вторник, 28 януари 2020 г.

Да си спомним: 28 януари е Ден, посветен на защитата на личните данни

Чрез профила си във Фейсбук Програма достъп до информация ни припомня, че 28 януари е Ден, посветен на защитата на личните данни. Според сайта на Програмата (Фондация ПДИ), на тази дата през 1981 г. е приета Конвенция No108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Решението 28 януари да се отбелязва като Ден за защита на данните е взето от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 26 април 2006, и днес се чества в целия свят (в над 50 страни). Как се чества: чрез информационни кампании, отворени врати, конференции, публични дискусии, телевизионни и радио диспути, награди. Пълен списък, изготвен от Съвета на Европа, може да бъде прочетен на сайта www.rm.coe.int/dpd-compilation-2020/168099ef27.

Основната цел на Деня за защита на данните е повишаване на информираността и насърчаване на инициативите и добрите практики за разбиране правата, правилата, рисковете и гаранциите, свързани с обработването и защитата на личните данни. Динамичното развитие на технологиите и увеличението на информационните потоци по света поставят нови предизвикателства пред защитата на правото на неприкосновеност на личните данни. Отговорност на всеки е да се запознае с измеренията на правото си на неприкосновеност и възможностите за защита.

Европейски надзорник за защита на данните

Едно от най-големите предизвикателства за защитата на личните данни днес е дигиталното събиране на данни. По повод 28 януари на сайта на Европейския надзорник за защита на данните (EDPS) бe публикувана информационна брошура с указания за властите, които взимат пръстови отпечатъци за целите на Eurodac (European Asylum Dactyloscopy).

Кандидатите за убежище и мигрантите, задържани на външните граници са длъжни да дават пръстови отпечатъци. В тези случаи лицата имат право да знаят какви данни се събират, кой и защо ги обработва техните лични данни и за колко дълго. Те трябва да знаят как да получат достъп до тях, да коригират и да изтрият данните си, в случай на грешки и с кого да се свържат. Затова Европейският надзорник за защита на данните публикува информационна брошура, която да помогне на властите да информират кандидатите за убежище и мигрантите по разбираем и достъпен начин за обработването на техните пръстови отпечатъци в Eurodac.

Комисия за защита на личните данни

В България Денят за защита на данните ще бъде отбелязан с Отворена приемна, годишна награда за журналистика, информационна брошура и представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”: www.cpdp.bg

Често около 28 януари се провеждат и церемониите по награждаването с анти-наградите „Големият брат”. Антинаградата Big Brother” (Големия брат) е учредена през 1998 от международната неправителствена организация за защита на личните права Privacy International. Името е вдъхновено от известната антиутопия на Джордж Оруел 1984". В романа Големия брат е символ на държавата, която те наблюдава и се грижи за теб с цената на абсолютно ограничение на личната свобода във всичките й форми. Символът на антинаградата е военен ботуш, стъпкващ човешка глава. Историята на наградите може да бъде проследена на: http://bigbrotherawards.org/.

В България кампанията за анти-наградите „Големия брат“ се организира от Програма Достъп до Информация и „Интернет общество – България“. Антинаградите се присъждат на държавни структури, частни компании или отделни личности, които с действията си са нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите. Информация за седемте проведени церемонии в България може да видите на страницата на ПДИ (www.aip-bg.org/).

Няма коментари:

Публикуване на коментар