понеделник, 18 юни 2018 г.

Силистренска НПО с награда за партньорство

Награда, присъдена от Национален алианс за социална отговорност за добри практики и принос в националните партньорства на председателя на Фондация „Съпричастие – Силистра“ Красимира Георгиева. Наградатаq връчи Люк Зелдерло - генерален секретар на EASPD (Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания).

Членове на Алианса могат да бъдат български и чуждестранни стопански и нестопански юридически лица, общини, регионални и общински институции, които приемат Устава на организацията и съдействат за изпълнение на нейните цели и дейности. НАСО организира дейността си чрез своите членове на територията на цялата страна.

Фондация Съпричастие – Силистра” е учредена през 2011 г. като организация НА и ЗА хора с увреждания. Целта й е подобряване на интеграцията и социализацията в обществото на лица с двигателни и сензурни увреждания.Тя работи за социална интеграция и адаптация на всички групи хора с увреждания и вярва, че хората в неравностойно положение не са по-различни от другите – могат да се трудят и веселят, да водят осмислен живот, участвайки активно в работата на гражданското общество. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар