понеделник, 27 януари 2020 г.

За 19-и път литературен конкурс "Любовта е пиянство и/или пиянство от любов" - Силистра 2020


ОБЩИНА СИЛИСТРА
(КОНКУРСЪТ Е ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ)

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ОТДЕЛ „КУЛТУРА”
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ“

ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ”

О Б Я В Я В А Т


ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО
И/ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"
в чест на
14 февруари – Ден на св. Валентин и на св. Трифон Зарезан

Условия за участие в конкурса: право на участие имат автори над 18 години. Конкурсът е анонимен. Желаещите трябва да изпратят до 12.02. 2020 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик със само 1 непубликувано стихотворение, напечатано в 3 екземпляра, и посветено на темата за любовта и/или виното. Както още приложено в големия плик малък запечатан плик с лични данни: три имена на автора и телефон за връзка с него, пощенски адрес, e-mail, кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса. Творбите ще бъдат оценени от тричленно жури с председател поетесата Надежда Захариева. По предложение на журито ще бъдат връчени три парични награди за I, II и III място, съответно 200, 150 и 100 лв., както и Награда на и ЛС „Реката и приятели” от 100 лв.

Награждаването на победителите в конкурса е на 20.02.2020 г. от 17 ч. в зала „Диоген Вичев“ на РБ „Партений Павлович“. Адрес за получаване на стихотворенията: гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики” №33, община Силистра (за конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”). Контакти: тел: 086/816201, e-mail: culture@silistra.bg.


Няма коментари:

Публикуване на коментар