сряда, 13 ноември 2013 г.

ОУ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ ” ЗАПОЧНА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ ACROSS BORDERS WITH LANGUAGES ”, СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ КОМЕНСКИ ” „Across Borders with Languages или „ През граници с езици ” е проект в партньорство с училища от 7 европейски държави - Полша, Румъния, Турция, Италия, Швеция,Белгия,България, като Швеция е координиращ партньор. Проектът е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси - България, секторна програма „Коменски” – многостранни партньорства на стойност 11 000 евро и включва минимум 12 мобилности.
 Той  има за цел подобряване на обучението по  втори чужд  език.  Партньорите прилагат в обучението на учениците си  събраните и споделени  във виртуалната класна стая добри практики, методи, идеи и материали. Проектът ще утвърждава и метода CLIL ( интегрирано изучаване на чужди езици), който  представя   други гледни точки относно изучаването на втори чужд език.  Партньорството  ще стимулира учениците да изследват и представят  своите традиции  и да ги обменят помежду си.           
 
21 – 23 октомври 2013 година, ПЪРВА ВИЗИТА – ТУРЦИЯ

В периода 21-23.10.2013 г. учители от ОУ „Отец Паисий” реализираха първата си международна работна среща по проект „ Across Borders with Languages” по дейност „Партньорства”на секторна програма „Коменски”, договор № LLP-2013-COM-MP-076.Срещата се проведе в залата на хотел ”Dulgeroglu” , град Ушак. По време на работната среща: се обсъдиха промените във времевата рамка на проекта и периодите на визитите в страните партньори; презентираха се образователните системи на страните участнички; изработиха се анкетни карти за проследяване напредъка на учениците и развитието на учителите при преподаването на втори чужд език; обсъдиха се методики,които да се ползват при обучението през следващите две години; уточниха се ангажиментите на партньорите по подготовката на крайните продукти по проекта. 
          В дните на визитата учителите посетиха училището ,където  учениците и учителите запознаха партньорите с културните традиции на населеното място.В културната програма на визитата беше включена екскурзия до древния град Ефес. След седмицата, през която партньорите от  седемте  държави прекараха заедно, те станаха истински приятели. Следваща работна среща е през месец февруари 2014 година в гр.Силистра, България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар