вторник, 12 януари 2016 г.

Признание за Центъра за продължаващо обучение на Русенския университет

http://www.akcent.bg/
Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) при Русенския университет получи Сертификат за качество от Бюро Веритас, България. Документът беше издаден след основен одит на Системата за управление на качество в Центъра. Това е поредното постижение на университета в развитието на вътрешноуниверситетската система за качество на обучението и образованието.
Годишно в ЦПО на Русенския университет се обучават над 3000 курсисти и специализанти в различни области на образованието, по които университетът има акредитация. Обучението се води от изявени университетски преподаватели, както и от специалисти от практиката. Повишаване на квалификацията, преквалификация, специализация, краткосрочни и дългосрочни курсове, курсове по ключови компетенции са част от дейностите на ЦПО. Обучението е в различни форми – редовна, задочна, дистанционна, вечерна, комбинирана, според възможностите на курсистите.
ЦПО на Русенския университет разполага с модерна материално-техническа база, като по много от специализираните обучения занятията се водят в съвременни лаборатории на съответните катедри. Има разкрити звена и във филиалите на висшето училище в Разград и Силистра.
Сертификатът за качество на Центъра за продължаващо обучение е издаден на три езика, заради работата на Русенския университет с много чуждестранни партньори. Документът освен на български има версия на английски и на руски език.
Бюро Веритас е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията повече от 185 години. Сертификатите, издавани от компанията, са разпознаваем символ за качество, признат от над 900 международни акредитационни и нотификационни органи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар