сряда, 23 април 2014 г.

Нов офис на Центърът за кариерно развитие в Силистра

     РИО на МОН и Центърът за кариерно развитие в Силистра откриват новия офис на ЦКО на 29.04.2014 г. от 10:00 часа на ул. „Добрич“№ 23 (Детска школа по изкуствата, ет.1). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Центърът за кариерно ориентиране е областна структура и съществува от 01.10.2012 г. До момента са обхванати 45 училища и са консултирани 8 246 ученици. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар