петък, 20 юни 2014 г.

25 забранителни табели срещу къпането на нерегламентирани места в община Силистра


      Монтирани са 15 нови забранителни табели срещу  къпането  на нерегламентирани места и са подменени всички стари, нечетивни и  повредени табели, с които се забранява къпането на територията на община Силистра. Общо 25 са табелите, които напомнят на гражданите да не поемат рискове за живота и здравето си. Кметът на община Силистра, д-р Юлиян Найденов  издаде нарочна заповед през месец март тази година, с която превантивно забрани къпането и възложи на кметовете и кметските наместници, на собствениците  и концесионери на  басейни  да  изпълнят и контролират изпълнението на  заповедта. По цялата крайбрежна ивица на р. Дунав, в езера и блата, в язовири и напоителни канали, и други водни площи на територията на община Силистра  къпането е забранено, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и  Наредбата на обществения ред и чистотата в община Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар