събота, 30 юни 2018 г.

Тракийски танци от Ямболско с най-голямата награда на фестивала "Танцът на българина" в Калипетрово

Първи танцов фестивал "Танцът на българина" в село Калипетрово. Организатори: ТШ "Калипетровци" с р-л Чудомир Валериев, НЧ "Пробуда", община Силистра - зам. -кметът Денка Михайлова откри проявата. Поздравителни адреси от кмета д-р Юлиян Найденов и от д-р Мария Димитрова - председател на ОбС Силистра. Поздрав към участниците и публиката представи местният танцов ансамбъл.

Както и от Ивелин Статев - областен управител, от чието име бяха връчени две специални поощрителни награди - на най-младите танцьори - от читалищата в град Алфатар и в село Падина, община Главиница.

Жури в състав: Йордан Филипов - хореограф от Силистра, Георги Карамитев - танцьор и хореограф от Варна, Курти Иванов - председател на НЧ "Пробуда" - Калипетрово, връчи награди, както следва: четвърти места за клубове от Кубрат - СУ "Христо Ботев", и от читалището в с. Добрина, Провадийско; трето място за състав от Алфатар (ТС "Добруджанка") при НЧ "Й. Йовков", второ място за ТС "Кичинки" при НЧ "Просвета" в с. Проф. Иширково, първо място - за Клуб "Лудетени" от Варна.

Специалната награда - най-големият приз във фестивала - бе отреден за Ансамбъл "Златен клас" при НЧ "Възраждане" с. Зимница (Ямболско), представил танците "Тракийска сватба" и "Тракийска сюита".

4 крайдунавски ротариански клуба извършиха обща ротация на добруджанска земя

За първи път колективна ротация на ръководството - президентски пост, борд на директорите и др. бе проведена от представителите на четири клуба - Ротари клуб Тутракан - домакин на събитието с нов президент д-р Кенан Дуран от Главиница, досегашен президент бе Стоян Леков, а следващ е Иван Костанцалиев (нов президент на Интеракт клуб Тутракан е Любоммира Бойчева, а паст президент - Галиана Стефанова); Ротари клуб Силистра - нов президент е Александър Сабанов, а досегашен - Павлин Иванов (секретар Йордан Георгиев). Тържествено бе приет и нов член в клуба - Боян Боев, който преди години е сред учредителите на младежката структура Интеракт клуб Силистра, в чиито среди се извършва обновление.  Два са клубовете от Русе: Ротари клуб Русе и Ротари клуб Русе-Дунав. За доброто настроение на участниците в събитието се погрижиха самодейци от Тутракан и професионална музикална формация от Добрич. 

За отбелязване е, че за първи път в българската ротарианска област начело в изминалата ротарианска година бе представител на Зона 13 (Русе, Тутракан, Силистра) - Емил Коцев от Русе. С негово домакинство бе проведена и първа по рода си проява в най-големия крайдунавски град -ротарианци от 88 клуба в 77 населени места – вкл. в Силистра и в Тутракан, се включиха в годишната конференция от името на над 2 000 членове (отделно 1 000 в двете младежки структури), които проведоха шествие в града.

В навечерието на новата ротарианска година - 1 юли, бе отчетено, че средствата, заделени за каузи в подкрепа на обществото през последните години възлизат на над 1 млн. лв чрез реализация на повече от 300 проекта (в секторите здраве, образование, грамотност, околна среда), превръщащи най-голямата хуманитарна организация в света в най-големия социален предприемач в България.петък, 29 юни 2018 г.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ продължава работата си в област Силистра по проблемите на домашното насилие


 Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ стартира поредния си проект в общините от регион Силистра, този път на тема Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра. Периодът за осъществяване на дейностите е 11.05. – 16.11.2018 г. И чрез тях ще бъде оказана подкрепа на пострадали от домашно насилие; ще им се осигури защита, възстановяване и реитегерация; ще бъдат предотвратявани рецидиви на домашно насилие, чрез работа по специализирана програма с извършители.

Ще бъде повишена чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие” и превенция на насилието, чрез работа в училищна среда. Чрез мониторинг в регион Силистра на прилагането на ЗЗДН през 2017 г.  е предвиден и анализ на проблема, известен като домашно насилие.

Кои са дейностите в проекта: Предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие (от старта на проекта до момента експертите на ЦКПДН са работили с 8 лица, потърсили подкрепа - 7 са насочени към услугите от РУ „Полиция“ – Силистра, а едно от лицата е насочено от Отдел „Закрила на детето“. Проведени за периода са 23 юридически консултации и 23 социални. В нито един от регистрираните случаи не е направена заявка за работа с психолог.

Работа по специализирана програма с извършители на домашно насилие - в програмата са включени 6 лица, 5 от които са регистрирани като случаи преди началото на проекта в средата на м. май т.г., но работата с тях продължава. Основанието за включването на тези лица е съдебно Решение на Районен съд - Силистра, с което извършителите са задължени да посещават програмите; проведени са и 31 психологически, 10 юридически и 6 социални консултации.

Приложение на  програма за ранна превенция - през 2017 г. организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.  В рамките на настоящия проект предстои приложение на програмата в училища от 7-те общини на област Силистра. Ще бъдат проведени 24 интерактивни урока, като очакваме да обхванем 360 деца.

Изработка, отпечатване и разпространение на мини наръчник (книжка) за ученици. В рамките на проекта ще бъде изработен и отпечатан наръчник, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Тече подготовката и оформянето на наръчника. Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение – в партньорство с РУО на МОН, с което от 2017 г. има за целта сключено споразумение.  Наръчникът ще бъде достъпен в електронен вариант на интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org

Изготвяне на мониторингов доклад. В рамките на дейността бе събрана информация за прилагане на нормативната уредба, насочена към борба и превенция с домашното насилие, за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г. Към момента се обработва и анализира  събраната информация, която ще бъде обективирана в Мониторингов доклад. Същият ще бъде дискутиран в рамките на създадения Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие Силистра. Ще бъде предоставен и на всички заинтересовани институции работещи по проблема (Министерство на правосъдието, районни съдилища и прокуратури, ОД на МВР – Силистра, общински администрации и дирекции „Социално подпомагане“. Докладът ще бъде достъпен за граждани и заинтересовани страни в интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org.

В проекта има дейности по информираност и публичност: ще бъдат издадени, разпространени и реализирани информационна брошура; рекламни материали – календари за 2019 г.; публикации във фейсбук профила на ЖСЕК; периодични публикации в интернет страницата на ЖС „Екатерина Каравелова”, както и разпространение на информация за проекта и неговите постижения по електронен път до представители на регионалните медии.

Реализиране на инициативи, насочени към заостряне на вниманието по проблема домашно насилие: ще бъде проведена информационна кампания в регионални медии по темата за борба с домашното насилие, в рамките на която ще се представят заключенията от изготвения мониторинг. И тази година ще има „Ден на отворените врати” – насрочен е за края на проекта, когато Център за консултиране и превенция на домашно насилие ще бъде отворен за граждани и заинтересовани страни.

Танцовата двойка Добрев - Месец втора на 10 танца на първенството на Словения

Силистренецът Илия Добрев, който тази година завърши ЕГ "П. Яворов" Силистра, стана вицешампион по спортни танци на държавното първенство на Словения с партньорската си Ана Месец, с която от две и повече години репетира в родината й в столицата Любляна. Сребърният им медал е в дисциплината "10 танца", но са били и №1 в категория "Стандарт" в предишно състезание. Двамата имат успешни изяви на европейски и световни подиуми, вкл. и в Русе на последното си изиграване като младежи. Снимката е от профила на Марко Месец във Фейсбук.

Културен афиш за м. юли в община Силистра


      
ХXІІІ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ
„УТРЕШНИЯТ МИР ЗАПОЧВА С ДНЕШНОТО ПРИЯТЕЛСТВО”
   Под патронажа на Кмета д-р Юлиян Найденов
 СИЛИСТРА –2 - 6 юли  2018 Г.
 
       
3 юли  2018 г./вторник/
10.30 ч. Ателие по танци – Дунавски парк – ІІ-ри шадраван
17.00 ч.   -  Дефиле / от Фото”СТАКИ” до Пл. „Свобода”/
17.30 ч.   -  Тържествено откриване на фестивала
на пл. „Свобода”
18.00 ч.   -  ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ -
сцената на Драматичен театър


4 юли 2018 г. /сряда/
10.00 ч. - „Мис и Мистър фестивал”-
Басейна на  хотелски комплекс „Дръстър”  
/при лошо време- Драматичен театър/                      
18.00 ч.   -  ВТОРИ  ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ -
сцената на Драматичен театър


5 юли 2018 г. / четвъртък/
11.00 ч.  -  Среща на кмета д-р Юлиян Найденов с участници  във фестивала, представители на всеки колектив

17.00 ч. - Тържествено закриване на фестивала – Площад „Свобода”
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ –

Участващи колективи от:
Полша, Украйна, Грузия, Македония
България – Ансамбъл „Добруджа”, Ансамбъл „Ритъм”, ДФФ”Добруджанче”,  Б-2 балет, балет „Лиденс”, балет „Аксел”, КСТ”Елеганс”           

2 юли, 16.00 ч., Дунавски парк-лятна сцена
Фестивал на уличните изкуства

 2  - 31 юли,   РБ „П. Павлович” - І-ви етаж
„Изкуството като игра с природата или ЛЕНДАРТ” – изложба на книги  и постери от фонда на библиотеката                                                                           
                     
 2 юли- 31 юли,   РБ „П. Павлович”  - ІI-ри етаж
Миниатюра  - изкуството в мини версия” – изложба с материали от библиотечния фонд

2 юли- 31 юли, РБ „П. Павлович”- Детски отдел, Изкуство, зала „Диоген Вичев”
„Забавно лято в библиотеката  - лятна програма за четене и свободно време
 по програма
  
Всеки четвъртък - 16.00 – 17.00 ч., РБ „П. Павлович”- Филиал 
Книжен клуб „Любители на книгата” – литературни четения и срещи

5 юли, 14.00 ч., Археологически музей
Кръгла маса „Силистра и Добруджа – време и пространство”, посветена на 120 години от създаването на Регионален исторически музей - Силистра

7 юли, 10.00ч.,  с. Срацимир
Поминъкът ни преди и сега - ,,На нивата край Могилата” с обичай  ,,Рязане на брада” –закриване жътвата  в с.Срацимир

10 юли, 18.30 ч., Драматичен театър
„На изток от Алпите“- концерт на Швейцарския младежки симфоничен оркестър JSO Bern с диригент Дружелюб Янакиев и солисти – „кавалджията на света“ Теодосий Спасов, пианистът Ивайло Ковачев и Борис Динев (ударни)

15 юли, 10.00 ч., Народно читалище „Иван Вазов -1941“ с. Срацимир
Конкурс за рисунка  - ,,Аз рисувам селото на баба и дядо”

17 юли, 11.00 ч.,  Държавен архив – Силистра, изложбена зала
Фотодокументална изложба за Васил Левски: „Всичко, което съм сторил, сторих го за Отечеството“, организирана от Национален музей „Васил Левски“ гр. Карлово, Държавен архив - Силистра и Общински комитет „Васил Левски“

18 юли, 11.00 ч., Паметник на Васил Левски
Безсмъртие проява, посветена на 181г. от рождението на Васил Левски, организирана от Община Силистра,  Общински комитет „Васил Левски“ и Общински клуб „Христо Ботйов“
  
18 юли, Народно читалище „Просвета-1907” с. Проф. Иширково
Изложба в читалището, посветена на 181г. от рождението на Васил Левски

21 юли, 10.00 ч.,  Народно читалище „В. Левски 1941”, с. Българка
Празник, посветен на 181 години от рождението на Апостола – Васил Левски

25 юли, 18.00 ч., пл. „Свобода”
Конкурс „Мини Мис и Мини Мистър Силистра 2018 - под патронажа на Кмета
на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов. Записване за участие -1 час преди началото
  

26 юли, 17.00 - 19.00 ч., Дунавски парк
Библиотечна читалня                            
   

26 юли, 18.30 ч., Драматичен театър – Вход свободен
„Втори меден месец”- комедия на Театър „Искри  и сезони”. Участват  актьорите: Искра Радева, Антон Радичев, Елена Кънева, Деси Стоянова, Стефан Стефанов и Нушка Первазова
                                                               
        


Продължават срещите със специалисти във Винзавод "Остров" край Силистра

В залата на румънския Винзавод "Остров" край Силистра бе проведена поредната среща със специалист по лозарство и винопроизводство, която е продължение на проведения преди няколко годинибългаро-румънски ТГС проект "Терасите на Дунав".


Мигел Гарсия

Този път румънци и българи, вкл. представители на силистренски производители - сред тях и от Айдемир, на Областна администрация и на Станция по кайсията и земеделието  от съседните райони имаха за събеседник Мигел Гарсия от Чили, който от година работи за винзавода.

Той сподели своя опит и вижданията си за мерките, които се вземат в месеците при подготовката на гроздобера. Първата стъпка от тях е резитбата за освобождаване от листа на чепките с грозде. Неговата е препоръка да остане съотношение 1:3, като повече остават листата. Идеята е да се създадат условия зда естествена вентилация, както и за достъп на повече слънце. По този начин се залага и баланс между аромат, киселинност, сладост и оттам качество.

Внимание бе отделено и на напояването на масивите, като отново се търси равновесие на базата на предварително заложени големина на зърната и вкус. Препоръчано бе т.нар. пръскане срещу вредители и  болести да става също с внимание когато се редуват дъжд и силни слънчеви дни. Съответно - поливане и пръскане да не се прави 30 преди брането. Препоръчани са и определени препарати срещу поражения от градушка, каквито е имало тези дни в района на Айдемир, с цел възстановяване на гроздето.

Обсъдена бе и темата за възобновяване на дейността на микробиологичната лаборатория, намираща се като резултат от проекта в Станция по кайсията, която тогава е била един от партньорите в реализацията му. Тепърва предстоят разговори и различни форми на общуване с производители, за да се види какъв е техният интерес лабораторията да заработи срещу определено заплащане.

Срещата завърши по традиция с дегустация на три вида вина: бяло - шардоне, розе - купаж, и червено - пино ноар. Домакините обясниха на участниците в срещата как са били постигнати количествата и качеството на вината. Участниците в срещата разгледаха малкия етнографски музей и изложбата от български и от румънски вина. 

В Самоков 14-годишните доростолки в топ 4 на баскет

На държавното първенство по баскетбол за момичета до 14 г. БК "Доростол" с тр. Росица Тодорова е в топ 4 най-добрите и на отбора му предстои битка за медалите. В петък е мачът с БК "Дунав" Русе. Дотук имаме 4 победи и една загуба - от домакините от БК "Рилски спортист" Самоков.

четвъртък, 28 юни 2018 г.

Тържество за края на годината в най-старото силистренско училище„Хей, свърши и таз година“ е рефрен, характерен за края на всяка учебна година. Проведен бе годишният акт на ОУ „Отец Паисий” – най-старото училище в Силистра – и този път в ранната утрин пред паметника на своя патрон – Паисий Хилендарски, изработен преди няколко години от силистренския скулптор Йордан Колев.

По традиция празникът започна с посрещане на знамената на Република България и на училището. За по-голяма тържественост  – фанфарна музика и мажоретки – две от емблемите на школото, в което са се учили и известни българи като певеца Бисер Киров, директорът на БНР в миналото Валери Тодоров и др. Стихове за пореден път от Клуб за рецитатори с р-л Ванушка Александрова - за някои това е  последна изява, защото преминават в друго училище: Симеон, Йоана, Виктор, Радина. Това са децата водещи и рецитатори в продължение на 7 години -участници в клуб „Художествено слово“: талантливи, амбициозни, изключително отговорни към репетиции, участия в училищни и областни конкурси, в общоградски тържества и концерти…

Водещите рецитират подходящи стихове, вкл. и като предсказание за идващите дни Блика лято, златно лято! От утре започва тя – ваканцията! Дългоочаквана,  желана,  неповторима“. 

Камелия Рачева - директор на ОУ „Отец Паисий“, приветства и награждава изявените ученици и обявява имената на пълните отличници.

Връчва също удостоверенията на завършващите основното си образование от двата седми класа, за които вече е бил последният звънец в родното училище: „Седем години труд, упоритост и вяра. Седем години приятелство, откровение и обич, смях и сълзи, сила и устрем. Крачки напред, но и крачки встрани. За да извлечем най-доброто от себе си. И да продължим, напред към новото и примамливото“.

За първа година е обявена награда за Отечеството, посветена на „г-л Иван Колев“. Наградата се присъжда на момче и момиче, завършващи седми клас с доказан патриотизъм и интерес км историческото минало на Родния край. От 2001 година гордост за учители, ученици, родители са носители на награда „Нотев”, давана от нотариус Златко Нотев, който лично я връчва. Номинирани: Симеон Стоилов – носител на наградата; Йоана Мария Драгнева и Мирела Иванова.

Следва номинация  „Учител на годината”, провеждана за пета година! За неуморния труд и себеотдаденост на заседание на комисията с решение на Педагогическия съвет за учител на 2018 година в културно-образователната област са номинирани учителите Лилия Тончева и Иванушка Тодорова- начално образование; Галина Димова – обществени науки; Атанаска Гинова  и Никола Тодоров  - математика и информационни технологии;  Бонка Скорчелиева – изкуства и спорт, която е и носител на наградата.

И отново тържествен звън. Знамената се прибират. Край на празника. „Довиждане, училище любимо! Здравей, мое лято, здравей!“ До нови срещи наесен!


Силистренският музей организира юбилейна "кръгла маса"

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СИЛИСТРА, АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ

14.00–14.40 ч.
Официално откриване. Приветствия към участниците и гостите на форума:
д-р Юлиян Найденов – Кмет на община Силистра
д-р Николай Тодоров – Директор на РИМ–Силистра

Първо заседание
Модератор: проф. д.и.н. Георги Атанасов

14.40–15.00 ч.
Проф. д.и.н. Георги Атанасов
„Добруджа от неолита до XVI в. – ритъм на живот“

15.05–15.25 ч.
Десислава Христова, РИМ–Добрич
„Динамика на селищния живот през Праисторията в Добруджа“

15.30–15.50 ч.
Гл. ас. д-р Калин Стоев, УниБИТ
„Два латински посветителни надписа от Дулово“

15.55–16.15 ч.
Светлана Ганчева, РИМ–Силистра
„Топографията на античния Дуросторум“

16.20–16.40 ч.
Проф. д.и.н. Георги Атанасов, Кристиан Михайлов, РИМ–Силистра
„Топографията на средновековния Дръстър“

16.40–17.00 ч. Кафепауза

17.05–17.25 ч.
Гл. ас. д-р Янко Димитров, НАИМ при БАН, Филиал Шумен
„Историческа топография на Плиска: Проучвания и проблеми“

17.30–17.50
Гл. ас. д-р Петър Димитров, НАИМ при БАН
„Велики Преслав. Историческа топография до XIV в.“

17.55–18.15 ч.
Маргаритка Миланова, РИМ–Силистра
„От Провадийския сърт до Добруджа“

18.20–18.50 – Дискусия

 06.07.2018 г. /петък/


Първо заседание
Модератор: проф. д.и.н. Христо Матанов

9.00–9.20 ч.
Проф. д.и.н. Христо Матанов, СУ „Св. Климент Охридски“
"Два проблема от историята на Добруджа през XIII и XV в."

9.25–9.45 ч.
Проф. д-р Красимира Мутафова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
"Стари"/ "нови" селища и административни центрове в османски документи от XV–XVIII век“

9.50–10.10 ч.
Калоян Димов, РИМ–Силистра
„Венециански монети от фонда на РИМСилистра“

10.15–10.35 ч.
Проф. д.и.н. Румен Иванов, НАИМ при БАН
„Видин-Никопол-Силистра - три основни пункта в турската дунавска
отбранителна система, отразени в западноевропейски исторически карти (XVIIIXIX век)“

10.35–10.55 ч. Кафепауза

11.00–11.20 ч.
Гл. ас. д-р Мария Шушарова, ИБЦТ при БАН
„Регионални мрежи на съперничество и сътрудничество: провинциалните елити от Североизточните Балкани в края на XVIII-ти век“

11.25–11.45 ч.
Надежда Иванова, РИМ–Добрич
За „Долната махала” в Добрич – архиви и наративи“

11.50–12.10 ч.
Ас. Петър Добрев, СУ „Св. Климент Охридски“
„Котленските колонизатори на Добруджа – из личностите на Новото време“

12.10–13.10 ч. – Обяд

Второ заседание
Модератор: Проф. д.и.н. Милко Палангурски

13.10–13.30 ч.
Доц. д-р Гергана Георгиева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
„Ти каквото ни ричеш туй ще да сторими“. За комуникацията между Тревненската община и местните власти в Търново“

13.35–13.55 ч.
Д-р Николай Тодоров, РИМ–Силистра
„Категорията erbab-i ziraat и аграрната градска икономика през 40-те години на XIX в. по данни от теметтуат дефтерите. I. Тулча“

14.00–14.20 ч.
Д-р Невена Неделчева, ИМ–Попово
„Земеделци в Делиормана (на примера на селища от нахия Кара Лом)“

14.25–14.45 ч.
Проф. д.и.н. Милко Палангурски, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
„Избори и изборни резултати в Силистра (1879–1885 г.)“

14.50–15.10 ч.
Вера Милева, РИМ–Силистра
„Силистренските родове – опит за генеалогия“

15.15-15-35 ч.
Ас. д-р Николай Атанасов, Тракийски университет, Стара Загора
„Откриване на Свиленградско духовно наместничество на Старозагорската митрополия ( 19131930 )“

15.40–16.00 – Кафепауза

16.00–16.40 – Заключителна дискусия и закриване на кръглата маса.

сряда, 27 юни 2018 г.

Математик, лингвист, китаристи и футболист с награди от Лайънс клуб Силистра

Заседателна зала на кмета на община Силистра - 27 юни 2018 г. Церемония по награждаване на лауреатите на Лайънс клуб Силистра "ЗА ИЗЯВЕНИ СРЕДНОШКОЛЦИ С ТВОРЧЕСКИ ПРИНОС ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА", предвидени в 4 категории. Областният управител Ивелин Статев изпрати поздравителен адрес до инициаторите и до лауреатите, с пожелание и за в бъдеще да има подобни награди, както и кандидати за тях.
Кандидатите се представиха словесно и с мултимедийни презентации, акцентирайки върху постигнатите успехи. В категорията "Хуманитарни науки, обществени науки и гражданско образование" наградата получи Мария Мартинова Данчева – ХІІ клас в ЕГ Силистра – френски и немски език. В категория "Изобразително изкуство, актьорско майсторство, певчески умения": Китарен дует „Дуросторум” - Иван Иванов Русев и Александър Руменов Събев. В категория "Математика, физика и астрономия; химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование: Божидар Данчев Димитров – VІІ клас в ПМГ Силистра – математика. В категория "Спорт": Александър Светлинов Стефанов – футбол, СУ "Дръстър" Силистра, играч на ФК във Варна.
Наградите в третата по рода си церемония връчи Николай Николов - президент 2017-2018 на Лайънс клуб Силистра, в присъствието на членове на клуба, вкл. паст президенти от предишни години в 12-годишната история на клуба, част от дистрикт 130 на Лайънс Интернешинъл - една от най-големите хуманитарни организации в света, създадена през 1917 г.
Останалите лауреати: Женя Ивова Марчева – ІХ клас – ЕГ Силистра - английски език; Ева Илиева Илиева – ХІІ клас - ЕГ Силистра – певчески умения; Теодора Венелинова Демирова – ХІІ клас – ЕГ Силистра - изобразително изкуство; химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование: Александра Борисова Димитрова – ІХ клас ПМГ Силистра – математика.

Според предварителната информация, в обявения срок - 31 май 2018 г., в Лайънс клуб Силистра са постъпили 8 презентации на електронен носител от кандидатите за стипендии. Шест от тях са от Езикова гимназия „Пейо Яворов” Силистра, както и по едно от Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” Силистра и от Спортно училище „Дръстър” Силистра.

Паметникът на добруджанските революционери в Силистра влезе в режим на ремонт


Паметникът на добруджанските революционери, намиращ се в центъра на Силистра, влезе в режим на ремонт 60 години след изграждането му, съобщиха от общината. Закупени са 8 кв. м. черен гранит за ремонта на падналите и повредени плочи. Очаква се ремонтът да продължи около десет работни дни, стига времето да позволи. Подобен бе правен и преди няколко години, пак във връзка с паднали плочи.

До края на този месец той ще бъде ремонтиран със средства от Бюджета на Община Силистра. Предстои да бъдат подменени падналите плочи, предстои изписване на имената на добруджанските революционери със златни букви и ще бъдат ремонтирани всички части, по които времето е оставило следи.

На 5 януари 2018 г. бе направен оглед на паметника на площад "Свобода" с цел ремонт на отлепящите се плочи. Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов определи комисия в състав: инж.Тихомир Борачев - зам.-кмет,  архитекти Антонина Огнева - тогава, и Марин Неделчев от дирекция "Устройство на територията", както и Валери Марков - експертно лице, да установят нарушенията по целостта в основата на паметника. 

По повод историята на паметника, който се извисява в центъра на града, в профила на Арт Силистра във Фейсбук, както и в сайта Стара Силистра пише, че Георги Коцев и Павел Метеоров са автори на паметника, открит официално през месец май 1958 г. Двамата изработват ликовете на Дочо Михайлов, Димитър Дончев - Доктора и на д-р Петър Вичев. Автор на архитектурната част на монумента е арх. Иван Найденов. 

Архив ВЕРСИНАЖ:  Беше 1990 г. Лятно време. Художникът Красимир Обретенов - през последните години живее в Германия, се готвеше или вече бе осъществил изложбата си в ХГ, при откриването на която почерпи народа със 7 печени дунавски скумрии и с една гъдулкова мелодия на живо, която още помня като настроение. 

Вървим по централната улица на Силистра, тогава още Георги Димитров, сега Симеон Велики, той – тогава учител по изобразително изкуство, и разказва за „творческите си намерения”, и изведнъж заявява: „А бе, защо не боядисам паметника на Дочо Михайлов с темперни бои – да оживее, после с вода от маркуч
а ще го измия?” 

Говореше на мен, като че ли ми искаше разрешение, каквото на практика не мога да издействам. Но всъщност си казваше на себе си като художник на творец: „Този с ватенката трябва да изглежда като жив: с погледа си, с прическата си, с типичните за времето си (б.а.-20-те години на миналия век) дрехи и обуща

Не зная какви бяха съображенията му да иска да оживее символът на добруджанската революционна организация, поборник за свободата на Добруджа от Тутракан до Балчик през Силистра и Добрич в годините "между двете световни войни". Едва ли са били идеологически или исторически. Най-вероятно са били естетически, повлияни от духа на тогавашното ново време”, когато емоцията бушуваше у всеки от нас, ведно с надеждата, че идват със сигурност по-добри времена. 

Години по-късно Дочо все още е там, вече пред „МОЛ-а на Силистра”, а зад него са разкопките от преди 10 века и необикновената Дунавска градина. И само залезът в реката във всеки сезон на годината си позволява да му отправи в гръб своите лъчи на вечен художник, който никога не повтаря картините си. 

вторник, 26 юни 2018 г.

Стъпка по стъпка в потайностите на РодопитеПрез последните години информацията в интернет все повече ни убеждава, че много често малките по размери страни понякога предлагат по-разнообразни възможности за осъществяване на интересни туристически разходки. В този смисъл Родопите е мястото в България, където се намират едни от чудните кътчета, за повечето от които ехото разказва все по-завладяващи и примамващи истории.

Наскоро екипът на Регионален исторически музей Силистра осъществи поредното си пътуване, подчинено на желанието да бъде посетен друг край на страната, за да се почерпи опит от предлагането на по-малко или повече известен обект, превърнат в туристически продукт.

Според предварителната разстановка на пътуването в програмата влязоха по ред на посещенията: природен феномен, наричан Каменните гъби в Бели пласт (пътьом между Хасково и Кърджали) – вила „Армира“ (специално посещение с пътуване до Ивайловград) – крепост и гробница „Мезек“ – Златоград (етнографски комплекс и музеи) – крепост „Татул“.

Скалните образувания с формата на гъби са изваяни от риолитови вулканични туфи, достигащи до 2,5-3 м във височина, и са в силен контраст с всичко наоколо. Човек има чувство, че това са останки от декор за фантастичен филм, които са нарочно недоразрушени, за да се превърнат в място за непринудени фото сесии. А и повод за малка почивка след поредната извивка на кривуличещия път – запазена марка за Родопите – най-обширната българска планина, известна в Средновековието също и като Славееви гори.

И ако необикновената природна забележителност, произведена в това й „качество“ преди близо 45 години, изниква изведнъж пред очите ти, то никак не е изненада, че и за нея има създадена легенда, почиваща на евентуална случка от дългите години на османско владичество по нашите земи.

От нея научаваме: „Въглищарят Радуил – казват, че бил от добилата световна известност крепост „Перперикон“, имал 4 дъщери, които един ден тръгнали за вода, но били подгонени от орда нашественици. Девойките изплашили коня на водача им, който паднал на земята и момичетата в уплахата си се самораправили с него (помните „Козият рог“, нали?), после избягали в гората.

Четирите моми обаче били застигнати от приятел на загиналия. Той замахнал с ятагана и отсякъл главата на първата от тях, но щом докоснала земята, тя се превърнала мигом в каменна гъба. Замахнал и покосил другите две сестри и пак се повторило същото. 

Изплашил се Омур и слязъл от коня, за да убие и последното девойче, но още преди да го стори главата ѝ сама се превърнала в камък. Ужасен, той скочил на коня и понечил да избяга, но при първата крачка се превърнал в черна скала. Хората и днес наричат Каратепе (черен хълм) самотната канара в близост до гъбите“. И така, днес върху 3 хектара се намират ерозиращи от ветрове и дъждове каменни чудатости – резултат от интензивна подводна вулканична дейност в района отпреди милиони години. Под тях можеш да се скриеш като под импровизиран чадър или върху им да се катериш като немирно дете, за да се снимаш по подходящ начин за профила си във Фейсбук.
По-любопитното е, че ако обърнеш внимание на крайпътните скални гъби имаш възможност да си осигуриш непринудена среща с минерала, известен като зеолит, вече популярен с лековитите си качества – помага при кръвно налягане, напрежение в организма, депресивни състояния, както и е борец срещу безсъницата.
Напоследък Родопите са място за почивка с различни възможности, вкл. т.нар. и модерен в момента СПА-туризъм. Но все повече стават обектите, които може да бъдат посетени с най-обикновена туристическа цел. Един от уникалните е Римска вила „Арвира“, до която се достига не съвсем лесно, ако си тръгнал от Злратоград, защото пътят се вие, проверява те дали си с подходящ автомобил или микробус, а и често те предизвиква да се загубиш в липсата на указателни табели. 

Накрая обаче те възнаграждава със среща с нещо, от което няма запазено в този вид по родните земи. Вилата, намираща се край едноиментната река – приток на Арда, е прочута с мозайки върху площ от 450 кв.м., и е открита при строителни работи за язовир през 1964 г. С тези си качества петте помещения са най-пищно украсеният дворец от римската епоха в днешна България – архитектурен спомен на близо 2000 години.
Градежите, вкл. на открит басейн от средиземноморски тип без покрив, са от периода I-IV в. сл. Хр. (разрушенията са след битката с готите през 378 г.) и са били част от летен дом за няколко фамилии. Ликовете на някои от членовете им от различни периоди са изобразени по подовете, вписани в мозайки от два типа – по-обикновени или от изваяни със ситни камъчета. Някои от тях съдържат соларния знак, известен като свастика – символ на слава и благополучие, както и на кръговрата на живота – при това в 6 варианта.
Трайно впечатление у посетителите оставят внушителната мраморна колонада в коринтски стил, както и скулптурни изображения на Горгона Медуза в ролята на семеен пазител – всички те са от материал от близката кариера, разработвана от собствениците на вилата, превърната с проект през 2014 г. във великолепен символ на приемствеността между вековете.
На много места „присъстват“ аристократични знаци като венци от лавър, от което се предполага, че тук са живели семейства, близки до императорския двор. Макар началото да е дадено от легионери – военоначалници, имащи за задача да събират данъци за хазната по поречието на Арда. Предполага се, че техен обект на внимание са били поне 2-3 000 поданици на Рим.
За любителите на виното марката „Мезек“ е сред най-популярните в момента, но едноименната куполна могила в м. Малтепе в района на едноименното село не е от най-популярните за непосветените. Както и носещата също име голяма запазена крепост южно от селото, изградена върху един от първите ридове на планината, наричана „Гората“ (намира се в Източни Родопи).
Крепостта е тип стражева, защото пази границата – била е част от отбранителна система, и от нея се вижда цялата Маришка низина. По произход е средновековна – със запазени 9 кули и с високи крепостни стени в 3 тухлени пояса, ограждащи площ от 7 дка. Била е разчетена за 600 войници, но в неправилния четириъгълник, каквато е геометрията й, се побирали до 1 000 души.
До крепостта, чийто вход е изграден на недостъпно отвън място, се стига по удобен път, както още и по маркирани пешеходна и велосипедна пътеки. В един от ъглите на крепостта е построен и прикрит „фалшив“ бетонен военен бункер през 40-те г. на ХХ в., използван от българската армия в укрепителната линия „Крали Марко“ срещу евентуално нахлуване на вражески сили от юг.
Тук след годините, когато районът вече не е гранична военна зона, недостъпна за граждани, са провеждани събития от рода на т.нар. средновековни панаири, от които са останали за промоционален поглед няколко островърхи палатки и съоръжения за стрелба с лък: директорът на РИМ Силистра д-р Николай Тодоров ги пробва и, каква изненада! - почти от раз уцели…десетката, макар да твърди, че никога до този момент не е хващал в ръце лък.
По европейски проект е социализирана и мавзолей гробницата „Мезек“, проучена след откриването си през януари 1931 г. още през лятото на същата година от професор д-р Богдан Филов и от д-р Иван Велков. Датирана е към средата на IV век пр. Хр.  Тя е най-дългата по рода си (29,95 м) и е с голяма кошеровидна куполна камера, както и с две предкамери, до които се достига по въздълъг коридор (дромос).
В него е изложена постоянна холографска експозиция, пресъздаваща намерените в гробницата находки. Гробницата е от смесен тип – микейски профил. В нея е имало няколко погребения, включително на владетел от одриското царство –  последното е от средата на III в. пр. Хр., а като необикновен се описва кънтежът в помещението й.
И тази могила, под която е гробницата – градена от риолитен материал с уникални прикрити железни скоби и с оловни запечатки, е отдавнашен мерак на иманярите, макар че трудно биха се справили, ако искат да разкопаят 50 хил. кубика пръст – природното образувание е с диаметър 90 м и с височина 14 м. В района в една линия са наредени още 3-4 могили, които до този момент не са разкопавани.
Скално-култовият комплекс от ХVIII – ХI в. пр. Хр край село Татул в община Момчилград е с праисторически произход и на негова територия е разположен един от най-озадачаващите мегалитни паметници в България – саркофаг с форма на пресечена пирамида. Той е без аналог сред регистрираните мегалитни паметници, познати на археолозите в България и по света.

Това го прави най-добре запазеният храмов комплекс, изсечен в монолитен къс скала. Подобно и на други обекти от този род, и този е частен, като в почивните дни не се предлага беседа, но за сметка на това има възможност да се закупят книги и сувенири, свързани с комплекса. Първите проучвания са от преди близо 50 години. През 1976 г. паметникът е публикуван в първи том на „Мегалитите в Тракия“ и е описан като „скална гробница“. В 1975-1976 г. археологът Иван Балкански с публикация за паметника го характеризира като „тракийско светилище“.
Златоград е родопското бижу и е от примерите как малко населено място може да придобие слава, привличайки с уюта си туристи от всички краища на България, а и от чужбина. Иначе как ще се сетим ние, живеещите в „най-северния север“, да намерим пътя до най-южния град на страната.
Градът, сведения за когото има от XVIII в., се прославя с песента „Излел е Дельо хайдутин“, която през 1977 г. е включена в т.нар. златна плоча – музикално послание от Земята към далечния космос, в автоматичния космически апарат „Вояджър“ („Пътешественик“), търсещ повече от 40 години разум във Вселената.
На плочата и на нейната изпълнителка Валя Балканска е отделена цяла стая в един от музеите в етнографския комплекс – една мащабна частна инициатива, както пише в Уикипедия, „превърнала градчето в средище на стари традиции на материалната култура и бита на българския народ. Постройките в резервата се отличават с белите си зидове около дворовете, с откритите дворове, с широките дъбови врати и с кръглите комини.
Срещат се елементи от ксантийски и пловдивски тип. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с „въртки“ за въжето и стрехи от едноулучени керемиди. В Златоград – някога център на рудодобива, включително с миньори от Североизточна България, понастоящем са регистрирани 120 архитектурни и археологически паметника, както и 9 работилници.“
Сред тях са възстановки на килийно и на взаимно училище, музейна сбирка на съобщенията с 300 единици, етнографски и просветен музеи, заведения за хранене в народен стил и др. Истинска перла в короната на градеца е новият музей със силно воеводско присъствие в него в името на прослава на Дельо войвода,  борец срещу насилственото ислямизиране на родопските българи.  
В чест на воеводата от 2001 г. насам във втората половина на м. септември се провеждат Дельови празници. Изложен е и калъп за леене на куршуми – смята се, че именно в него е отлят сребърният куршум, с който той е убит.
Експозицията е в чест и на събратята му Ангел, Вълчан, Индже, Момчил..., представяща богата колекция от оръжия от XVII- XIX в., вкл. пушка бойлия, наричана „снайпер на XIX в.“, тъй като е с много дълга цев за поразяване на цел на  около 300 м разстояние.
Част от сбирката е и италианска пушка с вградена в приклада й италианска лира – спомен за велики битки от времето на Гарибалди, в чието въстание е участвал и друг непреходен символ на борбата за свобода на Родопите – капитан Петко Войвода.
Няколко думи и за къща за гости „Родопско кътче“ в намиращото се на 11 км от Златоград село Аламовци, в което някога е имало и гранична застава. От проучването на собственика му – предприемчив родопчанин, използвал европейски средства, за да създаде уютния временен дом за незнайни туристи, разбираме, че 37% от посетителите идват по тези краища заради красотата на природата, в съчетание с дегустация на типични родопски ястия като млин, пататник, млечни произведения от домашен произход. А, ако в компанията или специално за нея се намери кой да изпълни и някоя хубава родопска песен, то тогава може и да се гръмне с пищов от стари времена, за да се напомни за трепетно минало.
Макар че в днешни времена е друго да чуеш рано сутрин или късно вечер необикновения звън на чанове - цената на колекция от различните екземпляри от които може да достигне внушителната сума от 5 000 лв. Природата, гостоприемството, кухнята са трите кита – т.е. основи, превърнали Родопите в №1 в категорията „селски туризъм“ у нас, макар да са едва на трето място – след Рила и Пирин, по брой туристи в планините.
Любопитна подробност е, че Златоград има изписана визия, озаглавена „Златоград – възможност и за мен“, а резултатът е увеличен брой на прекарващите поне уикенди в района. Сигурно се увеличават и още, когато се провежда събития като „Балканска скара“, „Един пазарен ден“, „На гости на бяло сладко в Златоград“ и др.
Родопите са и мястото в България, където можеш да срещнеш най-работливите хора, които съдбата не е дарила с терен за познатия за българина поминък, свързан със селското стопанство. Изключвам животновъдството, което – за отбелязване, е живо в този район.
Мила картина е да наблюдаваш как малка женица се е превела над няколко корена домати, боб, чесън, защото само за толкова има място на „тераската“ от планински чернозем. Не са големи и масивите от тютюн, поливан с помощта на дълги връзки от маркучи, за да се подпомогне семейният бюджет. Като отглас от годините на истинския комшулук от време оно остава споменът за провикванията между намиращите се по височинките къщи – публично провеждан разговор с напевно наречие и нехарактерна за големия град душевност.
До нови срещи с Родопите – една възможност за нас,  добруджанци, а и за всички българи, да прекосим цялата страна на шир и длъж, за да минем през проходи, низини, планински масиви. По този начин да се убедим, че живеем в страна с разнообразна и красива природа – все още запазена, но която не познаваме достатъчно. За да я обикнем веднъж и завинаги, разказвайки с умиление и с упование за нея на всички, които търсят спомена за бащината стряха и за майчината ласка, за да го скътат в сърцето си като нещо безценно и вечно.