събота, 26 април 2014 г.

В Дулово бе проведен поредният празник "Моят звезден миг"

      

    На 25.04.2014 г. за трета поредна година се проведе Общинският детски празник „Моят звезден миг”, организиран от СОУ „Й. Йовков” – с. Окорш. Гости на мероприятието бяха д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово, Мариана Илиева – началник на отдел „Образование”, Серихан Сефер – главен експерт в отдел „Образование”, директори на училища и др. Участие взеха ученици от училищата в Община Дулово, а организаторите бяха подготвили за всички участници грамоти и лакомства. 
    Тази традиция набира скорост с всяка изминала година,  защото се посреща с голям интерес. Прегледът стимулира подготовката на песни, танци, сценки, към които децата се отнасят с отговорност и желание за изява. Той е предизвикателство за учителите и преподавателите в културните кръжоци и клубове, защото имат повод за съревнование, а и да видят своите възпитаници на сцена. На 14 май е празникът на Дулово, когато се очаква на централния площад концерт да изнесе ВГ "Фанданго", в която свири дуловецът Йордан Йорданов. На 27 април 2014г. (неделя) от 9.00 ч. в залата на дуловското читалище ще се проведе традиционният преглед на художествената самодейност. В него ще вземат участие над 600 самодейци от 27-те читалища от община Дулово. Със свои изпълнения ще се изявят и самодейни групи към пенсионерските клубове. Прегледът се осъществява с подкрепата на Община Дулово. (ВЕРСИНАЖ)


Няма коментари:

Публикуване на коментар