понеделник, 14 април 2014 г.

В Силистра представят проекта „Община Силистра инвестира в следващия програмен период”

В четвъртък, от 11.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Силистра (зала № 202) ще бъде представен проектът „Община Силистра инвестира в следващия програмен период по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г., схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, договор BG161PO001/5-02/2012/004.
Проектът има за цел да увеличи готовността на Община Силистра  за кандидатстване по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския фонд за регионално развитие. Екипът по проекта ще запознае участниците във форума с целите, дейностите и очакваните резултати от предоставената безвъзмездна финансова помощ.  


Няма коментари:

Публикуване на коментар