четвъртък, 7 юни 2018 г.

Вековен дъб въодушеви библиотекари на бюджетни теми

В рамките на обучението по управление на европейски проекти обучителят Милена Драгова използва иновативна форма за провеждане на заключителната сесия. Трите сформирани групи, разработиха своите бюджетни матрици под вековния дъб (1905 г.) в красивия Дунавски парк в Силистра, изграден най-вероятно върху консервираните основи на двореца (пресветъл дом) на хан Омуртаг. Библиотекарите с удоволствие анализираха и дискутираха идеи с водещия експерт в управлението на европейски проекти за публичния и за частния сектор. Дъбът столетник, който има и лечебни способности, се намира в близост до т.нар. небесен шадраван, почти негов връстник, и бе обявен за №1 в конкурса "Дърво с корен 2015", организиран от Фондация "ЕкоОбщност". Столетникът представи България в международния конкурс "Европейско дърво на годината 2016"

Няма коментари:

Публикуване на коментар