петък, 31 януари 2020 г.

Силистренската обсерватория навърши 20 лета, очаква предвидени от МОН средства за модернизация

По БТА: В Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Джордано Бруно" в Димитровград на среща с ръководителите на 7-те специализирани звена (една от тях НАО "Алилео Галблей, е в Силистра), които са в системата на МОН, министърът на МОН Красимир Вълчев е зявил, че предстои модернизация на астрономическите обсерватори и планетариуми в страната през тази година, както и в следващите 2-3 години. Идеята е да се разширят възможностите за цифровизация на дейността и осъвременяване на ползваните уреди за наблюдения (м.г. в НАО Силистра с отпуснати средства са закупени специални телескопи и камера).

Министърът чакал предложения от седемте обсерватории, вкл. чрез какви форми да бъде увеличин броат на учениците, които ги посеващават, редом в партньолство за извънкласна дейност с библиотеки, музеи и картинни галерии. Целта е да се осигури близост на подрастващите до практическата наука, тъй като в днешно време се цени провеждането на експериментална и практическа научна дейност.

"Имаме целеви средства за центровете за подкрепа на личностното развитие. Една част от тях ще бъдат за астрономическите обсерватории и планетариуми". Тези звена били важна част от системата на образованието. По време на форума е проведена изложбата "Българска астрономическа книга", която съдържа 200 тематични издания, посветени на науката за звездите и вселената, като най-старото от тях е учебник по астрономия от 1906 година. Община Димитровград е 117-ата община, която посещава министърът на образоавнието и науката.

Междувременно НАО „Галилео Галилей“ Силистра, която съществува от есента на 1999 година, тихомълком навърши 20 години. Според сайта www.naogalilej.silistra.bg, тук се събират ученици от всички училища на града, желаещи да се докоснат до тайните на необятната Вселена. Възрастовият обхват е от предучилищна възраст до 12 клас. Към НАО развива дейност Астро клуб „Персей“, в който участват любители астрономи от всички възрасти. Всяка година в обсерваторията се  организират наблюдения на метеорни потоци, затъмнения, пасажи. Учениците вземат участие в различни конференции, свързани с физиката и астрономията, както и на олимпиади по астрономия. Предстои обновление на базата на НАО Силистра покрай проект на ПГМТ с участието на община Силистра. Както и взаимодействие по друг с Център за кариерно развитие. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар