четвъртък, 28 юни 2018 г.

Силистренският музей организира юбилейна "кръгла маса"

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СИЛИСТРА, АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ

14.00–14.40 ч.
Официално откриване. Приветствия към участниците и гостите на форума:
д-р Юлиян Найденов – Кмет на община Силистра
д-р Николай Тодоров – Директор на РИМ–Силистра

Първо заседание
Модератор: проф. д.и.н. Георги Атанасов

14.40–15.00 ч.
Проф. д.и.н. Георги Атанасов
„Добруджа от неолита до XVI в. – ритъм на живот“

15.05–15.25 ч.
Десислава Христова, РИМ–Добрич
„Динамика на селищния живот през Праисторията в Добруджа“

15.30–15.50 ч.
Гл. ас. д-р Калин Стоев, УниБИТ
„Два латински посветителни надписа от Дулово“

15.55–16.15 ч.
Светлана Ганчева, РИМ–Силистра
„Топографията на античния Дуросторум“

16.20–16.40 ч.
Проф. д.и.н. Георги Атанасов, Кристиан Михайлов, РИМ–Силистра
„Топографията на средновековния Дръстър“

16.40–17.00 ч. Кафепауза

17.05–17.25 ч.
Гл. ас. д-р Янко Димитров, НАИМ при БАН, Филиал Шумен
„Историческа топография на Плиска: Проучвания и проблеми“

17.30–17.50
Гл. ас. д-р Петър Димитров, НАИМ при БАН
„Велики Преслав. Историческа топография до XIV в.“

17.55–18.15 ч.
Маргаритка Миланова, РИМ–Силистра
„От Провадийския сърт до Добруджа“

18.20–18.50 – Дискусия

 06.07.2018 г. /петък/


Първо заседание
Модератор: проф. д.и.н. Христо Матанов

9.00–9.20 ч.
Проф. д.и.н. Христо Матанов, СУ „Св. Климент Охридски“
"Два проблема от историята на Добруджа през XIII и XV в."

9.25–9.45 ч.
Проф. д-р Красимира Мутафова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
"Стари"/ "нови" селища и административни центрове в османски документи от XV–XVIII век“

9.50–10.10 ч.
Калоян Димов, РИМ–Силистра
„Венециански монети от фонда на РИМСилистра“

10.15–10.35 ч.
Проф. д.и.н. Румен Иванов, НАИМ при БАН
„Видин-Никопол-Силистра - три основни пункта в турската дунавска
отбранителна система, отразени в западноевропейски исторически карти (XVIIIXIX век)“

10.35–10.55 ч. Кафепауза

11.00–11.20 ч.
Гл. ас. д-р Мария Шушарова, ИБЦТ при БАН
„Регионални мрежи на съперничество и сътрудничество: провинциалните елити от Североизточните Балкани в края на XVIII-ти век“

11.25–11.45 ч.
Надежда Иванова, РИМ–Добрич
За „Долната махала” в Добрич – архиви и наративи“

11.50–12.10 ч.
Ас. Петър Добрев, СУ „Св. Климент Охридски“
„Котленските колонизатори на Добруджа – из личностите на Новото време“

12.10–13.10 ч. – Обяд

Второ заседание
Модератор: Проф. д.и.н. Милко Палангурски

13.10–13.30 ч.
Доц. д-р Гергана Георгиева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
„Ти каквото ни ричеш туй ще да сторими“. За комуникацията между Тревненската община и местните власти в Търново“

13.35–13.55 ч.
Д-р Николай Тодоров, РИМ–Силистра
„Категорията erbab-i ziraat и аграрната градска икономика през 40-те години на XIX в. по данни от теметтуат дефтерите. I. Тулча“

14.00–14.20 ч.
Д-р Невена Неделчева, ИМ–Попово
„Земеделци в Делиормана (на примера на селища от нахия Кара Лом)“

14.25–14.45 ч.
Проф. д.и.н. Милко Палангурски, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
„Избори и изборни резултати в Силистра (1879–1885 г.)“

14.50–15.10 ч.
Вера Милева, РИМ–Силистра
„Силистренските родове – опит за генеалогия“

15.15-15-35 ч.
Ас. д-р Николай Атанасов, Тракийски университет, Стара Загора
„Откриване на Свиленградско духовно наместничество на Старозагорската митрополия ( 19131930 )“

15.40–16.00 – Кафепауза

16.00–16.40 – Заключителна дискусия и закриване на кръглата маса.

Няма коментари:

Публикуване на коментар