четвъртък, 26 юни 2014 г.

Общинският съвет в Силистра свали сегашния си председател Димитър Генов от БСП и върна на поста предишния - д-р Мария Димитрова от ГЕРБ


Д-р Мария Димитрова
         След таен вот с 20 гласа „за“ от 21 гласували общински съветници на своята поредна сесия общинските съветници днес от Силистра избраха за председател д-р Мария Димитрова от ПП ГЕРБ. След тричасово заседание и процедури според правилника за работа на Общинския съвет по първа точка в дневния ред, първо, също с таен вот, бе освободен Димитър Генов от председателското място, а след това бе издигната кандидатурата на д-р Димитрова за председател, какъвто тя бе до август м.г. Тогава съветници от БСП поискаха смяната й и тя бе осъществена. 
        Сега вносители на предложението са общинските съветници от ПП ГЕРБ Валентин Перчемлиев, Денислав Димитров, Иван Иванов, Константин Стоилов и самата Мария Димитрова с мотиви, посочени в докладната записка: "При участието си в разискванията на заседания на Общинския съвет със собствен проект за решение заседанието е трябвало да се ръководи от заместник председател до прекратяване на обсъждането. В рамките на своите правомощия председателят неколкократно е участвал със свои проекти за решения и едновременно с това е водил заседанията на съвета в нарушение на разписаните правила в чл. 17, ал. 2 от Правилника. Чести са били случаите на провеждане на заседания на постоянни комисии без наличието на необходимия кворум и липса на становище на комисиите по внесените проекти за решения.“
            "Председателят на общинския съвет е пръв сред равни. Ще работя с всички съветници според правилника и българското законодателство, без реваншизъм", каза г-жа Димитрова и благодари на съветниците, гласували за нея, както и негласувалите.
По профила на Община Силистра  - Фейсбук. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар