петък, 11 април 2014 г.

113 629 избиратели от област Силистра (20-и МИР) с право на глас в изборите за Европейски парламент


РИК - Силистра в пълен състав по време на пресконференцията


Ръководството на РИК-Силистра - отляво надясно:
Силвия Стоилова - председател,
Мирослава Червенкова - зам. председател,
Вилдан Мемиш - секретар,
 Ванушка Георгиева - зам. председател
            Първата си пресконференция даде Районната избирателна комисия в 20-и МИР-Силистра. Тя е председателствана от Силвия Стоилова. Заместник председатели са Мирослава Червенкова и Ванушка Георгиева, а секретар е Вилдан Мемиш. Тел. на РИК-Силистра е 086/818-819. Комисията е настанена в сградата на Областна администрация – Силистра, където е осигурено помещение и оборудване за нейната работа, подпомагана от технически екип начело с главния секретар на Областна администрация г-жа Светлана Великова. Работното време на РИК е от 9 до 15 ч. и комисията вече е в работен режим, вкл. и в почивните дни. В близките дни заработва интернет страница на РИК-Силистра, в която ще бъда достъпни решенията и протоколите от заседанията, както и публичните регистри. Ще бъде осъществявано и онлайн-излъчване на заседанията на комисията.
         113 629 са избирателите от област Силистра (20-и МИР) с право на глас в изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г. От тях 51 254 са в община Силистра. В община Дулово – 25 533. В община Тутракан – 14 926. В община Главиница – 10 760. В община Ситово – 4 746. В община Кайнарджа – 3 880. В община Алфатар – 2 530.
Силвия Стоилова -
председател
на РИК - Силистра
          Изборите ще бъдат проведени в 220 СИК, в които ще има 1 798 членове. До 19 април ще става определянето на членовете на комисиите, които като предложения  от страна на кметовете на общини трябва да постъпят в РИК-Силистра до 24 април. Назначенията на СИК ще трябва да са факт до 29 април. Обучението на членовете на СИК като срокове зависи от ЦИК, тъй като се осъществява от образователно звено към нея.
           До 10 април на общините са раздадени първата част от списъците, а след 14 април ще им бъде раздадена и втората част, включваща имената на гражданите от други  страни на ЕС, декларирали желание да гласуват в област Силистра. Предстои да бъде уточнен и броят на така нар. подвижни урни. До 14 май ЦИК ще каже колко ще са секциите за експериментално гласуване в област Силистра, като т.нар. машинно гласуване няма да се отчита, защото ще е валидно гласуването на хартиен носител.

Няма коментари:

Публикуване на коментар