сряда, 25 юни 2014 г.

В Силистра бе даден ход на най-големия инфраструктурен проект         В Силистра бе даден старт с първа копка на дейностите по проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра“. Договорът се осъществява по проект на ОП “Регионално развитие“ 2007-2013 съфинансирана от ЕС чрез ЕФ за регионално развитие. Договор BG 161 PO001/1.4-09/2012/011. На встъпителна пресконференция в заседателната зала на Общинска администрация – Силистра д-р Юлиян Найденов съвместно с кметския екип и екипът по проекта с ръководител арх. Антонина Огнева, в присъствието на строителя, на проектанта и надзорника представиха целите на проекта. Община Силистра кандидатства с проект „Зелена и достъпна среда – Силистра“, който включва един основен обект с два подобекта: Реконструкция и рехабилитация на Дунавски парк – западна зона и детска площадка; и подобект „Реконструкция и рехабилитация Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и пешеходна зона на площад „Свобода“ и два допълнителни обекта: Дунавски парк източна зона 1 и Дунавски парк източна зона 2. Сумата в размер на 4 873 031,00 лв. е за реализацията на дейностите по основният обект, включващ два подобекта.

        Общата стойност на проекта обаче е 5 395 874.82лв. От тях 522 843.82лв. са заложени за двата допълнителни обекта: Дунавски парк източна зона 1 и Дунавски парк източна зона 2. Дейностите, по които ще бъдат извършени на по-късен етап, ако се освободи финансов ресурс. Собственият финансов принос на Община Силистра е в размер 243 651. 55лв. Фирмата изпълнител на строително ремонтните дейности е ДЗЗД „Дунав парк“ гр. Варна, след проведена на обществена поръчка. Фирмата Изпълнител за извършване на строителен надзор е „Глобал Консулт 07“ гр. Варна, а Изпълнител за осъществяване на авторски надзор по време на строителството е ЕТ „Дженерал – А – Олег Николов“ гр. София.
      На практика ще се преустроят 100 % от пешеходните алеи, ще се увеличи броя на зелените площи, ще се възстановят съществуващите и изградят 4 нови детски площадки и  ще се изградят 2 нови спортни площадки. Ще се реконструират съществуващите чешми, ще се реконструира съществуващата тоалетна. Ще се обновят 2-та фонтана. Ще се изгради велоалея. Ще бъдат изградени системи за енергоспестяващо осветление и за видеонаблюдение и напояване. Ще се изградят 3 водни площадки в парка, детски басейн за игри и други.
        Общата визия на Дунавския парк е за парк от нов тип, по-функционален за активен спорт и по-модерен отдих. По проекта се предвижда също изграждане на фитнес на открито, площадки за тенис на маса и комбинирано спортно игрище за футбол и баскетбол. Ще започне частична реконструкция на настилката на площад“Свобода“. Ще бъде изграден многоструен фонтан със заобикалящи го елементи - сух фонтан до паметника на Дочо Михайлов. Ще се изгради нова зона за отдих около паметника на Стефан Караджа и др.
      Основният обект от проекта, за който има осигурено финансиране обхваща западната част на Дунавския парк с площ 76 дка и централен градски площад с площ 22 дка. За да се добие представа за мащаба на задачата арх. Огнева допълни следните цифри: ще се реновират 70 дка паркова среда, 20 дка велоалеи и тротоари, ще се създадат 92 паркоместа и 4 детски площадки 2 спортни такива –за фитнес и баскетбол, 7 водни площи. „Очакваните положителни промени и модернизации на териториите, на които ще се реализира проекта, няма как да се случат без разкопаване и причиняване на неудобства за гражданите и гостите на Силистра в летния период. Ето защо се обръщаме с молба за извинение и за проявено разбиране до постигането на крайните цели на проекта и  приключване на СМР.“ – каза още кметът, д-р Юлиян Найденов. Своеобразно начало с кирки в ръце поставиха кметът, строителят г-н Теодор Трифонов и проектантът арх. Олег Николов в присъствието на представители на НПО-та, на граждани и строителни предприемачи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар