понеделник, 27 януари 2020 г.

Награждаване в областния конкурс „Учителят днес – между духовното и материалното“ на РУО Силистра на МОН


На 24.01.2020 г. в Силистра бе тържеството за награждаване на отличените педагози в три категории – есе, постер и презентация или видео, в Областен конкурс „Учителят днес – между духовното и материалното“, организиран и журиран от Регионалното управление на образованието при МОН. В творбите си участниците представиха своите концепции за професията учител, разказаха свои професионални търсения, споделиха мигове на тревога и удовлетворение.

В конкурса за есе участваха 21 учители от областта. Наградените са: Мариета Спирова – СУ „Й. Йовков“, Тутракан – І място; Мариета Нанчева – ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра – ІІ място; а на ІІІ място  са Деяна Стоянова – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Силистра, и Донка Илиева – СУ „В. Левски“, гр. Дулово.

Най-добрите постери са  изработени от  Дияна Борисова – ОУ „Ц. Церковски“, Средище – І място; Сабире Кодак – СУ „Й. Йовков“, Тутракан – ІІ място; Гюлнар Адем – ОУ „Ст. Караджа“, Цар Самуил – ІІІ място.

С презентация или видео в конкурса се представиха 11 учители. Награди бяха присъдени на Антония Калдарева – СУ „Н. Вапцаров“, Силистра – І място; Росица Кичукова – СУ „Хр. Ботев“, Тутракан – ІІ място; Юлия Андреева – ОУ „Ст. Караджа“, Цар Самуил – ІІІ място.

През тази учебна година МОН обяви конкурс на тема „Иноватори в образованието“. Конкурсът е за педагогически специалисти, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати. Той е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него можеха да участват отделни учители, директори или екипи, номинирани от своите колективи.
Номинация за „Екип от СУ „В. Левски“, Дулово – Донка и Ивелин Илиеви“ в категория:Учители, които са вдъхновили за постижения учениците чрез работата си  в учебния час, по време на  задължителната подготовка на учениците в училище“ –

Номинация за Николай Николов – ОУ „Ц. Церковски“, с. Средище, и Екип в състав Мариета Йорданова и Севгинар Хамди – ОУ „Ив. Вазов“, гр. Силистра в категория „Учители, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по удовлетворени и по- успешни“.

Номинация за Стелиян Тотев – СУ „В. Левски“, Дулово, в категория:Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения“. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар