понеделник, 14 април 2014 г.

Снимаме Добруджа в Mеждународен фотоконкурс „Нашето културно-историческо наследство като част от общото европейско наследство“

Mеждународен фотоконкурс „Нашето културно-историческо наследство, като част от общото европейско наследство “

Народно читалище „Светлина 1941”- гр. Генерал Тошево, България
и Културен дом“Pontus Euxinus”- гр. Наводари, Румъния
Конкурсът е част от Проект „Диалог между културите” – MIS ETC 568, финансиран по договор №53732, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
Конкурсът има две тематични направления:
1.     Бит, обичаи, традиции и култура в регион Добруджа.
Чрез любителски фотографии, участниците да изразят вижданията си за културно-историческото наследство, отразяващи празници, ритуали и дейности, исторически обекти и местности, фолклор и етнография, забележителности в двата района.
2.     Репортажна фотография.
Във фотоконкурса могат да участват фотографии, които отразяват събитията по време на фестивалите:
·        1 – 2 май, 2014г. – Трансграничен фолклорен фестивал за възрастни, който ще се проведе в гр. Наводари, Румъния.
·        6 – 7 май, 2014г.- Трансграничен детски фолклорен фестивал, който ще се проведе в гр. Генерал Тошево, България.
За да се включите във фотоконкурса „Нашето културно-историческо наследство, като част от общото европейско наследство “, трябва:
Да изпратите вашите снимки на e-mail:photocom_dbc@abv.bg или на електронен на дигитален носител /СД/ на следните адреси:
За България: 9500, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов 5”, област Добрич, Народно читалище „Светлина 1941”- с текст „за фотоконкурса”
За Румъния: 905700, гр. Наводари, ул.Sanatatii №2, област Констанца,  Casa de cultura “Pontus Euxinus” – с текст „за фотоконкурса”
Снимките трябва да са авторски. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG(.jpeg) с минимална резолюция 1500х2100 pixels. В прикачен текстов файл се посочват: заглавието на снимката /снимките/, придружено от резюме описващо заснетото събитие или обект, мястото на заснемането – до 40 думи, име на автора, възраст, населено място, телефон за връзка или електронен адрес.
Право на участие имат любители фотографи на възраст от 15 до 35 години от областите Добрич и Констанца.
Краен срок за предаване на материали: 22 май 2014 година -17.00 часа.
Най-добрите фотографии ще бъдат представени на изложби – на 30-31 май в гр. Наводари и на 13-14 юни в гр. Генерал Тошево. По време на изложбите ще бъдат наградени най-добрите творби. Отпечатването на творбите на класираните за участие в изложбите ще бъде направено от организаторите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар