петък, 11 април 2014 г.

КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ „МЛАДЕЖТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НАРКОТИЦИТЕ“


         Осем групи  младежи на  възраст между 12 и 18 години кандидатстваха в конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“  организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинския съвет по наркотичните вещества и Превантивния информационен по зависимости. Община Силистра  за втора поредна година дава възможност на младежки общности да кандидатстват в дейности презентирани в проекти. Финансирането е в  размер на 6842,50 лева.
         Комисията за разглеждане на проектните предложения, с председател г-жа Денка Михайлова одобри всички подадени проекти. Това са:
1.      Спорт срещу агресия и наркотици“ на Младежки клуб „Мечтатели“ при НЧ „Светлина-1906“, с.Смилец, с бюджет 965 лева;
2.      Безопасно общуване в интернет“ на група „Виртуална защита“ (ПМГ „Кл.Охридски“), с бюджет 502 лв.;
3.      Улица! Внимавай!“ на група „Бийп (СОУ „Н.Й.Вапцаров“), с бюджет 930,50 лв.;
4.      Като игра“ на Ученически парламент – Силистра, с бюджет 991 лв.;
5.      Училище без насилие“ на неформална група „Заедно срещу насилието” при ПГПТ „Евлогий Георгиев” – гр.Силистра, с бюджет 957 лв.;
6.      „Street games“ на Основно училище „Отец Паисий“ – гр. Силистра, с бюджет 679 лв.;
7.      Академия  ,,АРТ- ЕКО‘‘ на Неформална  група  ,,ЕКО-АРТ“, с бюджет 894 лв.;
8.      С велосипеди за здраве и пътна безопасност“ на Младежки клуб «За безопасност и етика на пътното движение в Община Силистра» (ОДК), с бюджет 924 лв..
             В рамките на одобрените проекти предстоят  дейности, които ще се проведат в периода 22 април – 15 юни. Младежите ще се ангажират с обучения и информационни кампании (с изработване на материали – стикери, флаери, дипляни) подчинени на  разнообразни теми, свързани с трафика на хора, безопасният интернет, превенция на насилието и агресията; състезания по стрийтбол, футбол, тенис на маса, бадмингтон, както и демонстративен волейбол, приложно колоездене, скейтборд; състезание по безопасност на движението; състезателни игри „Дунавски сървайвър“; поход със състезателни игри; фотосафари, пленер, работилница за изработване на модели и макети от отпадъчни и природни материали. Заложени са и  две фотоизложби; хепънинг и демонстрационни ателиета по колоездене; конкурси за рисунка, постер, презентация.

           В събитията по различните проекти ще участват  близо 150 младежи, а посланията им  ще достигнат до над 1800 деца и младежи.  Сред най-активните  отново са ученически групи от СОУ „Н.Й.Вапцаров“ и ОУ „Отец Паисий“.   

Няма коментари:

Публикуване на коментар