петък, 13 юни 2014 г.

Откриват логистичен център в Силистра - интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Калъраш - Силистра


Логистичният  център за развитие на предприемачеството на ул.“Москва“ No 8 ще бъде официално открит на 19.06.2014 г.  Той беше изграден  по проект „Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш“, който СНЦ „АРГИ-Силистра“ реализира съвместно с партньорите: Окръжен Съвет и Агенция по заетостта, Кълъраш от румънска страна, както и Силистренската Търговско-промишлената палата. Проектните дейности са на стойност над 1 милион евро и са финансирани по програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 по договор за безвъзмездна помощ № 95899 от 28.12.2012 г. MIS код 564. Съвместно с румънските партньори Логистичният център ще предлага бизнес услуги за фирми и организации в Трансграничния регион Силистра – Кълъраш. Неговото откриване ще е на 19 юни, когато ще се проведе и първата българо-румънска трудова борса, организирана от съвместния българо-румънски екип.

  
Диана Бебенова-Николова, Координатор, СНЦ „АРГИ – Силистра“


Няма коментари:

Публикуване на коментар