петък, 29 януари 2016 г.

"Едноокият цар" гостува в СилистраТоп 10 на задължителния прочит в университетите в САЩ

Ето как изглежда топ 10 на книгите, които се изискват за прочит от студентите във водещите американски университети.
Най-често изисквани заглавия за топ 10 на американските висши учебни заведения:
1. "Държавата" на Платон.
2. "Левиатан" на Томас Хобс.
3. "Владетелят" на Макиавели.
4. "Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред" на Самюъл Хънтингтън.
5. "Елементите на стила" на Уилям Стънк.
6. "Етика" на Аристотел.
7. "Структурата на научните революции" на Томас Кун.
8. "Демокрацията в Америка" на Алексис дьо Токвил.
9. "Манифест на комунистическата партия" на Маркс и Енгелс.
10. "Политика" на Аристотел. 
По http://www.obekti.bg/

Бояджиевият род е хамбар с информация за историята на Силистра

  
Майка, син и внучка от рода Бояджиеви
Проф. Атанасов и авторката
В зала „13“ на Художествена галерия Силистра бе проведено представяне на най-новата книга на краеведката Димитрина Христова, посветена на Бояджиевия род („По следите на изминалото време“). В нея е проследено развитието на рода, чийто родоначалник е дошлият от Твърдица Бояджи Яни (1815-1893 г.), на когото в Силистра е кръстена улица, включително на 130 души – негови „наследници“ от няколко „клона“.

Предложената информация бе повод за един от представителите на Литературно сдружение „Реката и приятели“ – съорганизатор на проявата, да каже афористично, че родът Бояджиеви e цял хамбар от информация за историята на Силистра в рамките на почти два века. С продължението – книгата е ценна, но с недовършени страници, защото още има какво да се каже за „Бояджиеви“, които в момента са навсякъде по света – от Силистра до Берлин, от Холандия до САЩ и пр.

Димитрина Христова
Книгата бе представена от проф. дин Георги Атанасов – началник на Археологическия музей в Силистра, който заедно с проф. Иван Недев е сред консултантите на авторката, получила помощ още от отделите „Краезнание“ и „Информация“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“, от фотографа Жечко Жеков, както и от архивите на община Силистра, която е сред спомоществователите на изданието, както отбеляза началникът на отдел „Култура“ Цветана Игнатова. Заедно с настоятелството на православния храм „Св. св. Петър и Павел“, и др. частни спонсори. Книгата е отпечатана в печатница „ТИБО“.

Сред участниците в представеното на книгата
 бе и етнологът д-р Йордан Касабов
Според проф. Атанасов личностите от Бояджиевия род са знакови граждани на Силистра, един от най-известните от които – учителят, писателят, краеведът Пирин Боеджиев (почетен гражданин на Силистра), си отиде от този свят на 92-годишна възраст през пролетта на 2015 г. За него професорът каза, че е заслужил определението „последният интелектуалец на Силистра“ като представител на фамилия с необикновено духовно присъствие. За Пирин Бояджиев (http://www.libsilistra.bg/index.php/arhiv/2-uncategorised/46-pirin-boyadzhiev) всички си спомнят, че един разговор с него е бил школа, тъй като общуването със семейството му – вкл. със съпругата му Мара Бояджиева – преподавател – франкофон, е било истинско богатство.

Той заяви още, че Бояджиевият род е показал на дело в продължение на десетилетия как се става „гражданин“, защото този род е един вертикал, един пиедестал, от който се слиза, за да се изгради гражданско общество от хора, дошли от село. Посочено бе също, че хората от рода са се изявявали изключително в сферата на духовността (учители, музиканти, театрали, писатели, а по-късно – лекари и учении почти никога не са се стремили към административни върхове, и въпреки това са оставили трайни следи.

Химикът Николай Манолов със спомени з
а своя съученик
химик металург Любомир Бояджиев 
През тази година се навършват 116 години от първия събор на хоровете от крайдунавските градове, проведен край р. Дунав в Силистра, а в неговата основа е Петър Бояджиев – диригент на хор. „Седянка“ от края на първото десетилетие на миналия век. От същия род е и Харалампи Джамджиев, пионер в летенето със самолети, който обаче по финансови съображения не успява да учуди света десет години преди братя Райт.

Световна слава има в днешно време ученият Любомир Бояджиев (син на капел майстор), известен химик металург, за когото по време на представянето на книгата разказа неговият съученик, легендарният учител Николай Манолов. На практика от изказванията на всички присъстващи – над 80 местни културтрегери и познати на фамилията, стана ясно, че няма събитие в Силистра през последните 150-170 години, в което да няма участник от Бояджиевия род. Което го прави един от „строителите на съвременна Силистра“.

Цветана Игнатова от община Силистра -
за партньорството и спомоществователството
Какво още научиха присъстващите при обсъждането на книгата? Почти всички от фамилията Бояджиеви в един момент от живота си са били учители, в семейството са се говорели всички основни европейски езици, тъй като голяма част от тях са учили в чужбина. Имената на членовете на рода са изключително от българската и старобългарската именна система, като най-често се повтарят Иван и Ивайло. И, както каза по този повод Георги Атанасов: „Това е голяма въпросителна за всички нас във време, когато много често дори и на кучетата не се дават български имена“.

Хубаво е, че представянето на книгата за Бояджиевия род премина в сградата на Художествената галерия в Силистра (безспорна архитектурна емблема на Долния Дунав), в която в продължение на десетилетия бе Педагогическото училище, през което са преминали като ученици и учители 80% от членовете на знаковия възрожденски род и особено представителите на второто и третото му поколения. Не случайно на аудиторията бе препоръчано, че „Всичко хубаво, което ще бъде казано за тях, ще бъде чуто от всички тях“.


С надеждата, че няма да се скъса нишката на силната родова връзка на Бояджиеви, където и да се намират техни представители по света в момента. И с увереността, че те ще добавят още данни, които да бъдат допълнени в едно бъдещо издание, още по-богато на информация и на снимков материал. 

Областният управител Стоян Бонев и кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов отправиха поздравителни адреси до авторката Димитрина Христова - знак на признателност за положения тригодишен изследователски труд.

Близо 40 приключени през 2015 г. проекти в област Силистра, други 20 са в ход на реализация

29/1/2016

 
Продължава работата на различните администрации в област Силистра да подготовка и реализация на европейски проекти и в започналия програмен период до 2020 г.
 
Според справка в Областна администрация Силистра със собствени или с държавни средства или с пари от ЕС през 2015 г. община Силистра е приключила 12  проекта, община Тутракан – 10, община Алфатар – 6, община Главиница – 5, община Кайнарджа – 3, община Дулово – 2, община Ситово – 1, и т.н.
 
На практика това са близо 40 проекта в цялата област, реализирани самостоятелно от общините, от отделни министерства, агенции и оперативни европейски програми, или във взаимодействие между тях.
 
В процес на приключване във всички общини са сумарно близо 20 проекта в цялата област. Както приключените, така и настоящите са съобразени с Националната стратегия за регионално развитие, както с регионалния план на Северен централен район, на Областната стратегия и на плановете в съответните общини.

25 сдружения на многофункционални жилищни сгради в област Силистра очакват финансиране по енергийна ефективно

29/1/2016

 
Важна тема, по която се работи в област Силистра, е изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Както е известно това се случва в три от седемте общини – Силистра, Тутракан и Дулово, тъй като само на тяхна територия има сгради, отговарящи на критериите в Програмата. За отбелязване - в община Дулово няма постъпили заявления.  
 
Съгласно информацията и документацията, в община Силистра има регистрирани 20 сдружения на собственици, а 13 са подадените заявления за интерес и финансова помощ, като всички те са одобрени и съответно имат сключени договори. Броят на стартиралите дейности от момента на започване на изготвянето на техническото обследване е 15, но в нито една от тях не са започнали строително-монтажни работи.
 
В град Тутракан броят на сдруженията е 5, колкото са подадените и одобрени заявления, както и сключените договори между общината и сдруженията. Съответно те са поискали и искания за сключване на договори за целево финансиране към Българската банка за развитие (ББР). Подобно на община Силистра, и в Тутракан до момента няма стартирали дейности в нито една сграда, както и осъществяване на строително-монтажни дейности.
 
Така на практика в цялата област Силистра има 20 сключени договори за целево финансиране между ББР АД и МС на Република България чрез областния управител на област Силистра и съответните кметове на общини от областта.
 
От Областна администрация Силистра съобщават, че се изпълняват отговорно задълженията по реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, но останалото зависи от общините и от институциите, които реализират програмата.

Програма за 10 февруари в Силистра - Ден на Освобождението на СилистраЕвропа отбеляза Деня за защита на личните данни, а България?

http://blog.aip-bg.org/
Точка на достъп

Европа отбелязва Деня на защита на личните данни, свързан със събитие от преди 35 години. На 28 януари 1981 г. е приет първият международен правно Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Комитетът на министрите на Съвета на Европа отбелязва датата като официален повод за честване със свое решение от 26 април 2006 г. задължителен документ в тази област – 
Защитата на личните данни е регламентирана и в правото на Европейския съюз /ЕС/ с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Предстои да бъде приет нов Регламент на ЕС за защита на личните данни като част от пакета, свързан с реформата на законодателството на ЕС в тази сфера.

Българският Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) е приет през 2002 г. и неколкократно изменен и подобрен през следващите години. В закона е дадено определение на понятието „лични данни”, предвидени са принципи за тяхното добросъвестно обработване и основания, на които могат да бъдат обработвани /събирани, използвани, предавани и пр./. По правило данните могат да се ползват със съгласието на съответния човек, а без него – само в изрично предвидените от закона случаи.

Публичните институции и другите организации са длъжни да спазват правилата на закона при работа с лични данни и да се регистрират като администратори на данни. В тези случаи те трябва да оповестят информация какви данни събират, по какъв начин, с каква цел и на какви категории администратори ги предоставят. Законосъобразността на обработването на лични данни се контролира от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която разглежда жалби, дава предписания, отправя препоръки, приема решения и становища, извършва проверки, налага глоби и др. Сериозният обем работа, извършен от комисията през годините, може да се види в годишните отчети и информационния й бюлетин.

Програма достъп до информация участва активно в дебатите по приемането на ЗЗЛД и измененията му и си партнира с КЗЛД. В защита на правото на гражданите на защита на личните данни водихме и спечелихме през 2008 г. дело пред Върховния административен съд, с което бе отменен прекият достъп на МВР и службите за сигурност до т.нар. „данни за трафика на съобщенията”. През 2009-2010 г. участвахме в дебатите по измененията в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), защитавайки отново правата на гражданите. 

През 2014 г. представихме в Конституционния съд становище по конституционосъобразността на разпоредби от ЗЕС с Конституцията (които бяха обявени за противоконституционни с Решение № 2 от 12 март 2015 г. по к.д. № 8 от 2014 г.), а през 2012 г. заедно с Асоциация за европейска интеграция и права на човека и адв. Екимджиев внесохме жалба в Европейския съд по правата на човека, с която оспорихме съобразността на наличната система за следене и достъп до трафични данни с гарантираните от чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека право на защита на личния живот и кореспонденция, включително лични данни.

Заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра


На 5 февруари от 15 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра ще се проведе заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра, учреден на 22 юли 2014 г. като консултативен орган по проблемите на домашното насилие на територията на регион Силистра.

В дневния ред на заседанието, в което ще участва и заместник областният управител Младен Минчев, два са важните моменти: обсъждане и приемане на Отчет за изпълнението на програмата на ЕРСПДН за 2015 г., и приемане на План за работа през настоящата 2016 г.

Форумът е във връзка с реализацията на проекта за надграждане на дейността на Център за консултиране и превенция срещу домашното насилие, както и за разширяване на самия Съвет, който е пръв по рода си в страната.

Да припомним, че неговите цели са свързани със стимулиране на партньорството между местната, съдебната и изпълнителната власти, Българския лекарски съюз, Адвокатската колегия и доставчиците на услуги за ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие и правилника за неговото прилагане; и с осъществяване на контрол и мониторинг върху развитието на предоставяните услуги за жертви на домашно насилие и включването в специализирани програми на извършители на такова.

Членове на ЕРСПДН са експерти, представители на: Областна администрация – Силистра, Окръжен и Районен съд – Силистра, Районна прокуратура – Силистра, Адвокатска колегия – Силистра, Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Силистра, Дирекции „Социално подпомагане” – Силистра, Тутракан и Дулово, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, Районните управления „Полиция” – Силистра и Тутракан, Общините Алфатар, Ситово и Кайнарджа, Женско сдружение „Екатерина Каравелова”.

Членството в ЕСПДН е отворено към местни, държавни структури и граждански организации на територията на Регион Силистра, ангажирани с превенцията и противопоставянето на насилието, които не са учредители на съвета, като то възниква при изявено желание от страна на институциите/организациите.

Задачите на Съвета са насочени към съдействие за провеждане на политиката по борба и превенция на домашното насилие на територията на регион Силистра в следните насоки: оказване на експертна помощ и даване становища на заинтересованите страни във връзка с реализирането на програми и инициативи, насочени към борба и превенция на домашното насилие.

И още:събиране и анализиране на данни по случаи на домашно насилие за регион Силистра; идентифициране на проблемните области в законодателството по темата и изготвяне на предложения за промени, които предоставя на представителите на заинтересованите институции; предлагане, гласуване и реализиране на дейности по превенция на домашното насилие на територията на регион Силистра.


                 

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Жена от Силистра - пазител на традициите


Ще ви представим няколко български жени, които достойно носят българската народна носия. След като ви представихме една учителка по родолюбие, днес ще ви срещнем с Виктория Денева. Тя е занаятчийка, дърворезбарка. 

Виктория е булката на Денислав от Силистра от голямата сватба в Разград, която е вдъхновена и направена по филма „Време разделно“. Носител е на приза „Пазител на традициите“. Участничка в различни фолклорни изяви, вкл. Събора в Копривщица, Фестивала на народната носия в Жеравна и др.

ВЕНЕЛИН ДОБРЕВ


Бакалавър туризъм. Автор на идеята за „Младите успели българи“. С интереси в областта на туризма, предприемачеството и маркетинга. Любимите ми неща са пътуванията, хубавите филми и рок музиката. Сайт http://uspelite.com. 

Назаем от Редута: Je suis робиня

http://reduta.bg/
Веселина Седларска
Изобщо няма да ставам преди 9 ч. Ще си лежа в леглото с дистанционното и ще се осведомявам. Ако потвърдят, че съм била под турско робство, няма да стана и след 9. Била съм робиня, нервите ми са исторически увредени, имам право да лежа и да страдам.
Обаче телевизиите се отклоняват от тази важна тема. Губят си времето с някакво село Галиче. Как може да се занимават с някой си Ценко Чоков, когато човек не е наясно бил ли е роб, не е ли бил. Този Чоков си правел каквото иска, все едно нямало държава. И съд не го хващал. Сега остава и за доклада, в който критикуват съдебната ни власт, да се отплеснат. И човек не знае да стане, или да не стане. Виж, ако пуснат „Стани, стани, юнак балкански“ някак по-ясно е. Но те пускат „Хубава си моя горо“ и тя те приспива, приспива.
Ах, гората в „Силистра-йолу“! Как хубаво  е описал Иван Вазов в „Под игото“ тази зелена морава в манастирския дол, чиято прикритост и прелест я бяха направили любимо място за пиршества, веселби и оргии. Туй Вазов го пише, да знаете, не аз. И пише той още: „…при другите си лошавини игото има и една привилегия: да прави народите весели. Там, дето арената на политическа и духовна деятелност е затворена с ключ, дето апетитът за бързи забогатявания от нищо се не дразни и широките честолюбия не намират простор да се разиграят, обществото изхарчва силите си в дребни местни и лични сплетни, а разтуха и развлечение търси и намира в мъничките, обикновени и лесни блага на живота. 
Една бъклица вино, изпита под прохладната сянка на върбите, прави да забравиш робството; един гивеч, изпечен с алени патладжани, миризлив магданоз и люти пиперки, изяден на тревата под надвисналото клоне, е царство, а ако има при него цигулари, то е върхът на земното щастие. Поробените народи имат своята философия, която ги примирява с живота.” 
Ей за тези хубавини ви говоря. Робството върви в комплект с улеснението да се излежаваш под надвисналото клоне и да си хапваш гивеча /правопис по Вазов/, без да ти тежат грижи, свързани с управлението на държавата – тя не е твоя, тя е чужда, тъй че чуждите да му мислят. В тази дистанция между човека и държавата, между собствения ни живот и начина, по който го управляват, е заченато българското чувство за сеир. То е нашето отмъщение към ония, които притежават властта. То е и нашата изгода – сеирджийското отношение доказва, че не ние притежаваме властта, а след като нямаме властта, не се налага да правим нищо. 
Тази облага е толкова сладка, че продължава след ония 500 години и след другите 45. Сеирът се оказа направен точно по размера на българската душа, пасва безгрешно на всеки, независимо дали той се намира в тълпата или на върха. Дори тези, от които зависи решаването на проблемите, си съчиняват аргументи в полза на обратното, за да не се лишат от голямата българска мечта да си зрител, зяпач, кибик. Не, няма да се отдавам на такива сериозни размисли, те пречат на удоволствието да си бил роб.
Лелее, ама тия в Галиче наистина на роби приличат, всичкото им зависи от един кмет. На всичкото отгоре кметът е българин, та няма как да се гордеят, че запазват българщината си под неговия ярем. Какво им остава на тия хора, ако им вземете турското робство, какво? Взехте им поминъка, взехте им здравеопазването, взехте им Черноморието – мълчаха, траяха. Но сега искате да им вземете и робството – това вече е прекалено. Вие не разбирате ли, че като им вземете робството, ги лишавате от оправдание, че не са те виновни за своя хал. Една утеха имат тези хора, че са на това положение и те искат да им я отнемат. Че и ще ги обвинят, защото този кмет те са си го избрали, нали?
На другата програма тече чуден репортаж. Калофер и Карлово въстават – искат да е имало робство, не съжителство. Ама как хубаво я измислиха мързеливите като мен хора тази дилема – робство ли е било или съжителство? Направо като за референдум го формулираха. И водещият го напомня през три изречения, да не вземе някой да се сети, че има и други варианти като владичество, господство, иго, които учените одобряват като точни. На учените не може да се разчита, казвам ви, виж на водещи и репортери – може.
Пак ми отклоняват вниманието с някакво село, в което ставали много кражби. Селяните възмутени, още малко ще кажа: „Крадат ни тъй както и турчин не ни е крал.“ Обясняват селяните, че нямало държава, затова крадците били неуловими и ненаказани. Десятък печалба плащате ли, такса смет плащате ли, данък къща плащате ли? – значи има държава и можете да й търсите отговорност. Защо тия работи ги разбирате като става дума за турското робство, а като стане дума за днешното време не ги разбирате. Знам аз, по себе си знам – защото миналото носи гордост, а настоящето иска работа.
Ами не заявиха ясно били ли сме роби или не сме били в днешните сутрешни блокове. И сега не знам имам ли право заради историческо страдание да клинча от настоящето или трябва да ставам и да се захващам с работа. Утре пак ще гледам, дано нашите победят. А дотогава ще напиша във Фейсбук „И ся к’во – „Под игото“ дали ще се прекръсти „Под съжителството“? Защото аз не искам да изглеждам просто някакъв си мързелив човек, който го устройват исторически оправдания. Искам да изглеждам и остроумен патриот! 

Размисли от все още снежна Силистра

  
Снимка на ГХГ Силистра
 от профила на Елена Тютюнджиян във Фейсбук
Януарският  ден изплува от орбитата на нощта, отхвърляйки мастилено-черната пелерина на безлунния бряг на деня. Рано сутринта зимното слънце се протегна като препил тийнейджър, който не може стане за училище. Денят се очертава изненадващо хубав като скок  на смок по време на любовен период. 

Няколко дни поред облаците кръстосваха небето, все едно дефилираха по моден подиум, за да покажат най-новите си премени. Без да знаят, че от векове са еднакви в безброя от повтарящи се комбинации.

Снежно-бели пухчета сняг се гонят като парцаливи петна, за да изпреварят огромните пихтиести форми, чийто цвят се лута от загасваща жарава до разбесняло море. 

Природозащитници в Силистра с кампания "Силистренският дъб не само дърво с корен 2015 в България", но и победител в Европа

Кметът на община Силистра - д-р Юлиян Найденов, подкрепи екипа, който популяризира "Стария дъб от Дунавски парк Силистра". Дъбът е фаворит в националния конкурс "Дърво с корен 2015", организиран от Фондация "ЕкоОбщност", в което състезание победи в край на миналата година. Да припомним, че инициативата и  предложението бяха на силистренката Невяна Маринова. 

И още: "нашето дърво", под корените на което лежи "преславният дом на Омуртаг", спечели надпреварата с гласовете на 884 души от общо над 3 600 гласували. 

Като национален победител, столетникът ще представи България в Международния конкурс "Европейско дърво на годината 2016", където ще се състезава с представителите на още 13 държави.   

Председателят на Общинския съвет- д-р Мария Димитрова също изказа подкрепа в полза на инициативите по конкурса. Общинските съветници гласуваха одобрително и финансирането на дейностите, свързани с опазването и победата на Дъба в европейския конкурс.

Във връзка с участието в международния конкурс има създаден Инициативен комитет от неправителствени организации и граждани, като вече е осигурена подкрепа от местни образователни и културни институции. 

Към момента за кампанията има създадени страница и група във Facebook и e-mail адрес, като е договорено партньорството на местни медии – интернет медия и радио. Инициативният комитет предлага кампанията да премине под егидата на Общински съвет - Силистра, пред който стана и представянето на инициативата.

Кандидатурата ни има нужда от широко популяризиране и рекламиране на каузата - както сред гражданите на Силистра и областта, така и сред повече наши сънародници в страната и чужбина.    

Преди години Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра, регистрира победа на европейска равнище в енергиен конкурс. Тогава делегация от общинари  библиотекари пътува до Брюксел, за да вземе наградата. 

На 1 септември 2007 г. Силистренската библиотека се включи в състезанието „Energy trophy+” по покана на Софийска енергийна агенция СОФЕНА. На 12 февруари 2009 г. в "столицата на Европа" бе специалната церемония, организирана от Европейската комисия, където наградите за добруджанци бяха в категориите: "най-много спестена енергия – 29% в категория сгради с потребление по-малко от 219 kWh/m2 и за най-добра мотивационна и информационна кампания".

Още за Силистра - във филма с режисьор Светлана Бъчварова - "Пътуване с БНТ 2 - Силистр Публикуван на 18.11.2013 г. в youtube, автор: Петя Пантеваq тонрежисьор: Светла Бъчварова, оператор: Деян Маринова, публикуван на адрес в интернет:  - https://www.youtube.com/watch?v=aqWIlVfcc2w.


Също в интернет - http://vbox7.com/play:2f154259f5-  - "Един филм от снимки от Силистра".

От профила на  Dragomira Boeva научаваме още: "До момента зад инициативата застават: РБ “”Партений Павлович” – гр. Силистра, РУ ”Ангел Кънчев” – филиал Силистра, СНЦ “Европейски компас” – гр. Силистра, СНЦ “За по-добра и красива Силистра” - гр. Силистра, СНЦ М.О.С.Т. – гр. Силистра, СНЦ “Сдружение на жените с. Искра” – с. Искра, общ. Ситово, СНЦ “Аура” – гр. Алфатар, СНЦ “Младежки свят” – гр. Силистра, Медийни партньори: Радио Мелодия и сайт "Силистра сега". Може да се включвате и популяризирате идеята, да участвате активно в гласуването и да споделяте идеите на организаторите на конкурса. Благодарим и оценяваме жеста!"Професор Атанасов представя книгата за Бояджиевия род на Димитрина Христова

Книгата „Бояджиевият род. По следите на изминалото време” ще бъде официално представена
днес, 28 януари, от 17,00 ч. в зала 
13 в Художествената галерия в Силистра
Организатори на премиерата й са общинският отдел „Култура”, Литературно сдружение „Реката и приятели” и Регионална библиотека „Партений Павлович”. Професор Георги Атанасов от РИМ Силистра ще каже необходимите "добри думи" за най-новата творба в Силистра
Краеведът и литератор Димитрина Христова е автор на книгата, появила се току-що като продукт на издателство „Тибо”. Тя представлява задълбочено изследване на генезиса на силистренския род, преплетен от два века с историята и културата на града ни. Негов основоположник е видният възрожденец Бояджи Яни, от когото тръгват 4-те му разклонения, родили изтъкнати патриоти и интелектуалци: учители, лекари, музиканти, общественици, артисти. 
Сред тях са писателят, учителят, историкът и почетен гражданин на Силистра Пирин Бояджиев, брат му диригентът Петър Бояджиев и много други. Изтъкнати са именно безбройните им дела на полза роду, заслугите им за развитието на обществото.
Димитрина Христова
Поместени са графики на родословните им дървета, издирени и описани са днешните им наследници. Приложени са множество стари и по-нови снимки, включително на документи, свидетелства, грамоти, лични карти и т.н. Има и заключителни думи от езиковеда проф. Иван Недев, а също резюмета на български, немски и английски. 
Консултанти са проф. Недев и историкът проф. Георги Атанасов, а спонсори десетина фирми и граждани плюс неколцина потомци на рода Бояджиеви.
За книгата Христова казва: "В Бояджиевия род това са просперирали хора, личности не само в Силистра, но и в София, Стара Загора, Сливен. Дори не само в България, а и в чужбина – САЩ, Париж, Берлин. Има потомци на този род, живеещи в чужбина, за това в книгата съм поместила кратко резюме на английски и на немски езици. Това ще спомогне да се знае, че такава книга съществува, а всеки интелигентен човек, предполагам, трябва да знае своя род. В книгата аз описвам шест поколения, но най-младите не знаят почти нищо."
Димитрина Христова е работила дълго време в Регионалната библиотека, била е инспектор в някогашния Окръжен съвет за изкуство и култура и нещатен сътрудник към Държавния архив. Издала е няколко книги, включително една, посветена на покойния й съпруг и бивш директор на Историческия музей Сава Христов. 
Членува в Съюза на българските журналисти и в сдружението „Реката и приятели”, сътрудничи на местния и на централния печат. Един от най-изявените ни днешни изследвачи, доказателство за което е и настоящият й труд.
По http://www.paralel44.com/ и бр. 207/28.01.2016 г. на в. Силистренска трибуна (интервю на Елица Райнова с Димитрина Христова, озаглавено "Всички от Бояджиевия род в известен период от своя живот са били учители")

Кметският екип на община Силистра в пълен състав

На снимката: първи ред - отляво надясно: заместник-кметът Мирослав Тодоров и кметът д-р Найденов. Втори ред - отляво надясно: заместник-кметът Емил Гойчев, секретарят на общината Ростислав Павлов и заместник-кметът Денка Михайлова.
На първото за годината заседание на Общински съвет Силистра, свикано от неговия председател д-р Мария Димитрова бе представен най-новият член на кметския екип  на община Силистра - заместник-кметът "Финанси и икономика" Мирослав Великов Тодоров, възпитаник на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в град Свищов.

Бил е преподавал във ВУЗ-а през последните три години след завършването си на специалността "Счетоводство и одит в банките" (ОКС "Бакалавър" е по специалност "Счетоводство и контрол"), също там е и докторант по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". 

В момента продължава и обучението му в магистърската степен "Право" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - град Велико Търново. Най-младият член на екипа на д-р Найденов е на 27 години и е завършил средно образование в СОУ "Никола Й. Вапцаров" в град Силистра в хуманитарен профил със засилено изучаване на английски и немски езици.

По информация на БТА: Общинският съвет в Силистра прие бюджета на общината за 2016 година в размер на 32 345 000 лева, съобразен с Общинския план за развитие 2014-2020 година. За делегирани държавни дейности разходите възлизат на 18 023 128 лева, а за местни дейности - на 13 821 994 лева. Общината от собствени приходи ще дофинансира делегирани държавни дейности с 499 878 лева. Приета е програма за капиталовите разходи, възлизащи на 1 962 728 лева. 

  Максималният размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на годината не надхвърля 2 197 000 лева.   Просрочените задължения от предишната година, които ще бъдат разплатени с бюджета от 2016 година, са 1 200 000 лева, а просрочените вземания, които ще бъдат събрани - 650 000 лева. 

Междувременно започна събирането на местните данъци и такси за текущата 2016 година . По този повод Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, съобщава на гражданите и юридическите лица, че започна събирането на местните данъци и такси за текущата 2016 година. 

Срокът за плащане на дължимите данъци и такса битови отпадъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2016 г. за втора вноска до 31.10.2016 г. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Заплащането може да се извърши на касите в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, в кметствата, по банков път или в изнесената каса на ул. "Добрич" №134.


Работното време с граждани в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра е от понеделник до петък , от 08.00 ÷ 16.00 часа и от 16.30 ÷ 17.00 часа.

482 ученици учат в ПГСУАУ "Атанас Буров" - Силистра

28/1/2016

 
Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев отправи поздравителен адрес до ПГСУАУ „Атанас Буров“ – град Силистра, във връзка с патронния й празник. В него се казва: „Празникът на Вашето училище е поредният повод да изразите своето отношение към патрона на гимназията – българския политик и банкер Атанас Буров.
 
Той е възможност в тържеството да покажете своите умения, развити в различните кръжочни и проектни дейности. Защото в своята история икономическата гимназия на Силистра винаги е имала място, защитавано с десетилетия по специфичен начин и със завидни резултати.“
 
Председателят на Общинския съвет д-р Мария Димитрова и кметът д-р Юлиян Найденов също поздравиха учениците и учителите от една от най-големите професионални гимназии в региона, в която в 20 паралелки се учат 482 ученици от цялата област.
 
В програмата на тържеството: балет „Аксел“, Ансамбъл „Добруджа“, възпитаници на вокалната педагожка Бонка Скорчелиева, танцов състав и Театрално студио „Питър Пан“ при ПГСУАУ.
 
Награди бяха връчени от директора на гимназията Дочка Милушева на най-добре представителите се юноши и девойки в училищния турнир по тенис на маса, проведен в навечерието на празника.

сряда, 27 януари 2016 г.

Волейбол за Купата на България: „Доростол“ – „Виктория волей“ (Пловдив) 1:3


Волейболен клуб „ДОРОСТОЛ 2014“ се включи в надпреварата за Купата на България в мач, игран на 27 януари в залата на Езикова гимназия-Силистра, която бе препълнена от зрители спрямо възможностите си, въпреки началния час в рамките на работното време. Според програмата на срещите в първия кръг на първия етап при мъжете играят 7 отбора от третата група – „А“ НВГ, и 9 отбора от втората група – Висшата лига, като бе теглен жребий за двойките. Домакини са отборите от по-долната група, а при среща на два отбора от една и съща група, домакинството на мача бе определено отново след жребий. В свояа стартов двубой силистренци загубиха с 1:3 от гостите си от „Виктория волей“  - Пловдив. На практика доростолци спечелиха само първия гейм, макар и трудно, но ефектно в последната част на мача. Областният управител Стоян Бонев задно със своя екип уважи волейболната надпревара, изразявайки уважение към усилията на клуба да продължи традициите на любимата игра в Крайдунавска Добруджа.

Композиторът Тончо Русев с 2 нови песни за Йордан Марков

Композиторът Тончо Русев толкова се е впечатлил от гласа на младия силистренски певец Йордан Марков от Силистра, че е написал специално за него две нови песни, съобщи в. 24 часа в един от последните си броеве. 22-годишният Марков е студент в Националната музикална академия, а вече участва и в новогодишната телевизионна програма. Той е избиран за любимец на публиката в последните 2 издания на “Пиринфолк" в Сандански.

вторник, 26 януари 2016 г.

Обучения в Силистра по енергийна ефективност


В Силистра Силистра (ул. „Добруджа” 41, ресторант „Хумбата“) в периода 27-29 януари (в първия ден от 8  започва регистрацията на участниците) са предвидени обучителни курсове по проект „Съвременни методи за обучения и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии”.

Предвидено е работа по подтеми като „разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на Европейския съюз, свързани с мерките в сгради“; „Отчитане изпълнението на планове за действие“;  „Енергиен мениджмънт в сгради“; „Основни познания за енергийните одити“; „Договори за енергийна ефективност“. Сред лекторите са проф. д-р Иван Евстатиев, проф. д-р Илия Илиев, доц. д-р Веселка Камбурова и др.


Русе - градът на "първите неща"

http://www.peika.bg/

Едва ли има русенец, който не знае наизуст тази крилата фраза на първия български нобелов лауреат Елиас Канети. А той я изрича съвсем не без основание. През XIX век Русчук се утвърждава като един от най­значимите градове в европейските предели на Османската империя. Още през 1836 г. градът е обявен за център на вилает. През 1864 г. е сформиран Дунавския вилает, обхващащ територии на три съвременни държави. 

За валия е назначен Мидхад паша. Тогава Русчук се утвърждава и издига до един от най­значимите административни центрове на османската власт. За пръв път османска провинция се сдобива с представителна институция ­ Общ вилаетски съвет. В същата година е открита първата съвременна печатница. През 1865 г. Русе става първият град, в който улиците получават имена. През 1866 г. между Варна и Русе е прокарана първата телеграфна линия. През 1867 г. валията открива тържествено първата жп линия в България от вилаетския център до Варна. 

На следващата година в Русе е открито първото в страната изложение на местната индустрия и земеделското производство и започва да функционира първата фабрика за алкохолни напитки. През 1876 г. се построява първата пивоварна фабрика у нас, наречена „Света Петка“. През същата година започва работа и първата парна бояджийска фабрика „Пенков­ Павлов“. Мидхад паша се оказва един твърде способен държавник. Той инициира редица стопански и данъчни реформи. През 1879 г. основава в покрайнините на Русе Земеделско стопанство „Образцов чифлик“, където се въвежда модерно земеделие. 

Естествено възходящото развитие на Русе е продиктувано както от умелото управление на валията, така и от стратегическото му географско положение на брега на голямата европейска река и свободния и предприемчив дух на неговите граждани. Открити са консулства на Австро­-Унгария (1849 г.), Русия, Великобритания, Италия и Прусия (1853 г.), Франция, Белгия, Холандия (1864 г.), Румъния, Испания и Гърция, което допринася за разширяването на търговско-­икономическите връзки на града с чужбина. Но наред с това Русе става и един от най­-важните центрове на Възраждането и на националноосвободителното движение. 

Русенският революционен комитет два пъти се определя за централен за вътрешността на страната. Към 1878 г. Русе е най-­големия град в свободна България с повече от 22 000 души население. Това наред със статута му на най­добре свързания български град – най­-голямото българско пристанище на Дунав и наличието на жп линия определя възхода на града след Освобождението. А той е впечатляващ. Още по времето на Руско­-турската освободителна война Русе става първият град в България с градоустройствен план, изработен от руските военни инженери Ожио и Николай Копиткин. 

За първи път у нас се появяват бордюри, тротоари и улични газени фенери. През 1899 г. главните улици на града биват покрити със закупените от Франция павета от санрафаеловите кариери. През 1879 г. в Русе се създава Дунавската флотилия. В земеделското стопанство “Образцов чифлик” е основано и първото земеделско училище, днес — Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик". През 1880 г. в Русе Иван Ведър полага началото на първата масонска ложа в княжество България – “Балканска звезда”. През 1881 г. е построен първият метален кораб в България. През 1881 г. е създадена първата българска частна банка „Гирдап“. 

През 1881 г. е учредено морско училище под името Морско машинно училище, което през 1900 г. е преместено във Варна; През 1881 г. е създадена първата фабрика за обработване на кожи на Валентин Месетич и Тасо Елич. През 1883 г. Русе чешкия индустриалец Йозеф Хаберман построява в Русе „Първа българска парна пивоварна“, проектирана от неговия сънародник Густав Новак; През 1883 г. е построена първата метеорологична станция. През 1883 г. бележи още една новост — първата българска фабрика за сапун на Кръстю Йорданов; Първото не само в България, но и на Балканите, немско училище (Дойче шуле) е открито тържествено през 1883 г; През 1884 г. е основано Първото аптекарско дружество в България. През 1885 г. в Русе се създава първото Българско техническо дружество. През 1887 г. започва работа първата българска плетачна фабрика на Д. Люцканов.

През 1890 г. е учредена Първа българска търговска камара. През 1890 г. в Русе Соломон Алкалян създава първата българска фабрика за мебели. През 1891 г. е създадено първото застрахователно дружество „България“. През 1896 г. е построен първият ръчно задвижван асансьор в България. Намира се е в сградата „При Чикаго” (сега на ул. "Пирот" 5). В нея са се помещавали хотел, ресторант и модна къща за шапки. Задвижването е ставало ръчно от няколко здрави мъже. Асансьорът е стигал до покрива, където е била лятната градина на ресторанта. 

През 1897 г. се състои първата кинопрожекция в България, в заведението на Марин Чолаков в Русе. Собственик на кинематографическата машина и организатор на събитието бил Георги Кузмич. Той прожектира филм, който показва посрещането на цар Николай в Париж, един от парижките площади и движещ се влак. Месец по­късно, на 22 март, се организира и първата прожекция в София. През 1906 г. за първи път се извършва внос на автомобили в България от автокъща "М. Вебер", чийто основен предмет на дейност до този момент е била производството на 26.01.2016 г. Русе: Градът на първите неща ­ Класации ­ Peika.bg http://www.peika.bg/statia/Ruse_Gradat_na_parvite_neshta_l.a_i.92034.html 4/7 Харесва ми 4,8хил. РУСЕ , БЪЛГАРИЯ , ЛЮБОПИТНО велосипеди. През 1912 г. русенската фирма става официален представител на немския производител на автомобили NSU Motorenwerke. През 1908 г. заработва първата българска фабрика за железни кревати и мебели на Юрданов, Тонев и Казанджиев. Те поставят модата по таблите да се рисуват пейзажи. През 1927 г. в Русе е открита първата чорапена фабрика в България – Фазан. През 1933 г. Братя Вешкови построяват рафинерия със свои средства и образуват "Първа българска петролна индустрия". 

През 30­-те години бурното развитие на града се свързва с името на кмета Кирил Старцев. В своята история обаче Русе претърпява и спадове. Първо с отнемането на Южна Добруджа от Румъния Русе губи своя хинтерланд. От града са изтеглени капитали за над 40 милиона лева. От всички консулства в града остават само две. След окупирането на града от съветската армия Русе е заклеймен като буржоазен и много от най­изявените му граждани са избити, осъдени или принудени да го напуснат. През периода на социализма все пак Русе продължава да се развива. През 1953 г. в между Русе и Гюргево е построен първия в българо-­румънския участък мост над Дунава, основан е Русенският университет „Ангел Кънчев“. 

Няколко години по-­късно русенци стават първите българи, уловили телевизионен сигнал. Именно Русе е и градът, от който тръгва поривът за свобода и демокрация с организирането на първите протести у нас срещу тоталитарната власт. Днес Русе отново е поел по своя утъпкан европейски път и към новата си роля в Дунавския макрорегион. Русе е първият български град, който подписа общ мастерплан със съседен град за интегрирано развитие и е център на Дунавската стратегия за България. Това отваря нови възможности пред града и региона. 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е първият университет в България, въвел специалността „Европеистика“. Там е основан и първият Българо­румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ). В града се работи по множество проекти, превръщащи добрия стар Русчук в един още по­развит, привлекателен и красив град. Днес Русе е модерен европейски град, завърнал се към своите европейски корени и идентичност и преодолял превратностите на времето. Град със славно минало и светло бъдеще. Един град на свободния и европейски дух. Градът на първите неща!