 от цялата земя и обхваща част от два континета Азия и Европа. Има 11 часови зони - от единия край изгрява слънцето, а в другия и край залязва. Русия е една от най-големите супер държави с богати минерални и енергийни източници, ¼ от водните запаси в света, с много зелени гори, които ги наричат „белите дробове на Европа”, с развит транспорт и икономика. 
В Русия живеят 160 етнически групи и говорят на 100 езика с богата култура и традиции. Има много културни и исторически забележителности като Кремълския исторически комплекс, храм Василий Блажени, цар Камбана, цар Пушка и други. 
Руските приказки са сред любимите на децата и те го потвърдиха с участието си в няколко литературни игри. В края на мероприятието опитаха ароматна чаша чай и научиха легендата за него.

Община Силистра подписа дългоочакваните договори за пречиствателната станция


         В Силистра са факт два договора между възложителя д-р Найденов - кмет на  Община Силистра и Георги Георгиев - управител на „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД- София за изпълнение на дейностите: „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра 
и 
ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЙОННА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – СИЛИСТРА, ДОВЕЖДАЩ И ЗАУСТВАЩ КОЛЕКТОР (ИНЖЕНЕРИНГ)“.
         Над 70 млн. трябва да бъдат усвоени в следващите 15 месеца, през които фирмата има ангажимент към двата договора. Холдингът е с опит в изграждането на пречиствателни станции – в София, Хасково, Пазарджик, „Слънчев бряг – Несебър“ и др. Предвижда се да бъдат ползвани местни фирми – за доставка на стоки и услуги, вкл. с хора от трудовия пазар. От средствата по проекта 56 млн. са от Кохезионния фонд, 14 млн. е националното съфинансиране, а малко над 2 млн. лв – участието на община Силистра.
         Работата по проекта е започнала през 2001 г. През 2008 г. става възможно включването.През 2012 г. след много доработки са подписаните договори за подготовката на проекта. Ръководител на екипа е Петър Василев.

„Реализацията изисква напрегната работа, започваща с проектиране,  при стегната организация, тъй като има последователност на дейностите на една площадка“, заяви управителят Георги Георгиев от името на фирмата, спечелила поръчката за изпълнение на договорите.

В Силистра метеопрогнозата е за студ


 Тази сутрин Силистренска област осъмна със снежна покривка. Валежите започнаха вчера сутринта с дъжд, който постепенно премина в сняг. Температурите сутринта са в интервала - 2 до + 1 градус. Вятърът през нощта беше от североизток, на моменти силен и на места предизвика леки навявания. Снежната покривка в Тутракан е 16 см, Главиница – 15, Алфатар – 13, Ситово – 6, Кайнарджа – 2 см. В Силистра снежна покривка не се задържа. Към момента продължава да вали дъжд, а на места сняг. Очаква се до вечерта валежите да спрат, облачността да се разкъса и намалее, а вятърът да се обърне от запад-северозапад и постепенно да отслабне.
          Прогноза: Ще е студено – минималните температури ще се понижат с още 2-3 градуса, а максималните слабо да се повишат. В петък ще има променлива облачност. Ще продължи да духа слаб умерен западен вятър. Минималните температурите ще останат почти без промяна, максималните ще се повишат с още 1-2 градуса. Най-студено ще е в събота сутринта. Още през нощта ще се изясни, а вятърът почти навсякъде ще стихне. Сутринта на места ще се образува мъгла. Минимални температури между минус 8 и минус 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време и максималните температурите ще достигнат 5-10 градуса, в районите с по-трайна мъгла около 0.

Национален институт по метеорология и хидрология при БАН - филиал Варна, Метеорологична обсерватория Силистра, Дулово и Преславци в челото на областното първенство по футбол в Силистра

Е С Е Н Н О    К Л А С И Р А Н Е    2013 / 2014


И З Т О Ч Н А  Г Р У П А -  М Ъ Ж Е

   О  Т  Б  О  Р
М
П
Р
З
Голова разл.
Точки
1.
ФК "Червена звезда” гр. Дулово
11
9
2
0
63-10
29
2.
ФК”Брадвари-08” с. Брадвари
11
8
2
1
34-17
26
3.
ФК”Йълдъръм” с. Яребица
11
8
0
3
48-17
24
4.
ФК”Чернолик” с.Чернолик
11
7
0
4
38-18
21
5.
ФК”Победа-2009” с. Вокил
11
5
2
4
26-27
17
6.
ФК”Вихър” с. Любен
11
4
3
4
28-26
15
7.
ФК”Галактика”с. Черник
11
4
2
5
16-26
14
8.
ФК”Орлите” с. Секулово
11
4
1
6
16-35
13
9.
ФК”Лудогорец-2011” с. Паисиево
11
2
3
6
21-26
9
10.
ФК”Правда-1944” с. Правда
11
3
0
8
18-38
9
11.
ФК”Релакс” с. Овен
11
2
2
7
12-37
8
12.
ФК”Вехър” с. Боил
11
1
1
9
7-50
4


И З Т О Ч Н А   Г Р У П А -  Ю Н О Ш И

   О  Т  Б  О  Р
М
П
Р
З
Голова разл.
Точки
1.
ФК”Победа-2009” с. Вокил
11
9
2
0
48-14
29
2.
ФК”Релакс” с. Овен
11
9
1
1
43-12
28
3.
ФК”Червена звезда” гр.Дулово
11
8
0
3
67-11
24
4.
ФК”Правда-1944” с. Правда
11
8
0
3
57-19
24
5.
ФК”Лудогорец-2011”с.Паисиево
11
5
1
5
31-28
16
6.
ФК”Брадвари-08”с. Брадвари
11
5
1
5
25-25
16
7.
ФК”Йълдъръм”с. Яребица
11
5
0
6
30-25
15
8.
ФК”Орлите” с. Секулово
11
5
0
6
29-44
15
9.
ФК”Галактика” с.Черник
11
4
2
5
25-25
14
10.
ФК”Вихър” с. Боил
11
2
1
8
12-46
7
11.
ФК”Чернолик”с.Чернолик
11
1
0
10
22-66
3
12.       
ФК”Вихър” с. Любен
11
1
0
10
14-83
3
                                                                          
  
  
                                        
  

Е С Е Н Н О   К Л А С И Р А Н Е    2013 / 2014


З А П А Д Н А Н А   Г Р У П А -  М Ъ Ж Е

   О  Т  Б  О  Р
М
П
Р
З
Голова разл.
Точки
 1.
ФК”Спортист”с. Преславци
8
6
1
1
22-8
19
 2.
ФК”Раковски”с. Калипетрово
8
6
1
1
22-8
19
 3.
ФК”Спортист” с. Кайнарджа
8
6
0
2
26-8
18
 4.
ФК”Левски-96 ” гр.Главиница
8
5
1
2
15-7
16
 5.
ФК”Добруджа” с. Искра
8
4
0
4
16-16
12
 6.
ФК”Заря-2006” с. Цар Самуил
8
2
1
5
18-23
7
 7.
ФК”Айдемир” с. Айдемир
8
2
1
5
21-21
7
 8.
ФК”Добруджанец” гр. Алфатар
8
1
1
6
7-32
4
 9.
ФК”Добруджа” с. Ситово
8
1
0
7
11-35
3


З А П  А  Д Н  А    Г Р У П А -  Ю Н О Ш И

   О  Т  Б  О  Р
М
П
Р
З
Голова разл.
Точки
 1.
ФК”Левски-96”гр. Главиница
9
7
2
0
50-8
23
 2.
ФК”Добруджа” с. Искра
9
7
1
1
68-18
22
 3.
ФК”Раковски”с. Калипетрово
9
7
0
2
42-10
21
 4.
ФК”Спортист”с. Кайнарджа
9
6
1
2
31-14
19
 5.
ФК”Айдемир” с. Айдемир
9
4
0
5
16-45
12
 6.
ФК”Заря-2006”с. Цар Самуил
9
4
0
5
21-29
12
 7.
ФК”Добруджа” с. Ситово
9
3
1
5
23-38
10
 8.
ФК”Спортист”с. Преславци
9
2
0
7
12-44
6
 9.
ФК”Трансмариска”гр.Тутракан
9
1
1
7
12-42
4
10.
ФК”Добруджанец”гр. Алфатар
9
1
0
8
14-39
3

                                     
 


                                                                                      ОС на БФС - Силистра