сряда, 13 януари 2016 г.

Кандидатите за директни плащания, базирани на площ, имат възможността да направят справка

От Държавен фонд "Земеделие" - Областна дирекция Силистра съобщиха: Кандидатите за директни плащания, базирани на площ, имат възможността да направят справка дали заявените от тях площи попадат в обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2015. 

При несъгласие с резултата от проверката кандидатите могат да подадат възражения до министъра на земеделието и храните, образци на жалбите се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Фонд „Земеделие”.

Попълнените документи ще се приемат до 25 януари 2016 г. включително в областните дирекции „Земеделие”. Възраженията задължително трябва да съдържат идентификаторите на парцелите, които не са включени в допустимия слой за подпомагане. След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде изготвен финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2015.

Справките са достъпни на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” на следния електронен адрес: http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012:1. За целта земеделските стопани следва да използват за потребителско име "уникалния си УРН + последните четири цифри от ЕГН/БУЛСТАТ", а за парола да използват персоналния си код от "Заявление за подпомагане" по Директни плащания, намиращ се в края на страницата "Резултати от автоматични проверки на въведените данни" от заявлението.  
В случай че липсва техническа обезпеченост или срещат затруднения, земеделските стопани биха могли да се обърнат за съдействие към служителите в областните и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието и храните.

Няма коментари:

Публикуване на коментар