сряда, 16 април 2014 г.

Ръководството на ИАРА представи в Тутракан възможностите за проекти за рибарство

16/4/2014

            Екипът на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ в лицето на нейния ръководител Майдън Сакаджиев и заместничката му Миглена Георгиева, заедно със специалисти от агенцията бяха специални гости в Тутракан на среща с представители на Местната инициативна рибарска група „Главиница  – Тутракан  Сливо поле“ (http://gts-flag.org/), създадена през 2010 г. 
    Тя бе организирана по инициатива на областния управител Насуф Насуф и с домакинството на кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов. Възможностите на частния сектор да се включи с проекти в края на програмата за рибарство бе  конкретният повод за дискусията, проведена с участието на представители на единствената МИРГ по поречието на река Дунав. В работата на форума участие взе и изпълнителният директор на групата Евелина Джопсън.
         „Аз съм участник в създаването на дунавската МИРГ и много добре зная, че нашият район се нуждае от устойчиви проекти, не само от публичния сектор, но и от частните бенефициенти“, заяви във встъпителните си думи г-н Насуф. Според него още не e късно представителите на бизнеса от трите крайдунавски общини да намерят мотиви и средства, за да се включат с проекти. Това ще им даде стимул да бъдат готови за участие в тези процеси и в новия програмен период, в който европейската програма вече е за морско дело.

           „Срокът за представяне на проекти е краят на м. юни т.г., като парите трябва да бъдат усвоени до м. август 2015 г. Самото кандидатстване не е трудно, а 60% от средствата са възвръщаеми, като има възможности да се ползва и нашият „Гаранционен фонд“, за да бъдат отпускани от търговските банки кредити за фирмите бенефициенти“, обясни г-н Сакаджиев. В рамките на дискусията стана ясно, че около 3 млн. лева може да бъдат разпределени сред авторите на проекти, представители на юридически лица, регистрирани по търговския закон.
          Най-общо проектите трябва да са в сферата на т. нар. допълващи и обслужващи дейности, а да не са пряко свързани с риболова. Създаване на малки преработвателни мощности, подобряване на инфраструктура, закупуване на оборудване, оформяне на туристически елементи, популяризиране на природни дадености – всичко това влиза в стратегията на МИРГ и може да бъде ползвано като съдържание за проектите.
         „Публичният и частният сектори трябва да вървят ръка за ръка, за да бъдат усвоявани средства по европейските програми, от които да остават резултати в общините“, каза кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов. Общината е реализирала няколко възможности по тази програма, включително и нов етап в подобряване на инфраструктурата край река Дунав в обновения  крайречен парк. В подобен план, но в още по-големи размери са се развили събитията по крайбрежието на Черно море, където има създадени 4 МИРГ. Една единствена е структурата със същото съдържание, изградена в Родопите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар