петък, 11 април 2014 г.

Силистра и Кълъраш асфалтират 10 км от четвъртокласната си пътна мрежа с европейски пари

        Проведена работна среща по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality”- 2(41)-1.1-19, MIS-ETC Code 321 /Развитие на транспортната инфраструктура в трансгранична зона Росети – окръг Кълъраш – Община Силистра/
       Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и кметът на Община Росеци г-н Ръжовяно проведоха работна среща вчера 10.04.2014 г., в ранния следобед. Община Силистра е партньор с Община Росети по проект „Развитие на пътната инфраструктура в трансгранична зона Росети, окръг Кълъраш – община Силистра“, който се изпълнява по  Програмата  за трансгранично сътрудничество „Румъния- България” 2007-2013 г .
         Проектът има за цел рехабилитация на път SLS 1081IV-то класна пътна мрежа,  участък от км. 0+000 до км. 10+620,  с начало- при кръстовището на път II – 71 Силистра- Добрич и край– центъра на с. Бабук, при кръстовището с път  SLS 2087. Общата дължина на участъка е 10 620 км,  бюджетът за Община Силистра по проекта е 2 889 201,16 евро, от които 84,46% са безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР, 13% от Държавния бюджет и 2,54% собствено съфинансиране. Договорът за национално съфинансиране между Община Силистра и Министерството на регионалното развитие бе подписан от д-р Найденов на 18.12.2013 г.
            Кметовете на двете общини направиха оглед на участъка, който ще бъде рехабилитиран и още веднъж уточниха етапите на протичане на СМР дейностите по проекта. Проектът бе сложен като начало още в предишния мандат на местното самоуправление (2007-2011 г.) и бе гласуван от Общинския съвет в предишния му състав.


Няма коментари:

Публикуване на коментар