петък, 22 януари 2016 г.

Клуб „Хари 3“ изпрати успешна художествено-творческа година

Клуб „Хари 3“ в село Калипетрово (второто по големина в община Силистра) е сред най-големите центрове за свободното време в община Силистра за хората от т.нар. трета възраст. Създаден е преди близо 10 години. В него членуват 90 души, от които 25 са членове на танцовия състав, групите за песни (мъжка, женска и смесена) и другите форми за художествено-творческа активност. Към клуба има и младежка коледарска група.
През 2015 г. клубът е първенец при участието си в зонално първенство по художествена самодейност, в десетия юбилеен пенсионерски събор, проведен в София. Забележително е участието във Фестивала на народната носия в Жеравна и в 21-я фестивал на коледарската песен „Стани, нине, господине“ в Силистра.
Клубът празнува всички национални и календарни празници с отделни програми. Напоследък се отбелязва със задоволство участието в два концерта сред българите в Албания и в Македония.
Ръководител на клуба е Цанка Хараланова. Клубът е партньор на държавната и на местната власти при осъществяване на програми за всички големи празници.
Наскоро клубът гостува в различни институции, вкл. в Областна администрация Силистра, за даес представи послучай Бабинден.Няма коментари:

Публикуване на коментар