сряда, 13 януари 2016 г.

Вестник „Силистренска трибуна” стана на 60 години, пресата в района е на 130 лета

Назаем от в. Силистренска трибуна" от броя на 12 януари 2016 г.


 Първата редакционна колегия на вестника
Някои от тях не са между живите, други се разпиляха  по различни местни, регионални и национални издания, а трети се радват на спокойни старини, макар че все още им липсва миризмата на печатарско мастило. През октомври 2013 година  „Силистренска трибуна“ бе възстановен и се списва от млад и ентусиазиран журналистически екип, който излиза и до настоящия момент.
Вестник „Силистренска трибуна“ е излизал най-дълго време в града ни – от 1956 до 1992 година. Приемник е на вестниците „Светлина“ с главен редактор Велико Великов и вестник „Свободна Добруджа“ с главен редактор Димитрина Чолакова, а после Мичо Мичев. От 1950 до 1953 година е популярен и хумористичния вестник „Стършел“, издание на ОК на БКП с главен редактор Георги Драганов.  

Като официален седмичник и орган на Околийския комитет на БКП, Околийския народен съвет и Околийския комитет на Отечествени фронт, в настоящия формат вестникът започва да излиза на 1.01. 1956 година. 

Първи главен редактор е Стоил Илиев от Берковица, дотогава отговорен секретар на вестник „Народно дело” – Варна. На снимката е първият редакционен екип на „Силистренска трибуна” в състав: първи ред, седнали: Ангел Ангелов, Денка Господинова, Стоил Илиев – главен редактор, Христо Манджуков, Недялка Величкова и Добромир Панов. Втори ред: Мария Вачкова, Стоян Тодоров, Елеонора Василева, Андрей Андреев, Ганка Енчева, Иван Атанасов и Вихра Пеева. Най-отгоре – Андрей Димов и Лили Панева.

В уводната статия „Нашите задачи” на главния редактор, поместена под главата, се казва:  „От днес трудещите се от нашата околия имат свой местен вестник.  Задачите, които стоят пред вестника, са твърде разнообразни и отговорни. Предмет на вестника ще бъде организационно-стопанското укрепване на ТКЗС, политическото превъзпитаване на тружениците от селското стопанство, най-строго спазване на примерния устав, разкриване вътрешните резерви на кооперативните стопанства... В страниците на вестника ще намират широко място статии и дописки по въпросите на културното строителство и бита на трудещите се в околията....”.

Уводната статия завършва: „…Тези важни и отговорни задачи вестникът ще изпълни, ако се опира на голям брой сътрудници. Редакцията на вестник „Силистренска трибуна” ще положи усилия да изгради широка мрежа от дописници.

Тя ще оказва конкретна помощ на дописниците, ще следи и се грижи за техния непрекъснат растеж в журналистическото поприще, ще ги защитава от всекиго, който би дръзнал да задушава тяхната правдива и честна критика на слабостите и нередностите. 

Дописниците на един вестник са командири на пролетарското обществено мнение. Със своите дописки те ще подпомогнат да се излекуват множеството недъзи, да се подобри търговията, снабдяването, да се спазва социалистическата собственост. 

Редакцията честити  Новата 1956 година на читателите си, на дописниците си и на членовете на авторския актив, като им пожелава смелост и твърдост в борбата за изпълнение на партийните решения.”

Тъй като през 1956 година България е пред избори за околийски, оръжни и местни народни съветници, за съдии и съдебни заседатели, във вестника сериозно е застъпена темата за предизборната кампания и избора на околийски и районни избирателни комисии.
На последната четмърта страница в редакционно каре се уточнява, че вестникът ще излиза всеки петък в седмицата, но поради това, че е излязъл на 1 януари, вместо на 6-ти, следващият брой ще излезе на 13 януари.
              От 1959 година става окръжен вестник и излиза три пъти седмично. Носител е на „Народен орден на труда“ (1969 г.). След създаването на области през 1988 година става общински вестник на  Силистренска община, но продължава да се разпространява в целия бивш окръг. Под това наименование  излиза до 9.12.1992 година. 
През тези години са издадени 4 781 броя, което е рекорд по продължителност за местно издание. От 12.12.1992 годна на негово място започва излиза вестник „Порт Силистра“. Част от стария екип на вестник „Силистренска трибуна“ започва издаването на „Нова Силистренска трибуна“ с главен редактор Енчо Енчев  и отговорен секретар Валентин Чернев.

През периода от 1956 до 1992 година главни редактори на изданието са били: Стоил Илиев, Ангел Ангелов, Христо Манджуков, Денка Господинова, Николай Григоров, Николай Георгиев, Енчо Енчев и Мартин Маринов (от април до края на 1992 година).
Първият брой на вестник „Силистренска трибуна“ излиза на в края на ноември 1951 година като бюлетин  във формат А4. След прекъсване от няколко месеца – на 7 ноември 1952 година в чест на Великата октомврийска революцияq продължава издаването му, но вече като таблоид.

През всичките тези години  през редакцията на вестника, освен гореупоменатите имена, преминаха и журналистите Али Ризов, Аврам Леви, Жеко Лазаров, Александър Додов, Никола Нанев, Симеон Манолов, Александър Димитров, Фани Кръстева, Любомир Добрев, Милена Минева, Кремена Михайлова, Георги Леонидов.


Пресата в Силистра има за начало преди 130 години (б.а.-твърдението е на краеведа Вълчо Радев). Стартът на в. „Време“, първият в Крайдунавска Добруджа „за новини, книжовност и литература“, е на 24 септември 1885 г. Вестникът се е самоопределил като ежедневник, но се е изявил само в 10 броя. В момента се съхранява в Народната библиотека в София.
"Главата" на вестника от преди началото...


...и днес...
Две седмици по-късно, на 7 октомври, до читателя достига и първият брой на в. „Телеграф“, предназначен „за новини и защита на народните интереси“. Издателят му Никола Живков успява да изкара на пазара едва 6 броя.  Любопитното е, че създателят на първия силистренски вестник Димитър Бъчваров става отговорник на новото вестникарско издание. Интересно е също, че Живков преди това в Русе е издавал също в. „Телеграф“. 

Малко е известно в Силистра, че той е авторът на текста на бъдещия национален химн „Шуми Марица“ и е бил съредактор на поета революционер Христо Ботев. Пак през същата годинана бял свят излиза и в. „Зора“, определящ се като „ежедневен лист за новини и книжовност“. Негови издатели са братята Димитър и Георги Иванови, притежатели на печатница от 1883 г. Реално този вестник е първият в област Силистра, който се е задържал по-дълго време в ролята на всекидневник, тъй като е съществувал до 24 януари 1887 г.

Впоследствие медийната преса в Силистра запада, за да се възроди за кратко „като на шега“ на 1 април 1894 г., когато излиза сигналният брой на първото в България музикално списание „Кавал“. Негови родоначалници са чешкият музикант Карел Махан и издателят Никола Бабачев.  Под главата на изданието пише „Музикален вестник“. Музикално списание „Кавал“ излиза в 15 броя, вкл. до м. април 1895 г., когато е печатан в Лом. 

На 18 август 1894 г. в Силистра излиза от печат и първият брой на в. „Доростол“, под заглавието на който пише „Вестник за политика“. Издава се от Клуба на Народната партия в Силистра. 

Вестник „Доростол“ с редактор отговорник Ангел Сармаджиев излиза в 4 броя – до 31 август с.г. В последния му брой е публикувано „Възвание“ към избирателите от Силистра, призовани да отидат до избирателните урни на 11 септември, когато са изборите за окръжни съветници.

Можем да определим 1887 година като рождена „дата“ на периодичния печат, респективно на журналистиката в град Тутракан. На 6 септември с.г. за първи път излиза в. „Бряг”.  Негов отговорник е Т. Кескинев. Изданието се отпечатва в печатницата на А. Д. Василев. 

От него са отпечатани само 5 броя, от които по ирония на съдбата са запазени първият и последният, който е от 4 октомври 1887 г. Следват 15 години на затишие, преди да продължи вестникарската традиция в малкия крайдунавски град, в който в онези времена е имало три печатници, където се е печатало и славното списание „Мисъл“.
В момента Тутракан е град с два седмичника – „Тутракански глас“, който излиза неизменно от 1962 г. и „Напредък“, създаден през първото десетилетие на 20-и век и възстановен преди няколко години.
През 2010 г. в Градската художествена галерия в Силистра местното дружество на СБЖ и Регионална библиотека „Партений Павлович“ представиха изложба от факсимилета на първи страници на всички запазени от миналото и излизащи до момента вестници, чиито издатели са от Крайдунавска Добруджа.Става дума за над 60 издания – вестници и списания – от Силистра, Тутракан, Дулово, както и от другите общини в областта.

На събитието бе посветен материал, наречен „Вместо уводна статия“, написан от Йордан Георгиев, като в него е намерено място на заглавията на почти всички вестници, излизали в Силистра: МИЗИЯ, ДОБРУДЖА, СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ, ПРОЛЕТ, ДЕЛИОРМАНСКА ТРИБУНА, ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА, НОВ ГЛАС, ДУМА, ДЕМОКРАЦИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТ, МИСЪЛ, ПРОБУДА, ПРАВДА, УСПЕХ, СВЕТЛОСТРУЙ, ЗОРА, ДРЪСТЪР, ДОБРУДЖАНСКИ ЗОВ, ДОБРУДЖАНСКИ ЖИТЕН ФРОНТ, ЗЛАТЕН КЛАС, СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ, ДУНАВ НЮЗ, СИЛИСТРА ПРЕС, З ОТ 7, КАПИТАЛ, ДА и НЕ, СИЛИСТРА ДНЕС И УТРЕ,  ЖИВОТ ЗА СИЛИСТРА, ДУЛОВСКА ИСКРА, БРАНИТЕЛ, ТУТРАКАНСКИ ВЕСТИ, ТУТРАКАНЕЦ, ТУТРАКАНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК, ТУТРАКАНСКИ БРЯГ, УСТРЕМ (Главиница), ИЗВОР (Кайнарджа), ДЕТИНСКА ПОЧИВКА, УЧИЛИЩНА СБИРКА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ, РЪКОВОДИТЕЛ, САМОЗАЩИТА, СЪБЕСЕДНИК, НЕДЕЛЯ, СИЛИСТРА ПЛЮС, СВЕТЛИНА, СТУДЕНТСКИ ПЛАМЪК, СПЕКТЪР СИЛИСТРА, КАРНАВАЛ, БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА СИЛИСТРА, СИЛИСТРЕНСКИ ПАТРИОТ, ОБЯВИ, КНИГОПИСЕЦ, НОВА СТРУЯ, МУЗИКАЛЕН ВЕСТНИК,  ИЗБОР БГ, вестници на общините Алфатар и Ситово, и др.

В Силистра вестниците столетници са преродени в дигитализиран вид. Силистренци четат издания от преди 120 години на сайта на Регионалната библиотека „Партений Павлович” в състояние, което е удобно и съвременно. В електронния вариант са периодични издания, излизали в Силистра  от 1885 до 1940 година, и други 130 краеведски периодични издания. 

В допълнение са и краеведски документи, свързани с важни събития от политическия и обществения живот на Силистра. Подготвена е и публикация в европейската електронна библиотека Europeanа.  Дигиталната библиотека е създадена по линия на проект „Стара Силистра е-достъпна”,  финансиран от грантовата схема за иновативни проекти на програма „Глоб@лни библиотеки-България”.

Преди години със съдействието на община Силистра местният държавен архив издаде сборника с автентични документи, известен като „Кондика на силистренската българска община 1870-1881 г.“. През септември 2013 г. в Регионална библиотека „Партений Павлович“ бе представена книгата „Силистра. Документи (1849-1900 г.)“ по материали, съхранявани в София. Идеята е на дългогодишния директор на библиотеката Лидия Димитрова, а реализацията е на доц. д-р Ружа Симеонова, дългогодишен директор на научния архив на БАН.
Марин Минев и Йордан Георгиев - Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар