четвъртък, 14 януари 2016 г.

В Силистра е създадена инициативна група за учредяване на Клуб на учителите пенсионери

 РР. Беше време, когато в Силистра имаше Клуб на културните дейци…

        Беше време, когато Домът на учителя в града ни беше храм…
     Инициативна група от около 30 души в Силистра вече на няколко поредни сбирки обсъди възможността за създаване в община Силистра на Клуб на учителите пенсионери
       На 13 януари групата реши Клубът да носи името на заслужилия учител Иван Байчев. Обсъдени бяха предложения за обособяване на секции към клуба: Приятели на изкуството (литература, музика, изобразително изкуство); Заедно (за съвместни инициативи с млади учители и студенти); Използвам интернет, но искам да науча повече (Опознай родината, Приятели на шаха и таблата, На чаша чай и др.).      

        Групата излъчи Инициативен комитет, на който  възложи надеждите си институционализирането на клуба и осигуряването му с подходящо помещение. Комитетът е в състав от 7 човека, 5 от които вече са дали съгласието си: доц. д-р Илияна Горанова, и.д. председател на Клуба; Димитрина Баснарова – бивш дългогодишен директор на Дома на учителя; Надя Иванова – дългогодишен образователен деец от общината; Иванка Келчева – дългогодишна директорка на ЦДГ; Керанка Ангелова – дългогодишна учителка и общественичка.

За въпроси и предложения: доц. д-р Илияна Горанова, 
E-mail: ilgoranova@abv.bg. Фейсбук-страница Ил Горанова.


Ил ГорановаИл ГорановаИл Горанова

Няма коментари:

Публикуване на коментар