четвъртък, 21 януари 2016 г.

Медии и власт в Силистра в следновогодишен ракурс

Информираността на хората е между най-голе­мите достижения на 20-я век. Разнообразие на осведомителите и многообразие на изразните средства, скорост и различен ъгъл на поднасяне на дозата „новини“, връщане назад във времето и скок в дните напред, всичко това характеризира всекидневието на гражданите от развитите об­щества.

В определена степен тези заключения важат и за нас, българите. Ето защо, в условията на постоянно развиващи се отношения - във властта, в икономиката, в обществото, все повече мяс­то ще има за „връзката със средствата за масово осведомяване“.

Този е отъпканият път, по който трябва да вър­вят ръка за ръка СМО, властите и обществото. Така ще се гарантира без­пристрастно и точно отразяване на събитията, имащи пряко отношение до живота на гражданите. Ще се изгради подк­репа и консенсус в уп­равлението. Ще бъдат из­пълнени програми, бла­годарение на обществе­ната подкрепа.

Още по­вече, когато битува прак­тиката: гражданинът да се интересува от решаване­то на проблемите, а не да се вълнува от причините за тях. В момента в бъл­гарското общество не на всички им е известно коя институция кои сфери "ухажва" и носи отговор­ност за реда в тях. Оттук произтича нуждата от точно, продължително и положително обясняване на хората, кое, например, Общината прави и кое, да речем, Общинският съ­вет е задължен да свър­ши преди нея.

Община Силистра е единствената институция, която спазва традицията: в началото на годината да се провежда неформална среща с представителите на медиите – местни и национални. Към нея са били  съпричастни почти всички кметове на общината от 25 години насам, но особено тя стана актуална след 2000-ата година. Може би защото се осъзна необходимостта от общуване между представителите на местната власт и на съществуващите понякога от дъжд до пладне медии, вкл. и вече все по-често в електронното пространство.

Междувременно инфраструктурата на медиите се променяше – някога имаше три телевизии тип „кабеларки“ – днес нито една; в зората на демокрацията работеха десетина кореспонденти на национални медии – днес двама щатни – БТА и БНР, и няколко на продуцентски или други начала. За съжаление – не за и най-големите вестници, което не е валидно частично за един от тях.

Добрата новина е, че с малки изключения през годините след 1990 г. в Силистра е имало винаги вестникарски издания, дори такива, които са воювали помежду си. Имало е и повече радиостанции – днес едно ефирно и едно кабелно радиа.

Три са вестниците, от които един е всекидневникът и два други – седмичник и излизащ два пъти в седмицата. Най-много 4 са специализираните сайтове плюс един блог, в които може да се научи за ставащото в общината и областта. Отделно –сайтове на различни институции, училища, РЕКИЦ и др.

Фотоспомен от тържеството
"20 години радио "Мелодия" в Силистра"
Не е радостно числото на работещите журналисти – все по-малко са тези, на които това им е работата, т.е. получават заплата за труда си. Не се е увеличил драстично броят на пиарите – Областна администрация, община Силистра, ОДМВР, НАП, Здравна каса и комай това е.

Компенсацията в информационното обслужване са социалните мрежи чрез многобройните профили на активни граждани, споделящи снимки и информация – предварителна и репортажна – много често преминала през субективния поглед на приносителя – както се казва обаче – и на това благодарим.

Тазгодишната среща премина с участието на кмета на общината д-р Юлиян Найденов и заместниците му Денка Михайлова и Емил Гойчев, които поздравиха журналистите и присъстващите пиари. Споделена бе надеждата, че и занапред ще има полезно за двете страни взаимодействие между местната изпълнителна власт и медиите.

Най-младите в екипа на пиарския отдел на общината провокираха по свой начин участниците в срещата чрез томбола – проверка на знанията им за съдържанието на стари думи като долап, пръждосвам, парлама, ишлеме, ортак, алеф, дзифт и т.н. С общи усилия на отборни начала бе изиграно и съревнование по решаване на кръстословици с актуални за времето термини и думи.


Няма коментари:

Публикуване на коментар