петък, 13 юни 2014 г.

Близо 250 хиляди евро са вложени за осъществяването на българо-румънски проект „Модно шоу на деветнайсети век”

           Близо 250 хиляди евро са вложени за осъществяването на българо-румънски проект „Модно шоу на деветнайсети век”. По линия на проекта в съседния на Силистра Румънски град Кълъраш започна фестивал, в който участват и ученици от Главинишката община на Силистренска област.
Такъв фестивал с участието на ученици от Румъния в началото на този месец се състоя и в гр. Главиница, Силистренска област. В проекта са включени фотоизложба от конкурс на тема „Красотата на мястото, в което живея“ и българо-румънски футболен турнир. 
       Целта на проекта е да се създадат приятелски отношения между младите хора, живеещи в трансграничния регион, да се установи партньорство между училища в селските райони на основата на фолклорни, исторически и културни традиции. Идеята е фестивалите да се превърнат в традиционни трансгранични прояви в Главиница и Кълъраш. Проектът е по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния. Водеща е Главинишката община на Силистренска област. Партнират българското сдружение „Евроинтегра“, Училищният инспекторат и асоциацията „Акчес“ в Кълъраш.
http://paragraf44.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар