сряда, 30 април 2014 г.

В Дулово патронен празник на ОУ "Христо Смирненски"           На 30.04.2014 г. в Дулово тържествено бе отбелязан патронният празник на ОУ "Христо Смирненски". Дъждът не помрачи празничното настроение и след официалната част, на която гости бяха началникът на РИО на МОН - Силистра д-р Габриела Миткова, Марин Ботев - началник на отдел в РИО, д-р Юксел Ахмед - кмет на община Дулово, Йорданка Стойчева - зам. кмет "Хуманитарни дейности" в община Дулово, Мариана Илиева - началник на отдел "Образование" в община Дулово и др., мероприятието продължи с представяне на училищна изложба и празничен концерт в Народно читалище "Никола Вапцаров", в който активно се включиха настоящи и бивши възпитаници на училището, учители, певчески и танцови формации.

150 танцьори на сцена в Силистра


Танцово шоу подариха на силистренци възпитаниците на балет „Аксел“ с художествен ръководител г-жа Адриана Мумжиева. Под нейното професионално ръководство танцуват 89 еца на възраст от 4 до 18 години, които пресъздават дарованието си на сцената на театъра. Още 54 балетисти се включиха в спектакъла като гости на проявата за Деня на балета - 29 април. Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов изпрати цветя и поздравителни адреси до всички художествени ръководители на танцови формации и закупи с лични средства благотворителни покани за концерта.

Детска полицейска академия и в Дулово         На 28.04.2014 г. в зала 2 на Община Дулово за четвърта поредна година официално бе открита Детска полицейска академия. Мероприятието бе организрано от отдел "Образование", съвместно с РУП - Дулово. Сред присъстващите гости бяха кметът на общината д-р Юксел Ахмед, началникът на РУ "Полиция" инспектор Траян Петров, началникът на отдел "Образование"  Мариана Илиева и др. Включиха се 70 ученици от 6 общински училища, като всеки ученик получи светлоотразителна жилетка, химикал и тетрадка с логото на община Дулово и с герба на полицията.

Фестивал на мъжката песен в Ситово в навечерието на 9 МАЙ: Ден на Победата и Ден на Европа

        На 4 май 2014 г. ще се проведе вторият Фестивал на мъжката песен „Ситово 2014”, съобщи зам. кметът на община Ситово Елисавета Кърова. Началото е от 9,30 ч. Участие са заявили 6 групи, като две от тях представят домакините. Още – групи от Силистра, Гарван, Сребърна и Алеково. От 15 ч. на спортната площадка е концертът на Росица Пейчева и Иван Дяков. За вечерта е предвидена дискотека. Г-н Муса Мусов, управител на „Мандра Ситово”, е спонсор, партньор на общината в организацита на фестивала. На 9 май в Ситово ще се чества Денят на Победата и Денят на Евопа. В програмата: приветствие от кмета на община Ситово инж. Николай Неделчев, поднасяне на венци пред паметниците в центъра на се лото и празнична програма.

С много емоции, усмивки и настроение премина концертът 20 години балет "Мечтание"!


Назаем от 
С много 

емоции, 

усмивки и

 настроение 

премина 

концертът 20 

години балет 

"Мечтание"! 

Малки и големи 

танцуваха с настроение и 

страст и получиха 

заслужени овации от нашата 

вярна публика. Благодаря на всички!

Областна администрация – Силистра заяви за област Силистра 198 работни места към Национална програма „Сигурност“ (2014 г.)


          http://silistra.government.bg/
        
       Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, стартира нова програма – Национална програма „Сигурност“. Тя е включена в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. За целта Областна администрация – Силистра създаде организация за стартиране на програмата в сътрудничество с кметовете на общини в областта, Областна дирекция на МВР и дирекция „Бюро по труда“ в Силистра, като подаде заявка за разкриване на 198 работни места по Национална програма „Сигурност“ през 2014 г. в област Силистра. Целта е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на Програмата от една страна ще осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга ще допринесе за подобряване на сигурността и опазването на обществения ред в страната. През 2014 г. в цялата страна по Програмата ще се разкрият 5 000 работни места, на които ще бъдат наети безработни лица за срок до 8 месеца. Лицата ще се наемат при пълно работно време на длъжност „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред“
           Национална програма „Сигурност“ е утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика. Със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще се финансират трудовото възнаграждение (340 лв.) на лицата за действително отработеното време, допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането. Със съвместна процедура, утвърдена от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта са регламентирани редът, условията, организацията на работа и взаимодействието между областните администрации, териториалните поделения на МВР и АЗ. В разработена длъжностна характеристика за длъжността „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред“ са определени основните задължения, отговорности, необходимите знания и компетентности за заемането й.
            

С нови идеи и нюанси на дъгата бе отчетен за поредна година традиционният ученически конкурс „ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА”- СИЛИСТРА 2014

През месец февруари за поредна година бе обявен ученически конкурс за рисунка и есе “Дъга на толерантността” - Силистра 2014. Конкурсът ежегодно се организира от Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – Силистра. Всяка година темата е свързана с опознаване културното многообразие, приемане на различията и толерантното ни отношение към тях, със съхраняването на самобитната българска традиция и култура. Тематичното направление за настоящата година бе: „Етносите – един свят на приятелството”.     
Традиционният вече конкурс се провежда за шеста поредна година. През настоящата година бе отчасти променен статутът на конкурса, който до миналата година бе за рисунка и мултимедийна презентация, а тази година бе дадена възможност ученици в две възрастови групи – от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас да изразят своето мислене и виждане за толерантност с рисунка, а по-големите ученици от 8 до 12 клас  - с есе.  Над 50 деца от Силистренска област и страната от 1-ви до 12 клас представиха  чрез изкуството своето виждане и разбиране за толерантност, търпимост и приятелство.
  Кметът  на община Силистра – д-р Юлиян Найденов поднесе приветствие  и  благодари за активното участие на всички ученици :  „С талант, идеи и умения Вие се присъединявате към идеята за доброта, за приемане на различията и за мирно съжителство. Чрез изкуството Вие намирате общия език помежду си, откривате приятелства, разкривате безгранични хоризонти на толерантност и добросъседството”.
 Класирането на творбите бе извършено от комисия, назначена със заповед на кмета, с председател за раздел „Рисунка”: Йордан Колев – директор на Художествена галерия – Силистра; председател на комисия за раздел „Есе” – Цветана Игнатова – началник отдел „Култура” в Община Силистра.
Наградените ученици получиха грамоти и ваучери за покупка, всички останали участници -  с диплом за участие,  символичен спомен с лого на конкурса и почерпка, осигурени от Община Силистра. Протокола за класиране на участниците в конкурса може да видите ТУК.


Ученици от началния курс с „дуел по история“ в чест на половинвековния юбилей на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“-Силистра30/4/2014

         С три отбора – „Асеневци“, „Аспарухови войни“ и „Калоянови потомци“, съставени от ученици на IIIа и на IVб класове, бе проведен замисленият от класните им ръководители „дуел по история“ под формата на изнесен урок за наученото за човека и обществото. Той бе в чест на 50-ата година от основаването на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Силистра. Той бе уважен с присъствие на Областна администрация – Силистра чрез главния секретар Светлана Великова,  отдел „Образование“ при община Силистра, представена от своя началник Нели Иванова, и от Регионална библиотека „Партений Павлович“ с директор Нели Стоилова. Състезанието премина в решаване на няколко задачи, свързани със знаменателни дати от историята на България от нейното Средновековие. Както и в пресъздаване на сцени от времето на славните хан Кубрат, чийто син Аспарух е основател на българската държава по поречието на река Дунав, и на хан Крум, при управлението на който са създадени първите писани закони по нашите земи. 
        Изявата на отборите оцени жури с председател Стоянка Георгиева. В началото на урока бе представена накратко историята на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, което за своите 50 години е имало няколко директори: Тодорка Йорданова, Иван Байчев, Витош Попов, Петкана Димитрова и Максим Георгиев (от 1989 г. насам). Според предварителната програма на 10 май от 11 часа. в двора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще стане откриването на паметна плоча за юбилея, в 13 часа е откриването на изложба от ученически творби в Художествената галерия в Силистра, където малко по-късно е и кръглата маса „Среща на поколенията“.

ТПКИ „Добруджанка” – 60 години път от стоките за масова употреба в България до моделите за висша мода в Германия и Италия


В първите години на 21-я век област Силистра е сред регионите в страната, където сигурно са закрити най-много заводи и цехове на глава от населението. Предвид конюнктурата, промените от планова към пазарна икономика, във връзка с демографския срив и в резултат на много други социални и икономически фактори. За радост обаче имаме и предприятия, които продължават своя път, започнат преди повече от половин век, когато се полагаха основите на тогавашното общество, ориентирано към социалните ценности, ставащи все по-модерни по света, с надеждата да се върнат като мислене и у нас. Сред тях е и ТПКИ „Добруджанка”, която на 5 май т.г. достига своята кота „60”. Седемчленен управителен и тричленен контролен съвет стоят в основата на ръководството на кооперацията, понастоящем със 156 член кооператори.
За миналото и за настоящето на кооперацията разказва нейният дългогодишен председател Цветанка Христова: „Моето начало начело на ТПКИ „Добруджанка” е през 1987 г., но стартът на кооперацията е през м. май 1954 г. За създаването й вземат решение десетина души. Оттогава досега тя запазва името си – Трудово-производителна кооперация за инвалиди, което подсказва, че има социална цел, съхранена във времето. В годините назад сме стигали до 1 400 души – преди повече от четвърт век. В момента при нас работят 210 души, от които 80 са трудоустроени. Независимо от това продължаваме да бъдем сред големите предприятия в града. Произвеждаме по 100 000 броя облекла всяка година.
В първите години кооперацията се е помещавала на територията на бившите конюшни
в близост до някогашната Окръжна болница – сега МБАЛ – Силистра, и все още някои от цеховете там са действащи заедно със складовата база. Административно-производствената сграда на ул. „Д-р Анастас Янков“ е изградена през 1974 г. През годините са й правени редица ремонти и подобрения, за да изглежда днес съвременно с осигурени условия за нормален производствен процес.
При полагането на основите ТПКИ започва с присъщите си за времето производства на оградна мрежа, плетени кошници, както и на детски облекла. До преди малко повече от 20 години „Добруджанка” работеше в тази област. По отношение да облеклата за деца в различните периоди сме били между 3-о и 5-о място в страната по обеми на производство. След 1989 г. започнаха редица промени, вкл. и преминахме към пазарно стопанство. Преориентирахме се към свиване на детското производство и се ориентирахме към производство на дамски облекла. Целият този процес се разви до 2008-2009 г., когато окончателно приключихме с детските облекла. Отбелязваме обаче, че през тези 6 десетилетия неизменно е и производството на опаковки от велпапе и картони, но вече при съкратени обеми предимно за местни нужди.
Оцеляваме благодарение на конфекционното си производство и от контактите си с чуждестранни партньори  по системата „ишлеме”,
т. е. чрез изработки с материали на клиента и заплащане на парче. Този вид сътрудничество е много успешен за нас. Нашата политика е да работим с партньори в дългосрочно взаимодействие, поради което работим по около десетина години с едни и същи поръчители от Германия и Италия. Преустановявали сме връзки с фирми, ориентирали се към пазара в Китай. Междувременно „Добруджанка” израсна и вече работим на терена на по-високите ценови категории. Преди произвеждахме дрехи за масова употреба, а сега изработваме модели за висша мода. Разполагаме и с модерен робот за кроене.
„Добруджанка” има много посоки за подготовка на свои кадри, но предимно го прави на своето място. Хората с опит на други места по-лесно се напасват в нашата „къща”, но ние успяваме да реализираме по-добра подготовка при нас. Стремим се да имаме свои кадри. Завършващите професионалните паралелки в гимназиите нямат желание да усвояват нашата професия, но това е характерно и за други отрасли, където се чувства глад за млади специалисти. Стажуват при нас, обаче е трудна реализацията им. Бригадите ни са такива, каквито бяха преди време. Нашата т.нар. „Младежка бригада” например бе създадена през 2 000 г. след курс на обучение с Бюро по труда – Силистра, в който участваха 50-60 души; тогава взехме на работа успешно завършилите. Прави впечатление, че в нашата кооперация хората са млади по дух – те умеят да работят, обичат и да се веселят.


Трябва да кажем, че около 30 процента от печалбата се реинвестира.
Разработваме проекти, свързани с обновлението, добрите условия за труд, както и с изграждането на социален микро климат. Настоящите нормативни документи не ни позволяват да участваме повече в редица проекти към Агенцията за хора с увреждания, защото отчитат, че сме фирма с добри финансови възможности. Сигурно ще пристъпим към кандидатстване към европейските програми в новия програмен период, защото имаме нужда от други форми за финансиране.
Как би изглеждала „Добруджанка” след десетина години? Поставено е добро начало, получено е перспективно развитие, през последните години е намерена и правилна посока. Трябва и занапред да се съхрани и развие традиционната за кооперацията екипност и добър колектив, за да продължи своето обновление. Честит празник на всички бивши и настоящи наши служители, работници и партньори!“


вторник, 29 април 2014 г.

На 3 май в Алфатар тур с МПС по екомаршрут


Назаем от Община Алфатар


 О Б Я В А
      НА 3 май 2014 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В МЕСТНОСТТА ,,СУХАТА ЧЕШМА” ДО СТАРИЯ ДЪБ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТУРИСТИЧЕСКА ОБИКОЛКА С МПС ПО ЕКО МАРШРУТ ,,АЛФАТАР 2014”. ЗА ДОБРОТО НАСТРОЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЩЕ СЕ ПОГРИЖАТ ХРИСТО КИДИКОВ И МЕСТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЛ.086/811 610; 0887 498636 ДО 12,00 ЧАСА НА 02.05.2014 ГОДИНА. ОРГАНИЗАТОРИ И СПОНСОРИ НА СЪБИТИЕТО: МАРЧО ХРИСТОВ,СТОЯН ДОНКОВ, ЖИВКО ИВАНОВ И С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР.

"Майките на Силистра" на среща с кмета Найденов за детските площадки

      „Мислим в една посока и можем да направим много заедно, ако си сътрудничим. Всички искаме детските площадки в Силистра да са не само обезопасени, но и съвременни. При направеното обследване на 28 площадки за игра на открито, на територията на града се оказа,че три не могат да бъдат обезопасени и се налага тяхното премахване.“ Така започна днешният ползотворен разговор между представителките на образувалата се във Фейсбук група "Майките на Силистра" с кмета на общината д-р Юлиян Найденов.

ТУРНЕ НА ВЪЗСТАНОВЕНИЯ ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР - СИЛИСТРА ИЗ ОБЛАСТТА С ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО "СВЕКЪРВА"    Назаем от Славка Обрешкова от Фейсбук: "Започна възстановяване на традицията театърът да гостува на жителите на селата в областта...нещо позабравено от доста години. На 22 април актьорите на ДКТ Силистра гостуваха на жителите на село Казимир, на 24 април бяха в Малък Преславец, а на 25 април в Иширково. Оказа се, че и там хората са зажаднели за нещо по различно от тяхното ежедневие...Възрастни с бастуните, инвалиди с колички, млади /доколкото ги има/ и стари бързаха да заемат местата в читалищните салони, които почти се напълваха...Смехът в залите по време на представлението показваше, че много им харесва..., та нали съдържанието на "Свекърва" е толкова близко до нас и нашия бит...Добрата игра на актьорите беше бурно аплодирана в края, като с треперещи ръце възрастните хора подаряваха цветя и здравец в благодарност за веселите минути, прекарани с тях, отпуснали се и позабравили за момент тежкия живот и селските неволи..., а в Иширково децата чакаха минути да се снимат и вземат автографи от "лошата свекърва" - Мима Дапкова. Спонсори бяха земеделските кооперации на селата, които наградиха състава с кошници цветя. Кой каза, че по селата не гледат театър? Напротив, елате и се убедете сами!?"

Отново подготовка за най-дългия шиш в АлфатарТутраканци с приз от състезание по рафтинг в Румъния

  ВЕРСИНАЖ.

        На река Мурещ в Румъния се проведе състезание по рафтинг, в което участваха Ирена Бонева и Ценко Вълчев - семейство от Тутракан, по професия ветеринари."Участвахме в маратон по рафтинг и се класирахме на трето място. От България бяхме 13 души. Общо имаме едно първо и едно трето места", заяви д-р Бонева. Българското участие е със съдействието на Ротари клуб "Дунав" - Русе и на клуб за приключения 

"Бяла звезда", също от най-големия български крайдунавски град.Класиране в областните групи по футбол - Силистра


РЕЗУЛТАТИ   И  КЛАСИРАНЕ
след  18-ти  кръг 26 - 27. 04. 2014 година. 
ИЗТОЧНА  ГРУПА
                                                                                                                         Мъже      Юноши                                                                        
ФК”Лудогорец” с. Паисиево
ФК”Орлите” с. Секулово                           4-4             1-2
ФК”Победа-2009” с. Вокил
ФК”Йълдъръм” с. Яребица                       2-5             2-2
ФК”Брадвари” с. Брадвари
ФК”Вихър” с. Боил                                     7-0             9-1
ФК”Черв. звезда”гр. Дулово
ФК”Вихър” с. Любен                                 11-1           11-0                                      
ФК”Релакс” с. Овен
ФК”Правда-1944” с.  Правда                     2-0             3-0
ФК”Галактика” с. Черник
ФК”Чернолик” с. Чернолик                      0-9             7-1

МЪЖЕ
   О  Т  Б  О  Р
М
П
Р
З
Голова разлика
Точки
1.
Дулово
18
15
2
1
105-15
47
2.
Яребица
18
14
1
3
81-25
43
3.
Брадвари
18
13
4
1
57-23
43
4.
Чернолик
18
11
2
5
72-26
35
5.
Вокил
18
8
4
6
46-38
28
6.
Любен
18
7
5
6
53-49
26
7.
Секулово
18
6
2
10
33-56
20
8.
Паисиево
18
4
4
10
37-53
       16
9.
Черник
18
4
4
10
25-62
16
10.
Правда
18
5
0
13
27-63
15
11.
Овен
18
4
3
11
25-63
15
12.
Боил
18
1
1
16
11-99
4
                            
                                                               ЮНОШИ  МЛАДША ВЪЗРАСТ

1.
Вокил
18
14
3
1
89-26
45
2.
Дулово
18
15
0
3
       107-13
45
3.
Овен
18
14
1
3
76-19
43
4.
Правда
18
14
0
4
83-25
42
5.
Яребица
18
9
1
8
         55-39
28
6.
Черник
18
8
3
7
48-42
27
7.
Брадвари
18
8
1
9
48-43
25
8.
Секулово
18
7
1
10
41-63
22
9.
Паисиево
18
7
1
10
47-57
22
10.
Боил
18
3
2
13
22-84
11
11.
Любен
18
1
1
16
17-132
4
12.
Чернолик
18
1
0
17
31-116
3
РЕЗУЛТАТИ   И  КЛАСИРАНЕ
след  15-ти   кръг  26 - 27. 05. 2014 година.

ЗАПАДНА ГРУПА
                                                                                                 Мъже      Юноши
ФК”Добруджанец” гр. Алфатар
ФК”Добруджа” с. Ситово                4-4            0-2
ФК”Левски-96” гр.Главиница
ФК”Заря-2006” с. Цар Самуил       6-0            4-2
ФК”Спортист” с. Кайнарджа
ФК”Добруджа” с. Искра                  5-1            1-3
ФК”Раковски” с. Калипетрово
ФК”Трансмариска”гр.Тутракан     Х             3-0сл.
ФК”Айдемир”с. Айдемир
ФК”Спортист” с. Преславци          0-3            3-1

МЪЖЕ
   О  Т  Б  О  Р
М
П
Р
З
Голова разлика
Точки
1.
Кайнарджа
14
11
1
2
41-11
34
2.
Калипетрово
13
10
1
2
36-17
31
3.
Главиница
14
9
2
3
32-11
29
4.
Преславци
13
9
1
3
31-14
28
5.
Искра
13
7
0
6
27-29
21
6.
Айдемир
14
3
2
9
31-38
11
7.
Цар Самуил
13
2
2
9
23-37
8
8.
Алфатар
13
1
3
9
16-49
6
9.
Ситово
13
1
2
10
18-50
5
10.
Тутракан
    0
0
0
0
          0-0
0
                                                                                                                        
ЮНОШИ  МЛАДША ВЪЗРАСТ
1.
Главиница
15
13
2
0
77-12
41
2.
Искра
15
13
1
1
108-26
40
3.
Калипетрово
15
12
0
3
57-15
36
4.
Кайнарджа
15
8
1
6
43-28
25
5.
Цар Самуил
15
7
0
8
40-52
21
6.
Ситово
15
6
1
8
35-63
19
7.
Айдемир
15
5
0
10
21-58
15
8.
Алфатар
15
4
0
11
21-52
12
9.
Преславци
15
3
0
12
20-64
9
10.
Тутракан
15
1
1
13
15-65
4