сряда, 30 април 2014 г.

ТПКИ „Добруджанка” – 60 години път от стоките за масова употреба в България до моделите за висша мода в Германия и Италия


В първите години на 21-я век област Силистра е сред регионите в страната, където сигурно са закрити най-много заводи и цехове на глава от населението. Предвид конюнктурата, промените от планова към пазарна икономика, във връзка с демографския срив и в резултат на много други социални и икономически фактори. За радост обаче имаме и предприятия, които продължават своя път, започнат преди повече от половин век, когато се полагаха основите на тогавашното общество, ориентирано към социалните ценности, ставащи все по-модерни по света, с надеждата да се върнат като мислене и у нас. Сред тях е и ТПКИ „Добруджанка”, която на 5 май т.г. достига своята кота „60”. Седемчленен управителен и тричленен контролен съвет стоят в основата на ръководството на кооперацията, понастоящем със 156 член кооператори.
За миналото и за настоящето на кооперацията разказва нейният дългогодишен председател Цветанка Христова: „Моето начало начело на ТПКИ „Добруджанка” е през 1987 г., но стартът на кооперацията е през м. май 1954 г. За създаването й вземат решение десетина души. Оттогава досега тя запазва името си – Трудово-производителна кооперация за инвалиди, което подсказва, че има социална цел, съхранена във времето. В годините назад сме стигали до 1 400 души – преди повече от четвърт век. В момента при нас работят 210 души, от които 80 са трудоустроени. Независимо от това продължаваме да бъдем сред големите предприятия в града. Произвеждаме по 100 000 броя облекла всяка година.
В първите години кооперацията се е помещавала на територията на бившите конюшни
в близост до някогашната Окръжна болница – сега МБАЛ – Силистра, и все още някои от цеховете там са действащи заедно със складовата база. Административно-производствената сграда на ул. „Д-р Анастас Янков“ е изградена през 1974 г. През годините са й правени редица ремонти и подобрения, за да изглежда днес съвременно с осигурени условия за нормален производствен процес.
При полагането на основите ТПКИ започва с присъщите си за времето производства на оградна мрежа, плетени кошници, както и на детски облекла. До преди малко повече от 20 години „Добруджанка” работеше в тази област. По отношение да облеклата за деца в различните периоди сме били между 3-о и 5-о място в страната по обеми на производство. След 1989 г. започнаха редица промени, вкл. и преминахме към пазарно стопанство. Преориентирахме се към свиване на детското производство и се ориентирахме към производство на дамски облекла. Целият този процес се разви до 2008-2009 г., когато окончателно приключихме с детските облекла. Отбелязваме обаче, че през тези 6 десетилетия неизменно е и производството на опаковки от велпапе и картони, но вече при съкратени обеми предимно за местни нужди.
Оцеляваме благодарение на конфекционното си производство и от контактите си с чуждестранни партньори  по системата „ишлеме”,
т. е. чрез изработки с материали на клиента и заплащане на парче. Този вид сътрудничество е много успешен за нас. Нашата политика е да работим с партньори в дългосрочно взаимодействие, поради което работим по около десетина години с едни и същи поръчители от Германия и Италия. Преустановявали сме връзки с фирми, ориентирали се към пазара в Китай. Междувременно „Добруджанка” израсна и вече работим на терена на по-високите ценови категории. Преди произвеждахме дрехи за масова употреба, а сега изработваме модели за висша мода. Разполагаме и с модерен робот за кроене.
„Добруджанка” има много посоки за подготовка на свои кадри, но предимно го прави на своето място. Хората с опит на други места по-лесно се напасват в нашата „къща”, но ние успяваме да реализираме по-добра подготовка при нас. Стремим се да имаме свои кадри. Завършващите професионалните паралелки в гимназиите нямат желание да усвояват нашата професия, но това е характерно и за други отрасли, където се чувства глад за млади специалисти. Стажуват при нас, обаче е трудна реализацията им. Бригадите ни са такива, каквито бяха преди време. Нашата т.нар. „Младежка бригада” например бе създадена през 2 000 г. след курс на обучение с Бюро по труда – Силистра, в който участваха 50-60 души; тогава взехме на работа успешно завършилите. Прави впечатление, че в нашата кооперация хората са млади по дух – те умеят да работят, обичат и да се веселят.


Трябва да кажем, че около 30 процента от печалбата се реинвестира.
Разработваме проекти, свързани с обновлението, добрите условия за труд, както и с изграждането на социален микро климат. Настоящите нормативни документи не ни позволяват да участваме повече в редица проекти към Агенцията за хора с увреждания, защото отчитат, че сме фирма с добри финансови възможности. Сигурно ще пристъпим към кандидатстване към европейските програми в новия програмен период, защото имаме нужда от други форми за финансиране.
Как би изглеждала „Добруджанка” след десетина години? Поставено е добро начало, получено е перспективно развитие, през последните години е намерена и правилна посока. Трябва и занапред да се съхрани и развие традиционната за кооперацията екипност и добър колектив, за да продължи своето обновление. Честит празник на всички бивши и настоящи наши служители, работници и партньори!“


Няма коментари:

Публикуване на коментар