вторник, 29 април 2014 г.

Нов офис на Центъра за кариерно ориентиране в Силистра

 

              Помещения в сградата на Детската школа по изкуствата в Силистра се превърнати в Център за кариерно ориентиране като част от национална мрежа със същото съдържание по проект, стартирал преди година и половина по европейска програма. Негов ръководител на местно ниво е Петинка Нейчева, с която работят трима лицензирани консултанти. В ремонтиран вид офисът бе открит с участието на Ганка Илиева, представител на централния офис в София и на Марин Ботев от РИО на МОН, координатор на проекта за област Силистра. Специален гост на тържеството бе Светлана Великова, главен секретар на Областна администрация Силистра, която в приветствието си обяви желанието на ръководената от нея структура да бъде в полза на ЦКО в крайдунавския град.
           Преди два месеца на два пъти по покана на областния управител на Силистра г-н Насуф Насуф бяха проведени форуми във връзка с професионалното образование в област Силистра, като намерението му е срещите между бизнеса и професионалните гимназии да продължат и в бъдеще. Още повече, че сред приоритетите на настоящото правителство е именно професионалното образование. Г-жа Илиева подчерта ролята на местните власти като партньор на начинанието, още повече, че има постъпки проектът да продължи и след есента на 2014 г. като стане държавен приоритет. Разработени са 30 интерактивни филма, които ще са на разположение на центровете в областните градове, за да бъдат ползвани в работата на консултантите.
           За изминалото време тукашните специалисти са посетили 50-те учебни заведения в област Силистра и се очаква занапред да се увеличи потокът от ученици и  техните родители, които да намерят пътя до ЦКО, за да получат необходимата информация и ориентация. В процес на реализация са специални тестове за диагностика на професионалните пригодности на подрастващите, за да направят по-правилния избор на професионално образование след 7-8 клас, а и след края на средното си образование.

Няма коментари:

Публикуване на коментар