събота, 19 април 2014 г.

В Силистра общината с шест работни проекта за емблематични сгради градска среда

В изпълнението на проекта „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020“ ще бъдат изготвени общо , с които да се кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. До момента сключените договори с фирмите изпълнители са пет, а шестият предстои да бъде подписан.
През юни 2013 година Общинска администрация подписа договор BG1610001/5-02/2012/004 за предоставяне на 549 669.00 лв., за изготвяне на инвестиционни проекти за обек
ти от община Силистра. Проектът се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
В изпълнението му се предвижда изработване на инвестиционни проекти, чрез които община Силистра ще има възможност за последващо кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. С реализацията им се очаква обектите да придобият нов облик и  подобрят визията и качеството на живот в града ни.
Заложените в проекта обекти на интервенция са следните: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, което скоро навършва 50 години; Детска ясла „Здравец“; Общежитие „Младост“, отбелязало наскоро половин век; сградата на ДКТ „Сава Доброплодни“; сградата на т.нар "Младежки дом", открита преди 35 години; градска среда на ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“.
Предвиждат се следните дейности: за сградите  реконструкция, обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, облагородяване на прилежащи дворни пространства; осигуряване на достъпна среда; за градската среда – реконструкция и рехабилитация на улично платно, изграждане и възстановяване на зелени площи, изграждане на велоалеи, спортни и детски площадки, обновяване на паркинги и други.Няма коментари:

Публикуване на коментар