петък, 31 януари 2020 г.

Професор от Скопски институт за мениджмънт ще посети Филиал Силистра на Русенски университет


На 4 февруари в Силистра пристига проф. д-р Роберт Димитровски, директор на Института за мениджмънт и знание в Скопие, Република Северна Македония, за да се срещне с доц. д-р Валентин Стоянов, директор на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Предвижда се да бъде сключен Меморандум за сътрудничество – предпоставка за разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството между двете институции.

Подобни скопският институт има с близо 50 институции в страни на Балканите, вкл. в България (сред тях са Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов, ВТУ „Тодор Каблешков“ и Комисия за защита от дискриминация София). Замислена е и студентска научна сесия на български и на македонски студенти. От публикация по повод меморандума със свищовлии става ясно, че намерението е било за сътрудничество при разработка на учебно-планова документация, обмен на преподаватели, обучаеми и специалисти, провеждане на научни форуми и съвместна издателска дейност, усъвършенстване на подготовката на академичния състав и на учебно-материалната база.


Няма коментари:

Публикуване на коментар