вторник, 29 април 2014 г.

Първо място за ПГМТ-Силистра на областното състезание „ Защита при бедствия , пожари и извънредни ситуации“      На 25. 04. 2014 година се проведе областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, организирано от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра, Регионалния инспекторат по образование и ОС на БЧК. Целта на състезанието е да се провери теоретичната подготовка на учениците по изучаваното съдържание за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации за ученици от І до VІІІ клас.
       Проверката се извършва чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели. Целта е да се проверят усвоените теоретични знания от І-VІІІ клас. Въпросите в теста са групирани в следните раздели: Природни бедствия; Промишлени аварии и катастрофи; Индивидуални и колективни средства за защита; Пожарна защита; ЕЕНСП „112”; Първа помощ.
       Вторият етап на състезанието включва практическа проверка на знанията, чрез състезателни игри, в които участват по трима състезатели от отбор /четвъртият е резерва!/. ПГМТ „Владимир Комаров“ – Силистра участва с отбор в състав: Валентин Киров, Джан Мехмедов, Димитър Леонов и Ивайло Тодоров от 8 а клас. В продължение на месец момчетата се готвиха усърдно. Двете най-високи оценки на теоретичния кръг са на Валентин и Димитър. В практическите състезания нашите момчета отново показаха бързина, точност, съобразителност и заслужено се класираха на първо място, което им дава право да участват в националния кръг на състезанието „ Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар