понеделник, 30 юни 2014 г.

Конкурс „Европейска община в област Силистра“: 1. Силистра, 2. Тутракан, 3. Главиница

30/6/2014


   в залата на Областна администрация – Силистра се проведе тържеството за награждаване в конкурса „Европейска община в област Силистра“, проведен от Областния информационен център с ръководител Мирослав Калинов. Присъстваха представители на местните и регионалните власти в областта – кметове на общини, председатели на общински съвети, експерти по проекти в администрациите, медии и др. Целта на този конкурс е да се отчетат постигнатите резултати на областно ниво през Първия програмен период (2007-2013) от членството на България в Европейския съюз, като бъдат отличени общините в област Силистра, които са били най-активни в привличането на европейски средства по седемте оперативните програми.
    База за сравнение са проектите на самите общински администрации, а информацията за тяхното изпълнение е налична в публичния модул на ИСУН (Информационна система за изпълнение и наблюдение на средствата от ЕС в България). Всички седем общински администрации в област Силистра се състезаваха за призовото първо място по пет критерия, определени от ОИЦ-Силистра: брой сключени договори, обща стойност на договорените средства, договорени средства на глава от населението, реално изплатени суми и реално изплатени суми на глава от населението. Всеки от показателите носи точки от 1 до 7 на общините, а общият сбор определи крайното класиране.
    В крайното класиране община Силистра е на първо място с 33 точки от максимални 35, община Тутракан е на второ място с 29 т., а община Главиница е трета с 27 точки. „Много е трудно да бъде отличен победител и да бъдат отчетени усилията, които полагат експертите на всички етапи от работата по един проект. Точно затова, обективните показатели – цифрите, определиха класирането“, аргументира избора Елена Стоянова – експерт от ОИЦ. Г-н Насуф Насуф, областен управител на област Силистра, поздрави участниците и връчи плакети на първите две общини, на третата това стори Вяра Емилова, зам. областен управител, а Мирослав Калинов връчи грамоти на всички общини в областта.
   В поздравителното си слово г-н Насуф Насуф заяви: „Уважаеми госпожи и господа от Областния информационен център и от общините от област Силистра, с финала на днешния конкурс на практика оценяваме поведението на местните власти за участието им в първия програмен период (2007-2013) от членството на България в Европейския съюз. Честито на общините от почетната тройка и нека техният пример бъде заразителен и за другите общини в стремежа им да се доближат до най-добрите. Да благодарим на Областния информационен център за конкурса „Европейска община в област Силистра“ и да им пожелаем и занапред да бъдат полезният източник на информация, на знания  и на посредничество. Общината е основният момент, където и занапред ще се случват всички проекти и нека заедно с Областна администрация сме единни в този процес. На добър час!“ Специална грамота бе предвидена и за домакина – „Европейска администрация в област Силистра“, присъдена на Областна администрация Силистра за направени европейски инвестиции в повишаване на качеството на предоставяните услуги, както и в квалификация и обучения на своите експерти.
    Общо 120 договора за безвъзмездна финансова помощ по седемте оперативни програми са сключени в област Силистра на стойност почти 180 млн. лв. в целия програмен период 2007-2013 г. От тях 60 (за над 152 млн.лв. ) са проектите на общинските администрации, което e 84% от общия размер на привлечените европейски средства за развитие на областта: ОА-Силистра има 24 договора за близо 90 млн. лв.; в община Тутракан са сключили 10 договора за над 28 млн. лв.; в община Главиница – 9 договора за над 10 млн. лв и т.н.  Проектите на администрацията в Тутракан носят най-висока стойност на договорените средства на глава от населението – 1920,62 лв./човек, а по общинските договори в Главиница са изплатени най-много средства на глава от населението – 942,21 лв./човек.
   ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Неговата дейност е продължена до м. юни 2015 г. и занапред ще има познатата роля на разпространител и обобщител на информация, както и на полезни практики.

   В залата на Областна администрация – Силистра се проведе тържеството за награждаване в конкурса „Европейска община в област Силистра“, проведен от Областния информационен център с ръководител Мирослав Калинов. Присъстваха представители на местните и регионалните власти в областта – кметове на общини, председатели на общински съвети, експерти по проекти в администрациите, медии и др. Целта на този конкурс е да се отчетат постигнатите резултати на областно ниво през Първия програмен период (2007-2013) от членството на България в Европейския съюз, като бъдат отличени общините в област Силистра, които са били най-активни в привличането на европейски средства по седемте оперативните програми.
    База за сравнение са проектите на самите общински администрации, а информацията за тяхното изпълнение е налична в публичния модул на ИСУН (Информационна система за изпълнение и наблюдение на средствата от ЕС в България). Всички седем общински администрации в област Силистра се състезаваха за призовото първо място по пет критерия, определени от ОИЦ-Силистра: брой сключени договори, обща стойност на договорените средства, договорени средства на глава от населението, реално изплатени суми и реално изплатени суми на глава от населението. Всеки от показателите носи точки от 1 до 7 на общините, а общият сбор определи крайното класиране.
    В крайното класиране община Силистра е на първо място с 33 точки от максимални 35, община Тутракан е на второ място с 29 т., а община Главиница е трета с 27 точки. „Много е трудно да бъде отличен победител и да бъдат отчетени усилията, които полагат експертите на всички етапи от работата по един проект. Точно затова, обективните показатели – цифрите, определиха класирането“, аргументира избора Елена Стоянова – експерт от ОИЦ. Г-н Насуф Насуф, областен управител на област Силистра, поздрави участниците и връчи плакети на първите две общини, на третата това стори Вяра Емилова, зам. областен управител, а Мирослав Калинов връчи грамоти на всички общини в областта.
   В поздравителното си слово г-н Насуф Насуф заяви: „Уважаеми госпожи и господа от Областния информационен център и от общините от област Силистра, с финала на днешния конкурс на практика оценяваме поведението на местните власти за участието им в първия програмен период (2007-2013) от членството на България в Европейския съюз. Честито на общините от почетната тройка и нека техният пример бъде заразителен и за другите общини в стремежа им да се доближат до най-добрите. Да благодарим на Областния информационен център за конкурса „Европейска община в област Силистра“ и да им пожелаем и занапред да бъдат полезният източник на информация, на знания  и на посредничество. Общината е основният момент, където и занапред ще се случват всички проекти и нека заедно с Областна администрация сме единни в този процес. На добър час!“ Специална грамота бе предвидена и за домакина – „Европейска администрация в област Силистра“, присъдена на Областна администрация Силистра за направени европейски инвестиции в повишаване на качеството на предоставяните услуги, както и в квалификация и обучения на своите експерти.
    Общо 120 договора за безвъзмездна финансова помощ по седемте оперативни програми са сключени в област Силистра на стойност почти 180 млн. лв. в целия програмен период 2007-2013 г. От тях 60 (за над 152 млн.лв. ) са проектите на общинските администрации, което e 84% от общия размер на привлечените европейски средства за развитие на областта: ОА-Силистра има 24 договора за близо 90 млн. лв.; в община Тутракан са сключили 10 договора за над 28 млн. лв.; в община Главиница – 9 договора за над 10 млн. лв и т.н.  Проектите на администрацията в Тутракан носят най-висока стойност на договорените средства на глава от населението – 1920,62 лв./човек, а по общинските договори в Главиница са изплатени най-много средства на глава от населението – 942,21 лв./човек.
   ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Неговата дейност е продължена до м. юни 2015 г. и занапред ще има познатата роля на разпространител и обобщител на информация, както и на полезни практики.

Златен медал за кукерите от читалището в Кайнарджа на събор в град Бяла

       Кукерската група при НЧ "Отец Паисий - 1942", село Кайнарджа, област Силистра, участва в Шести национален събор на читалищата Бяла 2014 на 27 - 28.06.2014 г. Групата получи ГРАМОТА за успешно представяне, ДИПЛОМ за номинация - читалище с най-атрактивни групи, и ЗЛАТЕН МЕДАЛ. Повече от 1 000 души участваха в Националния събор на читалищата, организиран от Народното читалище “Пробуда-1928″ с подкрепата на община Бяла. В събора се представят самодейци от над 60 читалища от цялата страна. В рамките на проявата е и специалното изложение “Произведено в България” с проекти и продукти от читалищата, изработени през приключващия им творчески сезон през изминалата година. (http: rekits-silistra.com)

Областният управител на Силистра награди местен борец за поредица от успехи        В Областна администрация – Силистра се проведе ритуал по награждаване на десетокласника Октай Осман от Общинско спортно училище „Дръстър“ и от Спортен клуб „Добруджански юнак 96“ – Силистра по повод редица успехи на състезателя по борба (св. стил) в републикански и международни турнири. Най-последните от тях – два сребърни медала, възпитаникът на треньора Мирослав Върбанов е постигнал на две държавни първенства – лично и лично-отборно. „Октай Осман заслужи нашето внимание с последователните си успехи, с които област Силистра може да се гордее, и му пожелаваме още по-големи достижения, за осъществяването на които ще съдействаме според възможностите си“, каза областният управител г-н Насуф. Заедно с него в тържеството участваха Вяра Емилова, зам. областен управител, и Светлана Великова, главен секретар на ОА-Силистра.
              „В продължение на години в предишните две възрастови групи момчето бе неизменно с бронзов медал, в по-горната възрастова групи при кадетите вече е сребърен медалист, надяваме се да стане първи при мъжете, за да потвърди славата на борците от Силистра, откъдето е имало в миналото трима европейски шампиони“, заяви директорът на ОСУ „Дръстър“ Петър Цветков, който участва в тържеството, придружаван от треньора по борба Петър Стайков. На него Октай Осман, класирал се на седмо място и на международен турнир в Русе, получи поздравителен адрес и награда – ваучер за закупуване на спортни пособия в местен специализиран магазин.
          Справката показа, че за изминалата спортно-състезателна година спортистите от ОСУ са извоювали 73 медала в седем спорта, развивани в училището. Сред тях са и борците, които тренират при недобро битово състояние на базата си на територията на покритата база на ст. „Луи Айер“, но са им създадени условия в училището, за да бъдат компенсирани. Оттам съобщават, че още на първи тур е направен прием от 23 деца за нова паралелка в пети клас за учебната 2004-2005 г. Трима футболисти от отбора на ОСУ са били харесани да продължат подготовката си в школата на шампиона „Лудогорец“ – Разград.
            Да припомним, че училището бе възстановено с решение на Общински съвет – Силистра през 2005 г. В момента в него учат над 200 ученици от 7 вида спорт, вкл. борба, като сред тях има представители на цялата област. Срещата с борците на Силистра, проведена в първия ден на новата работна седмица, е втора за областния управител от м. ноември м.г. насам. Тогава представители на спорт „борба“ от ОСУ „Дръстър“ участваха със съдействието на ОА – Силистра в международен турнир в Разград и в национални турнири, вкл. в град Айтос, където спечелиха няколко медала. (http://silistra.government.bg)

Тържествено закриване на учебната година в ПГМТ „Владимир Комаров“


         Време е и тази  учебна година да си иде. За едни първа, за други – последна. Колко бързо лети времето – безспир, затаило дъх, неуморно вперило поглед в бъдещето – бърза ли, бърза. Сякаш за миг се търкулват годините…
И много, и малко лета. Но достатъчно за всеки от нас, а и всички заедно да направим равносметка на стореното, да сложим на везните амбиции и получени знания, да  погледнем за последно назад – в миналото и гордо да продължим напред.
Ние сме едно от най-успешните училища в областта. Успехите се превръщат в традиция за нас. През последните години го доказваме с реализираните от нас проекти и други инициативи. Последният учебен ден донесе заслужени похвали и награди на всички ученици, които се включиха в организираните олимпиади, състезания, спортни турнири и други дейности през учебната година в училището. А те са много:
 • Състезание по приложна електроника „Мога и зная как“. Отборът ни зае 4-то място в Регионалния кръг на състезанието, което се проведе в ТУ-Варна. Участници от ПГМТ „Владимир Комаров“ бяха Павел Гочев от 11 а клас и Кристиян Жечков  от 12 а клас.
 • Отборът на ПГМТ“Вл.Комаров“ стана шампион на Областния турнир по мини футбол.
 • На Областното състезание“Защита  при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ нашият отбор зае първо място, а на Националния кръг на състезанието се класира в „Топ 10“ сред 28 отбора участници.
 • Иван Красимиров Александров от 11а получи втора награда на XV национален конкурс „Космосът-настояще и бъдеще на човечеството“. И отново Иван в националния конкурс за младежки проекти под надслов "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" зае ІІІ-то място за   проекта "ЕКОДВОР - 2".
 • Джан Мехмедов от 8а клас се класира на 2 място в математическото състезание „Европейско кенгуру“.
 • Иван Валентинов от 9б клас донесе много награди в областта на изобразителното изкуство. В конкурса „ Тютюнопушене – модерно или вредно!?“ негова рисунка – комикс е класирана на 3 място, а в конкурса за изработване на макети на  птици, обитаващи биосферен резерват „Сребърна” – 3 място.  Блестящо бе и представянето му в  конкурса за комикс, приказка, разказ и есе по превенция на зависимости, в който заедно с  Берке Юзел от 9б клас заеха съответно 2 и 3 място.
 • С призови места сме на "Цветната олимпиада". Български език и литература: 9 клас – Деян Иванов Николов – 1 място; 10 клас – Ренел Ергюн Февзи – 1 място. Информационни технологии: 9 клас –  Любослав   Красимиров   Лечев – поощрителна награда. Английски език: 9клас – Драгомир Неделчев Неделчев –  поощрителна награда.
 • Положихме началото на градски турнир по електронни спортове „League of Legends“.
 • Александър Александров, Любослав Лечев, Галин Руменов, Гален Атанасов, Дамян Петров от 9б клас и Сашко Илиев от 10а клас изработиха оригинални предмети от отпадъчни материали от р. Дунав , с които се представиха в конкурса Danube Art Master и бяха отличени от международно жури.
 • Да не забравим и спортистите: Светослав Славов – 2 златни медала, Християн Христов – сребърен медал от национално първенство по карате; Тунджай Расим  от 9в клас завоюва бронзов медал на 44 турнир по свободна борба „Млади данколовци“ в категория 58 кг , кадети.
 • Браво и на онези 15 момчета, които не допуснаха отсъствия през учебната година и бяха наградени в класацията „Бъди в час“.
Директорът на ПГМТ „Владимир Комаров“ инж. П. Георгиева поздрави учениците и обяви  победителите в класациите “Клас на годината“ и „Учител на годината“. Носители на отличията тази година са: 9а клас и госпожа Йолита Мичкова.
За доброто ни настроение се  погрижи балет „Аксел“!
Днешният ден утре ще е спомен. Спомените са хубаво нещо, но по-важни са мечтите. Не се отказвайте от тях, защото мечтите са вашите криле. Вървете напред смело и решително. Всеки ден си казвайте:”Аз искам и мога!” Не се страхувайте от трудностите, а ги побеждавайте!
Весела ваканция! И не забравяйте да се забавлявате!

неделя, 29 юни 2014 г.

Църквата в Силистра в нова премяна навръх празника си Петровден


      Община Силистра: Честит Петровден! На този ден църквата чества паметта на двамата Христови апостоли - Петър и Павел - ревностни разпространители на християнството, изтърпели много страдания и гонения, наречени "първовърховни престолници и вселенски учители".Днес градската църква "Св. св. първоапостоли Петър и Павел" в Силистра празнува своя храмов празник. При тържествено биене на камбаните рано сутринта архиереите бяха посрещнати пред катедралния храм, където ги очакваше храмовото духовенство. При пеене на „Владику и священноначалнику…“ архиереите направиха тържествен вход и взеха време за светата богослужба. Доростолският митрополит Амвросий, както и гости архиереи от страната и чужбина, отслужиха тържествената архиерейска златоустова света литургия. Храмът беше препълнен с богомолен народ от близо и далеч, дошли да се помолят на светите първовърховни апостоли и да се насладят на празника. Ръководството на Община Силистра изрази своите благопожелания и поднесе специални подаръци, които ще са в унисон след ремонта на църквата „Св. св. първапостоли Петър и Павел“.
      ...От празника миналата година насам бе извършен нов ремонт на част от помещенията. Вече отвън в специална постройка се продават свещите, за които вътре са създадени условия, при които отцеждащият се дим да отива извън храма, с което се щадят стенописите.

Ексминистър, гости от чужбина и местни активисти в празника на "Дунавски славеи"

Сн. АРТ Силистра
       Носталгията по "доброто старо време", когато Детският хор "Дунавски славеи" беше марка без мярка, защото почти нямаше конкуренция в близките 100 км около Силистра, събра повече голямо, отколкото мало на празника "50 години", организиран от Инициативна група. Да е жив и здрав интернет и Фейсбук, за да има социални мрежи за пряка връзка и за участие - на ексминистър, на настоящи певци от близо и далеч, та чак от чужбина. За весели спомени, за певческа тръпка, за наздравица и за обещание някой да съживи традицията и да върне хора на Силистра. Така, както "Седянка" почти неизменно през годините от 1908 г. насам, подобно на предшествениците си - общо 120 години, прави Силистра "столица на песента".

За Деня на Дунав в Тутракан младежи рисуват, в Силистра пенсионери пеят


       Kalina GrancharovaРисунки върху тениска с текстилни бои, рисунки върху дунавски миди, Арт фейс - един празник за малки и големи в Дунавския парк, организиран от Община Тутракан, МКБПМН и Историческия музей. Разбира се, имаше и повод за тази пъстра сбирка - днешният Международен ден на река Дунав. Празникът на голямата река започна още вчера с регатата Сандрово - Тутракан, в която взеха участие ентусиасти с 11 лодки. Днес нова регата потегли по реката - този път организирана от Сдружението за развитие на туризма в региона на Тутракан по маршрут Тутракан-Малък Преславец-Попина.
        ...В Силистра навръх Международния ден на река Дунав бе проведен пенсионерският празник с песни и танци, една проява, в която пеещите се гледат едни други, а обикновено няма кой да ръкопляска. И така три часа. Преди няколко дни бе традиционната регата, в която участват гимназисти от различни училища.
          Община Силистра Слънчевият ден предразположи гласовитите изпълнители от Клубовете на инвалида и пенсионера да открият тържеството с много емоционален заряд. Съборът се организира и посвещава за първи път на Международния ден на река Дунав - 29 юни. В репертоара на фолклорните състави са застъпени песни с тематика за реката. В тазгодишния събор участваха 20 художествени колектива от община Силистра. От името на Общинска администрация, д-р Лидия Попова, директор дирекция "Хуманитарни дейности", поднесе поздрави, които дадоха начало на тегленето на жребия за последователност на представянето на песните. В продължение на близо четири часа централната градска част ехтеше от звуците на добруджанската фолклорна музика.

В Деня на река Дунав и големия християнски празник Петровден, на площад „Свобода“ се проведе „Дунавски събор“- общински преглед на художествени колективи, организиран от Дирекция "Хуманитарни дейности", отдел "Култура" към Община Силистра.

четвъртък, 26 юни 2014 г.

Проблемите на журналистическата етика вълнуват не само журналистите, но и обществото

http://www.sbj-bg.eu/
http://www.sbj-bg.eu/
      
      Проблемите на журналистическата етика вълнуват не само журналистите, но и обществото, каза Снежана Тодорова, и. д. председател на СБЖ, при откриването на дискусията, посветена на тази така важна и наболяла тема, пред която са изправени българските медии. Форумът е организиран от СБЖ и Фондация „Фридрих Еберт”, а сред участващите бяха медийният експерт Бисера Занкова, доц. Вяра Ангелова от НБУ и представителят на фондацията Михаела Малер. Интересът към темата и желанието да споделят свои мисли по темата беше довел на ул. „Граф Игнатиев”-4 представители на различни медии, Мехти Меликов, председател на АБРО, члена на СЕМ Иво Атанасов, членове на УС на СБЖ, както и представители на Комисията по етика при СБЖ, чийто председател е журналистката Петя Миронова. По проблемите на етиката и професионалните стандарти в новата медийна среда говори медийният експерт Бисера Занкова, която очерта параметрите на този толкова актуален проблем не само за България. В доклада си „Етика и професионални стандарти в новата медийна среда” тя се спря на критериите на ЕС относно състоянието на медиите в новата цифрова среда, където те продължават да са основа, и то благодарение на професионализма си.  Много е важна обществената функция на обществените медии, каза Бисера Занкова, които трябва да генерират добрите практики. Според нейните изследвания медиите трябва да имат свои етични кодекси, които да са с различна насоченост, като ударението да се поставя най-вече именно върху добрите практики.
         Особено важен е проблемът на прилагането на законите и саморегулирането, който е не само български, а всеобщ. Медийната експертка сподели, че журналистическата етика е била обект на дебати и по време на състоялия се неотдавна семинар в Братислава за новата онлайн среда. А на VІІ международна конференция във Вроцлав е било обявено новото издание, в което участват тя и доц. Светлозар Кирилов, а темата им е била колко са етични българските медии. За лошите и добрите практики в контекста на съвременните етични предизвикателства свои мисли сподели на форума и доц. Вяра Ангелова преподавател в НБУ. Според нея нещата, които са тема на форума, са нещо като дежа вю, защото вече 20 години си говорим едно и също. Вяра Ангелова каза, че новите етични теми се променят и като че ли са подвластни на няколко аспекта: изобилието от източници на информация, което затруднява работата на журналистите; работата с гражданската журналистика, като все по-често медиите работят в рубрики като „Аз репортерът”, „Май нюз” и други; работата със социалните мрежи. Там все по-често в личните си профили на журналистите все повече са подчинени на своята професия и си пишат по проблеми и теми, които намират място в медиите, за разлика от останалите хора, които повече наблягат на личните си истории.
       Според доц. Ангелова форумите вече започват да стават място, където се разгарят дискусии по дадена тема. За съжаление обаче в тях много често печели обществената дискусия на безотговорната среда, което се превръща в проблем за медиите. Забелязва се също, че качествените журналисти все повече намаляват, защото се ръководят от написаното във форумите. Тя не пропусна да отбележи, че и троловете са тези, които оказват неблагоприятно влияние върху медиите. Вяра Ангелова е на мнение, че само създадените правила могат да внесат спокойствие в общия дом на журналистиката. По време на дискусията голям интерес предизвика доклада на Комисията по етика при СБЖ, представен от журналистката Мария Нецова. В него тя се спря на това, че в края на миналата година се е появил нов Професионално-етичен кодекс, дело на Българския медиен съюз (БМС). „Ще припомня, че алтернативният етичен кодекс бе изготвен на тъмно, без обсъждане и дискусии в публичното пространство, в журналистическата ни гилдия, игнорирайки или по-скоро изолирайки СБЖ - най-голямата и авторитетна организация на журналистите у нас” – каза Мария Нецова.
        Тя не пропусна да сподели, че при съпоставката между двата кодекса – на приетия през 2004 г. от СБЖ, както Етичен кодекс на българските медии, и този на БМС, се е установило, че те не се различават съществено, защото в тях са залегнали едни и същи основополагащи принципи и стандарти на журналистическата етика. Единствената разлика, която се забелязва, е в някои от формулировките, детайлите и някои нюанси.
    „Споделихме убеждението си, че алтернативният етичен кодекс се появи вследствие на  дълбокото разделение на българските медии, чиито  явни или задкулисни собственици са превърнали изданията си в инструмент на политическите си и властови интереси” – каза Мария Нецова. Тя не пропусна да разкаже за някои случаи, за които Комисията по етика при СБЖ да се самосезира по повод някои публикации в медиите, свързани с трагични епизоди и престъпления от живота в страната ни.
    „Подобни визуализирани садистични актове, преднамереното използване на сензации от черните хроники и превръщането на жестокостта в стока, което през последните години се налага като тенденция в печатните и електронните медии у нас, оказват травмиращ ефект върху духа и морала на нацията в болното ни време. Убедени сме, че показването и тиражирането на гледки и кадри с подобна жестокост не са от обществен интерес и са в разрез с нормите в Етичния кодекс на българските медии, приет от всички печатни издания в България” – подчерта Мария Нецова.
      По повод работата на някои журналисти, в чиито материали истината е цитирана некоректно или е манипулирана, тя припомни думите на големия български журналист Йосиф Хербст, изречени през 1923 г., които днес звучат актуално: „Вестникар, който се е убедил сам или когото са убедили в сторена от него грешка  и не я поправи веднага, по собствена инициатива, сам се заличава от списъка на почтените хора.” Изявлението на журналистката приземи академичния стил на дискусията и много колеги откликнаха и споделиха своите виждания по повод етиката в българската журналистика.
    Емоционално, но същевременно и прагматично говориха Димитрана Александрова и Розита Попова, която е на мнение, че след като през изминалите 20 лета са се натрупали проблеми, то трябва вече да се премине към фазата на еволюцията, но за съжаление все още сме във фазата на революцията. А според журналистката Силвия Стефанова, под въпрос е дали проблемите в нашата журналистика могат да се решат в комисиите по етика. И това е така, защото все още не можем да се преборим с порочната практика медиите да се превръщат в пощенски кутии, а и редакционните политики често се променят. Известната със своя борбен нрав журналистка е на мнение, че дефект на работещите в медиите е, че не обръщат внимание на основния проблем: защо ни липсва журналистическа етика, и че все още някои изпълняват политически поръчки.
     Едно от водещите пера в печатните медии - Светослав Терзиев (в. „Сега”), емоционално, но подплатен с факти направи разголващ разрез на ситуацията в медиите и работата на журналистите в контекста на сегашната обстановка в страната. Той е на мнение, че през последните години в медийния свят върви скрито одържавяване на медиите, защото е много трудно те да се самоиздържат и по този начин нямат възможност да са свободни. Известният международник припомни какво му е разказал Вежди Рашидов как през 2007 г. на една маса се е решила съдбата на българските медии и как е създаден монопол на медии, в които се наливаха пари от една частна банка. Терзиев не пропусна да отбележи, че единствената задача на медиите е да пазят правото на информация, но за това трябва някой да си плаща.
      В интернет вече може всеки да ползва материали от дадени издания, и то без да се бръкне да плати за това и по този начин журналистите се превръщат в жертви на мрежата, смята Светослав Терзиев. Той е на мнение, че не трябва да се съгласяваме държавата да ни налага регулация, само защото ни дава средства. Трябва да настояваме за все по-голяма прозрачност и всичко да е на светло. Журналистиката е публична професия и ако всичко се прави на тъмно, губим доверието на читателите, убеден е Светослав Терзиев. Той припомни за наскоро приетата от УС на СБЖ Декларация за достойно заплащане на журналистическия труд и за спиране на деградацията на журналистическата професия, която е много добра, защото защитава правата на журналистите. „Ние не сме защитени и не трябва да разрешаваме да ни купуват и продават” – смята журналистът от в. „Сега”.
        Пред участващите в дискусията Михаела Малер, представител на „Фридрих Еберт”, сподели, че мотивацията на фондацията да се занимава с медиите е, че те играят голяма роля в демократизацията на България. А в края на срещата Снежана Тодорова съобщи, че вероятно на една следваща среща ще бъде обсъдена и приетата от УС на СБЖ декларация и
Проектозакона за защита правата на журналистите, от който все повече има нужда.

Общинският съвет в Силистра свали сегашния си председател Димитър Генов от БСП и върна на поста предишния - д-р Мария Димитрова от ГЕРБ


Д-р Мария Димитрова
         След таен вот с 20 гласа „за“ от 21 гласували общински съветници на своята поредна сесия общинските съветници днес от Силистра избраха за председател д-р Мария Димитрова от ПП ГЕРБ. След тричасово заседание и процедури според правилника за работа на Общинския съвет по първа точка в дневния ред, първо, също с таен вот, бе освободен Димитър Генов от председателското място, а след това бе издигната кандидатурата на д-р Димитрова за председател, какъвто тя бе до август м.г. Тогава съветници от БСП поискаха смяната й и тя бе осъществена. 
        Сега вносители на предложението са общинските съветници от ПП ГЕРБ Валентин Перчемлиев, Денислав Димитров, Иван Иванов, Константин Стоилов и самата Мария Димитрова с мотиви, посочени в докладната записка: "При участието си в разискванията на заседания на Общинския съвет със собствен проект за решение заседанието е трябвало да се ръководи от заместник председател до прекратяване на обсъждането. В рамките на своите правомощия председателят неколкократно е участвал със свои проекти за решения и едновременно с това е водил заседанията на съвета в нарушение на разписаните правила в чл. 17, ал. 2 от Правилника. Чести са били случаите на провеждане на заседания на постоянни комисии без наличието на необходимия кворум и липса на становище на комисиите по внесените проекти за решения.“
            "Председателят на общинския съвет е пръв сред равни. Ще работя с всички съветници според правилника и българското законодателство, без реваншизъм", каза г-жа Димитрова и благодари на съветниците, гласували за нея, както и негласувалите.
По профила на Община Силистра  - Фейсбук. 

В Силистра Областното звено за мониторинг препоръчва нови ЦНСТ за деца с увреждания в Силистра и Тутракан, ЦСРИ в Тутракан и ЦНСТ за деца в Дулово

26/6/2014

            В Областна администрация – Силистра бе проведено заседание на звено за мониторинг и оценка на областната стратегия за социални услуги (ОСРСУ), свикано от Вяра Емилова – зам. областен управител. Членовете на звеното – представители на общините и на социалните служби, разгледаха главно два въпроса: обсъждане и приемане на междинна оценка за изпълнение на стратегията за периода 2011-2013 г.; обсъждане на предложение за изготвяне на мониторингов доклад за изпълнението й за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2014 г., който трябва да е готов до 31 март 2015 г. 
      Вяра Емилова заяви пред присъстващите: „Проектът на междинната оценка на ОСРСУ за периода 2011-2013 г. беше изготвен съгласно решение от предишното заседание на звеното и заповед на областния управител от м. януари т.г.  Три работни срещи за организиране на процеса на изготвяне на междинната оценка проведе екипът, съставен от представители на Областна администрация, РДСП и областните координатори по проект „Развитие на системата по планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“.
        Сред изводите и препоръките в междинната оценка: да се извърши актуализация на общинските стратегии за периода 2014 – 2015 г.; да се осигурят възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление и мониторинг на социалните услуги и на техните доставчици; да продължи реформирането и преструктурирането на съществуващи специализирани институции за деца и лица, като се насочат усилия за изграждане на нови ЦНСТ за деца с увреждания в градовете Силистра и Тутракан, ЦСРИ в гр. Тутракан и ЦНСТ за деца в община Дулово; да се насърчават доброволчески практики и осъществяването на по-тясно взаимодействие с неправителствения сектор при осигуряване на ефективността и качеството на социалните услуги; да се разкрият междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от една община.
       На вниманието на авторите на оценката от междуведомствения екип стоят и няколко момента, изискващи навременни действия: в общините, в които има закрити или предстои закриване на специализирани институции, да се осигури ефективно използване и стопанисване на сградния фонд, с цел разкриване на нови социални услуги в общността; освободеният персонал от реформираните или от закритите специализирани институции да бъде приоритетно насочван към новоразкритите социални услуги в общността или към създадените от резидентен тип.
http://silistra.government.bg/

В Силистра: 90 минути със 115 стиха за любовта вместо „Божествен дар“


Илия Стефанов - Учителят
Литературен клуб „Реката и приятели“ – Силистра представи в зала „13“ на Градската художествена галерия своя най-нов член – Дими Борисова, известна в обществото като бизнес дамата Димитричка Георгиева, заявила пред съда на читателите  първата си творба, стихосбирката „Божествен дар“. Със 115 стиха за любовта в нея авторката показва как през очите на една жена с богат житейски опит изглежда обичта в различните й измерения и адресати. В тях се оглежда най-съкровеното човешко чувство, за да ни се напомни, че няма нищо по-голямо от хляба на трапезата ни и нищо по-ценно от любовния трепет.
Цв. Игнатова - началник на отдел "Култура",
авторката Д. Борисова, Й. Георгиев - сценарист
и водещ на творческата вечер
В днешното все по-малко богато на духовност време, изпълнено с противоречия от най-разнообразно естество, е истинска смелост да предложиш на аудиторията своето виждане за любовта, пречупено през призмите на преживяното и бляна. Как звучат стиховете на Дими Борисова аудиторията първо чу в изпълнение на събрата по перо Иван Колев, председател на Литературен Клуб „Реката и приятели“, по професия пожарникар, по призвание – актьор и писател. Чрез изпълненията на кръщелница на авторката, студентката по журналистика и пиар комуникации Анхела Атанасова, която още е много далече от на „попрището жизнено в средата“, публиката влезе повторно в поетичния свят на Дими Борисова, за да види и женската „гледна точка“ от позицията на младостта, защото любовта е подвластна на всички възрасти, както твърди една световно известна максима.
Даниела Недялкова и Анхела Атанасова
Теодора Тодорова от печатница РИТТ представи издателя на книгата, благодарение на когото тя изглежда тържествено и представя в най-достоен вид творбите на поетесата. „За 20 години имаме отпечатани 3 000 тома книги и няма нищо случайно, че г-жа Георгиева се обади точно на рождения ден на издателството, за да поиска да работим „Божествен дар“, заяви г-жа Тодорова.
Животът на всеки един човек е изпълнен с различни периоди. В някои от тях ти си един от мнозината, когато не е задължително да бъдеш забелязан, освен от роднини и приятели. После може да се случи да си център на внимание в определено качество, когато очакванията от изявата ти са големи. По-нататък е допустимо да изчезнеш от хоризонта, за да се завърнеш в прожектора на събитията в друго амплоа, резултат от твоето духовно развитие. За това превъплъщение разказа Даниела Недялкова, директор на Регионална библиотека „Партений Павлович“, в своята мултимедийна презентация за „героиня“-та на творческата вечер. В нея бяха представени професионалният и творческият път на Дими(тричка) Борисова Георгиева, наричана в обществото „Желязна лейди“, както припомни в експозето си дългогодишната журналистка и настоящ началник на отдел „Култура“ г-жа Цветана Игнатова. Благодарение на серията от снимки почитателите на поезията успяха да надникнат в света на Дими Борисова, за да попълнят впечатленията си за Димитричка Георгиева Преди 20 години бизнес дамата стана приватизатор на Консервен комбинат „Нектар“. Наскоро при представянето на книгата си пред журналисти стана дума и за бизнеса, за който бе заявено от страна на авторката на стихове: „За добър бизнес най-важна е интуицията, а после икономическата логика.“
Стела Флорова
„Книгата на Дими Борисова е предназначена за онези хора, които, достигнали просветление, говорят, мислят и действат чрез своя дух, защото всеки стих е произлязъл от преживяното“, каза в своя поздрав гостенката на вечерта Славка Гетова. „Това е моето кръщение по другия път, по който съм поела“, отговори й авторката, за която през последните пет години се оказали важни и полезни духовните и енергийни практики, с които се е запознала на далечния о. Бали. Своя поглед към книгата представи и коректорът на книгата, филоложката Ванушка Димитрова. Тя потърси кодовете в „опозициите“ миг-вечност, живот-смърт, време-безвремие; откровение и катарзис. И заяви на аудиторията, че в консуматорския 21 век любовта може да бъде битийна, божествена, съживяваща, греховна, погубваща, страстна…, защото тя е вселенско преживяване и има различни измерения.
Иван Колев представя стиховете на Д. Борисова
„Втората си книга Димитричка Георгиева трябва да издаде още преди да е изстинало мастилото на първата, защото втората творба е по-трудна, хората ще очакват развитие…, човек може да напише по 100 начина думите „Обичам те….“, с вълнение и професионално вдъхновение предупреди поетът Валентин Чернев, който в книгата е озаглавил „Под епидермиса на душата“ своя прочит на стиховете. Изненадата на вечерта бе присъствието в нея на първия учител на настоящата поетеса и дългогодишна бизнес дама – Илия Стефанов от село Светослав, който потвърди заложбите й от детството и ранната младост, като препоръча да не се отказва да търси нови пътища за себеизразяване чрез поезията. В името на мощната духовна трансформация, която всеки човек с богат житейски опит, преминал през различни препятствия и предизвикателства, заслужава да премине.
Д. Борисова заедно със Славка Гетова
„Преди 25 години казах на Димитричка Георгиева да изостави бизнеса и политиката, за да се отдаде на литературата и най-после ме послуша“, заяви в свой характерен полушеговит тон юристът Румен Атанасов, дългогодишни приятели на Георгиева заедно със своята съпруга Стела Флорова. В неповторим стил бе изявата и на хаджи Огнян Георгиев – специалист по османистика, който подари на авторката дървена фигурка на бухал – символ на знанието и…на поетесите, пожелавайки на всички да не пътуват специално до Божи гроб, след като имаме в Силистра комплекса на равина Елиезер Папо, където можем да поискаме от Всевишния помощ за най-доброто, което заслужаваме. Към многобройните поздравления се присъединиха задочно със специални „адреси“ областният управител Насуф Насуф и кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов. Личното си уважение оказаха с присъствие зам. председателят на Общински съвет – Силистра г-н Георги Кирилов и ръководителката на Групата общински съветници от БСП г-ца Надежда Бобчева.

…С увличащата ритмика на испанския микс „Тореадор“, изпълнен на класическа китара от гимназиста Стоян Събчев, започна творческата вечер на Сдружение „Реката и приятели“, за да бъде изразени „на живо“ страстта и емоцията, които ни владеят тук и сега. С лирично музикално изпълнение, предложено в спокойно темпо от пианистката Лидия Кулева, завърши поредната среща на любителите на литературата, осигурена в един от най-естествените храмове за духовно общуване в Силистра – салоните на Градската художествена галерия.

сряда, 25 юни 2014 г.

В Силистра бе даден ход на най-големия инфраструктурен проект         В Силистра бе даден старт с първа копка на дейностите по проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра“. Договорът се осъществява по проект на ОП “Регионално развитие“ 2007-2013 съфинансирана от ЕС чрез ЕФ за регионално развитие. Договор BG 161 PO001/1.4-09/2012/011. На встъпителна пресконференция в заседателната зала на Общинска администрация – Силистра д-р Юлиян Найденов съвместно с кметския екип и екипът по проекта с ръководител арх. Антонина Огнева, в присъствието на строителя, на проектанта и надзорника представиха целите на проекта. Община Силистра кандидатства с проект „Зелена и достъпна среда – Силистра“, който включва един основен обект с два подобекта: Реконструкция и рехабилитация на Дунавски парк – западна зона и детска площадка; и подобект „Реконструкция и рехабилитация Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и пешеходна зона на площад „Свобода“ и два допълнителни обекта: Дунавски парк източна зона 1 и Дунавски парк източна зона 2. Сумата в размер на 4 873 031,00 лв. е за реализацията на дейностите по основният обект, включващ два подобекта.

        Общата стойност на проекта обаче е 5 395 874.82лв. От тях 522 843.82лв. са заложени за двата допълнителни обекта: Дунавски парк източна зона 1 и Дунавски парк източна зона 2. Дейностите, по които ще бъдат извършени на по-късен етап, ако се освободи финансов ресурс. Собственият финансов принос на Община Силистра е в размер 243 651. 55лв. Фирмата изпълнител на строително ремонтните дейности е ДЗЗД „Дунав парк“ гр. Варна, след проведена на обществена поръчка. Фирмата Изпълнител за извършване на строителен надзор е „Глобал Консулт 07“ гр. Варна, а Изпълнител за осъществяване на авторски надзор по време на строителството е ЕТ „Дженерал – А – Олег Николов“ гр. София.
      На практика ще се преустроят 100 % от пешеходните алеи, ще се увеличи броя на зелените площи, ще се възстановят съществуващите и изградят 4 нови детски площадки и  ще се изградят 2 нови спортни площадки. Ще се реконструират съществуващите чешми, ще се реконструира съществуващата тоалетна. Ще се обновят 2-та фонтана. Ще се изгради велоалея. Ще бъдат изградени системи за енергоспестяващо осветление и за видеонаблюдение и напояване. Ще се изградят 3 водни площадки в парка, детски басейн за игри и други.
        Общата визия на Дунавския парк е за парк от нов тип, по-функционален за активен спорт и по-модерен отдих. По проекта се предвижда също изграждане на фитнес на открито, площадки за тенис на маса и комбинирано спортно игрище за футбол и баскетбол. Ще започне частична реконструкция на настилката на площад“Свобода“. Ще бъде изграден многоструен фонтан със заобикалящи го елементи - сух фонтан до паметника на Дочо Михайлов. Ще се изгради нова зона за отдих около паметника на Стефан Караджа и др.
      Основният обект от проекта, за който има осигурено финансиране обхваща западната част на Дунавския парк с площ 76 дка и централен градски площад с площ 22 дка. За да се добие представа за мащаба на задачата арх. Огнева допълни следните цифри: ще се реновират 70 дка паркова среда, 20 дка велоалеи и тротоари, ще се създадат 92 паркоместа и 4 детски площадки 2 спортни такива –за фитнес и баскетбол, 7 водни площи. „Очакваните положителни промени и модернизации на териториите, на които ще се реализира проекта, няма как да се случат без разкопаване и причиняване на неудобства за гражданите и гостите на Силистра в летния период. Ето защо се обръщаме с молба за извинение и за проявено разбиране до постигането на крайните цели на проекта и  приключване на СМР.“ – каза още кметът, д-р Юлиян Найденов. Своеобразно начало с кирки в ръце поставиха кметът, строителят г-н Теодор Трифонов и проектантът арх. Олег Николов в присъствието на представители на НПО-та, на граждани и строителни предприемачи.

Започнаха ремонтните дейности в западната част на Дунавския парк

        След направената първа копка по проект"Зелена и достъпна градска среда- град Силистра" , ето и първите демонтажни действия на метални катерушки от западната част на Дунавския парк. Общинската администрация и лично кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов се обръщат с молба към гражданството да ограничат до минимум разходките в западната част от централна алея на парка поради стартираните строително ремонтни дейности. Извиняваме се за причинените неудобства и се надяваме на разбиране, за да постигнем промените безаварийно. Едновременно с  началото на демонтажа на детските игрови съоръжения в западната част на Дунавския парк се провежда регулярната санитарна сеч и се косят тревните площи.


Гребна регата "Капитан Александър Гаджалов" на 26 юни от 16 ч. в Силистра

         Община Силистра, съвместно със СНЦ "Дунавски клуб" организират Гребна регата"Капитан Александър Гаджалов", която ще се проведе на 26 юни от 16.00ч. на гребно-ветроходен полигон. За четвърта поредна година в чест на Международния ден на река Дунав- 29.06.2014г. младежи на възраст до 17 години ще се състезават в предпочетения спорт- гребане. Техният спортен дух ще бъде награден с грамоти и купи от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. Ще бъдат подарени и тениски на всички участници в спортното събитие. Заявка за участие са постъпили от учениците на ОСУ "Дръстър", ПМГ "Св. Климент Охридски", ПГСУАУ "Атанас Буров", ПГПТ "Евлогий Георгиев". Датата 26 юни е обявена и за Световен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Затова експертите от Превантивният информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества по време на събитието ще раздава брошури, шапки и други информационни материали на младежите срещу зависимостите.

Областните управители на Силистра, Русе и Плевен защитиха предложения за Дунав мост II


25/6/2014
           В румънския град Турну Мъгуреле се проведе международна среща по повод трансграничен проект на министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния, свързан с избора на място за изграждане на Дунав мост III между двете страни. Във форума участваха областните управители на Силистра, Русе и Плевен. 
   „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния – България“ е наименованието на проекта, към който са привлечени консултантски фирми – по една от двете страни. Представени са четири варианта за местоположение на новия мост: Кълъраш – Силистра; Турну Мъгуреле – Никопол; Бекет – Оряхово и Гюргево – Русе. Целта е да бъде разработен пилотен проект за предпроектно проучване за инвестиционния обект за трето съоръжение над река Дунав между България и Румъния. Следващата среща по проекта, чието начало бе в Турну Мъгуреле, най-вероятно ще е в Русе преди средата на м. юли т.г. Дотогава ще бъде събирана информация по няколко критерия, по които ще става оценката за всеки от вариантите за трети Дунав мост.
         Областният управител на Силистра Насуф Насуф мотивира предложението за мост при Силистра – Кълъраш. Г-н Насуф заяви пред аудиторията в Турну Мъгуреле, че нов мост през р. Дунав при Силистра - Кълъраш ще бъде от стратегическо значение за икономическото развитие на региона, на чиято територия има 2 млн. население от двете страни на реката. Ако съоръжението стане факт, то ще свърже транспортния коридор от Близкия изток през Турция, граничният пункт Хамзабейли – Лесово, оттам през Ямбол, Шумен, Силистра, нагоре през Кълъраш за Украйна, Русия, Прибалтика и скандинавските страни. Мостът е заложен в Дунавската стратегия, където фигурира като модернизация на инфраструктурата по Трансевропейски транспортен коридор №7. Проектът е включен в Регионалния план на Северен централен район 2014-2020 г.

Буенекът на Старо село влезе в националната културна листа


25/6/2014
          "Лазарски танц" на  Народно читалище „Възраждане” от силистренското село Старо село влезе в националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България, благодарение на регионално предложение и на крайната експертна оценка на жури в Министерството на културата. Староселският танц влезе в топ 5 на номинациите за настоящата година, а в листата вече има 20 традиции, музикални и сценични разработки. От 2008 година насам на всеки две години се прави подобна класация. В настоящата е имало 70 предложения от страната, направени чрез областните управители, като 25 от тях са стояли на вниманието на експерното жури, назначено от министър Петър Стоянович. Награждаването бе навръх Еньовден в министерството на културата в присъствието на адресатите и на представители на областните администрации. Наградата на староселци получи председателят на читалищното настоятелство Даринка Великова.
        „Много съм развълнувана от наградата, защото тя е признание за нашия труд и стремеж да покажем традициите си, както предстои да го направим на фестивал в Стара Загора”, заяви г-жа Великова. „За област Силистра е чест да има свой представител в тази престижна листа и е хубаво, че Добруджа е забележима в нея”, каза Вяра Емилова, зам. областният управител на Силистра, която участва в тържеството. „Радвам се, че успяхме да убедим журито сред наградените да има представители на Силистра и Добрич, където се развива добруджанската култура”, коментира Венцислав Димов, известен фолклорист, родом от Добрич.
           Читалища от Североизточна България предимно попаднаха  в петицата на нематериалното културно наследство на България за 2014 г.: празникът "Хедърлез" от с. Бисерци, община Кубрат, Разградско, „Добруджанска тройка” от НЧ „Йордан Йовков” – Добрич, и „Колани, тъкани на кори” от НЧ „Пробуда” – Шумен, както и празникът „Дервишовден” от село Лесичово, Пазарджишко. Петте „елемента” като най-ново попълнение в националната представителна листа получиха грамоти от министъра на културата, специални знаци и парични суми, с които да бъде изпълняван планът за действие на традиционните дейности.
http://silistra.government.bg/