петък, 22 януари 2016 г.

Програма за работа с жертви на насилие и трафик на хора в действие на срещи в селата Нова Черна и Искра

НЧ "Васил Йорданов"-1942 с. Нова Черна: Женско сдружение "Екатерина Каравелова" - Силистра представя изложба по темата "Домашното насилие". Лектори Галина Иванова и Христина Георгиева. По подобен начин преминаха нещата и в село Искра - съобщиха от НЧ "Бачо Киро".

Специализирана Програма за работа с жертви на насилие и трафик на хора по подхода „Резилианс“ се разпространява отскоро в област Силистра сред специdлистите от помагащите професии – социални и медицински специалисти, както и др. структури на обществото, съобщиха от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. Тя е публикувана в Интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org и всеки заинтересован може да я изтегли в електронен вариант.

Проектът „Резилианс – умението да преодоляваме трудности“ е насочен към разширяване кръга на предоставяните услуги в регион Силистра за подобряване на благосъстоянието на жертви на насилие, основано на пола, за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма.

Целта на проекта е да приложи нов подход, запълващ липсата на регламентирана услуга в държавата ни, който да осигури възможности за по-успешна социализация на жертвите на насилие. Проектът е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра.

Със стартирането на проекта бе сформиран екип от специалисти – психолог, социален работник и юрист, който предоставя консултиране в рамките на т.нар. Подкрепящ център „Резилианс“. Екипът от специалисти и екипът на проекта преминаха предварително обучение по прилагане на подхода в социалната, възпитателната и терапевтичната работа с лица и деца в риск. С прилагането му се цели активиране способността на личността да се развива и израства в трудни условия.

Представителите на целевата група с подкрепата на специалисти и чрез групи за самопомощ могат да преосмислят начини за въздействие и да търсят подходящи елементи, мобилизиращи ресурсите на индивида за изграждането на нов живот. „Резилианс“- подходът е метод, насочен към овластяване на личността чрез определяне на насока, в която да се търсят възможни решения за съществуващите проблеми. До настоящия момент услугите на подкрепящия център са ползвали 21 потребители.

В изпълнение на проекта бе изградена преходна къща „Резилианс“, която вече подслони първите си обитатели. Къщата е оборудвана с най- необходимото за бита обзавеждане – спални, гардероби, кухненски мебели. Поради ограничения бюджет на проекта бе потърсена подкрепа от частни дарители и организации, в резултат на което успя да осигури хладилник за кухненското помещение, готварска печка, ютия, микровълнова фурна, диван за кухнята, ученически шкаф с бюро и пералня.

През м. декември м.г. Ротари клуб Силистра проведе благотворителен бал за набиране на средства, необходими за закупуване на телевизор за преходната къща, който в началото на месец януари т.г. бе предоставен за ползване от нейните обитатели.

В рамките на проекта бе проведен цикъл обучения с представители на социалните партньори за прилагане на метода „Резилианс“ с участието на представители на поделения на дирекция „Социално подпомагане“, полиция, лекари, юристи, медицински специалисти и психолози в общините от област Силистра. В процеса на работните сесии стана укрепването на партньорските взаимоотношения с институциите на местно и регионално ниво.


Няма коментари:

Публикуване на коментар