петък, 11 април 2014 г.

Община Силистра захапа наградата "Златна ябълка"

      Община Силистра бе удостоена с наградата „Златна ябълка“ от Националната мрежа за деца в България. Националната мрежа за деца е инициатор на наградите „Златна ябълка“. Наградите се връчват, всяка година , за да насърчат   организации и отделни личности, които допринасят за живота и благосъстоянието на българските деца. В категорията за Общинска администрация съдействаща за решаване проблемите на децата,  в работа и в това направление с НПО, община Силистра е номинирана и спечели наградата за 2013г.

     Г-жа Денка Михайлова, заместник кмет „Хуманитарни дейности", получи плакет, с които Националната мрежа в България благодари на кметския екип за работата в полза на децата . Грамотата връчи г-жа Христина Георгиева, ръководител на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ - Силистра. 
        Национална мрежа за децата е обединение на 122 организации от цялата страна, които работят с деца и семейства в четири основни тематични области: здраве; образование; семейство и деца в институции, както и детско и младежко правосъдие. Мисията на организацията е да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата
       За да се гарантират правата и повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в България, организацията  осъществява застъпнически и лобистки кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. Благодарение на екипа си от експерти  се изработват информирани политики за децата и семействата. Също така активно се  работи за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях. Друг основен приоритет в работата е изграждането на работеща и отворена гражданска мрежа по въпросите на децата и семействата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар