петък, 31 януари 2020 г.

Професор от Скопски институт за мениджмънт ще посети Филиал Силистра на Русенски университет


На 4 февруари в Силистра пристига проф. д-р Роберт Димитровски, директор на Института за мениджмънт и знание в Скопие, Република Северна Македония, за да се срещне с доц. д-р Валентин Стоянов, директор на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Предвижда се да бъде сключен Меморандум за сътрудничество – предпоставка за разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството между двете институции.

Подобни скопският институт има с близо 50 институции в страни на Балканите, вкл. в България (сред тях са Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов, ВТУ „Тодор Каблешков“ и Комисия за защита от дискриминация София). Замислена е и студентска научна сесия на български и на македонски студенти. От публикация по повод меморандума със свищовлии става ясно, че намерението е било за сътрудничество при разработка на учебно-планова документация, обмен на преподаватели, обучаеми и специалисти, провеждане на научни форуми и съвместна издателска дейност, усъвършенстване на подготовката на академичния състав и на учебно-материалната база.


Учителка в Средище със сертификат от САЩ


Силистренката инж. Румянка Гълчавова, учител в училището в ОУ "Цанко Церковски" с. Средище, община Кайнарджа, за втора поредна година се пребори за сертификат от Научен център Карнеги(САЩ), насочен към учители, насърчаващи учениците да се интересуват от областите „наука, технологии, екология“ (STEM). Като отличен на областно ниво, тя получи сертификат от доц. д-р Петко Русков – преподавател и консултант, по време на третия Национален конкурс „Търси се СУПЕР STEM в твоето училище 2019!“. В него участваха 110 учители и 172 ученици от 32 града на страната с общо 282 проекта.

На 25 януари 2020 г. бе церемонията за награждаване, проведена в София с домакинството на Илиев център за образование и култура към Американски университет в България. Проектът на добруджанката предстои да бъде публикуван в първото за България специализирано издание „STEM в България, Европа и Света“, което се издава от Фондация „Европейски институт за технологии, образование и дигитализация“.

Силистренската обсерватория навърши 20 лета, очаква предвидени от МОН средства за модернизация

По БТА: В Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Джордано Бруно" в Димитровград на среща с ръководителите на 7-те специализирани звена (една от тях НАО "Алилео Галблей, е в Силистра), които са в системата на МОН, министърът на МОН Красимир Вълчев е зявил, че предстои модернизация на астрономическите обсерватори и планетариуми в страната през тази година, както и в следващите 2-3 години. Идеята е да се разширят възможностите за цифровизация на дейността и осъвременяване на ползваните уреди за наблюдения (м.г. в НАО Силистра с отпуснати средства са закупени специални телескопи и камера).

Министърът чакал предложения от седемте обсерватории, вкл. чрез какви форми да бъде увеличин броат на учениците, които ги посеващават, редом в партньолство за извънкласна дейност с библиотеки, музеи и картинни галерии. Целта е да се осигури близост на подрастващите до практическата наука, тъй като в днешно време се цени провеждането на експериментална и практическа научна дейност.

"Имаме целеви средства за центровете за подкрепа на личностното развитие. Една част от тях ще бъдат за астрономическите обсерватории и планетариуми". Тези звена били важна част от системата на образованието. По време на форума е проведена изложбата "Българска астрономическа книга", която съдържа 200 тематични издания, посветени на науката за звездите и вселената, като най-старото от тях е учебник по астрономия от 1906 година. Община Димитровград е 117-ата община, която посещава министърът на образоавнието и науката.

Междувременно НАО „Галилео Галилей“ Силистра, която съществува от есента на 1999 година, тихомълком навърши 20 години. Според сайта www.naogalilej.silistra.bg, тук се събират ученици от всички училища на града, желаещи да се докоснат до тайните на необятната Вселена. Възрастовият обхват е от предучилищна възраст до 12 клас. Към НАО развива дейност Астро клуб „Персей“, в който участват любители астрономи от всички възрасти. Всяка година в обсерваторията се  организират наблюдения на метеорни потоци, затъмнения, пасажи. Учениците вземат участие в различни конференции, свързани с физиката и астрономията, както и на олимпиади по астрономия. Предстои обновление на базата на НАО Силистра покрай проект на ПГМТ с участието на община Силистра. Както и взаимодействие по друг с Център за кариерно развитие. 

Изложба на носии сравнява стари "тоалети" на българи и румънци

В профила във Фейсбук "Исторически музей Тутракан" четем покана със срледното съдържание: "По какво си приличаме и по какво се различаваме, какво ни обединява и кое ни раздалечава с румънските жители на дунавското селце Кирнодж? Отговорите ще откриете във временната експозиция, представена от Аурелиян Котобан, румънски изследовател и краевед (докторант към РУ), на 10 февруари от 13,30 часа в Изложбената зала на Исторически музей Тутракан".

През м. октомври м.г. в една от залите на Филиал Силистра към Русенски университет „Ангел Кънчев” бе проведена Академична дискусионна сесия на тема „Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото наследство”, в която се включи и г-н Котобан, началник на тамошната поща, който обясни как е възможно с активно общуване между българските и румънските общности да се осигурява гостуване, оттам и посетители в музеите, а и в търговските и кулинарните заведения. 

Господинът, който се обучава в силистренския Център за продължаващо обучение, е автор и на книги, една от които се отнася за ортодоксалните православни центрове от двете страни на река Дунав в България и в Румъния.

В същия ден гостът от Румъния ще бъде сред участниците в празника на православния храм "Св. Харалампий" в село Варненци, където литургията ще бъде отслужена от Русенския митрополит Наум. Няма друга църква със същото име  в Русенска и в съседната й Доростолска епархия.

Наесен Народно читалище „Доростол – 1870” празнува 150 г. на читалищното дело в Силистра


В „Областен културен календар за 2020 г. четем: „30 ноември – гр. Силистра: 150 години Народно читалище „Доростол – 1870 – кулминация на тържествата“. За самата програма сигурно ще научим скоро, предвид предстоящото общо събрание на най-голямото читалище в област Силистра. Понастоящем в общината има 23 читалища, от които три са в областния град – другите две са НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Гагарин“ – създадено е през 1966 г., и НЧ „Дръстър“ – от 2012 г.
В материал специално за АРТ Силистра (Фейсбук профил), предоставен от Маргарита Любомирова – председател на Народно читалище „Доростол”, научаваме, че първото читалище е създадено точно 1 септември преди век и половина по инициатива на видния български просветен деец и възрожденец Сава Илиев Доброплодни.
В Силистра негов паметник има на бул. „Македония от 1969 г., а с това име до закриването си през 2010 г. бе и Драматично-куклен театър Силистра. Читалищната обител в крайдунавския град през годините е с  различни имена – от първото име „Надежда, през „Трендафил”, „Родолюбие” (днес така се казва едно от двете читалища в село Айдемир), „Доростол” и „Доростол-1870.
Още в началото, благодарение на будни силистренски интелектуалци, към читалището се разкриват читалня; създадена е и библиотека – по късно Обединена общоградска библиотека, а от 1959 г. тя е самостоятелна културна институция, превърнала се от Универсална в Регионална библиотека, носеща името на Партений Павлович, и вече 60 години е методическо звено за област Силистра; неделно училище, литературен кръжок, хоров съставтеатрална трупа (първото театрално представление е от 1871 г.). Провеждани са вечерни курсове и беседи.
Организираното начало на хоровете пеене в града е дело на  чеха Карел Махан през 1894 г. – 125-ата година на което бе чествана миналата година със специален концерт. Настоящият Смесен хор „Седянка” и съществувалият десетки години Детски хор „Дунавски славеи” (основан е през 1965 г. и действа до 90-те години на миналия век) са негови наследници. От 1910 г. насам са проведени 12 издания на Събор на хоровете от крайдунавските градове – 13-ото предстои тази есен.
Още в първите години на читалището с дарения на заможни силистренци са предоставени самостоятелна сграда и оборудване. През годините то спомага за съхраняване на българските културни традиции, обичаи и популяризиране на българския фолклор. Създава и подкрепя работата на самодейни музикални групи – първото музикално дружество  се нарича „Гайда”, има читалищен хор. Така още в онези години са проведени първото музикално-сценично произведение, оперетни представления (за отбелязване – в града е имало самодейна оперета до края на 70-те години на миналия век).
През последните 30 години се наложиха групи за шлагерни песни и групи за автентичен фолклор, които в момента са редуцирани по организационни, възрастови и финансови причини. В годините на прощъпулника са създадени Духов и Младежки оркестри. В един период създадената историческа сбирка през 1998 г. е била към дейността на читалището (mрез 1943 г. към читалище „Доростол“, с отделен бюджет преминава местният Исторически музей, притежаващ богати археологически сбирки).  В момента в града има самостоятелен Регионален исторически музей с две експозиции – археология и етнография. Отделно – Природо-научен музей „Сребърна“.
В продължение на десетилетия актуална беше т.нар. Детска школа по изкуствата (създадена е през 1959 г.) и в нея е работено с повече от 450 участници в класове по пиано, китара, цигулка, акордеон (действал е и Детски народен оркестър), чужди езици, изобразително изкуство,  балет и др. След 1990 г. повечето от тези дейности се развиват на частни начала или като част от други институции – общината, ОДК, вкл. и към различни читалища – през последните години това са ЦМИ „Мегатон“, Театрално студио „Артистик“, Музикална школа „Великов“, ВС „ДО РЕ МИ“, балетите „Б2“, „Аксел“ и др
Създавани са фолклорни танцови групи, както и Ансамбъл с народен оркестър и хор. АНТП „Силистра“ от 1966 г. – неговата 50-а годишнина беше чествана с голям концерт в салона на Драматичен театър през 2016 г.; в момента главен художествен ръководител е Тихомир Лефтеров, а негови предшественици са Стоил Енчев – основател, и последователно Петър Крумов и Петър Чернев.
През 1977 год. за осъществяване на приемственост в творческата дейност на Ансамбъл „Силистра“ е създаден Детски фолклорен ансамбъл „Добруджанче“ с гл. художествен ръководител Иван Иванов (първо е към някогашния Пионерски дом към ДКМС). Негови представители на два пъти участват в сурвакарски прояви на национално ниво – по времето Тодор Живков като държавен глава и на Петър Стоянов като президент на страната. Съставът е гостувал успешно в Япония и в други страни (Русия, Турция, Румъния, Унгария, Германия, Франция, Кипър). В Момента ДФФ „Добруджанче“ е дейност към ансамбъла. 
Благодарение на тази детска формация тогава с ръководител Йордан Филипов, от 1994 г. в Силистра се провежда един от първите по рода си у нас детски танцови фестивали, наричан „Утрешния мир започва с днешното приятелство“. В първите години той е под егидата на президента на страната (за второто му издание гостува тогавашният президент Жельо Желев, като с негово участие един от концертите бе предаван пряко по Ефир 2 на Българска национална телевизия), а после премина под патронажа на кмета на община Силистра.
Към читалище „Доростол“ през 1959 г. са поставени основите на самодеен куклен театър с ателиета, кукловоди, спектакли , които са представяни не само в Силистра, но и в Дулово, Иширково, Русе, Варна, София,  чужбина. Не случайно в Силистра професионален куклен театър има от десетилетия насам (от 1981 г.), организиран в продължение на години е и кукленият фестивал „Ян Бибиян“, който имаше и международен статут. През 1960 год. по случай 90-годишнината му Читалище „Доростол“ е обявено за „Образцово“ и получава висока държавна награда – орден „Кирил и Методий“ (I степен). През 2010 г., в съответствие със Закона за народните читалища е приет нов Устав и читалището се преименува в „Доростол-1870 г.”.
През 2019 г. читалището поддържа дейността на любителски формации, школи и клубни форми: Ансамбъл за народни песни и танци „Силистра”; Смесен хор „Седянка”; Театрална трупа „Коломбина” и Детско театрално студио; Вокални групи за стари градски и шлагерни песни „Ретро“, „Златна eсен”, „Чар”, „ВГ „Интер” и дует „Обич” (на основата на някои от тях започта фестивалът Дунавски спомени”, организиран от община Силистра); Групи за автентичен фолклор „Добруджа, „Златен клас и „Добруджански славей; Детска школа по изкуства – групи за обучение по пиано, народни инструменти и цигулка; Младежка рок група,  и рок групи „Дивите лебеди”, „Интензивен сектор” (тяхна е заслугата за двете поредни издания за рок вечерите за Първа пролет в Силистра); Балетна школа „Лиденс”, Клуб „Доджо карате”; Фото клуб „Латерна магика”. Провеждат се курсове по народни танци, спортни танци, математика, български език и литература. От 2019 г. към читалището работят клубове по шахмат,  зумба и фитнес.

Художествените състави на читалището участват в традиционните местни културни прояви и фестивали, в престижни национални и международни фестивали, с което защитават достойно българските традиции любителските формации и читалищната дейност. Понастоящем читалище „Доростол-1870г” продължава да популяризира добрите традиции за културно-просветна дейност: в партньорство с община Силистра – домакинство на Събор на хоровете от крайдунавските градове; домакинство на фестивал на патриотичната песен „Песен за България”; и участие в Международния детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство”. Читалището е организатор на самостоятелни програми и концерти с наименования „Изкуство за толерантност” „Фолклорна дъга”, „Коледа в Добруджа”; провежда театрални спектакли и фолклорни програми в област Силистра и страната.
Партньор е също за младежки сцени, курсове по народни танци, детски театрални спектакли, училищни концертни прояви, образователни музикални програми, читалня, курсове за деца, ученици и възрастни граждани, телевизионни предавания. С всичко това от основаването на предшественика си и до днес Народно читалище „Доростол-1870“ доказва, че е институция – културен център, съхраняващ и развиващ българските възрожденски традиции и култура.


Общ соцуказ произведе в градове 8 села от 7 някогашни окръга, сред тях е и Дулово


С общ указ на 30 януари 1960 г. президиумът на Нараодно събрание на Народна Република България "произведе" в градове 8 села от 7 тогавашни окръга, научаваме от фото копие на документа, запространен чрез Фейсбук от Исторически музей Дулово по повод 60-годишнината на града, чествана с постановка на Драматичен театър Търговище.

Та на практика астрални близнаци на добруджанския град са най-близките до него - град Генерал Тошево и град Тервел, сега в Добричка област, и град Исперих (Разградско), до най-далечните - Грудово (Бургаско), Рудозем (Смолянско) и град Ардино (Кърджалийско). "Някъде там..." е и извнестният повече с гарата и с патрона си писател - град Елин Пелин, Софийско.

Да припомним, че в Крайдунавска Добруджа Силистра и Тутракан имат статут на градове (в миналото и важни крепости - съотвеатно Дуросторум-Дръстър и Трансмарискаот далечни векове, а от по-нови времена в градския отбор влизат град Алфатар (1974 г.) и град Главиница (1984 г.) - също центрове на общини, а преди това - средища на селищни системи. Областният управител на област Силистра Ивелин Статев изпрати поздравителен адрес до обществеността на Дулово, за да уважи жителите на общината с празника, организиран от органите за местно самоуправление. 

Община Дулово е с най-големия брой населени места в област Силистра – 27 (град Дулово и 26 села). Според Уикипедия, първото сведение за населенето място е в турско-арабски документ от 1573 г. Видна градина,  Аккадънлар, Чардак - това са част от наименованията, запомнени от миналото. През 1942 г. селото е преименувано на Дулово, на името на едноимената българска. Според останки в м. Жажда, където е и единственият по рода си у нас паметник със същото име, районът е бил заселен още от древността. Любопитна подробност - кратер на планетата Марс е адаш на Дулово. В града се провежда единственият в Североизточна България карнавал "Златното магаре". Според преброяванията от 1934 г. насам най-много жители в Дулово  еимало през 1985 г. - 10 888, а през 2011 г - 6 537. В момента Средно училище "Васил Левски" в града е най-голямото в област Силистра по брой ученици.Честват 100 г. на актьора Андрей Чапразов, гастролирал и в Силистра

В личния си профил във Фейсбук директорката на ДКТ Силистра Златина Станева сподели покана от община Ряхово за творческа възпоменателна програма, посветена на 100-годишнината от рождението на актьора Андрей Чапразов (1920-1999)

Повод за Марин Минев-Джона да сподели свой спомен във Фейсбук профила АРТ Силистра. "През 1975 година работех в Драматичен театър „Сава Доброплодни” – Силистра в отдел „Реклама” и отговарях за отпечатването на афиши, плакати, изработка на покани и програми за представления, както и за рекламно заснимане на премиерите от ДП „Българска фотография”. През същата година на тридневно турне в Силистра пристигна Народен театър „Иван Вазов” – София с постановките „Боряна” от Йордан Йовков, „Тази малка зема” от Георги Джагаров и „Протокол на едно заседание” на Александър Гелман. 

Пристигна с целия си звезден състав – Любомир Кабакчиев, тогава председател на САБ, Георги Георгиев-Гец, Стефан Гецов, Любомир Киселички, Георги Черкелов, Асен Миланов, Андрей Чапразов, Васил Стойчев, Георги Раданов, Жоржета Чакърова, Сава Хашъмов, Рачко Ябанджиев, Николай Узунов, Добринка Станкова, Николинка Лекова и др. И сега настръхвам, само като им споменавам имената - колоси на българския театър и кино. Няма да забравя, когато помощник-режисьорът обявяваше по уредбата: „Моля всички участници в постановката да се явят в „Чакащи” за започване на пиесата”. И от гримьорните започнаха да излизат и да се отправят към сцената с цялото си достолепие Гец, Чапраза, Черкела, Ст. Гецов – главите им опираха в тавана на коридора. Големи хора, големи таланти на българската сцена.

Оттогава съм запазил автографите на почти всички от тях в специална книга за впечетления. Предлагам на Вашето внимание автографа на Андрей Чапразов от тази незабравима за мен среща, която ще помня цял живот".


Предстои утвърждаване на синодалното предложение за учебници (1-5 клас) по религия (християнство-православие)

Снимка след срещата в залата на православен храм
"Св. св. първоапостоли Петър и Павел" в Силистра
В края на учебната 2018- 2019 г. със съвместното съдействие на РУО на МОН и на Областна администрация Силистра бе проведена първа по рода си среща на Доростолския митрополит Амвросий с учители, които са ръководители в дисциплини по допълващи се тематични области („Гражданско образование“, „Религия“, „Изкуство и култура“) в градовете Силистра, Дулово, Тутракан и Алфатар. 
 
Става дума за създадени групи към тези области, именувани по различни начини: „Християнско богословие и празници“, „Християнски ценности“, „Възпитание и ценности“, „Традиции и празници“, „Християнски добродетели“ и др. Направен бе преглед на извървения път през последните години. Сред изводите: има нужда от общовалидни помагала, по които да работят учителите; трябва работа с родителите, за да съдействат за участието на децата им в СИП-овете, без да се притесняват, че са въвеждани в религиозност.

На 30 януари т.г. Негово Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим, гл. секретар на Св. Синод, внесе в канцеларията на МОН синодалните учебници по религия (християнство-православие) за класовете от 1 до 5 във връзка с обявения през 2018 г. конкурс за учебници по учебния предмет „Религия“ от 1-ви до 12-ти клас. Това са първите официални синодални учебници по „Православие“ след премахване на часовете по „Закон Божий и Вероучение“ в края на 40-те години на 20-и век.
 
През 2019 г. св. Синод на БПЦ възложи на синодалния Културно-просветен отдел да организира изготвянето на учебници по Православие за целия курс на училищното обучение в България. В екипа, начело с Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил са работили духовници, водещи български богослови, методици и учители по Религия – Християнство-Православие, иконописци, художници, графични дизайнери и фотографи. В учебниците намериха място и някои от детските творби - лауреати на Националния синодален конкурс „Възкресение Христово“.

Повечето уроци са приложими и в заниманията по „Вероучение“, които се провеждат в църковните училища при храмовете на БПЦ-БП в България и чужбина. Учебниците са замислени и изпълнени така, че да бъдат надеждни помощници на учителите и вдъхновяващи пособия за учениците по този учебен предмет. Новите учебници на светата ни Църква са съобразени и с учебните програми и са изработени от Експертен съвет по „Религия“ към МОН и са одобрени през 2018 г. от министъра на образованието и науката. На 5 февруари 2020 г. предстои отварянето на проектите в Дирекция „Учебници и училищна документация“ на МОН и стартирането на процедурата по оценяване и одобряване на кандидатстващите учебници по „Религия“.

Текст: д-р Десислава Панайотова, с допълнение от сайта на ОбЛА Силистра
Източник: https://www.bg-patriarshia.bg/


четвъртък, 30 януари 2020 г.

12 институции от област Силистра в прегледа по изпълнение на ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация) през 2019 г.

В периода 22 февруари – 12 април 2019 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

В рамките на проучването бяха подадени 564 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000 г., а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 (чл. 15а).

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Нивото на прозрачност през 2019 бе оценявано с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 133 индикатора за общините, и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.

12-те институции в област Слиистра в сравнение помежду си 
В ранг листата общините от област Силистра са, както следва: най-напред е община Главиница -  №21 с р-т 79 т.; по-нататък: Алфатар - №26 (77,3 т.); Тутракан - №50 (72 т.); Ситово - №120 (58,6 т.); Силистра - №123 (57,9 т.); Дулово - №157 (50,1 т.), Кайнарджа - №169 (47,3 т.). За сравнение - №1 е Търговище (90,2 т.), а на последното място - №205 е Якоруда (25,1 т.). 

Областна администрация Силистра (59,5) - в раздел "Държавни органи - Изпълнителна власт - Областни администрации" (за сравнение със съседни области - Русе (48,5), Разград (46,6), Търговище (44,1), Шумен (50), Варна (48,7) и др. 

В раздел "Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната влас": РЗИ (59,5), РУО на МОН (49,8); Областна дирекция "Земеделие" (43,7) и ОДМВР (40,6).

На 2 април 2019 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари. През 2019 ПДИ надгради модул „Проучвания“ във  вътрешната информационна система с подобрени функционалности. Новата система генерира отделно Рейтинг на активната прозрачност на общините: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/rankings-municipalities. Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/comparative-rankings.

Първа за годината „рицарска проява“ в Силистра


Зала „Диоген Вичев“ на РБ „П. Павлович“ Силистра приюти десетките добротворци, реализирали инициативата Коледна хранителна банка, и дошли, за да им бъдат връчени поздравителните адреси от Сдружение „Рицари на доброто“ с председател Милка Димитрова и секретар Маргарита Любомирова. В рамките на същото събитие бе открита и изложбата от фотоси на река Дунав, създадена с участието на представители на различни възрасти и професии по идея на адвокат Златко Куртев, общински съветник.

В знаковата вечер се вписаха изпълнителите от ЦМИ „Мегатон“, от Балет „Лиденс“ и Музикална школа „Великов“. Почетни грамоти получиха сем. Жени и Мартин Проданови от град Дъръм, Англия, дарили на силистренските деца играчки за над 5000 лева, и на Светла Ангелова – директор на Регионална библиотека „Партений Павлович“ – вместо благодарност за годините съвместна работа. Специални послания имаше за Банка Демир-Д, Везни 55 и др. партньори.

Следващата „рицарска“ среща е на 20.02.2020 г., когато отново в Библиотеката ще бъде представена изложбата от всички получени дотогава фотоси от конкурса, чиито първенци ще бъдат избрани с гласуване на посетителите.

Залези над Дунав и Силистра изгряха и преди 5,5 години на изложба в комплекс Дръстър“  в крайдунавския град - тогава благодарение на инициатива на младежката организация Интеракт клуб  към Ротари клуб Слиистра. Тогава 8 автори представихеа 32 снимки, част от които отидоха за награди на гости на града - представители на ротариански клубове, а други бяха включени в благотворителни събития. 

8 са останалите ветерани от войните в област Силистра

През 2020 г. в град Силистра, в областта, а и в цялата страна предстоят събития, свързани със 75-ата година от края на Втората световна война: Дравска епопея, Ден на победата и др. На всички тях ще бъдат поканени и ветерани от войните, които остават все по-малко по волята на Съдбата. 

В момента в областта адресат на подобни покани могат да бъдат: Господин Драганов Данев – 97 г., с. Малък Преславец, Димитър Великов Гърдев – 100-годишен от гр. Силистра, Еню Радулов Иванов – 97-годишен от гр. Силистра, Христо Николов Манджуков – 96-годишен от гр. Силистра, Кънчо Тодоров Кънев - 95-годишен от гр. Силистра, Амелиян Атанасов Жиновеев – 96-годишен от с. Айдемир, Илия Нилоков Чакъров – 96-годишен от гр. Тутракан, Георги Атанасов Пенчев – 96-годишен от с. Варненци.

сряда, 29 януари 2020 г.

Силистренка родом със статия в "Ню Йорк таймс"

От профила във Фейсбук на Езикова гимназия Силистра: Статия в Ню Йорк Таймс на Искра Филева - възпитаник на Езикова гимназия, в момента асистент професор по философия в Университета на Колорадо в Боулдър. Материалът е по повод смъртта с хеликоптер на баскетболиста Коби Брайянт и във връзка с туит-постове за него. Според написаното в профила й във Фейсбук, Филева (Iskra Fileva) живее в Денвър. Завършила е Софийския университет - специалност Психология“, и е учила още в САЩ в Бостън и в Мичигън.

Според Уикипедия, „Ню Йорк Таймс“ е третият по популярност всекидневник в САЩ, издаван в Ню Йорк, и разпространяван в много други страни по света. Притежание е на „Ню Йорк Таймс Къмпани“, издател и други големи вестници, като „Интернешънъл Хералд Трибюн“, „Бостън Глоуб“, и още 40 други издания.

Добруджанско впечатление от Лондон: в образованието се задава голяма дигитализация


Българска група, включително отговорни лица от министерство на образованието, както и 4-ма дейци на просветата от област Силистра, участваха в поредното издание на изложението  BETT (British Education Education Training and Technology Show) във Великобритания. Тази световна проява под формата на изложение за дигитални технологии се позиционира като свързващо звено за технологични иновации в образованието на всички нива.

Панаирът е едно от най-специализираните събития в областта на телекомуникациите и компютърните технологии и се провежда в ExCeL, Лондон. СБУ и МОН изпратиха синдикалисти,  представители на РУО и избрани от регионалните координатори на Съюза директори на училища. 


Добруджанското впечатление от изложението: 


В образованието в световен мащаб се задава голяма  дигитализация. Китайците са се погрижили за всичко. Срещнахме и българи, които в този бизнес са служители на ръководни позиции“. 

Междувременно от споразумение между МОН и МК стана ясно, че освен в музеите и в художествените галерии, учебни занятия ще могат да се провеждат и в библиотеките. 
вторник, 28 януари 2020 г.

Баскетболистки от Силистра най-добри за националния отбор в мач срещу Турция


Националният отбор за момичета до 16 години в Дивизия B (17-26 юли в Сараево, Босна и Херцеговина) започна с победа ранната си подготовка за Европейското първенство през лятото. Баскетболистките, водени от Маргарита Маринкова и Калина Попянкова, победиха в контрола тима на Турция до 15 години със 74:51 в двубой, игран в Бурса. Нашите доминираха на терена през цялото време, но най-силно играха в третата четвърт, когато и авансът им стигна 23 точки. Програмата до края на визитата в Турция предвижда: 29 януари 14:00 – Турция, 16-годишни – България;30 януари 13:00 – Турция, 16 годишни – България.

Деана Стояновска и Зехра Салим, които са от БК "Доростол" и са възпитанички на Росица Тодорова, изиграха много силен двубой, завършвайки съответно с 25 и с 14 точки. Капитанът Радина Илиева и Ивана Бонева добавиха по 9 точки. С 12 борби и 7 асистенции (4 точки) се отличи Мартина Георгиева.Избрани са новите заместник-ректори, ръководители на дирекции и центрове в Русенски университет

На своето първо заседание новият Академичен съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" с ректо чл. кор проф. дтн Христо Белоев, който има Филиал в Силистра (с две направления - педагогическо и инженерно), подобно на Разград и Видин, избра нови заместник-ректори и ръководители на дирекции и центрове.

- Зам.-ректор по учебната работа – проф. д–р Пламен Ганчев Кангалов.
- Зам.-ректор по научноизследователската дейност – проф. д–р Диана Антонова Антонова.
- Зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика  – доц. д–р Десислава Стоянова Атанасова.
- Зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение – проф. д-р Пламен Иванов Даскалов.
- Главен секретар – доц. д-р Таня Петкова Грозева.
На заседанието бяха избрани и директори и ръководители на дирекции, сектори и центрове, както следва:
- Директор на дирекция "Качество на образованието и акредитацията" – проф. д-р Иваничка Атанасова Сербезова;
- Директор на Научноизследователски сектор – доц. д–р Борис Иванов Евстатиев;
- Директор на Учебен сектор – доц. д-р Александър Петков Петков;
- Директор на Дирекция за чуждестранни студенти – проф. д–р Красимир Великов Мартев;
- Директор на Център за информационно и компютърно обслужване – доц. д–р Мирослав Димитров Михайлов;
- Директор на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център – доц. д-р Мими Цветанова Корнажева;
- Ръководител сектор "Прием на нови студенти" – доц. д-р Юлиян Ангелов Ангелов;
- Ръководител на Център "Анализ, координация и прогнози за развитие на професионалните направления" – доц. д-р Емил Георгиев Трифонов;
- Ръководител на Център за продължаващо обучение – проф. д-р Пламен Иванов Даскалов;
- Ръководител на Център за кариерно развитие – доц. д-р Калоян Евгениев Стоянов;
- Ръководител на Център за дистанционно обучение  – проф. д-р Цветомир Иванов Василев;
- Ръководител на отдел "Развитие на академичния състав и координация на публикационната дейност" – доц. д-р Орлин Любомиров Петров;
- Ръководител на Университетски спортен център – проф. д-р Борислав Георгиев Ангелов;
- Ръководител на Център по предприемачество - доц. д-р Даниел Йорданов Павлов.

Вълшебна палитра от цветове и изображения на изложба в Силистра

Откриване: 7 февруари от 17.30 часа.
Изложбата ще бъде на разположение до 19 февруари 


В навечерието на един от най-обичаните български празници – Баба Марта, който еи Ден на подредена авторската изложба „Одежди и мартеници – вълшебство от багри”. Тя е дело на Виктория Денева и Кристина Джерманска, майстори на народните занаяти с богат опит в изработването на мартеници. И тази година те са приготвили свой интересен и уникален сбор от най-българските символи, свързани с пролетта. Изложението ще включи и оригинални народни носии от етнографската сбирка на Виктория Денева.