вторник, 12 януари 2016 г.

200 млн. лв ще инвестира „Полисан“ АД на площадката на бившия завод за тежко машиностроене в Русе

С това компанията ще разкрие нови 500 работни места

http://www.akcent.bg/
200 милиона лева възнамерява да инвестира „Полисан“ АД на площадката на бившия завод за тежко машиностроене. Това съобщи в първия ден от новата седмица на 2016 година изп. директор на компанията Людмил Вълков. Основните насоки, в които ще бъдат направени инвестициите са  технологично обновление, инфраструктура и екология:
Предвижда се значително увеличение капацитета на съществуващите инсталации и стартиране производството на висококачествено дизелово гориво. Това намерение ще бъде реализирано чрез използването на най-съвременни технологии, гарантиращи висока ефективност и минимално въздействие върху околната среда.
130 млн. лева ще бъдат инвестициите за инфраструктура и екология. Предвижда се изграждането на пристанищен комплекс където ще се извършва и кораборемонтна дейност. Съвместно с други фирми от територията на бившия КТМ ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадните води, генерирани на площадката на бившия машиностроителен комбинат,. заяви Вълков. Всичко това ще доведе и до разкриване на нови 500 работни места с адекватно на дейностите заплати.
Създаваното напрежение около опасения и твърдения  за настоящи и бъдещи ековреди е тенденциозно и говори за нездрави интереси, смята Вълков. „Полисан“АД от създаването си до сега  няма нито едно нарушение на екологичните норми, има изградени локална пречиствателна станция за битово-фекални води, съоръжение за очистка и изгаряне на отпадните газове в битумното производство и не на последно място при реализирането на инвестиционните си намерения дружеството стриктно следва българското и европейско законодателство, каза още Вълков.
 Извършеният анализ на здравното състояние на работещите в Полисан, който се базира на данни от проведените профилактични медицински прегледи на работещите и информация за временната нетрудоспособност, не показва връзка на регистрираните заболявания с рисковите фактори на работната среда в предприятието, т.е. те не са вследствие на съпътстващите трудовата дейност вредни фактори. В предприятието се извършват периодично, в нормативно установените срокове, измервания на факторите на работната среда, които не показват отклонение от граничните стойности, указани в националните стандарти.
„Полисан“ АД e  и един от най-големите платци към държавата в региона. Компанията не само че не ползва различни преференции по различни схеми, но и внася значителни средства в държавния бюджет. Само за 2015 година над 40 млн. лева са постъпили в държавната и общинската хазни под формата на акциз, ДДС, данък „сгради“, такса „Битови отпадъци“ и МПС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар